Câu hỏi và đáp án về luật viên chức và công chức và các quy đinh liên quan năm 2016

Tổng hợp câu hỏiđáp án về chứng khoán

Tổng hợp câu hỏi có đáp án về chứng khoán
... dịch chứng khoán + Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán + Tổ chức lưu ký toán bù trừ chứng khoán + Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán + Các tổ chức tài trợ chứng khoán + Công ty đánh giá hệ ... trường chứng khoán: + Công ty chứng khoán + Quỹ đầu tư chứng khoán + Các trung gian tài Các tổ chức liên quan đến thị trường chứng khoán: + Cơ quan quản lý Nhà nước + Trung tâm/Sở giao dịch chứng ... tính.Các chứng khoán niêm yết sở giao dịch chứng khoán thông thường chứng khoán công ty lớn ,có danh tiếng trải qua thử thách thị trường đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết.Các loại chứng khoán giáo dịch...
 • 67
 • 652
 • 1

Ngân hàng câu hỏiđáp án môn luật hành chính

Ngân hàng câu hỏi có đáp án môn luật hành chính
... phạm hành Câu 32: Hết thời hiệu thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, người chưa thi hành định xử phạt vi phạm hành khơng phải thi hành Câu 33: Mọi văn quản lý hành nhà nước nguồn luật hành ... cưỡng chế Câu 54: “ Phân biệt cưỡng chế hành trách nhiệm hành Câu 55: Phân biệt xử phạt hành biện pháp ngăn chặn hành Câu 56: “Phân biệt văn quản lý hành với văn nguồn luật hành chính Câu 57: ... phạm pháp luật hành hiệu lực bắt buộc thi hành đối tượng liên quan bảo đảm thực cưỡng chế nhà nước Như khơng phải văn pháp luật luật hành văn chứa đựng quy phạm pháp luật hành chínhmới...
 • 36
 • 596
 • 1

Các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư năm 2005 những bất cập giải pháp khắc phục

Các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư năm 2005 những bất cập và giải pháp khắc phục
... luận- Môn pháp luật kinh doanh quốc tế Giảng viên: PGS, TS Tăng Văn Nghĩa PHẦN I PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2005 Pháp luật đầu nước Việt ... tình hình luật đầu 2005 cần xem xét có điều chỉnh phù hợp Do vậy, nhóm chúng em chọn đề tài: Các quy định liên quan đến đầu nước theo Luật Đầu 2005 Những bất cập giải pháp khắc phục ’ ... quy định pháp luật - Riêng tổ chức, cá nhân nước đầu vào thị trường chứng khoán thực theo quy định pháp luật chứng khoán Quy định đầu nước theo luật đầu 2005 3.1 Về lĩnh vực ưu đãi đầu...
 • 22
 • 235
 • 0

Bảo hiểm xã hội các vấn đề liên quan

Bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan
... người lao động gia đình họ góp phần bảo đảm an toàn hội Từ ta nêu chất Bảo hiểm hội là: - Bảo hiểm hội nhu cầu khách quan, đa dạng, phức tạp hội, hội mà sản xuất hàng hoá hoạt động ... CHUNG VỀ BHXH VÀ QUỸ BHXH I LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH Bảo hiểm hội (BHXH)là loại hình bảo hiểm đời sớm ngày phổ biến tất nước giới, ba phận sách bảo đảm hội quốc gia Bảo hiểm hội đời phát ... ngày cao người lao động hội Chính Bảo hiểm hội có đặc điểm khác biệt đối tượng, chức năng, tính chất so với loại hình bảo hiểm khác tính chất định Bản chất Bảo hiểm hội Con người sống lao...
 • 29
 • 54
 • 0

Tìm hiểu các khoản mục đầu tư chứng khoán đầu tư của NHTM. Các quy định liên quan đến khoản mục này ở Việt Nam. So sánh với NHTM Mỹ châu Âu trong việc quản lý khoản mục này

Tìm hiểu các khoản mục đầu tư chứng khoán và đầu tư của NHTM. Các quy định liên quan đến khoản mục này ở Việt Nam. So sánh với NHTM Mỹ và châu Âu trong việc quản lý khoản mục này
... www.them egallery.com Bố cục thuyết chung Khoản mục chứng khoán đầu NHTM Việt Nam Khoản mục chứng khoán đầu số NHTM Mỹ châu Âu www.them egallery.com Phần I: thuyết chung www.them egallery.com ... Để hoạt động lĩnh vực chứng khoán (gồm bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng quỹ đầu chứng khoán; quản danh mục đầu chứng khoán mua, bán cổ phiếu), ... loại Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn (hạch toán TK 16) • Là chứng khoán nợ; • TCTD mua hẳn với mục đích đầu để hưởng lãi suất; • TCTD chắn khả giữ đến ngày đáo hạn chứng khoán Các khoản đầu tư...
 • 43
 • 297
 • 0

