50 bộ đề THI MINH họa môn vật lý của CHU văn BIÊN sát với đề THI THPT QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA MÔN VẬT KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015
... HƯỚNG DẪN GIẢI Khoảng thời gian từ t = đến vị trí có lực đàn hồi cực tiểu khoảng thời gian từ ∆t = Câu T T 7 + = T= s 12 12 30 (B) M→N: Cách giải : Vì lúc hai vật nặng vị trí ... lúc bắt đầu cd đến lúc gặp nhỏ phần tư chu kỳ thứ 1.Ta có chu kỳ thứ 1.8s,nên thời gian cần tìm nhỏ 1,8/4=0,45s ur u u u u u ur ur Vật có tốc độ cực đại gia tốc ; tức Fhl = Fd h + Fms = lần N Câu ... ; tức Fhl = Fd h + Fms = lần N Câu 10 ON = x → kx =μmg→ x= 0,02m = cm Khi vật quãng đường MN = OM – ON = cm HƯỚNG DẪN GIẢI Tại t = , x0 = 10 cm, v0 = cm/s Theo định luật bảo toàn lượng ta có 2...
 • 10
 • 749
 • 10

Giải đề thi minh họa môn vật THPT quốc gia năm 2015

Giải đề thi minh họa môn vật lý THPT quốc gia năm 2015
... giải Pt có: tmin = 0,423s Chọn D Câu 10: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật ... theo hướng Tây đến kinh độ 8o40’T  U Giải 1: Áp dụng Công Thức:  U  LMAX Giải Tốc độ vệ tinh chu vi quỹ đạo (quãng đường đi) chia cho chu kì T (T thời gian vòng=24h): v=2(R+h)/T GM m mv ... phân hạch Coi năm có 365 ngày; phân hạch sinh 200 MeV; số A-vôga-đrô NA = 6,02.1023 mol–1 Khối lượng 235 U mà lò phản ứng tiêu thụ năm A 461,6 kg B 230,8 kg C 230,8 g D 461,6 g Giải: P=W/t=NW1/t...
 • 9
 • 182
 • 0

ĐỀ THI MINH HỌA MÔN VẬT KỲ THI THPT 2015 - THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI MINH HỌA MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT 2015 - THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG
... động điện từ mạch Tham gia khóa PEN-I ; PEN-M Thầy Đặng Việt Hùng HOCMAI.VN để đạt kết cao kì thi THPTQuôc gia 2015! Khóa luyện thi PEN-I ; PEN-M Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831] Facebook: Lyhung95 ... riêng hệ dao động Tham gia khóa PEN-I ; PEN-M Thầy Đặng Việt Hùng HOCMAI.VN để đạt kết cao kì thi THPTQuôc gia 2015! Khóa luyện thi PEN-I ; PEN-M Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831] Facebook: Lyhung95 ... = 2T3 Tính q1 q2 Biết q1 + q2 = 7,4.1 0-8 C A q1 = 1 0-8 C; q2 = 1 0-8 C B q1 = q2 = 6,4.1 0-8 C -8 -8 C q1 = 10 C; q2 = 6,4.10 C D q1 = 6,4.1 0-8 C; q2 = 1 0-8 C Câu 25: Trong mạch điện xoay chiều...
 • 4
 • 221
 • 2

ĐỀ THI THỬ lần 1 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật

ĐỀ THI THỬ lần 1 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... 11 7 /1 - - HẾT ĐỀ THI THỬ TT1-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 6/6-Mã đề thi 13 2 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ-TT1 Mã đề: 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 54 /1 đá để đáp ứng 12 /13 nhu cầu điện khu công nghiệp Nếu muốn cung cấp đủ điện cho khu công nghiệp điện áp truyền 2U, phải dùng máy hạ áp nào? Coi hệ số công suất A 11 4 /1 B 11 1 /1 C 10 8 /1 D 11 7 /1 ... bước sóng 12 0 m Nếu tăng khoảng cách hai tụ C1 lên gấp 1, 5 lần, đồng thời giảm khoảng cách hai tụ C2 xuống lần mạch bắt sóng ĐỀ THI THỬ TT1-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 2/6-Mã đề thi 13 2 điện...
 • 7
 • 218
 • 0

ĐỀ THI THỬ lần 2 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật

ĐỀ THI THỬ lần 2 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... đề thi 1 52 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ-TT2 Mã đề: 1 52 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D ... 36: Một vật dao động điều hòa Khi vận tốc vật vật v1 gia tốc vật a1, vận tốc 2 v2 gia tốc vật a2 Chu kỳ dao động T vật 2 A T  a  a1 2 v1  v2 B T  2 2 v1  v2 a2  a1 C T  2 v1  v2 a  ...  U2  U2  U2 C R L R C L C U2  U2  UC  U2 L R D U2  U2  U2  U2 R C L - - HẾT ĐỀ THI THỬ TT2-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 6/6-Mã đề thi 1 52 PHIẾU...
 • 7
 • 177
 • 0

ĐỀ THI THỬ lần 3 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật

ĐỀ THI THỬ lần 3 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... độ dao động x1 đạt giá trị cực tiểu li độ dao động x3 là: A 0cm B cm C 3cm D cm ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 3/ 6-Mã đề thi 132 Câu 27: Nếu đoạn mạch điện xoay chiều không phân ... Mức cường độ âm A 60 dB B 55, 23 dB Mức cường độ âm C xấp xỉ A 46 ,39 dB B 48,68 dB C 47,96 dB D 45,28 dB ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 2/6-Mã đề thi 132 Câu 19: Một dao động điều ... Câu 35 : Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C chậm dần D nhanh dần ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 4/6-Mã đề thi...
 • 6
 • 180
 • 1

ĐỀ THI THỬ Trung Tâm luyện thi THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật

ĐỀ THI THỬ Trung Tâm luyện thi THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... = 25 g chuyển động dọc theo trục lò xo với tốc độ v  0, 63 m tới dính chặt vào vật m Sau va chạm, tốc độ hệ vật s lần M Tốc độ trung bình hệ vật kể từ lúc vật M đến hệ vật dừng lại A 100 cm ... MeV Nước thi n nhiên chứa 0,003% khối 2 lượng đồng vị D (có nước nặng D2O) Hỏi dùng toàn đơteri có nuớc thi n ĐỀ THI THỬ TT4-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN (0935880664) Trang 2/6-Mã đề thi 245 nhiên ... gồm vật nhỏ có khối lượng m = 75 g lò xo có độ cứng 10 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật 0,1 Khi vật vị trí lò xo không biến dạng vật...
 • 6
 • 75
 • 0

Đề ôn THPTQG theo cấu trúc đề minh họa môn vật

Đề ôn THPTQG theo cấu trúc đề minh họa môn vật lý
... truyền chất rắn sóng âm B Sóng truyền không khí sóng âm C Trong không khí, sóng âm truyền vừa dạng sóng dọc vừa dạng sóng ngang D Trong không khí không vật chuyển động nhanh âm Nâng cao Câu 14 ... D prôtôn Nâng cao Câu 49 Bắn prôtôn vào hạt nhân Li đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống bay với tốc độ theo phương hợp với phương tới prôtôn góc 600 Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn ... động cảm ứng xoay chiều C tạo từ thông biến đổi qua khung dây D tạo mômen quay kéo máy công tác Câu 20 Một khung dây quay từ trường có từ thông biến thiên theo phương trình Φ = 10cos(2πt) Wb...
 • 5
 • 86
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... thOm 20 vdng, thi hieu di€n th6 hieu dqng tr€n cudn thir c6p tlng th6m 10V N6u ta tang sti vong dAy 6'cuQn thir' c6p th€m 10 vdng nfr'a thi hi6u di€n ttril nieu dr,mg tr6n cu6n thil c6p sE t6ng ... bdrrg B" bang C biiin thi6 n tuAn hodn theo thoi gial vdi chu ki'bing chu k! dao d6ng cia v4t ;it; r.t' u;"1 rn6t nira chu ky dao d$ng crla vAt' D bi6n thi6 n tuAn hodn theo tho'i gian "; nh6 khiii ... nghiQm YAng vd giao thoa v6'i 6nh sang do'n sic ta thu dugc h6 vAn giao tlioa 6n dinh tr€n mdn N6u tdng it6 rQng cfra nr6t hai khe l6n v5n gi[' nguy6n c6c di6u ki6n kh6c crja thi nghi6rn thi A khoing...
 • 5
 • 366
 • 2

đề thi đại học, cao đẳng môn vật - 2012 chu văn an

đề thi đại học, cao đẳng môn vật lý - 2012 chu văn an
... 320V www.MATHVN.com - Trường THPT Chu Văn An Mã đế 132 Trang www.MATHVN.com Tài liệu Ôn tập thi TN, ĐHCĐ năm học 201 1-2 012 Câu 37: Chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ ... (MeV).Năng lượng liên kết hạt He www.MATHVN.com - Trường THPT Chu Văn An Mã đế 132 Trang www.MATHVN.com Tài liệu Ôn tập thi TN, ĐHCĐ năm học 201 1-2 012 A 8,52(MeV) B 9,24 (MeV) C 7.72(MeV) D 5,22 ... 10 A 50Hz B 25Hz C 100Hz D 200Hz www.MATHVN.com - Trường THPT Chu Văn An Mã đế 132 Trang www.MATHVN.com Tài liệu Ôn tập thi TN, ĐHCĐ năm học 201 1-2 012 Câu 50: Một máy phát điện xoay chiều ba pha...
 • 5
 • 229
 • 1

120 cụm công bố điểm thi THPT Quốc gia

120 cụm công bố điểm thi THPT Quốc gia
... ĐH Sài Gòn Cụm thi số 58: ĐH Đồng Tháp Cụm thi số 59: ĐH An Giang Cụm thi số 60: ĐH Tôn Đức Thắng Cụm thi số 61: ĐH Tiền Giang Cụm thi số 62: ĐH Cần Thơ Cụm thi số 63: ĐH Cần Thơ Cụm thi số 64: ... ĐH Đà Lạt Cụm thi số 53: ĐH Kinh tế TP HCM Cụm thi số 54: ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP HCM) Cụm thi số 55: ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM Cụm thi số 56: ĐH Công nghiệp TP HCM Cụm thi số 57: ... Cụm thi số 29: ĐH Hải Phòng Cụm thi số 30: ĐH Thương mại Cụm thi số 31: ĐH Công nghiệp Hà Nội Cụm thi số 32: ĐH Y Dược Thái Bình Cụm thi số 33: ĐH Mỏ - Địa chất Cụm thi số 34: ĐH Hồng Đức Cụm thi...
 • 5
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 30 đề vật lí của chu văn biênde minh hoa mon dia li ky thi thpt quoc gia cua bo gd va dtde minh hoa mon ngu van ky thi thpt quoc gia cua bo gd va dtđề thi vào trường chuyên lương văn chánh tp tuy hòa môn vật lýde thi minh hoa mon tieng anh ki thi thpt quoc giabổ trợ kiến thức văn hóa môn vật lý 12bổ trợ kiến thức văn hóa môn vật lýbổ trợ kiến thức văn hóa môn vật lý vtv2đề thi hsg lớp 9 năm học 20082009 môn vật lý của tp hà nội30 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường chuyên và lời giải chi tiết năm 2013 phần 1tuyển tập đề thi thử đại học môn vật lý của các trường chuyên10 chuyên đề lớn ôn thi đại học môn vật lý của gv vũ đình hoàngde thi thu quoc gia mon vat ly cua cac truong chuyen nam 2015đề ôn thi thpt quốc gia thử môn vật lý có đáp án chi tiếtbộ đề thi thpt quốc gia môn ngữ văn 2015PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây