Tiểu luận Tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 20162020

tăng cường công tác quản ngân sách trên địa bàn thành phố thái nguyên

tăng cường công tác quản lý ngân sách trên địa bàn thành phố thái nguyên
... trạng quản ngân sách địa bàn ̣ thành phố Thái Nguyên giai đoan ̣ 2008 - 2010 Tư đo đề xuất số giải ̀ ́ pháp nhằm tăng cương công tác quản ngân sách nha nươc cho thành ̀ ̀ ́ phố Thái Nguyên ... sở luận thực tiễn ngân sách va quản ̀ ngân sách - Đánh giá thực trạng quản ngân sách địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoan 2008 - 2010 ̣ - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cương công tác ... trình quản ngân sách cấp đạt hiệu thấp, chưa đáp ứng yêu cầu Luật Ngân sách đặt Vì vậy, tăng cường quản ngân sách nhà nước, đổi quản thu, chi ngân sách tạo điều kiện tăng thu ngân sách...
 • 128
 • 135
 • 1

Về việc tăng cường công tác quản đất đai trên địa bàn tỉnh

Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
... phạm quản đất đai theo Điều 38 Luật đất đai Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai, xử phạt vi phạm hành vi đất đai: 7.1 Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc ... phạm quản sử dụng đất đai: 3.1 Tổ chức, rà soát, tổng kiểm tra tình hình quản sử dụng đất tổ chức cá nhân địa bàn toàn tỉnh nhằm phát hành vi vi phạm pháp luật trình quản sử dụng đất đai ... quan 6 Tăng cường công tác quản nhà nước việc chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp, đất ruộng sản xuất chuyển mục đích sử dụng đất: 6.1 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng đất phải...
 • 6
 • 2,190
 • 7

Tài liệu Tiểu luận: "Đổi mới công tác quản thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang" pptx

Tài liệu Tiểu luận:
... cụng tỏc qun lý, kim soỏt c tt c cỏc i tng chu thu, i tng np thu, hn ch tht thu mc thp nht, m bo thu ỳng thu , thu kp thi cỏc khon thu vo ngõn sỏch Nh nc Nõng cao trỡnh qun thu thu ỏp ng vi ... hỡnh thc t 2.1.2 Ni dung i mi v qun thu thu H Giang: i mi cụng tỏc qun thu thu H Giang l hin i hoỏ ton din cụng tỏc qun thu thu c v phng phỏp qun lý, th tc hnh chớnh, t chc b mỏy, i ... cc thu ỳng, thu thu kp thi, bao quỏt ht cỏc ngun thu, sc thu v nuụi dng ngun thu, chng tht thu Khc phc kp thi nhng tn ti, thiu sút ca b mỏy qun lm nh hng n kt qu thu ngõn sỏch Cụng tỏc thu...
 • 64
 • 314
 • 0

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản thu nsx trên địa bàn huyện đô lương trong những năm tới.

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu nsx trên địa bàn huyện đô lương trong những năm tới.
... công tác quản NSX Ở xã, có phận quản Tài - Ngân sách xã địa bàn bao gồm: chủ tịch UBND xã, kế toán xã 2.2 THỰC TRẠNG THU VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG ... địa bàn công tác thu ngân sách Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống hành vi trốn thu , gian lận thương mại để thu ngân sách đạt vượt tiêu dự toán Những năm vừa qua công tác quản NSX ... khoản thu phân chia theo tỷ lệ % địa bàn huyện Đô Lương năm qua sau: Năm 2009 số thực thu 30.888 triệu đồng Năm 2010 số thực thu 50.693 triệu đồng Năm 2011 số thực thu 57.841 triệu đồng Qua năm thu...
 • 88
 • 504
 • 0

Tăng cường công tác quản thu thuế trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
... cầu công nghĩa vụ nộp thu việc tăng cường công tác quản thu đòi hỏi thiết Xuất phát từ vấn đề nêu chọn đề tài: Tăng cường công tác quản thu thuế địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ... luận thực tiễn quản thu thuế Đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản thu thuế địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Đề xuất số giải pháp tăng cường công tác quản thu ... trạng công tác quản thu thuế, các yếu tố ảnh hưởng, mối quan hệ tác động đến hiệu công tác quản thu thuế huyện Đại Từ Qua đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản thu địa bàn huyện...
 • 116
 • 156
 • 1

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... cao hiệu quản II Quỹ đất Nội biến động đất đai thời gian qua: 1.Quỹ đất Nội: Quỹ đất Nội thể bảng sau: BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Loại đất Tổng ... hồi đất, tái định cư Ảnh hưởng điều kiện đến công tác quản nhà nước đất đai địa bàn thành phố: Nội thành phố lớn đông dân nước Sự phát triển kinh tế làm tăng số lượng đối tượng sử dụng đất, ... kết kiểm kê đất đai- Phòng QL-ĐC nhà đất Trên địa bàn thành phố Nội, đất nông nghiệp chiếm diện tích nhiều so với loại đất khác tổng quỹ đất với 47,36% diện tích đất tự nhiên thành phố Từ cho...
 • 12
 • 957
 • 3

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản đất đai trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố vĩnh yên  tỉnh vĩnh phúc
... sơ địa thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc + Xây dựng sở liệu địa dạng số phục vụ công tác quản nhà nước đất đai (Xây dựng mô hình thí điểm sở liệu địa cho phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, ... xúc nêu trên, đến định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng sở liệu địa số phục vụ công tác quản đất đai địa bàn thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Nghiên cứu thực ... số (sau gọi sở liệu địa chính) để phục vụ cho quản đất đai cấp tỉnh, cấp huyện in giấy để phục vụ cho quản đất đai cấp xã sở liệu địa bao gồm liệu Bản đồ địa liệu thuộc tính địa Dữ liệu...
 • 98
 • 2,668
 • 18

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
... quản ngân sách địa bàn thành phố Hạ Long nói riêng, chọn chọn đề tài: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách địa bàn Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh ’ để nghiên cứu ... thông tin quản ngân sách địa bàn nghiên cứu, chúng trực tiếp vấn cán làm công tác quản ngân sách thành phố nội dung về: phân cấp quản ngân sách; quản điều hành thu ngân sách; quản điều ... Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách địa bàn thành phố Hạ long .tỉnh Quảng Ninh để góp phần vào việc quản sử dụng...
 • 94
 • 234
 • 1

đánh giá công tác quản đất đai trên địa bàn thành phố phủ lý, tỉnh hà nam giai đoạn 2008-2012

đánh giá công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố phủ lý, tỉnh hà nam giai đoạn 2008-2012
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - NGHIÊM TRUNG KIÊN ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N LÝ ð T ðAI TRÊN ð A BÀN THÀNH PH PH LÝ, T NH HÀ NAM GIAI ðO N 2008 - ... 3.2 ðánh giá công tác qu n ñ t ñai t i thành ph Ph giai ño n 2008 – 2012 27 3.2.1 Hi n tr ng bi n ñ ng s d ng ñ t c a thành ph Ph 27 3.2.2 B máy qu n ñ t ñai c a thành ph Ph 36 3.2.3 ... ng thành ph Ph th c hi n ch c tham mưu cho UBND thành ph Ph v công tác qu n Nhà nư c v tài nguyên ñ t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n – môi trư ng, qu n ñ t nhà ñ a bàn thành...
 • 79
 • 553
 • 2

đánh giá công tác quản đất đai tại địa bàn thành phố bắc ninh – tỉnh bắc ninh từ 2003 đến nay

đánh giá công tác quản lý đất đai tại địa bàn thành phố bắc ninh – tỉnh bắc ninh từ 2003 đến nay
... tài Đánh giá thực trạng công tác quản đất đai địa bàn thành phố Bắc Ninh theo nội dung quản Nhà nước đất đai từ 2003 đến Thông qua việc đánh giá tình hình quản Nhà nước đất đai, từ tìm ... công tác quản nhà nước đất đai thành phố Bắc Ninh theo nội dung quản quy định Luật đất đai 2003: 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Địa bàn nghiên cứu: Thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh - Đánh giá ... chẽ, công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ tồn đọng nhiều hồ sơ chưa giải quyết… Trước thực tế đó, đề tài Đánh giá công tác quản đất đai địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh từ 2003 đến nay ...
 • 106
 • 200
 • 0

hoàn thiện công tác quản thu thuế trên địa bàn thành phố bảo lộc

hoàn thiện công tác quản lý thu thuế trên địa bàn thành phố bảo lộc
... pháp hoàn thiện quản thu thuế địa bàn thành phố Bảo Lộc như: hoàn thiện lập dự toán thu thuế, hoàn thiện quản đăng ký, kê khai nộp thu , hoàn thiện kiểm tra thu , cưỡng chế thu nợ xử vi ... luận công tác quản thu thuế - Chương 2: Thực trạng công tác quản thu thuế địa bàn thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2011-2014 - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế ... thi chức quản từ quản đăng ký thu , kê khai thu , nộp thu , ấn định thu ; quản hoàn thu , miễn thu , giảm thu ; quản xóa nợ thu , tiền phát; quản thông tin người nộp 15 thu ; kiểm...
 • 109
 • 164
 • 0

Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Địa Chính Số Phục Vụ Công Tác Quản Đất Đai Trên Địa Bàn Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Địa Chính Số Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai Trên Địa Bàn Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
... Nghiên cứu xây dựng sở liệu địa số phục vụ công tác quản đất đai địa bàn thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Nghiên cứu thực trạng hệ thống hồ sơ địa thành phố Vĩnh ... Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc + Xây dựng sở liệu địa dạng số phục vụ công tác quản nhà nước đất đai (Xây dựng mô hình thí điểm sở liệu địa cho phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) ... dân thành Phố, Ủy Ban Xây dựng thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản nhà đất Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà Ðất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, ...
 • 97
 • 175
 • 0

một số giải pháp tăng cường công tác quản đô thị nhằm bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá khu phố cổ hà nội

một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đô thị nhằm bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá khu phố cổ hà nội
... 3: Mt s gii phỏp tng cng cụng tỏc qun ụ th nhm bo tn tụn to v phỏt huy giỏ tr lch s, hoỏ khu Ph C H Ni Trần Thị ánh Hằng Kinh tế & Quản đô thị 43 Luận văn tốt nghiệp Em xin chõn thnh cm n ... k xa ca ụng ca khu vc Hong Thnh m gn ch ny- mt im mu cht quan trng ca Ph C Trần Thị ánh Hằng 23 Kinh tế & Quản đô thị 43 Luận văn tốt nghiệp + Chựa Triu Quc S: Thuc 55 ph Quc S, phng ... t qun trt t xõy dng cỏc phng bao gm c 10 Trần Thị ánh Hằng 30 Kinh tế & Quản đô thị 43 Luận văn tốt nghiệp phng thuc phm vi Ph C trin khai thc hin Lut t v x vi phm hnh chớnh qun t...
 • 78
 • 612
 • 4

Tăng cường công tác quản ngân sách Nhà nước của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
... phương? - Công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Việt Trì giai đoạn 2006 – 2013 đạt kết hạn chế yếu gì? - Để hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Việt Trì thời ... giúp công tác quản ngân sách nhà nước địa bàn thực có hiệu - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hoá sở luận quản ngân sách + Phân tích thực trạng quản ngân sách nhà nước thành phố Việt ... đề luận chung quản ngân sách nhà nước Chương Thực trạng quản ngân sách nhà nước thành phố Việt Trì giai đoạn 2006 - 2013 Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách...
 • 103
 • 177
 • 1

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang giai đoạn từ 2005 đến 2013

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang giai đoạn từ 2005 đến 2013
... 3.4 Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án 46 3.4.1 Đánh giá kết công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án Đường tỉnh lộ 293 Nhà nước chủ đầu tư: 46 3.4.2 Kết đánh giá công ... tài: "Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt số dự án địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn từ 2005 đến 2013 Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài - Nghiên cứu, lựa chọn đánh giá ... chọn đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt số dự án địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 2013; - Đánh giá tác động việc thu hồi đất đến đời sồng việc làm...
 • 89
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúcthực trạng của công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố hà nộităng cường công tác quản lý đô thịmột số giải pháp tăng cường công tác quản lý đô thị nhằm bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử văn hoá khu phố cổ hà nộiđánh giá công tác quản lý đất đai trên địa bàn xãthực trạng và kết quả của công tác quản lý sử dụng đất đô thị trên địa bàn thành phố hà nội những năm quamột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn xã thanh bìnhcông tác quan lý chi nsnn trên địa bàn huyện trà ôngiải phát nâng cao hiệu quả trong công tác thu gom và quản lý rác thải trên địa bàn thành phố nam định tỉnh nam địnhthực trạng công tác quản lý thuế tnc trên địa bàn tỉnh lâm đồnggiải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu tncn trên địa bàn tỉnh lâm đồnggiải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế tncn trên địa bàn tỉnh lâm đồngluận văn quản lý rác thải trên địa bàn thành phố hà nộimột số suy nghĩ về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố hồ chí minh trong thời gian qua của trung tâm xử lý thông tin thống kêtổng quan về công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư để xây dựng các khu đô thị trên địa bàn thành phố hải phòngBùi 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)Bài 17. Hô hấpBài 15. Tiêu hoáHoa phong lan Viet NamBài 29. Nguyên phânBài 41. Sinh sản vô tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaGDH Kĩ thuật khăn trải bàn, Phương pháp dạy học gócBài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vậtBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 23. Hướng độngBài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn