PHIẾU ĐĂNG ký XÉTCÔNG NHẬN tốt NGHIỆP THPT

PHIẾU ĐĂNG DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT
... KHÍCH Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông I DIỆN XÉT TỐT NGHIỆP Thí sinh thuộc diện: Diện 1: Điểm xét tốt nghiệp từ 5,00 trở lên Còn gọi diện bình thường hiệu: D1 Diện 2: Điểm xét tốt nghiệp ... bệnh binh sức lao động 81% hiệu: D2-TB2 - Con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ VN anh hùng hiệu: D2-CAH b) - Có cha mẹ người dân tộc thi u số hiệu: D2-TS2 c) -HS người ... chất độc hóa học hiệu: D2-CHH đ) Đối với GDTX: Con người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa tháng 9/1945 hiệu: D2-CCM Có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên tính đến ngày thi hiệu: D2-T35...
 • 3
 • 88
 • 0

Thủ tục Đăng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục THPT pot

Thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục THPT pot
... chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông Mẫu M2 Ảnh 34 (Trường phổ thông ĐKDT đóng dấu giáp lai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự thi tốt nghiệp THPT, ... Bộ Giáo dục Đào tạo: V/v Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 6.10 Yêu cầu điều kiện để thực thủ tục hành chính: Điều kiện để cấp Thẻ dự thi: công dân Việt Nam người nước học ... Nam học hết chương trình THPT trường, năm tổ chức kỳ thi (theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng năm 2009 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông) 6.1l Căn pháp lý thủ tục...
 • 5
 • 242
 • 0

Tài liệu Đăng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông) pptx

Tài liệu Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông) pptx
... Việt Nam người nước học tập, sinh sống Bước Việt Nam (sau gọi chung người học) học hết chương trình trung học phổ thông, năm tổ chức kỳ thi đăng dự thi trường phổ thông, nơi học lớp 12 Hồ sơ ... Thành phần hồ sơ Học bạ trung học phổ thông (bản chính) Giấy khai sinh (bản sao); Bằng tốt nghiệp trung học sở (bản chứng thực); Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (bản chính); ... Chứng nhận nghề phổ thông; + Chứng nhận đoạt giải kỳ thi ngành giáo dục tổ chức phối hợp với ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức gồm: thi học sinh giỏi môn văn hoá, thi thí nghiệm...
 • 4
 • 210
 • 0

Tài liệu Đăng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do docx

Tài liệu Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do docx
... gian bị kỷ luật cấm thi trường phổ thông nơi dự thi năm trước; Giấy xác nhận trường phổ thông nơi học lớp 12 nơi đăng dự thi 11 xếp loại học lực (đối với học sinh xếp loại học lực quy định điểm ... bước Thí sinh tự đăng dự thi trường phổ thông địa Bước bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú, theo xác nhận quyền cấp xã Hồ sơ Thành phần hồ sơ Học bạ trung học phổ thông ... Chứng nhận nghề phổ thông; + Chứng nhận đoạt giải kỳ thi ngành giáo dục tổ chức phối hợp với ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức gồm: thi học sinh giỏi môn văn hoá, thi thí nghiệm thực...
 • 4
 • 184
 • 0

Tài liệu Đăng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên. pptx

Tài liệu Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên. pptx
... Việt Nam người nước học tập, sinh sống Bước Việt Nam (sau gọi chung người học) học hết chương trình trung học phổ thông, năm tổ chức kỳ thi đăng dự thi trường phổ thông, nơi học lớp 12 Hồ sơ ... sơ Thành phần hồ sơ Phiếu đăng dự thi theo mẫu Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Công văn hướng dẫn tổ chức thi năm; Học bạ phiếu kiểm tra người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính); ... chính); Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực); Thành phần hồ sơ Bằng tốt nghiệp trung học sở Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (bản chứng thực); Các loại giấy chứng nhận để hưởng chế độ ưu...
 • 4
 • 90
 • 0

Thủ tục Đăng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh tự do) docx

Thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh tự do) docx
... chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông Mẫu M2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự thi tốt nghiệp THPT, khóa ngày 02/6/2011 Ảnh 34 (Trường phổ thông ĐKDT ... dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 8.10 Yêu cầu điều kiện để thực thủ tục hành chính: Điều kiện để cấp Thẻ dự thi: công dân Việt Nam người nước học tập, sinh sống Việt Nam học hết chương ... chương trình GDTX trường trung tâm, năm tổ chức kỳ thi (Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông) 8.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật...
 • 6
 • 234
 • 0

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Ngữ văn Lớp 12 tỉnh Bình Dương pot

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Ngữ văn Lớp 12 tỉnh Bình Dương pot
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƢƠNG KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Ngữ văn Lớp 12 THPT HƢỚNG DẪN CHẤM I- PHẦN CHUNG (5.0 điểm) Câu 1(2.0 điểm): học sinh trình bày nhiều ... cầu kỹ năng: Biết cách làm văn nghị luận văn học, phân tích tâm trạng nhân vật tác phẩm văn xuôi Diễn đạt lưu loát, kết cấu chặt chẽ, không mắc lỗi tả, lỗi dùng từ, ngữ pháp *b/ Yêu cầu kiến thức: ... người trước khó khăn, thử thách sống => trích dẫn câu nói Đặng Thùy Trâm - Giải thích: - Giông tố dùng để gian nan, thử thách nghịch cảnh đời - Cuộc đời phải trải qua gian nan, thử thách người không...
 • 5
 • 197
 • 0

Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT
... không? Nh có hợp lí không? HĐ2: Báo cáo kết 4- Tại không nên phân biệt đối sử GV kết luận: - Quan niệm xã hội nam nữ nam nữ/ thay đổi Mỗi học sinh góp Bớc 2: Từng nhóm báo cáo kết phần tạo nên ... ngời lạ tặng -Gv nhận xét khen ngợi quà cho mình? - GV cho HS trả lời kết luận: Ví dụ: chỗ vắng, phòng Nhóm 2: Phải làm có ngời lạ muốn kín với ngời lạ, nhận quà có giá trị vào nhà? Nhóm 3: Phải ... kiến, nhận xét khen hại - GV khen ngợi HS sau cho lớp thảo ngợi ý kiến HS rút kết luận.(ví dụ: luận Trong trờng hợp bị xâm hại, tìm cách xa lánh, đứng dậy chỗ khác, kể với ngời tin cậy để nhận...
 • 21
 • 185
 • 0

Đăng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông) pot

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông) pot
... bước Thí sinh đăng dự thi tốt nghiệp THPT, BT THPT nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp theo quy định cho trường Các trường Bước THPT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thí sinh đăng dự thi tốt nghiệp THPT, BT ... sinh học: - Học bạ trung học phổ thông (bản chính); - Giấy khai sinh (bản sao); - Bằng tốt nghiệp trung học sở (bản chứng thực); - Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (bản ... trường THPT nhập danh sách thí sinh dự thi (theo chương Bước trình quản lý thi tốt nghiệp THPT Bộ GD&ĐT - Nộp đĩa có file Danh sách thí sinh đăng dự thi tốt nghiệp Mô tả bước Tên bước danh sách...
 • 5
 • 197
 • 0

Đăng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên docx

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên docx
... bước Thí sinh đăng dự thi tốt nghiệp THPT, BT THPT nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp theo quy định cho trường Các trường Bước THPT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thí sinh đăng dự thi tốt nghiệp THPT, BT ... trường THPT nhập danh sách thí sinh dự thi (theo chương Bước trình quản lý thi tốt nghiệp THPT Bộ GD&ĐT - Nộp đĩa có file Danh sách thí sinh đăng dự thi tốt nghiệp Mô tả bước Tên bước danh sách ... coi thi, xếp phòng Bước thi, đánh số báo danh, in Danh sách thí sinh dự thi theo Hội đồng coi thi chuyển giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi Sở GD&ĐT Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với giáo dục thường...
 • 4
 • 113
 • 0

Đăng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do pot

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do pot
... Tên bước Thí sinh đăng dự thi tốt nghiệp THPT, BT THPT nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp theo quy định cho trường Các trường Bước THPT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thí sinh đăng dự thi tốt nghiệp THPT, ... thi giá trị để xét hưởng cộng điểm khuyến khích - Đơn xin dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; - Giấy xác nhận trường trung học phổ thông nơi học lớp 12 nơi đăng dự thi xếp loại học ... sơ Đối với học sinh : - Học bạ trung học phổ thông (bản chính); - Giấy khai sinh (bản sao); - Bằng tốt nghiệp trung học sở (bản chứng thực); - Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ...
 • 5
 • 166
 • 0

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: TIẾNG ANH ( lớp 12 ) docx

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: TIẾNG ANH ( lớp 12 ) docx
... C 1 1- D 1 9- A 2 7- B 3-B 4- A 5- C 6- D 7- C 8- A 9- A 1 2- A 1 3- A 1 4- C 1 5- B 1 6- B 1 7- B 2 0- D 2 1- D 2 2- B 2 3- B 2 4- C 2 5- C 2 8- C 2 9- B 3 0- D 3 1- B 3 2- A ... từ ( cụm từ ) gạch chân A, B, C D cần phải sửa câu sau Unless she doesn’t come here, her friends will come at once A B C D KEYS 1- C 1 0- A 1 8- D 2 6- D 2- C 1 1- D 1 9- A 2 7- B 3-B 4- A 5- C 6- D ... Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác từ lại A accopany B accident C occur D occasionally Câu 16: This is the beach ……… I spent my last summer holiday A which B where C that D when Câu 17: Chọn...
 • 4
 • 107
 • 0

Xem thêm