Trắc nghiệm câu hỏi đáp án về luật kinh tế đầu tư

Trắc nghiệm câu hỏi và đáp án về luật kinh tế đầu tư
... động đầu theo quy định pháp luật 26 khác đầu trực tiếp đầu gián tiếp a đầu trực tiếp hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lý hoạt động đầu Còn đầu gián tiếp ... chỉnh luật đầu 2005 có phân biệt nhà đầu nước nhà đầu nước c nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005, nhà đầu nước chịu điều chỉnh luật đầu quốc tế d nhà đầu ... Pháp luật đầu nước ta bao gồm a) Luật khuyến khích đầu nước b) Luật đầu nước c) Luật đầu 2005 d) Cả đáp án x 13 Lĩnh vực mà Luật Đầu 2005 không liệt kê vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư: ...
 • 15
 • 1,645
 • 5

CÂU HỎI VẤN ĐÁP BẢO VỆ ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN 1

CÂU HỎI VẤN ĐÁP BẢO VỆ ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN 1
... dụng cho mạch thứ cấp thực chức đo đếm điện - Cuộn dây có cấp xác 5P20 (CL 5P20): sử dụng cho mạch thứ cấp thực chức bảo vệ rơ le Câu 17 : Công dụng biến điện áp TU? Trả lời: Biến điện áp (TU) dùng ... bị cố cung cấp điện bình thường cho khách hàng pha thuộc pha lại không? Tại sao? Trả lời: Có thể cung cấp điện bình thường cho khách hàng pha thuộc pha lại khách hàng pha nguồn cung cấp điện thuộc ... giá trị dòng điện mạch sơ cấp có giá trị lớn giá trị danh định mạch thứ cấp để phục vụ cho công tác đo lường đại lượng điện (cấp danh định mạch thứ cấp thường 1A 5A) - Cuộn dây có cấp xác 0.5...
 • 7
 • 4,118
 • 110

CÂU HỎI VẤN ĐÁP BẢO VỆ ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN 2

CÂU HỎI VẤN ĐÁP BẢO VỆ ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN PHẦN 2
... thức cấp điện, MCLL phải linh hoạt lúc đóng, lúc cắt theo phương thức cấp điện Câu 8: Câu hỏi nghe không ổn Chắc có ý chọn bảo vệ cho máy cắt - Để chọn máy cắt trạm phân phối trung tâm cần chọn bảo ... chạm đất Các MC hệ hợp bảo vệ tự cắt DZ bị chạm đất khỏi lưới Câu 9: - Nối đất biến dòng yêu cầu bắt buộc vì: Khi thứ cấp biến dòng bị hở mạch sinh điện áp cao phía thứ cấp biến dòng gây nguy ... thiết bị, có nối đất làm ngắn mạch điểm nối -> bảo vệ tác động ngắt mạch -> An toàn Câu 15: Phải tính toán sụt áp để đảm bảo việc gì? Ví dụ: - Cấp điện cho xưởng khí Khi động máy công cụ khởi động...
 • 4
 • 4,102
 • 128

Bộ câu hỏiđáp án trắc nghiệm về các bệnh da liễu

Bộ câu hỏi có đáp án trắc nghiệm về các bệnh da liễu
... A Ung th da @B Ta ming C Nm da D Candida da E U nhy lõy 18 Ngi nhim HIV cú biu hin sm ca bnh no di õy c xem l tiờn lng xu A Ung th da B Nm da @C Ta ming D Candida da E U nhy lõy 19 Trong xoang ... cõu ỳng: A Nm Candida l chng nm si B Chng Candida tropicalis thng gõy bnh nht C Candida Krusei thng cú mt ng tiờu hoỏ D Candida ablicans thng hin din trờn b mt da @E Candida ablicans thng hin ... cú yu t nguy c 12 Nghi HIV cú s hin din bnh da no sau õy: @A Viờm da m khụng cú nm B Viờm da m cú nm C Viờm da th tng D Viờm da dng ng tin E Viờm da tip xỳc 13 Vit Nam, a s bnh nhõn AIDS cht...
 • 47
 • 966
 • 1

Bộ câu hỏiđáp án trắc ngiệm về sản khoa

Bộ câu hỏi có đáp án trắc ngiệm về sản khoa
... 1000 UI/l áp dụng siêu âm sản khoa là: A Sinh trắc học thai nhi B Đánh giá cấu trúc hình thái thai nhi bánh C Đánh giá tương thích thai tử cung D Hướng dẫn thủ thuật xâm nhập E Đánh giá phát ... sừng bên phải 35 Các trung tâm sản khoa thường phát go sản khoa Câu hỏi đúng/sai 36 Khi chuyển go tử cung tăng thường nguyên nhân giới A Đúng B Sai 37 Những sản phụ tiền sử viêm cổ tử cung, ... xuất tháng cuối thai kỳ dấu hiệu chắn để chẩn đoán tiền sản giật- sản giật: A Đúng B Sai Tiền sản giật -sản giật coi hội chứng thiếu Prostagladin: A Đúng B Sai 10.Trong tiền sản giật- sản giật...
 • 142
 • 586
 • 0

Đề cương một số câu hỏiđáp án bảo vệ đồ án thủy lực

Đề cương một số câu hỏi có đáp án bảo vệ đồ án thủy lực
... phần ngoại lực (q, Pi, M) + Vẽ sơ đồ ngoại lực cuối lên dải tính tốn Sơ đồ lực tác dụng lên băng tính tốn TH1 q1 = qbt q3 l l Sơ đồ lực tác dụng lên băng tính tốn TH1 Sơ đồ ngoại lực cuối TH1 ... qtt l l Sơ đồ ngoại lực cuối trường hợp Bảng 13-2: Lực phân bố tr Sơ đồ lực tác dụng lên băng tính tốn TH2 q = qbt+qvl 48 q3 l l Sơ đồ lực tác dụng lên băng tính tốn TH2 Sơ đồ ngoại lực cuối TH2 ... Sơ đồ ngoại lực cuối trường hợp Sơ đồ lực tác dụng lên băng tính tốn TH3 P P q q3 l l Sơ đồ ngoại lực cuối TH3 Ptt l 49 Ptt qtt l Sơ đồ lực tác dụng lên băng tính tốn TH4 M P P q M q3 l l Sơ đồ...
 • 58
 • 397
 • 0

câu hỏi vấn đáp bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

câu hỏi vấn đáp bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng
... M ≠ (trỉåìng håüp nãưn âáút täút) mọng bë lụn hồûc xoay thç s cọ sỉû phán phäúi lải momen åí chán mọng -Liãn kãút giỉỵa chán cäüt v mọng âỉåüc xem l ngm ân häưi cäüt bë ún cong thç mọng s xoay ... Tênh theo så âäư ân häưi thç näüi lỉûc kãút cáúu khäng cọ sỉû phán bäú lải chëu lỉûc Tênh theo så âäư biãún dảng thç cọ sỉû phán phäúi lải näüi lỉûc kãút cáúu xút hiãûn khåïp (trảng thại ỉïng ... thêch dủng ca cäng trçnh Ạ Ủ G ÏP PH ÄÚ -Giỉỵ vë trê thẹp chëu lỉûc âäø bãtäng -Phán phäúi lỉûc táûp trung cäút lán cáûn -Chëu ỉïng sút co v nhiãût âäü gáy N Y N ÀÕ Ú Ú ÁƯ H NG -Säú báûc khäng...
 • 18
 • 160
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi có đáp án môn luật môi trườngcâu hỏi có đáp án môn luật kinh tếcâu hỏi có đáp án môn luật thương mại 1câu hỏi có đáp án môn luật hành chínhcâu hỏi có đáp án môn luật dân sựhiệp định chung về thương mại dịch vụ gats và các hiệp định liên quan đến dịch vụ viễn thông của việt namđiều kiện xã hội và các điều kiện liên quan khácchươngvi các quy định liên quan đến tính minh bạch công khai và quyền khiếu kiệnhoàn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vaynhững vấn đề đặt ra khi áp dụng các quy định liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tếcâu hỏi và đáp án về luật dân sựtrắc nghiệm câu hỏi và đáp án về luật kinh tế đầu tưcau hoi co dap an ly luan chung nha nuoc và phap luatcâu hỏi trắc nghiệm về luật viên chứccâu hỏi có đáp án môn pháp luật đại cươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm