BÀI học số 1 đại CƯƠNG hóa PHÂN TÍCH

BÀI học số 1 đại CƯƠNG hóa PHÂN TÍCH

BÀI học số 1 đại CƯƠNG hóa PHÂN TÍCH
... ………………………………………………………………………… 1. 1.2 Phân loại phƣơng pháp phân tích B Phân loại theo phương pháp phân tích Phương pháp phân tích hóa học Câu5: Cơ sở phương pháp phân tích hóa học? phương pháp phân tích hóa học định ... sát Câu 11: Cho biết nội dung loại phương pháp (phân tích ướt, phân tích khô)? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hóa phân tích Họ tên (MSSV): Lớp: CDHO17AKSTH 1. 1.3 Các ... ………………………………………………………………………… B Phân loại theo lượng chất khảo sát hay kỹ thuật phân tích Câu9: Cho biết nội dung loại phương pháp (phân tích thô, phân tích bán vi, vi phân tích, siêu vi phân tích) ? …………………………………………………………………………...
 • 7
 • 134
 • 0

Tài liệu ĐẠI CƯƠNG HÓA PHÂN TÍCH pot

Tài liệu ĐẠI CƯƠNG HÓA PHÂN TÍCH pot
... 8.1) • Phân tích khối lượng • Phân tích thể tích Phân tích dụng cụ (instrumental analysis) • Phân tích phổ nghiệm • Phân tích điện hóa Phân tích sắc ký & điện di • Phân tích nhiệt vi sai PHÂN ... KHUNG HPT Stt Bài 10 Đại cương Cân hóa học phản ứng dùng HPT Nồng độ dung dịch Thống kê sử dụng phân tích số liệu Phương pháp phân tích khối lượng Đại cương phân tích thể tích Phương pháp acid ... TÍCH HIỆN ĐẠI • Giải vấn đề chung phân tch hóa học • Nghiên cứu phương pháp phân tch hóa học • Giải nhiệm vụ cụ thể phân tch hóa học Phân loại Phân tích cổ điển (classical methods): • Phân tích định...
 • 25
 • 483
 • 1

ĐẠI CƯƠNG HÓA PHÂN TÍCH potx

ĐẠI CƯƠNG HÓA PHÂN TÍCH potx
... 8.1) • Phân tích khối lượng • Phân tích thể tích Phân tích dụng cụ (instrumental analysis) • Phân tích phổ nghiệm • Phân tích điện hóa Phân tích sắc ký & điện di • Phân tích nhiệt vi sai PHÂN ... TÍCH HIỆN ĐẠI • Giải vấn đề chung phân tch hóa học • Nghiên cứu phương pháp phân tch hóa học • Giải nhiệm vụ cụ thể phân tch hóa học Phân loại Phân tích cổ điển (classical methods): • Phân tích định ... KHUNG HPT Stt Bài 10 Đại cương Cân hóa học phản ứng dùng HPT Nồng độ dung dịch Thống kê sử dụng phân tích số liệu Phương pháp phân tích khối lượng Đại cương phân tích thể tích Phương pháp acid...
 • 25
 • 224
 • 1

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa học)
... tập (về phương pháp /phương pháp luận nghiên cứu) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  Phương pháp? Phương pháp luận? Khoa học? Nghiên ... Trang 17 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÀNH TỰU KHOA HỌC ĐẶC BIỆT (VD) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 18 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÀNH TỰU KHOA ... www.ptit.edu.vn C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 28 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐIỀN DÃ...
 • 36
 • 1,208
 • 13

Bài giảng vật liệu học - Chương 1 Đại cương về tinh thể học pdf

Bài giảng vật liệu học - Chương 1 Đại cương về tinh thể học pdf
... = - (h+k) Mặt Các trục Nghịch đảo 1, 1, 1/ 2 1, 1,2 (11 2) 1, 1, 1 , , (11 1) 1, 1, 1, 1,0 (11 0) Tháng 02.2006 Chỉ số Miller TS Hà Văn Hồng 19 1. 6 Mặt tinh thể: (0 ,1, 1) (1, 3,0) Tháng 02.2006 (1, 1 ,1) ... Chương- 1 Đại cương tinh thể học 1. 1.Tính đối xứng 1. 2 Ô sở 1. 3.Mạng tinh thể 1. 4.Nút mạng 1. 5.Phương tinh thể 1. 6.Mặt tinh thể 1. 7.Mật độ nguyên tử Tháng 02.2006 TS Hà Văn Hồng Tinh thể CaCO3 ... 02.2006 TS Hà Văn Hồng 17 1. 5.Phương tinh thể  Khái niệm : đường thẳng qua nút mạng  Ký hiệu [u,v,w] [1, 0 ,1] Tháng 02.2006 [1, 1 ,1] TS Hà Văn Hồng [2,0 ,1] 18 1. 6 Mặt tinh thể:  Khái niệm:M.phẳng...
 • 26
 • 710
 • 10

bài 1 đại cương - hóa dược dược lý

bài 1 đại cương - hóa dược dược lý
... Tác động 12 THUỐC LÀ GÌ? 13 THUỐC - ộng vật, thực vật, khoáng vật vi sinh vật - ược tổng hợp thể hormone (nội tiết tố), chất dẫn truyền thần kinh,… -Hoặc chất lạ từ đưa vào thể -Chẩn đoán, ... acetylsalicylic acid 01. 02 .18 99, Aspirin® đăng ký thương mại 06.03 .18 99, đăng ký quyền Berlin Aspirin sử dụng rộng rãi khắp giới, thuốc quan trọng đến hôm Người ta chế tác động thuốc năm 19 71 Sir John Vane ... Trong đầu kỷ 19 , morphin chiết từ thuốc phiện, Papaver somniferum, Quinin chống sốt rét chiết từ vỏ canh ki na Cinchona officinalis Lịch sử Dược học 18 97, Felix Hoffman, nhà hóa học công ty...
 • 81
 • 668
 • 6

Bài giảng chương 1 - Đại cương về kinh tế học trong quản trị kinh doanh

Bài giảng chương 1 - Đại cương về kinh tế học trong quản trị kinh doanh
... 14 CÁC ĐIỂM CỐT LÕI 15 16 Định nghĩa: Nghiên cứu QTKD trình ứng dụng phương pháp khoa học nhằm tạo hiểu biết thông tin để giúp giải vấn đề quản doanh nghiệp (chi tiết) 17 Nghiên cứu quản trị ... đánh giá khó hữu hiệu 19 20 Thuộc lĩnh vực khoa học kinh tế - xã hội  Phát triển chậm lĩnh vực Khoa học tự nhiên  Ở Việt Nam? 21 22 23 24 25 Thảo luận xác lập quan hệ vấn đề quản lý vấn đề nghiên ... việc hay tượng II NGHIÊN CỨỨU KHOA HOỌC II NGHIÊN CỨỨU KHOA HOỌC 10 11 Suy diễn Vấn đề nghiên cứu Quy nạp 12 II NGHIÊN CỨỨU KHOA HOỌC 13 Nhận dạng xác định vấn đề nghiên cứu  Tìm tòi suy luận từ...
 • 34
 • 544
 • 0

Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ luyện thi đại học ppt

Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ luyện thi đại học ppt
... 10,8g D.1,26g Bài 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol ankin đợc 0,2 mol H2O Nếu hiđrô hoá hoàn toàn 0,1 mol ankin đốt cháy số mol H2O thu đợc là: A 0,3 mol B.0,4 mol C 0,5 mol D.0,6 mol Bài 16 Đốt cháy ... 27g H2O Giá trị a : A 11g B 12g C 13g D 14g Bài 17 Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon thu đợc 44g CO2 18g H2O Giá trị m : A 11g B.12g C 13g D 14g Bài 18 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hiđrocacbon ... : A 7,0g B 7,6g C 7,5g D 8,0g Bài 20 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocabon X thu đợc CO2 H2O có tỉ lệ số mol tơng ứng 1: Công thức phân tử X : A C2H6 B CH4 C C2H4 D C3H6 Bài 21 Đốt cháy m gam hiđrocabon...
 • 2
 • 1,551
 • 28

bài giảng vật liệu học chương 1 đại cương về vật liệu học - gv. lê quý dũng

bài giảng vật liệu học chương 1 đại cương về vật liệu học - gv. lê quý dũng
... Dũng 21 February 2 012 Vật liệu học ngành hóa Chương 1: Đại cương vật liệu học Vật liệu học - Quý Dũng 21 February 2 012 Chương 1: Đại cương vật liệu học • • • • • Sự cần thiết phát triển vật liệu ... Z Y X Z Y X Y X Z Z Y X Z Y X (10 0) X 1 X (11 0) y  1 z   Y Nghịch đảo 1/ 1 1/ 1/ 1/ 1 1/ 1 1/ 1/ 1 1/ 1 1/ 1 (11 1) Chỉ số Miller (1, 0,0) (1, 1,0) (1, 1 ,1) Bài tập – xác định số hkl Ứng dụng số ... thể học Vật liệu học - Quý Dũng 21 February 2 012 17 1. 3 Đại cương tinh thể học Ví dụ tạo thành tinh thể NaCl từ Na Cl2 nguyên chất Vật liệu học - Quý Dũng 21 February 2 012 18 1. 3 Đại cương...
 • 86
 • 500
 • 1

Bài giảng môn quản trị học chương 1 đại cương về quản trị

Bài giảng môn quản trị học chương 1  đại cương về quản trị
... Nhà quản trị chia thành loại • Quản trị viên cao cấp • Quản trị viên cao cấp • Quản trị viên cấp trung • Quản trị viên cấp trung • Quản trị viên cấp sở • Quản trị viên cấp sở 1. 2.2 Nhà quản trị ... tế LOGO Nội dung chương 1 Khái niệm quản trị Nhà quản trị Quản trị khoa học, nghệ thuật 1. 1 Khái niệm quản trị 1. 1 .1 Khái niệm Mary Parker Follett cho “ Quản trị nghệ thuật đạt mục đích thông qua ... chức quản lý thông tin tổ chức NỘI DUNG I Đại cương quản trị II Quá trình phát triển lý thuyết quản trị III Môi trường quản trị IV Thông tin quản trị V Ra định VI Hoạch định VII Tổ chức quản trị...
 • 28
 • 274
 • 0

[Bài Học Số 1] Cơ Bản Objective Cx

[Bài Học Số 1] Cơ Bản Objective Cx
... :someY]; … } Contructors Objective- C Khởi tạo object Objective- C gồm bước • Tạo vùng nhớ lưu trữ object • Khởi tạo trạng thái object Đầu tiên khởi tạo vùng nhớ heap (các objects Objective- C khởi tạo ... kiểu liệu tham số thông qua selector Vì vậy, ngoại trừ thông điệp truyền vào nhận kiểu tĩnh, lại với ràng buộc động yêu cầu tất tên phương thức thực thi phải có kiểu trả có tham số kiểu (các nhận ... trả kiểu tham số khác Ba phương thức performSelector:, performSelector:withObject:, performSelector:withObject:withObject:, định nghĩa protocol NSObject lấy định danh SEL tham số khởi tạo Tất...
 • 34
 • 337
 • 4

bài KT số 1 Đại số

bài KT số 1 Đại số
... 4- ; B 2- ; C -1; D 2- ; B TỰ LUẬN: Bài 1: (2 điểm) Thực phép tính a ( + ) − 250 = 10 + 10 10 0,5 đ = 10 0,5đ ( b 3+ ( ) +( 3− ) ( ) = 3+ + + 3− + 2 ) 0,5đ 0,5 đ = + + − = 10 Bài 2: điểm A= ... b ab a+ b 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Bài 3: điểm 12 − − 12 + = Bình phương vế ta có ( 12 − − 12 + )2 = Biến đổi vế trái ta có: VT :12 − − 14 4 − 63 + 12 + = 24 − 18 = (đpcm) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 ... b ( 3+ ) +( 3− ) Bài 2: (3 điểm) Cho biểu thức A= a −b a − b3 − a−b a− b a.Tìm điều kiện a b để A xác định b.Rút gọn A Bài (1 điểm) Chứng minh : 12 − − 12 + = Đáp án +Biểu điểm A.TRẮC...
 • 3
 • 164
 • 0

bài giảng một số vấn đề trong hóa phân tích

bài giảng một số vấn đề trong hóa phân tích
... độ (thỏa mãn yêu cầu : đủ nhanh; theo hệ số tỉ lượng, chọn thị thích hợp) - Sai số chuẩn độ : q = P-1 (P tỉ số chuẩn độ : số đương lượng gam chất chuẩn /số đương lượng gam chất cần chuẩn) *Chuẩn ... chuyển màu, sai số chuẩn độ) + Sai số chuẩn độ 1.1 Cân dung dịch axit - bazơ a Axit mạnh, bazơ mạnh Đơn axit, đơn bazơ yếu - Đối với hệ axit, bazơ mạnh ta cần lưu ý đến đóng góp phân li H2O đến ... NaOH 0,02M) Nếu đề nghị phương án chuẩn độ hỗn hợp c Chuẩn độ 25,0 ml dung dịch A dung dịch NaOH 0,020 M đến màu vàng rõ Metyl đỏ (pT=6,2) Tính sai số chuẩn độ Nếu chấp nhận sai số q= ± 0,1 % bước...
 • 58
 • 117
 • 0

1. ĐẠI CƯƠNG HÓA DƯỢC

1. ĐẠI CƯƠNG HÓA DƯỢC
... thuốc) Hướng dẫn sử dụng thuốc CHƯƠNG TRÌNH HÓA DƯC HOÁ DƯƠC I (lý thuyết) Chương HÓA DƯC ĐẠI CƯƠNG Đại cương Hóa dược Thiết kế thuốc Chương KHÁNG SINH Đại cương kháng sinh Sulfamid Quinolon Kháng ... quan điểm đại cấu trúc phân tử lý hoá tính phân tử Do đó, cần có hợp tác nhiều ngành khoa học, đặc biệt hoá dược học, sinh dược học, dược động học dược lực học phân tử Tác dụng dược động: (dược động ... giá lại sinh dược học lâm sàng để điều chỉnh liều điều trò Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu đièu trò sở hình thành nên môn sinh dược học lâm sàng 1.3 .1.1 .2 Cấu trúc phân tử 11 Đại cương Những nhà...
 • 45
 • 446
 • 2

BÀI GIẢNG Chương 1 - Đại Cương Về Máy Cắt Kim Loại ( Đồ Án Tốt Nghiệp)

BÀI GIẢNG Chương 1 - Đại Cương Về Máy Cắt Kim Loại ( Đồ Án Tốt Nghiệp)
... động, 2 014 − Theo khối lượng + Máy loại nhẹ ( tấn), + Máy loại trung bình ( 10 tấn), + Máy loại trung bình nặng (1 0 ÷ 30 tấn), Máy loại nặng (3 0 ÷ 10 0 tấn), + Máy loại đặc biệt nặng (> 10 0 tấn) ... 30 1. 6 Phân loại ký hiệu Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 1. 6.2 Ký hiệu − Ký hiệu máy cắt kim loại Việt Nam sau: Chữ để loại máy như: + T loại máy tiện, + P - máy phay, + B - máy ... tạo hình 1. 5 Sơ đồ kết cấu động học 1. 6 Phân loại ký hiệu 2 014 Tr 1. 1 Khái niệm máy cắt kim loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy  Biến đổi lượng từ dạng sang dạng khác - máy biến...
 • 34
 • 93
 • 0

Xem thêm