giáo trình quản trị bán hàng

giáo trình quản trị ngân hàng thương mại

giáo trình quản trị ngân hàng thương mại
... khách hàng khách có liên hàng quan 10% Cho vay Cho vay bảo lãnh IV .Quản trị Ngân hàng thƣơng mại A .Quản trị tài sản có- nợ NHTM B.Các hoạt động khác NHTM C Quản trị rủi ro 10 08/07/2012 A Quản trị ... 08/07/2012 I Sơ lƣợc ngân hàng thƣơng mại II Bảng cân đối NHTM III Các nguyên lý hoạt động NHTM IV Quản trị NHTM i Sơ lược ngân hàng thương mại Lịch sử hình thành ngân hàng • Khoảng 3500 TCN ... động ngân hàng … Là hoạt động nằm bảng cân đối kế toán ngân hàng ảnh hưởng tới lợi nhuận ngân hàng B Các hoạt động khác ngân hàng thƣơng mại 19 08/07/2012 Bán khoản cho vay $ $$$$ NHTM BÁN Giá trị...
 • 39
 • 1,543
 • 1

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 2

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 2
... sản ( ROA) CSH( ROE) 12, 20% 14, 32% Tỷ số đo lường rủi ro Rủi ro khoản 23 ,0% 25 ,60% 15,0% 17,00% 18,36% 1,00 0,94 0. 92 0,98 0,90 Rủi ro tín dụng 20 ,0% 18, 02% 22 ,97% 19, 82% 20 ,00% Rủi ro vốn 10,0% ... thu nhập lãi lỗ ngân hàng thương mại XYZ 20 02 ĐVT:USD 1- Doanh thu ( thu lãi cho vay tiền gởi) 9.000.000 2- Chi phí trả lãi 4.000.000 -Thu nhập lãi suất ( - ) 5.000.000 4- Chi phí quản lý, lao động, ... Bảng 2: Bảng báo cáo thu nhập công ty ABC năm 20 02 ĐVT: USD Chỉ tiêu Số tiền - Doanh thu bán hàng 20 .000.000 - Giá vốn hàng bán 15.000.000 - Thu nhập hoạt động (lãi gộp) 5.000.000 - Chi phí bán hàng...
 • 34
 • 365
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 1

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 1
... 9 .16 2 10 .725 18 .4 01 20 .15 9 10 .16 3 10 3.285 3.503 1. 855 13 3 .15 5 20 01 19 .12 5 16 .983 7 .18 5 16 . 710 20.425 27 .16 5 10 .403 11 7.996 3.7 81 2.8 91 146 .15 8 2002 21. 632 19 .10 7 6.843 20. 012 19 .338 32.078 11 .664 ... 19 .338 32.078 11 .664 13 0.674 1. 715 2.463 2 .17 5 1. 405 790 - 1. 654 950 - 1. 384 1. 0 91 - 963 1. 013 1. 103 1. 348 6.444 8.755 11 5.950 1. 798 7.2 81 10.092 13 3 .15 5 1. 795 8.023 10 .834 14 6 .15 8 định + Cho vay ... 2000 10 1.467 92.700 20 01 115 .899 10 8.2 41 2002 12 6.2 81 119 .046 6.044 11 .4 21 9.653 6.5 91 5.458 14 . 218 9.824 5.255 5.7 31 15.372 15 .808 5 .19 0 96, 81% 98 ,17 % 10 8, 91% 90,04% 287 96, 01% 320 10 3 ,18 % 424...
 • 14
 • 271
 • 2

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 4

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 4
... hiệu ngân hàng: Những chứng khoán có chất lượng ngân hàng nắm giữ góp phần nâng cao hiệu ngân hàng Các chứng khoán ngân hàng đầu tư TOP Nhằm tăng cường hiệu tài giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng ... - Thanh khoản - Lãi tương đối - Lãi suất cao - Lợi suất hấp cao cao - Sẵn có thị - Thế chấp tốt dẫn trường - Thế chấp tốt Nhược Lãi suất thấp điểm Thị trường bán - Gía biến động lại hạn chế - ... cho ngân hàng - Giảm nghĩa vụ nộp thuế ngân hàng: Chứng khoán có loại phải nộp thuế có loại nộp thuế Do đó, khoản đầu tư bù trừ thu nhập chịu thuế khoản tín dụng - Tạo tuyến phòng thủ cho ngân hàng: ...
 • 17
 • 232
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 3

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 3
... rủi ro ngân hàng theo trình tự sau: - Thứ nhất: Xu hướng tỷ số lợi nhuận rủi ro ngân hàng qua năm - Thứ hai: So sánh tỷ số với ngân hàng khác tương tự rút điểm mạnh điểm yếu ngân hàng - Cuối ... nguồn vốn 8. 53 7.26 6.54 - Chi phí lãi suất / Tài sản sinh lợi 7 .35 6.45 5. 83 - Dự phòng tổn thất tín dung / Doanh thu 2.27% 2.98% 3. 73% - Tiền lương trợ cấp / Doanh thu 19. 13 20. 13 21.69 - Tiền lương ... nhuậnï Đo lường quản trị rủi ro khía cạnh quan trọng quản trị tài ngân hàng Bảng số : Các loại rủi ro họat động ngân hàng thương mại Đặc trưng Ngân hàng Phân lọai rủi thương mại ro -Môi trường Rủi...
 • 26
 • 363
 • 1

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 6

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 6
... dịch vụ nhà quản trị ngân hàng cần quan tâm đến nhân tố để chọn lựa ngân hàng khách hàng, nhân viên ngân hàng cần phải hiểu rõ yếu tố khách hàng sử dụng để đánh giá chọn lựa ngân hàng + Giải ... tế ngân hàng chiến lược phát triển sản phẩm ngân hàng thương mại Các ngân hàng kỷ đưa dịch vụ hay sản phẩm cụ thể, ngân hàng có cách thức riêng họ, thể lực ngân hàng môi trường hoạt động Các ngân ... trả, người vay trả trực tiếp ngân hàng, chuyển khoản để trả nợ Các nhà quản trị ngân hàng cần phải hiểu biết sản phẩm để có đề nghị thích hợp Nhiều nhà điều hành ngân hàng với kiến thức nghèo nàn...
 • 17
 • 270
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 5

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 5
... khác ngân hàng liệu có khó khăn khoản? Đây vấn đề mà ban quản trị ngân hàng cần quan tâm có phải thực ngân hàng đối đầu với khủng hoảng khoản 4.3 Bán giá thấp tài sản ngân hàng Thời gian gần ngân ... dụng khác hàng có chất lượng hay áp lực khoản buộc ngân hàng khước từ số sồ sơ vay vốn có đủ điều kiện? 4 .5 Vay mượn từ ngân hàng trung ương Ngân hàng có thường xuyên vay mượn nhiều ngân hàng trung ... ngân hàng đánh lòng tin, chữ tín khách hàng ngân hàng giữ chân người gửi tiền 4.2 Chi phí trả lãi cao cho khoản tiền gửi vay mượn khác Có vấn đề đặt ngân hàng chi phí trả lãi suất cao ngân hàng...
 • 24
 • 272
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 8

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 8
... vụ ngân hàng không? Công nghệ toán, phân phối dịch vụ có phải điểm mạnh ngân hàng không? - Vị trí ngân hàng kinh doanh: Ngân hàng đứng vị trí thị trường mà ngân hàng hoạt động? Thông thường ngân ... lược ngân hàng cần xem xét cân nhắc cở sở: - Tận dụng tối đa ưu ngành ưu ngân hàng - Phù hợp với mục tiều lâu dài - Phù hợp với khả tài chuyên môn ngân hàng - Thái độ quan điểm Lãnh đạo ngân hàng, ... tổng hợp bao gồm: - Sứ mệnh - Mục tiêu - Sự nắm bắt - Thế mạnh cạnh tranh - Cơ hội thị trường - Chiến lược đầu tư - Sự thay đổi biến số chiến lược - Chương trình tiến hành - Kết tài mong đợi...
 • 33
 • 177
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 7

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 7
... TẮT Trong trình kinh doanh ngân hàng thương mại nay, điều kiện cạnh tranh ngày trở nên gây gắt Để ngân hàng quản trị tốt thị trường, khách hàng mục tiêu kinh doanh ngân hàng, ngân hàng cần xác ... thể xác Trong chương này, mục tiêu giúp người đọc thấy tầm quan trọng, cách xác định, nhận dạng đối thủ caanh tranh ngân hàng, để từ giúp ngân hàng quản trị hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày hiệu ... động của: - Lạm phát - Thay đổi công nghệ - Chi phí lương - Tỷ giá hối đoái - Lãi suất - Nhu cầu vốn - Chi phí vốn * Khả tăng trưởng đối thủ gì? - Năng lực tăng trưởng ngắn hạn gì? - Năng lực...
 • 17
 • 215
 • 0

bài thuyết trình quản trị bán hàng - Trình bày về phân tích CV và tác dụng của nó trong công tác QTNNL. Trình bàycác phương pháp PTCV, Hãy viết 1 bản phân tích công việc về 1 vị trí cv cụthể

bài thuyết trình quản trị bán hàng - Trình bày về phân tích CV và tác dụng của nó trong công tác QTNNL. Trình bàycác phương pháp PTCV, Hãy viết 1 bản phân tích công việc về 1 vị trí cv cụthể
... 411 00490 411 00530 411 00495 411 00535 411 00 514 411 00503 411 00497 411 00 516 NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH I II III IV V KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC.(PTCV) TÁC DỤNG CỦA PTCV CÁC PHƯƠNG PHÁP PTCV VÍ DỤ BẢN ... PTCV KẾT LUẬN I KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC.(PTCV) Phân tích công việc trình thu thập thông tin liên quan đến công việc cách có hệ thống” •Khi công việc hoàn tất? •Nhân viên thực công tác ... HỌA III CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CV Có nhiều phương pháp như: 1. bảng câu hỏi quan sát 3.phỏng vấn 4.ghi chép nhật ký bảng danh sách kiểm tra 6.phối hợp phương pháp Phương pháp làm bảng câu hỏi...
 • 18
 • 730
 • 0

Xem thêm