Báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế tại huyện Na Ri tỉnh Bắc Kạn Lớp Cao cấp lý luận chính trị

Nghiên cứu phương pháp quản rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện Na tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu phương pháp quản lý rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN QUỐC HUY NGHIÊN CỨU PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN NA RÌ - TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã ... tính bền vững phát triển rừng cộng đồng Bắc Kạn nói riêng nước nói chung Xuất phát từ vấn đề trên, định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phương thức quản rừng cộng đồng phát triển lâm nghiệp bền vững ... đất rừng cộng đồng dân cư huyện Na - Phân tích chia sẻ lợi ích hình thức quản rừng cộng đồng huyện Na - Xác định xung đột sử dụng, quản hình thức quản rừng cộng đồng huyện Na Rì...
 • 104
 • 540
 • 3

Nghiên cứu khả năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khả năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
... Phân loại đối tượng rừng đất rừng sau canh tác nương rẫy theo khả phục hồi thành rừng 65 4.3 Đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy 67 Chƣơng ... điểm chủ yếu của đất sau canh tác nương rẫy tai khu vưc nghiên cưu ̣ ̣ ́ - Diện tích phân bố đất nương rẫy sau canh tác nương rẫy - Các đặc điểm đất sau canh tác nương rẫy (Đặc điểm địa hình, ... 4.1.2 Đặc điểm đất sau canh tác nương rẫy 40 4.1.3 Đặc điểm số trạng thái đất rừng khu vực nghiên cứu 42 4.2 Các tiêu chí phản ảnh khả phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy ...
 • 88
 • 248
 • 0

nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ co2 của rừng vầu đắng (indosasa angustata mc. clure) thuần loài tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ co2 của rừng vầu đắng (indosasa angustata mc. clure) thuần loài tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... phần rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Xác định đặc điểm sinh khối lượng CO2 hấp thụ rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Phân tích mối quan hệ sinh khối, lượng CO2 hấp thụ rừng ... huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu sinh khối trạng thái rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu lượng cacbon tích luỹ trạng thái rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn ... mối quan hệ sinh khối tươi sinh khối khô, sinh khối mặt đất mặt đất theo cấp đất 1.2.2 .Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 rừng Vấn đề nghiên cứu sinh khối khả hấp thụ CO2 rừng Việt Nam nghiên cứu muộn so...
 • 78
 • 264
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dong riềng tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dong riềng tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... người tiêu dùng chấp nhận giá cao XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ MIẾN DONG TẠI HUYỆN NA RÌ 2.3.1 Xu hướng xây dựng hình tổ chức chế liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản ... thù sản phẩm Từ thực trạng nêu Viện nghiên cứu phát triển Nông thôn Miền núi xây dựng đề tài Nghiên cứu ứng dụng xây dựng hình tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm Dong riềng huyện Na ... huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn chọn địa bàn xã: Côn Minh, Quang Phong, Hữu Thác thực II MỤC TIÊU Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu xây dựng hình tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm dong riềng...
 • 30
 • 113
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... Nghiên cứu khả sinh trưởng suất số giống ngô lai huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Mục đích đề tài Xác định giống ngô lai khả sinh trưởng tốt, suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Na Rì, ... HỌC NÔNG LÂM PHẠM NGỌC THỊNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 60.62.01.10 LUẬN VĂN ... NK4300 trồng phổ biến huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm: xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Thời gian nghiên cứu: Vụ Thu Đông...
 • 90
 • 129
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ THỬ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY MEN (MOSLA DIANTHERA) TẠI HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ : 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC ... đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác men (Mosla dianthera) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 4 Mục đích đề tài Xác định thời vụ gieo trồng, khoảng cách trồng công thức phân bón men thích ... vùng sâu Năm 2012, nhóm nghiên cứu Đặng Kim Vui cộng nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng suất men (Mosla dianthera) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Ba thí nghiệm thời vụ...
 • 112
 • 291
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Phục Hồi Rừng Trên Đất Sau Canh Tác Nương Rẫy Tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Nghiên Cứu Khả Năng Phục Hồi Rừng Trên Đất Sau Canh Tác Nương Rẫy Tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn
... thuật phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy Đề xuất số giải pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 3 Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên ... Bắc Kạn canh tác nương rẫy theo kiểu canh tác nương rẫy tiến triển nương rẫy quay vòng, nương rẫy canh tác vài năm đến đất bạc màu bỏ hoang nương rẫy canh tác số năm sau bỏ hoá thời gian để đất ... tượng rừng đất rừng sau canh tác nương rẫy theo khả phục hồi thành rừng 19 2.3.5 Đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy 19 2.4 Phương pháp nghiên...
 • 88
 • 179
 • 0

Đánh giá hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân tại huyện Na tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY THÚC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN TẠI HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60.62.02.01 ... 34 3.2 Đánh giá tác động việc giao đất lâm nghiệp tới hiệu kinh tế 35 3.3 Đánh giá hiệu mặt xã hội công tác quy hoạch giao đất lâm nghiệp tham gia người dân 39 3.3.1 Đánh giá chung ... dụng đất lâm nghiệp, đánh giá thay đổi phương thức canh tác, hiệu sử dụng đất thay đổi kinh tế hộ gia đình sau quy hoạch giao đất lâm nghiệp Từ đưa đánh giá hiệu công tác giao đất lâm nghiệp tham...
 • 79
 • 238
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
... Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng ... sau giao đất lâm nghiệp giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp địa bàn huyện Na Rì 75 3.5.1 Những vấn đề tồn sau giao đất lâm nghiệp 75 3.5.2 Đề xuất số giải pháp thúc đẩy công ... luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn thu thập, điều tra, khảo sát thực tế cách trung thực, đánh giá thực trạng địa...
 • 101
 • 98
 • 0

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định )

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định )
... Tổng quan Đạo Mẫu, nghi lễ lên đồng Phủ Dầy Chương 2: Nghi lễ cắt giải tiền duyên Đạo Mẫu Việt Nam (Qua khảo cứu thực tế Phủ Dầy – Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) Chương 3: Nghi lễ cắt ... chuyên biệt Nghi lễ cắt giải tiền duyên lên đồng Đạo Mẫu Việt Nam (Qua nghi n cứu thực tế Phủ Dầy – Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) Phương pháp nghi n cứu Phương pháp nghi n cứu sử dụng ... phương đến lễ phủ lăng Mẫu nhiều[48, tr 74] Chương 2: NGHI LỄ CẮT GIẢI TIỀN DUYÊN CỦA ĐẠO MẪU VIỆT NAM (QUA NGHI N CỨU THỰC TẾ TẠI PHỦ DẦY – XÃ KIM THÁI HUYỆN VỤ BẢN - TỈNH NAM ĐỊNH) 2.1 Giải thích...
 • 27
 • 1,606
 • 6

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng
... đại học kinh tế quốc dân PHùNG VĂN THANH NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN LựA CHọN ĐấT ĐAI CủA CáC DOANH NGHIệP QUA NGHIÊN CứU THựC Tế TạI THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh : Qun tr Kinh doanh Mó s : ... nhiu loi hỡnh doanh nghip: doanh nghip nh nc, doanh nghip t nhõn, doanh nghip cú u t nc ngoi lm tng nhu cu t cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip Ch tớnh t nm 2000 n nm 2010 s doanh nghip Thnh ... chõu Thỏi Bỡnh Dng CSHT C s h tng DN Doanh nghip DNCBSM D bỏo s bin i v ca doanh nghip ch bin DNFDI Doanh nghip cú u t nc ngoi DNNN Doanh nghip nh nc DNTN Doanh nghip t nhõn EU (European Union)...
 • 202
 • 197
 • 1

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng
... đại học kinh tế quốc dân PHùNG VĂN THANH NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN LựA CHọN ĐấT ĐAI CủA CáC DOANH NGHIệP QUA NGHIÊN CứU THựC Tế TạI THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh : Qun tr Kinh doanh Mó s : ... nhiu loi hỡnh doanh nghip: doanh nghip nh nc, doanh nghip t nhõn, doanh nghip cú u t nc ngoi lm tng nhu cu t cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip Ch tớnh t nm 2000 n nm 2010 s doanh nghip Thnh ... chõu Thỏi Bỡnh Dng CSHT C s h tng DN Doanh nghip DNCBSM D bỏo s bin i v ca doanh nghip ch bin DNFDI Doanh nghip cú u t nc ngoi DNNN Doanh nghip nh nc DNTN Doanh nghip t nhõn EU (European Union)...
 • 202
 • 207
 • 0

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng Phùng Văn Thành.

Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng Phùng Văn Thành.
... công tác hành liên quan đến đất đai 3.3.2 Tác động việc sử dụng đất doanh nghiệp đến kinh tế xã hội Thành phố Hải Phòng 3.3.2.1 Tác động kinh tế Nhìn chung doanh thu từ doanh nghiệp hoạt động ... đến Nếu tình trạng vốn, tình hình nhân lực doanh nghiệp ảnh nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp 3.3.3 Đánh giá chung nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai doanh nghiệp địa bàn thành phố Hải Phòng ... tích nhiều đất ưu tiên cho nhà lao động làm việc doanh nghiệp thuê đất sản xuất địa bàn Hải Phòng 3.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn đất đai doanh nghiệp địa bàn thành phố Hải Phòng 3.2.1.3...
 • 12
 • 160
 • 0

Luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng
... Thành phố Hải Phòng, tác giả lựa chọn chủ đề Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế thành phố Hải Phòng làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ kinh tế Nghiên ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN i NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN i ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA i NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG i LUẬN ÁN TIẾN SỸ i KINH DOANH ... CHỌN i ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA i NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG i LUẬN ÁN TIẾN SỸ i KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ i Bảng 2.1: Đóng góp nhóm lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ vào phát...
 • 209
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung và kết quả nghiên cứu thực tếđánh giá công tác lập qui hoạch kế hoạch sử dụng đất tỉnh bắc kạn giai đoạn 20052010 liên hệ thực tế tại huyện na rìchương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trịtài liệu ôn thi cao cấp lý luận chính trịđề thi cao cấp lý luận chính trịhọc cao cấp lý luận chính trị để làm gìnội dung chương trình cao cấp lý luận chính trịchương trình cao cấp lý luận chính trị hành chínhđề thi tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trịđối tượng học cao cấp lý luận chính trịđơn xin học lớp cao cấp lý luận chính trịhọc lớp cao cấp lý luận chính trịtiêu chuẩn học lớp cao cấp lý luận chính trịtiêu chuẩn để học cao cấp lý luận chính trịtiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trịBài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)Bài 9. Nhật BảnBài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa MácBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước taBài 2. Các giới sinh vậtBài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngBài 33. Cấu tạo trong của cá chépTHIẾT KẾ SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TỔ CHỨC CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH HOẶC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SIÊU NHỎ TẠI MỘT NHTMBài 18. Trai sôngBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 9. Công thức hoá họcBài 8. Bài luyện tập 1tả người bạn (rất hay)Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011Unit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtBài 3. Khâu thườngLỄ các THÁNH tử đạo việt nam năm 2017