Kết cấu xây dựng công trình

Kết cấu xây dựng công trình

Kết cấu xây dựng công trình
... ứng lực, Gạch 3/4 Kết cấu xây dựng • • • • • • Xây dựng thép: Thép kim loại khác, đặc biệt Nhôm Xây dựng liên kết: Bê tông thép Xây dựng gỗ: Gỗ Xây dựng chất dẻo: Chất dẻo Xây dựng móng: đất, đá ... sang lực tĩnh trước dùng để tính toán cho công trình xây dựng 2/4 Kết cấu xây dựng Tính toán kết cấu xây dựng Lý thuyết tính Các lý thuyết tính toán cho kết cấu dựa giả thuyết gần đúng, quan trọng ... Ngoài kết cấu xây dựng phân loại theo dạng công trình: Kết cấu xây dựng cao tầng: nhà thấp tầng, nhà cao tầng, nhà công nghiệp, v.v • Kết cấu cầu: cầu giản đơn, cầu dây văng, cầu treo, v.v • Kết...
 • 4
 • 168
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNGCÔNG NGHIÊP docx

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIÊP docx
... công việc xây dựng Công trình: khách sạn nhật linh đà nẵng Hng mc: XÂY MớI i tng nghim thu Khỏch sn Nht Linh Nng.Hng mc Xõy mi Thành phần trực tiếp nghiệm thu: đại diện chủ đầu t: công ty nhật ... 2010 Biờn bn s Nghiệm thu VậT TƯ Công trình: khách sạn nhật linh đà nẵng Hng mc: XÂY MớI - Hụm ngy: 12 thỏng nm 2010 ti cụng trng chỳng tụi gm cú đại diện chủ đầu t: công ty nhật linh đà nẵng Ông ... Linh KS Lờ Minh Bo Trng b phn Giỏm sỏt đại diện đơn vị thi công KS Nguyn c Quc Ch huy trng Cụng Trỡnh Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biờn bn nghim thu cụng vic xõy dnh v cỏc ph lc...
 • 20
 • 444
 • 0

HOÀN CÔNG kết THÚC xây DỰNG CÔNG TRÌNH

HOÀN CÔNG kết THÚC xây DỰNG CÔNG TRÌNH
... nghiệm thu công việc xây dựng, phận công trỡnh, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trỡnh xây dựng hoàn thành công trỡnh xây dựng Hồ sơ hoàn công tài ... tiếp nhận công trình xây dựng Ngời tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm cá nhân sản phẩm xác nhận trình thi công xây dựng công trình bàn giao công trình xây dựng KT THC ... để thi công 37 Cỏc loi bn v hon cụng Bản vẽ hoàn công công việc xây dựng; Bản vẽ hoàn công phận CT; Bản vẽ hoàn công giai đoạn xây dựng; Bản vẽ hoàn công lắp đặt thiết bị; Bản vẽ hoàn công hạng...
 • 66
 • 312
 • 2

HOÀN CÔNG kết THÚC xây DỰNG CÔNG TRÌNH, PHẠM SANH 2011

HOