bo de ktra ly9

bo de ktra ly9

bo de ktra ly9
... B I F A A F O B b) (5đ) Ta có BI = OA = 2f= 2OF=> OF đờng trung bình tam giác BBI =>OB=OB => ABO= ABO => OA = OA = 2f=> AB=AB Kiểm tra 1tiết Thời gian 45 I Đề Câu1: Hiện tợng khúc xạ ánh sáng ... 0,64cm 2500 o F A B Câu4: (3đ) a) B A B F I A o / F b) Tia BI không đổi, cho tia ló IK không đổi tia BO cắt IK kéo dài B nằm đoạn FI Chính AB khoảng tiêu cự Kiểm tra Thời gian 15 I Đề Chứng minh đoạn...
 • 11
 • 225
 • 0

Bộ đề KTra Văn 7(2009) LTV,Quy Nhơn

Bộ đề KTra Văn 7(2009) LTV,Quy Nhơn
... 1.(2điểm) Biết viết văn đề nghị : Trình bày yêu cầu sau nội dung :Ai đề nghị ? Đề nghị ? Đề nghị điều ?(1điểm) -Đáp ứng yêu càu hình thức văn đề nghị (cách trình bày mục văn , diễn đạt chữ viết ... mặt lớp viết văn đề nghị với thầy (cô)giáo chủ nhiệm nguyện vọng Câu2 (3điểm) Viết đoạn văn( khoảng 10 dòng )nói chủ đề quê hương em biết sử dụng ba biện pháp tu từ học vào đoạn văn ? Câu 3( ... Thực tốt yêu cầu đề , diễn đạt tốt - Điểm – : Thực đảm bảo yêu cầu đề mắc vài lỗi tả diễn đạt - Điểm : Thực mức trung bình yêu cầu đề - Điểm – : Thực sơ sài yêu cầu đề - Điểm : lạc đề bỏ giấy trắng...
 • 16
 • 228
 • 1

Tài liệu bộ đề ktra 1 tiết k10 (hơn 50 đề)

Tài liệu bộ đề ktra 1 tiết k10 (hơn 50 đề)
... 13 4 10 8 11 8 12 2 99 10 9 10 6 10 9 10 4 12 2 13 3 12 4 10 8 10 2 13 0 10 7 11 4 14 7 10 4 14 1 10 3 10 8 11 8 11 3 13 8 11 2 www.VNMATH.com 51 Đề kiểm tra Đại số 10 a) Lập bảng phân phối ghép lớp ( 98 – 10 2 ); ( 10 3 ... 8, 12 , 16 Số trung vị : a) b) 10 c) 14 d) 9,5 B) TỰ LUẬN : ( điểm ) Chiều cao 50 học sinh lớp ( tính cm ) ghi lại sau : 10 2 10 2 11 3 13 8 11 1 10 9 98 11 4 10 1 10 3 12 7 11 8 11 1 13 0 12 4 11 5 12 2 12 6 10 7 ... đ.thẳng d1: y = 3x + d2: 2x + 3y 1 = là: 14 13 13 14 14 13 13 14 A (– ; ) B ( ;– ) C ( ;– ) D (– ; ) 11 11 11 11 11 11 11 11 Câu Hàm số y = x2 – 6x + đồng biến khoảng : www.VNMATH.com 27 Đề kiểm...
 • 61
 • 151
 • 0

BO DE HSG LY9

BO DE HSG LY9
... trí điểm sáng quan sát lúc ? HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ - HSG LÝ LỚP Trường THCS Phan Đình Phùng - Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng Tư liệu bồi dưỡng HSG lý Biên soạn : Nguyễn Văn Ngãi Bài ĐS : a) 615,6 ... bồi dưỡng HSG lý Biên soạn : Nguyễn Văn Ngãi b) Hệ cho ảnh : AB qua L1 cho A1B1 qua L2 cho ảnh ảo A2B2 AB qua L2 cho ảnh A3B3 Không có ảnh qua gương (M) Hãy tự dựng ảnh ! ĐỀ SỐ ĐỀ THI HSG VẬT ... Tk qua hệ gương - Tk cao ? HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ - HSG LÝ LỚP Bài Trường THCS Phan Đình Phùng - Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng Tư liệu bồi dưỡng HSG lý Biên soạn : Nguyễn Văn Ngãi HD: a) Gọi mực...
 • 22
 • 158
 • 0

BO DE KTRA A9- HKII

BO DE KTRA A9- HKII
... drove D will drive 12 The book …….is on the table belongs to my teacher A who B which C it D where 13……….Jane has an exam tomorrow, she still watches TV A Despite B Despite C Even though D Because ... drove D will drive 12 The book …….is on the table belongs to my teacher A that B it C which D.A&C are OK 13……….Jane has an exam tomorrow, she still watches TV A Though B Despite C In spite of D ... since This is the factory………… my father used to work A where B that C which D B&C are OK She was born ……… 1995 A in B on C at D of Mr Tuan went to work late this morning,……… ? A was he B wasn’t...
 • 3
 • 119
 • 0

de Ktra HKI Anh 9 2010-2011 chuan Bo GD

de Ktra HKI Anh 9 2010-2011 chuan Bo GD
... she B doesn’t she C does she D did she Peter used to swimming every Friday when he was a student A went B goes C going D go To remember new words better you must …………………… A read them in mind ... not smoke C not smoking D don’t smoke IV Pronunciation (1.0 P) *Choose the word that has the underline part pronounced differently from the rest A invent B internet C respond D access A find ... second sentence, keep the same meaning I don’t have a computer - I wish “How many students are there in your class?” Mrs Lan asked - Mrs Lan asked me People built this...
 • 3
 • 146
 • 0

de Ktra HKI Anh 7 2010-2011 chuan Bo GD

de Ktra HKI Anh 7 2010-2011 chuan Bo GD
... Chi Minh City? A B C D 11 On recess, the school yard is very crowded and noisy A B C D 12 In my opinion, Tam is a more lazier students than Hoa is A B C D IV WRITING (2.0 pts) How often / your ... library? - Every afternoon A long B old C far D often Would you like to play basketball? Good idea! A Yes, I am B Yes, I C Yes, I’d love to D Yes, I want 1.2 Find mistakes in the following sentences ... ……………………………………………………………………………………… What sports / you / like / play? - ……………………………………………………………………………………… What about / watch / movies/ tonight? - ……………………………………………………………………………………… My class / start / one o’clock...
 • 3
 • 118
 • 0

Bộ Đề Thi học KY Môn Vât Lý9

Bộ Đề Thi học KY Môn Vât Lý9
... 20-12=(8V).Giá trò điện trở là: R = 0,5 = 16Ω ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 (®Ị5) Mơn : Vật Lý Thời gian 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) I / Phần Trắc Nghiệm: ( điểm) Hãy khoanh tròn ... ghi (0,25 điểm) (Lưu ý : Nếu học sinh có cách giải khác phù hợp với cách giải giải vật lý mà cho kết ghi điểm tối đa theo phần mục ghi trên) 13 ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 MƠN Vật lý 9(®Ị6) ... A' = ˆ1 = 900 nên A’B’ = OI = 6cm ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 MƠN Vật lý (®Ị7) Thời gian làm bài: 45phút; (12 câu trắc nghiệm tự luận) I/ TRẮC NGHIỆM: ( Học sinh chọn câu trả lời nhất, câu...
 • 30
 • 117
 • 0

Bộ đề+ĐA Ktra HK 2-lớp 11NC

Bộ đề+ĐA Ktra HK 2-lớp 11NC
... 5cm) Khoảng cách O1O2 = 20cm Độ bội giác kính hiển vi trờng hợp ngắm chừng vô cực là: A 100 (lần) B 96,0 (lần) C 70,0 (lần) D 67,2 (lần) Câu 13 : Công thức tính số bội giác kính lúp ngắm chừng vô ... đến vô cực, quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trạng thái ngắm chừng vô cực Độ bội giác kính là: A 5,5 (lần) B (lần) C (lần) D (lần) Câu 24 : Hai dây dẫn thẳng song song mang ... nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) thị kính O2 (f2 = 5cm) Khoảng cách O1O2 = 20cm Độ bội giác kính hiển vi trờng hợp ngắm chừng vô cực là: A 100 (lần) B 96,0 (lần) C 67,2 (lần) D 70,0...
 • 13
 • 75
 • 0

Bộ Đề +ĐA Ktra kì II 11CB

Bộ Đề +ĐA Ktra kì II 11CB
... sỏng i t nc (n = 4/3) sang khụng khớ, gúc gii hn phn x ton phn cú giỏ tr l: A igh = 41048 B igh = 62044 C igh = 48035 D igh = 38026 Mã đề KIM TRA Kè II - MễN VT Lí 11 CB H v tờn HS Cõu A Cõu ... sỏng i t nc (n = 4/3) sang khụng khớ, gúc gii hn phn x ton phn cú giỏ tr l: igh = 38026 B igh = 41048 C igh = 62044 D igh = 48035 Mã đề KIM TRA Kè II - MễN VT Lí 11 CB H v tờn HS Cõu A Cõu A ... kớnh hin vi trng hp ngm chng cc cn l: 82,6 (ln) B 88,7 (ln) C 86,2 (ln) D 75,0 (ln) Mã đề KIM TRA Kè II - MễN VT Lí 11 CB H v tờn HS Cõu A Cõu A 156 S BD 1108 A C Câu : A Câu : A C Câu : A...
 • 10
 • 137
 • 0

Xem thêm