BAI GIANG LICH SU DANG

Tài liệu Bài Giảng Lịch Sử Đảng pptx

Tài liệu Bài Giảng Lịch Sử Đảng pptx
... giới, vô sản Pháp đường hoạt động Ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh trị Đảng - Đảng cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam; phản ánh thống tư tưởng, ... hợp ĐCS, thành lập đảng thống nước II HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Hội nghị thành lập Đảng - Để khắc phục chia rẽ nhóm cộng sản thành lập đảng giai cấp vô sản ... trị tư tưởng II CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 - 1945 Hoàn cảnh lịch sử chuyển hướng đạo chiến lược Đảng a Hoàn cảnh lịch sử  Thế giới: - Chiến tranh giới II bùng nổ nhanh chóng lan hầu khắp...
 • 31
 • 195
 • 0

tap bai giang LICH SU DANG.doc

tap bai giang LICH SU DANG.doc
... lịch sử vàng” nói lên truyền thống chiến đấu đáng tự hào nhân dân ta, nói lên lãnh đạo đạo sáng su t Đảng ta qua giai đoạn, thời kỳ Điều quan trọng nói lên Đảng làm điều kiện mà có lãnh đạo Thành ... nghị nhận định: Chiến tranh giới lan rộng, Đức chuẩn bị đánh Liên Xô Chiến tranh làm nước đế quốc suy yếu, cách mạng nhiều nước thành công, nhiều nước xã hội chủ nghĩa đời - Xác định nhiệm vụ chủ ... thuận lợi, mà phải nêu cao tinh thần tự chủ, dựa vào sức => Bản thị thể lãnh đạo kịp thời, sáng su t Đảng b Đảng lãnh đạo khởi nghĩa giành quyền - Từ tháng 3/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu...
 • 56
 • 151
 • 0

bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt nam

bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt nam
... trỡnh l ch s ng C ng s n Vi t Nam, nxb Chớnh tr Qu c gia, 2006 Lê Mậu H n, Các cơng lĩnh cách mạng Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 2003 Lê Mậu H n, Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội v Hội nghị Trung ... gia, HN, 2000, tr 135-158) Lê Mậu H n, Các cơng lĩnh cách mạng Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 2003 Lê Mậu H n, Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội v Hội nghị Trung ơng, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, ... c Vi t Nam Cõu h i ụn t p c i m n i b t c a th gi i v Vi t Nam cu i th k XIX u th k XX nh h ng t i cỏch m ng Vi t Nam? H u qu c a cụng cu c khai thỏc thu c Thỏi a c a th c dõn Phỏp Vi t Nam? chớnh...
 • 117
 • 154
 • 0

đề cương bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt nam

đề cương bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt nam
... học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 08/12/15 Bài mở đầu: Nhập môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam Đối tượng Phương pháp nghiên cứu Chức Ý nghĩa thực tiễn 08/12/15 Chương I: Sự đời Đảng Cộng sản Việt ... 08/12/15 Các tổ chức Cộng sản Việt Nam Từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đến Đông Dương Cộng sản đảng An Nam Cộng sản đảng Từ Tân Việt Cách mạng đảng đến Đông Dương Cộng sản liên đoàn 08/12/15 ... nghị thành lập Đảng Cương lĩnh trị Đảng Hội nghị thành lập Đảng Hội nghị họp từ ngày đến 7-2-1930, định thành lập Đảng chung nước Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt,...
 • 74
 • 532
 • 0

Bài giảng lịch sử đảng bộ thành phố hồ chí minh thạch kim hiếu

Bài giảng lịch sử đảng bộ thành phố hồ chí minh  thạch kim hiếu
... Thành phố Hồ Chí Minh học  Bài giảng giảng viên  Các tài liệu tham khảo  Bố cục Khái quát lịch sử Đảng TP.HCM Truyền thống, học kinh nghiệm Khái quát lịch sử Đảng TP.HCM 1.1 Thời kỳ hình thành ... thành, thấm nhuần đường lối, chủ trương, sách Đảng, vận dụng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc thù Đảng TP Học tập, rèn luyện, “tính Đảng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên Lấy thực tiễn TP làm tiêu chuẩn, ... chữ hiếu với nhân dân 2.3 Đoàn kết, trí ý chí hành động Đảng 2.4 Nghĩa tình nước, nước 2.1 Đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường; động, sáng tạo, chủ động, tích cực    Tuyệt đối trung thành, ...
 • 30
 • 469
 • 0

Bài giảng lịch sử 4 bài 5 chiến thắng bạch đằng

Bài giảng lịch sử 4 bài 5 chiến thắng bạch đằng
... vương có ý nghĩa lịch sử dân tộc ta ? Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) (Năm 938) Ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng: Chấm dứt ... Hướng quân ta Hướng quân địch Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) (Năm 938) Trận Bạch Đằng: a) Nguyên nhân: Quân Nam ... nước - Con rể Dương Đình Nghệ Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) (Năm 938) Trận Bạch Đằng: Thảo luận nhóm bốn Thảo luận...
 • 18
 • 1,590
 • 0

bài giảng lịch sử 4 bài 22 cuộc khẩn hoang ở đàng trong

bài giảng lịch sử 4 bài 22 cuộc khẩn hoang ở đàng trong
... cắt? Cuộc xung đột tập đoàn phong kiến gây hậu gì? Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong Khẩn hoang: Khai vỡ đất hoang Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang: Lịch ... Nguyên, đồng sông Cửu Long Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang: Thảo luận nhóm Khoanh ... triển Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 2/ Kết khẩn hoang: - Từ Phú Yên trở vào có dân tộc sinh sống? Người Chăm, người Khơ me dân tộc Tây Nguyên Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 2/ Kết khẩn...
 • 33
 • 1,850
 • 0

bài giảng lịch sử 5 bài 7 đảng cộng sản việt nam ra đời

bài giảng lịch sử 5 bài 7 đảng cộng sản việt nam ra đời
... thành Đảng lấy tên Đảng CS Việt KÕt qu¶ Nam ý nghĩa kiện thành lập Đảng: Đảng đời kiện vĩ đại, bước ngoặt lịch sử CMVN Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Ghi nhớ Ngày /2 /1930 Đảng Cộng sản Việt ... Quốc thống tổ chức cộng sản Việt Nam thành Đảng Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930 Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP ĐẢNG - TỔ CHỨC CỘNG SẢN RA ĐỜI - THIẾU SỰ LÃNH ... di tích lịch sử thương cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước nơi ngày tháng năm 1911 Nguyễn Quốc tìm đường cứu nước Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam đời Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI SỰ CẦN...
 • 18
 • 1,295
 • 0

bài giảng lịch sử 6 bài 27 ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938

bài giảng lịch sử 6 bài 27 ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938
... TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP ... TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP ... SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP BỘ TRANH ẢNH LỊCH SỬ LỚP ...
 • 20
 • 1,349
 • 0

bài giảng lịch sử 7 bài 24 khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ xviii

bài giảng lịch sử 7 bài 24 khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ xviii
... Nguyễn Đời sống nhân dân cực mâu thuẩn tầng lớp nhân dân với quyền nhà Nguyễn ngày cành lên cao -Lãnh đạo khởi nghĩa Diễn biến 177 1 177 3 Từ 177 6 -> 178 3 1/ 178 5 6/ 178 6 Giữa 178 6 178 7 178 8 -3 anh em: ... thành vào bảng sau: Khởi nghĩa Tây Sơn -Nguyên nhân bùng nổ -Lãnh đạo khởi nghĩa -Diễn biến 177 1 177 3 177 6 -> 178 3 1/ 178 5 -Dưới ách bóc lột chớnh quyền nhà Nguyễn Đời sống nhân dân cực mâu thuẩn ... chặn nguy cát 2.2 - Nguyễn Huệ nêu danh nghĩa Phù Lê diệt Trịnh thời gian nào? Giữa 178 6 178 8 178 7 4. 178 9 Da vo kin thc bi hc hon thnh vo bng sau: Khởi nghĩa Tây Sơn -Nguyên nhân bùng nổ -Dưới...
 • 31
 • 2,151
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 18 đảng cộng sản việt nam ra đời

bài giảng lịch sử 9 bài 18 đảng cộng sản việt nam ra đời
... 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 I .Việt Nam thời kì khủng hoảng kinh tế giới( 192 9- 193 3): Cuộc khủng hoảng kinh tế giới( 192 9- 193 3) tác động đến tình hình xã hội Việt Nam ... 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 Em biết tình hình giới từ năm 192 9- 193 3? Tiết 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 Cuộc khủng hoảng kinh tế I .Việt Nam ... Câu hỏi: Trình bày ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Trả lời: - Đảng đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam thời đại Là sản phẩm kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin...
 • 19
 • 4,035
 • 2

bài giảng lịch sử 10 bài 7 sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

bài giảng lịch sử 10 bài 7 sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ
... BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Sự phát triển lịch sử Vương triều Hồi giáo Đêli Thủ đô Đêli ngày BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Sự ... Lan BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Sự phát triển lịch sử văn hóa truyền thống toàn lãnh thổ Ấn Độ Chùa Tà Keo – Thái Lan BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ... TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Sự phát triển lịch sử Vương triều Hồi giáo Đêli Tín đồ Hồi giáo hành lễ BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Sự phát triển...
 • 44
 • 1,397
 • 0

Xem thêm