ÔN THI vào lớp 10

Tuyển tập đề ôn thi vào lớp 10

Tuyển tập đề ôn thi vào lớp 10
... + y ) = ù Câu (1 điểm) Tìm nghiệm dơng hệ : yz ( y + z ) = 12 ù zx( z + x) = 30 ợ Đề 19 ( Thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm 2006 - 2007 - Hải dơng - 120 phút - Ngày 28 / / 2006 Câu (3 điểm) 1) ... độ điểm M thuộc (P) độ dài đoạn thẳng AM nhỏ II, Các đề thi vào ban tự nhiên Đề 21 Câu 1: (3 điểm) Giải ph-ơng trình a) 3x2 48 = b) x2 10 x + 21 = c) 20 +3= x -5 x -5 Câu 2: (2 điểm) book.mathvn.com ... số đo góc AIF , suy điểm A , B , F , I nằm đờng tròn Đề số 42 Câu ( điểm ) Cho hàm số : y = x a) Nêu tập xác định , chiều biến thi n vẽ đồ thi hàm số b) Lập phơng trình đờng thẳng qua điểm ( ,...
 • 165
 • 1,544
 • 38

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột
... S2 2p *) (x1 x2 )2 = (x1 + x2 )2 4x1x2 = S2 4p *) x13 + x23 = (x1 + x2)3 3x1x2(x1 + x2) = S3 3Sp *) x14 + x24 = (x 12 + x 22) 2 2x12x 22 *) x + x2 S 1 + = = x1 x x1 x p 2 x1 x x1 + x S2 2p + ... k2 + 5k (*) Ta cú x 12 + x 22 = (x1 + x2 )2 2x1x2 Theo bi ta cú (x1 + x2 )2 2x1x2 = 10 b Vi iu kin(*) , ỏp dng h trc vi ột: x1 + x2 = - = - 2k v x1x2 = 5k a Vy (-2k )2 2( 2 5k) = 10 2k2 + ... s : = (1 2m )2 - 4(m + 2) ( m 3) = 4m + 4m2 4(m2- m 6) = 25 > Do ú phng trỡnh cú hai nghim phõn bit 2m + 2m + 2m 2( m 3) m = = = x2 = x1 = = 2( m + 2) 2( m + 2) 2( m + 2) m + 2m + Túm li...
 • 39
 • 3,096
 • 49

NGU PHAP ON THI VAO LOP 10(CUC HAY)

NGU PHAP ON THI VAO LOP 10(CUC HAY)
... ex Monday is the day We will come then Monday is the day when we will com XXV Dạng câu hỏi đuôi (Tag Questions) Một số ví dụ sau giúp cho em biết cách thành lập câu hỏi đuôi: Lets go to London ... me, should you? Jim hasn t been waiting long, has he? You won t tell anyone about this, will you? Youre not doing what I told you, are you? Lan worked in this facrory, didn t you? George can t ... I last heard this song ten years ago It is Youd better not lend that man any more money, Mary said John John advised We dont have enough money, so we cant buy...
 • 6
 • 980
 • 50

20 Bài tập quang học ôn thi vào lớp 10

20 Bài tập quang học ôn thi vào lớp 10
... kính Bài 10 : Một vật cao 120cm đặt cách máy ảnh 3m Dùng máy ảnh để chụp vật thấy ảnh cao 2cm a) Hãy dựng ảnh vật phim ( không cần tỉ lệ ) b) Tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh Bài ... đủ độ dinh dỡng cho Bài 19 : Trộn ánh sáng màu vàng với ánh sáng màu lam đợc ánh sáng màu nêu sau đây: đỏ, da cam, vàng, lục, chàm, tím Bài 20 : Một vật cao 10cm đợc đặt vuông góc với trục thấu ... 2cm không điều tiết a) Khoảng cách từ quang tâm đến màng lới 1,5cm Mắt bị tật ? b) Để ảnh vật lên màng lới phảI đeo kính ? Bài 14 : Một vật đặt cách kính lúp 6cm Cho biết tiêu cự kính lúp 10cm...
 • 2
 • 785
 • 14

Ôn thi vào lớp 10 : Bài tập hình 9 tổng hợp

Ôn thi vào lớp 10 : Bài tập hình 9 tổng hợp
... Khi tam giác ABC vuông cân C , đường tròn (I) tiếp xúc với dây cung BC trung điểm K BC tiếp xúc vpí cung nhỏ BC (O ; R) M Tính độ dài tiếp tuyến (I) kẻ từ A theo R Bài 10 : Cho tam giác ABC ... đường trung trực DE ( N trung điểm AB) c Xác đònh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF Bài 11 : Cho hình vuông ABCD Trên cạnh AB lấy điểm E cạnh BC lấy điểm F cho AE = AF a Chứng minh ∆ DAE = ... minh tứ giác DOFC nội tiếp Gọi M , N , P , Q điểm thuộc bốn cạnh hình vuông ABCD Tứ giác MNPQ có tính chất để chu vi nhỏ ? Bài 13 : Cho đường tròn ( O ; R) , điểm A cố đònh đường tròn , kẻ tiếp...
 • 4
 • 2,768
 • 180

Ôn thi vào lớp 10

Ôn thi vào lớp 10
... Châu 31 Ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10 theo chủ đề Bài 4: Cho hình vuông ABCD Lấy B làm tâm, bán kính AB, vẽ 1/4 đờng tròn phía hình vuông.Lấy AB làm đờng kính , vẽ 1/2 đờng tròn phía hình vuông ... Châu 14 Ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10 theo chủ đề 3x y= 42 4x y= 32 2x+ y= 53 1) ; 2) ; 3) x+ y= 6x y= 53 4x+ 6y= 10 3x 4y+ 2= 2x+ y= 35 4x y= 96 4) ; 5) ; 6) x+ 2y= 14 3x 2y= 14 10x 15y= ... Nếu thêm vào tử mẫu phân số giá trị phân số giảm Nếu bớt vào tử mẫu, phân số tăng Tìm phân số Giáo viên: Phạm Thị Thu Thủy - THCS Dân Tiến - Khoái Châu 27 Ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10 theo...
 • 41
 • 317
 • 2

Một số dạng toán ôn thi vào lớp 10

Một số dạng toán ôn thi vào lớp 10
... 1+ x+1 =5 y =4 y ( Đề thi vào 10 năm 1998 1999) 6, Ví dụ 6: Giải hệ phơng trình : x1+ + x1 = 11 y+1 =5 y+1 ( Đề thi vào 10 năm 2002 2003 ) Dạng 4: Toán cực trị 1.Ví dụ 1: Cho biểu ... trang 121) Đề 18 ( trang 124) Hớng dẫn giải đề thi vào 10 phần hình học ABC ; GT Đề ( Đề thi vào lớp 10 năm 2000 2001) OB = OC xoy = 60 a, OBM đồng dạng với NCO BC2 = 4BM b, MO tia phân giác BMN ... ( Đề thi học sinh giỏi lớp 1999 2000) 3, Ví dụ 3: Giải phơng trình x = x Dạng : Hệ phơng trình Cách giảI số hệ phơng trình phức tạp 1, Ví dụ 1: Giải hệ phơng trình 13 + = x y 36 10 +...
 • 12
 • 1,453
 • 11

Chuyên đề Toán ôn thi vào lớp 10thi chuyên của SGD Thanh Hóa - Đường tròn

Chuyên đề Toán ôn  thi vào lớp 10 và thi chuyên của SGD Thanh Hóa - Đường tròn
... 2x = a + c - b b Ta chứng minh bc = 2x( a - x)  = 900 Thật ta có: 2x = a + c - b 2(a - x) = a + b - c => 4x(a - x) = a2 - (c - b)2 = a2 - b2 - c2 + 2bc Theo giả thi t ta có: a2 - b2 - c2 + 2bc ... ABC cân vuông A  =900 Chứng minh  = 900 => bc = 2x(a - x) Ta có: a2 = b2 + c2 => a2 - b2 - c2 =0 => a2 - b2 - c2 + 2bc = 2bc a2 - ( c - b)2 = 2bc => 4x(a - x) = 2bc => 2x( a - x) = bc A ... xứng đờng tròn: Kiến thức bản: - Tâm đối xứng: Tâm đờng tròn tâm đối xứng đờng tròn - Trục đối xứng: Đờng kính đờng tròn truc đối xứng đờng tròn đó: (Đờng tròn có vô số trục đối xứng) - Mối quan...
 • 25
 • 995
 • 17

He thong cau hoi on thi vao lop 10

He thong cau hoi on thi vao lop 10
... quên nhắc bếp lửa? Câu 5: Sắp xếp từ dới dây theo hai nhóm : Thuần việt Hán việt Phi cơ, Hải đội, ruộng đất, hội, Phong kiến , cuồng phong, tiên phong, vờn tợc Câu 6: Phân tích tác phẩm Chiếc ... Cũng tay lái có máu nghệ thuật b, chà ! Nhà có cá ngon gớm, chiều tớ phải xin đợc c, Hình nh không đến phải? 3, Bài thơ Con cò đợc viết theo mạch cảm xúc nh nào? 4, Hình ảnh cò xuyên suốt thơ ... , sinh học Câu 7: Phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai tác phẩm Làng Kim Lân Đề 9: Đề 10: Câu 1: Giới thi u nhà thơ Phạm Tiến Duật Bài thơ tiểu đội xe không kính Câu 2: Điệp từ thơ có ý nghĩa...
 • 5
 • 737
 • 11

chuyen de on thi vao lop 10 : chu de he phuong trinh

chuyen de on thi vao lop 10 : chu de he phuong trinh
... y = Bi 10 Vi giỏ tr no ca m thỡ h sau vụ s nghim : mx + y = A) m = B) m = C) m = 1, Ví dụ 1: Giải hệ phơng trình 13 + = x y 36 10 + =1 x y Giải : D) m = Đặt ẩn phụ : Ta có hệ : X = x ... = z = 5, Ví dụ 5: Giải hệ phơng trình x+ 1+ x+1 =5 y =4 y ( Đề thi vào 10 năm 1998 1999) 6, Ví dụ 6: Giải hệ phơng trình : x1+ + x1 = 11 y+1 =5 y+1 Đề thi vào 10 Câu Cho hệ phơng ... X + 10Y = 36 36 2, Ví dụ 2: Giải hệ phơng trình 3, Ví dụ 3: Giải hệ phơng trình : 10 + 12 x x + = + =1 12 x x + x + y + 3z = 11 (1) x + y + z = ( 2) x + y + z = (3) Hớng dẫn: Rút...
 • 9
 • 1,053
 • 38

Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 PTTH môn Ngữ văn

Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 PTTH môn Ngữ văn
... nhà cho đứa gái lớn, ông phòng thông tin Ở ông biết tin hay kháng chiến - Ghé vào quán nước, bất ngờ ông Hai nghe nguồn tin từ người đàn bà tản cư làng Chợ Dầu theo giặc - Ông Hai choáng váng, ... khởi nghĩa Tây Sơn dẹp thù giặc - Cuộc đời: +Ông sinh trưởng gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan có truyền thống văn học + Có tài văn chương thi n bẩm, đời gặp nhiều thăng trầm, lao đao ... lơ, không hợp với tuổi tác + Lời nói: cộc lộc, vô lẽ, mơ hồ giới thi u thân + Cử chỉ: “ trước thầy sau tớ lao xao”, “ghế ngồi tót sỗ sàng” => Sỗ sàng, thô lỗ => Với bút pháp tả thực, ngôn ngữ miêu...
 • 7
 • 1,028
 • 30

Ôn thi vào lớp 10 _ PT&HPT

Ôn thi vào lớp 10 _ PT&HPT
... chữ số giảm ta số số phương Bài 27: Cạnh huyền củamột tam giác vuông 10cm Hai cạnh góc vuông 2cm Tìm cạnh góc vuông tam giác vuông Bài 28: Một phòng họp có 500 chỗ ngồi Do phải xếp 616 chỗ ngồi, ... người A B làm chung công việc hoàn thành Nếu người A làm 2giờ người B làm 3giờ hoàn thành công việc Hỏi người hoàn thành công việc bao lâu? Bài 35: Hai đội công trình giao thông giao sửa chữa đường ... câu trả lời sai bò trừ điểm - Mỗi câu hỏi không trả lời điểm Tổng cộng lớp 9A trả lời 61 điểm Hỏi đội trả lời câu? Trả lời sai câu? Và không trả không trả lời câu? C/ BÀI TẬP: Bài 1: Tìm giá...
 • 8
 • 255
 • 0

Nội dung ôn thi vào lớp 10

Nội dung ôn thi vào lớp 10
... nhà Thanh - Không đề phòng,không đợc tin cấp báo - Ngày mồng 4,quân giặc đợc tin Quang Trung vào đến Thăng Long: + Tôn Sĩ Nghị sợ mật,ngựa không kịp đóng yên,ngời không kịp mặc áo giáp,nhằm hớng ... Khi Tây Sơn công Bắc (1786) ông phò Lê chống lại Tây Sơn nhng không thành - Năm 1796,định vào Nam theo Nguyễn ánh chống lại Tây Sơn nhng bị bắt giam tháng lại đợc thả - Từ 1796 1802,ông ẩn quê ... bị xứ TQ lần ông nhiễm bệnh dịch,ốm Huế (16/9/1820).An táng cánh đồng Bàu Đá (TT Huế) +1824 : Con trai ông Nguyễn Ngũ xin nhà vú cho đem thi hài ông vè an táng quê nhà - Cuộc đời ông chìm nổi,gian...
 • 15
 • 287
 • 0

Xem thêm