QUY TRÌNH kỹ THUẬT y học cổ TRUYỀN

QUY TRÌNH kỹ THUẬT y học cổ TRUYỀN

QUY TRÌNH kỹ THUẬT y học cổ TRUYỀN
... rét Quy trình số KÊ ĐƠN THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN 16 I ĐẠI CƯƠNG Theo quy định đơn thuốc dù YHHĐ hay YHCT phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số gi y phép, chữ ký dấu, điện thoại Email (nếu có) th y thuốc ... lĩnh bát cương nói riêng hệ thống lý luận y học cổ truyền nói chung đặc biệt lý luận học thuyết âm dương ngũ hành, xuyên suốt toàn lĩnh vực y học cổ truyền từ sinh lý, bệnh lý đến thăm khám lâm ... phản ứng du huyệt khích huyệt Bệnh lý đường kinh thường xuất sớm dấu hiệu phản ứng huyệt khích huyệt du đường kinh Trong YHCT gọi kinh lạc chẩn Quy trình số CHẨN ĐOÁN BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN I ĐẠI CƯƠNG...
 • 184
 • 175
 • 0

hướng dẫn về quy trình kỹ thuật quấn dây bản

hướng dẫn về quy trình kỹ thuật quấn dây cơ bản
... Dây quấn xếp : * m = 1,ta có dây quấn xếp đơn phải) * m ≥ 2,ta có dây quấn xếp phức Dùng dấu (+) → quấn tiến (quấn Dùng dấu (- ) → quấn lùi (quấn trái) * Dây quấn sóng : * m = 1,ta có dây quấn ... nối với đầu dây yào lớp Gọi số thứ tự rãnh chứa cạnh tác dụng lớp * Tổng quát ta có : - Dây quấn xếp : Nếu m = (dây quấn xếp phức ) ta có mạch kín - Dây quấn sóng : Nếu m = (dây quấn sóng phức ... Dựa vào sơ đồ trải , quấn 12 bối dây lên 12 rãnh : • Bối dây1 :đầu vào số , đầu số 1’ quấn lên rãnh 1-6 • Bối dây : đầu vào số , đầu số 2’ quấn lên rãnh 2-7 • Các bối dây lại quấn lên rãnh 3-8...
 • 79
 • 996
 • 3

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM – QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y docx

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM – QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y docx
... BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi 1.4 Giải thích từ ngữ Các thuật ngữ quy chuẩn hiểu sau: 1.4.1 Điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi Điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi ... 2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM - QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y Cattle and poultry farm - Hygiene inspection and evaluation procedure QUY ... dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng cho quan đánh giá vệ sinh thú y sở chăn nuôi bò, lợn, gia cầm (gà, cút) theo quy mô trang trại 1.2.2 Quy chuẩn áp dụng để đánh giá sở chăn nuôi gia súc, gia cầm nước...
 • 56
 • 1,255
 • 3

Bài giảng y học cổ truyền các kỹ thuật xoa bóp ths nguyễn thị hạnh (đh y khoa thái nguyên)

Bài giảng y học cổ truyền các kỹ thuật xoa bóp  ths nguyễn thị hạnh (đh y khoa thái nguyên)
... Nội dung Các thủ thuật xoa bóp 2.11 Bóp: Dùng ngón tay ngón khác bóp vào thịt gần nơi bị bệnh Có thể xoa bóp hai ngón tay, ba , bốn, năm ngón tay, vừa bóp vừa béo thịt lên Không nên để thịt gân ... Xoa bóp điều trị đau vai g y: * Nguyên nhân: gối đầu cao, lạnh, sang chấn… * Cách chữa: Xoa bóp vùng cổ g y Phương pháp bật gân * Kỹ thuật xoa bóp vùng cổ g y: Dùng huyệt: Phong phủ, Phong trì, ... người làm -Xoa bóp YHCT lý luận YHCT đạo, không bị phương tiện khác chi phối -Xoa bóp YHHĐ lý luận YHHĐ đạo phương tiện đại hỗ trợ II Nội dung Nguồn gốc tác dụng xoa bóp 1.2 Tác dụng xoa bóp: -...
 • 32
 • 213
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sở chăn nuôi gia súc gia cầm Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y
... BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi 1.4 Giải thích từ ngữ Các thuật ngữ quy chuẩn hiểu sau: 1.4.1 Điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi Điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi ... 2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM - QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y Cattle and poultry farm - Hygiene inspection and evaluation procedure QUY ... dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng cho quan đánh giá vệ sinh thú y sở chăn nuôi bò, lợn, gia cầm (gà, cút) theo quy mô trang trại 1.2.2 Quy chuẩn áp dụng để đánh giá sở chăn nuôi gia súc, gia cầm nước...
 • 55
 • 250
 • 0

Xác định tỉ lệ sinh viên điều dưỡng – kỹ thuật y học hệ chính quy năm cuối 2013 2014 kiến thức, thái độ, thực hành đúng về phòng bệnh viêm gan siêu vi b và mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, thựchành

Xác định tỉ lệ sinh viên điều dưỡng – kỹ thuật y học hệ chính quy năm cuối 2013  2014 có kiến thức, thái độ, thực hành đúng về phòng bệnh viêm gan siêu vi b và mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, thựchành
... y < /b> học < /b> quy < /b> năm < /b> cuối < /b> có < /b> kiến < /b> thức b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B Xác < /b> định < /b> tỉ < /b> lệ < /b> sinh < /b> vi< /b> n < /b> Điều dưỡng < /b> < /b> Kỹ < /b> thuật < /b> y < /b> học < /b> quy < /b> năm < /b> cuối < /b> có < /b> thái < /b> độ phòng < /b> b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B Xác < /b> định < /b> tỉ < /b> lệ < /b> sinh < /b> vi< /b> n < /b> Điều dưỡng < /b> < /b> ... dưỡng < /b> < /b> Kỹ < /b> thuật < /b> y < /b> học < /b> quy < /b> năm < /b> cuối < /b> có < /b> thực < /b> hành < /b> phòng < /b> b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B Xác < /b> định < /b> tỉ < /b> lệ < /b> nguồn thông tin phòng < /b> b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B sinh < /b> vi< /b> n < /b> tiếp cận Xác < /b> định < /b> mối liên quan kiến < /b> thức, < /b> thái < /b> ... độ thực < /b> hành < /b> sinh < /b> Điều dưỡng < /b> < /b> Kỹ < /b> thuật < /b> y < /b> học < /b> quy < /b> năm < /b> cuối < /b> phòng < /b> b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B? Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát: Xác < /b> định < /b> tỉ < /b> lệ < /b> sinh < /b> vi< /b> n < /b> Điều dưỡng < /b> < /b> Kỹ < /b> thuật < /b> y < /b> học < /b> hệ < /b> quy < /b> năm...
 • 89
 • 219
 • 0

Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u PVC

Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u  PVC
... dụng, thi công nghiệm thu đ-ợc quy định Quy trình thống với ti u chuẩn hành Các ti u chuẩn nhà n-ớc Trung Quốc hành có liên quan : Quy trình kỹ thuật công trình đ-ờng ống thoát n-ớc nhựa PVC cứng ... đào cống, kê chống cống, xử lý điểm giao cắt ống thi công ống cống, v.v., thực theo quy định có liên quan ti u chuẩn Trung Quốc GB50268 Quy phạm nghiệm thu thi công công trình đ-ờng ống cấp thoát ... D/BEC - 2007 Quy trình kỹ thuật thi công đ-ờng ống thoát n-ớc cỡ lớn u - PVC chôn ngầm d-ới đất BEC Nguyên tắc chung 1.1 Để khu vực n-ớc sử dụng đ-ợc đ-ờng ống thoát n-ớc cỡ lớn U - PVC cứng chôn...
 • 52
 • 1,830
 • 6

348 kế toán giá thành công trình nhà điều dưỡng bệnh viện y học cổ truyền hòa bình ở công ty xây dựng và phát triển đô thị

348 kế toán giá thành công trình nhà điều dưỡng bệnh viện y học cổ truyền hòa bình ở công ty xây dựng và phát triển đô thị
... Hòa Bình Công ty X y dựng phát triển đô thị 3.1 Phương pháp nghiên cứu vấn đề kế toán giá thành công trình nhà điều dưỡng bệnh viện y học cổ truyền Hòa Bình Công ty X y dựng phát triển đô thị ... công trình nhà điều dưỡng bệnh viện y học cổ truyền Hòa Bình Công ty X y dựng phát triển đô thị 3.2.1 Tổng quan Công ty X y dựng phát triển đô thị 3.2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên doanh ... thiện kế toán giá thành sản phẩm x y lắp Công ty X y dựng phát triển đô thị 4.1 Đánh giá thực trạng kế toán giá thành Công ty X y dựng phát triển đô thị 4.1.1 Ưu điểm * Tổ chức m y kế toán Hiện công...
 • 53
 • 362
 • 0

Tài liệu Giáo trình 11 bài thuốc trong Y học cổ truyền pptx

Tài liệu Giáo trình 11 bài thuốc trong Y học cổ truyền pptx
... 10 Rối loạn kinh nguyệt: Hương phụ, ích mẫu, ngải cứu 11 Rối loạn tiêu hóa: Thương truật, hậu phác, trần bì, cam thảo Các học thuộc: Đọc thành thơ Tía tô, kinh giới, bạc ... xương, mã, nghệ vàng hểt Gặp tiêu ch y ng y Mộc, hoàng, hậu, quýt dùng tức Thương, cam, hậu phác, trần bì Rối loạn tiêu hóa mắc không cho Ban đêm muốn ng y o o Vông, sen, lạc, thảo giúp cho ngủ ... mã – nghệ vàng hết Gặp tiêu ch y ng y Mộc – hoàng – hậu – quýt dùng tức Thương – cam – hậu phát – trần bì Rối loạn tiêu hóa mắc không cho Đừng lo khó ngủ không y n Vông – sen – thảo – lạc tiên...
 • 5
 • 410
 • 2

Tài liệu Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC pptx

Tài liệu Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC pptx
... D/BEC - 2007 Quy trình kỹ thuật thi công - ng ống thoát n-ớc cỡ lớn u - PVC chôn ngầm d-ới đất BEC Nguyên tắc chung 1.1 Để khu vực n-ớc sử dụng - c - ng ống thoát n-ớc cỡ lớn U - PVC cứng ... lập quy trình kỹ thuật 1.2 Quy trình áp dụng cho - ng ống thoát n-ớc U- PVC cứng BEC chôn ngầm d-ới đất có - ng kính 300 - 3500mm Quy trình - c sử dụng thi t kế, thi công nghiệm thu công trình ... định chống - ng ống : 4.6. 1-4 .6.2 theo quy định đi u 4.12.10 Ti u chuẩn GB5033 2-2 002 46 D/BEC - 2007 Quy phạm thi t kế kết c u - ng ống công trình cấp thoát n-ớc Thi công - ng ống 5.1 Quy định...
 • 52
 • 1,391
 • 9

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM SINH HỌCQUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI ẾCH ĐỒNG pdf

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI ẾCH ĐỒNG pdf
... (chai sinh dục), da ếch đực màu xám, không trơn bóng ếch cái, tuổi, ếch đực nhỏ ếch cái, ếch đực già, màng kêu to, tiếng kêu dõng dạc vang xa; - ếch : Không có đặc điểm ếch đực, đến mùa sinh sản ếch ... trứng/năm II Qui trình nuôi ếch đồng Nuôi ếch thịt 1.1 Ðịa điểm nuôi ếch : - Vườn ao có diện tích từ 50m2 trở lên; - Có nước chủ động; - Có tường gạch bao quanh; - Có hang trú ẩn cho ếch; - Bờ ao, ... 10% trọng lượng ếch ao, cho ăn lần (sáng chiều) ngày; - Trước cho ếch ăn, phải vệ sinh sàn ăn 1.4 Chăm sóc quản lý : - Tạo thêm thức ăn cho ếch : Trong khu nuôi ếch thả cua, cá vào nuôi ao, mương...
 • 4
 • 441
 • 2

Tài liệu Quy trình kỹ thuật sản xuất cua giống loài scylla serrata phù hợp ở những vùng các điều kiện sinh thái khác nhau doc

Tài liệu Quy trình kỹ thuật sản xuất cua giống loài scylla serrata phù hợp ở những vùng có các điều kiện sinh thái khác nhau doc
... (cm) Từ 12cm trở lên Vận hành quy trình kỹ thuật sản xuất cua giống 2.1 Nuôi vỗ cua bố mẹ 2.1.1 Chọn lựa cua mẹ Cua bố mẹ ảnh hưởng lớn đến chất lượng ấu trùng cua giống, để đàn cua mẹ cho ... hồ gây nuôi thức ăn tuỳ thuộc vào công suất trại sản xuất cua giống Bảng : Các tiêu để chọn lựa cua mẹ Wob (gr) Các tiêu khác cua mẹ Từ 400 g trở lên Cá thể khoẻ mạnh, không bị dập nát, chân bò ... tốt, cần chọn cua mẹ dựa vào tiêu kỹ thuật (xem bảng 1) 2.1.2 Vận chuyển cua mẹ - Phương pháp vận chuyển : Chọn cua mẹ đủ tiêu chuẩn, vận chuyển sở sản xuất phương pháp vận chuyển hở nước - Thời...
 • 9
 • 287
 • 0

Tài liệu Cây Huyền Sâm – cây thuốc quý trong y học cổ truyền ppt

Tài liệu Cây Huyền Sâm – cây thuốc quý trong y học cổ truyền ppt
... có danh mục 52 vị thuốc dựa vào nguồn trồng trọt nước C y thuốc quý Sâm lại có màu đen nên gọi Huyền sâm Huyền sâm gọi Bắc Huyền sâm nhập từ Trung Quốc Huyền sâm có tên khoa học : Scrophularia ... Một thuốc quý, dùng nhiều y học cổ truyền Một thuốc, qua điều tra dược liệu toàn quốc, th y rừng núi Việt Nam Một thuốc di thực hoá đưa vào trồng trọt đại trà từ nhiều năm C y thuốc có danh ... xuất huyết, sốt âm ỉ buổi chiều, sốt mụn nhọt, kết hạch Nếu dùng độc vị dùng 20g Sắc uống ng y - Bài thuốc Diệp Quyết Tuyên: chữa Viêm cổ họng, viêm amidan (Bài thuốc Diệp Quyết Tuyên) Huyền sâm...
 • 7
 • 424
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật y học cổ truyềndanh mục kỹ thuật y học cổ truyềncác quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bảnquy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bảnác quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bảncác công cụ ứng dụng và quy trình kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệukỹ thuật bào chế thuốc theo y học cổ truyềnquy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u pvcquy trình kỹ thuật nuôi cá trắm cỏthuật ngữ y học cổ truyềnquy trình kỹ thuật điều dưỡng bộ y tếgiải thích thuật ngữ y học cổ truyềnthuật ngữ trong y học cổ truyềncác thuật ngữ trong y học cổ truyềndanh từ thuật ngữ y học cổ truyềnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học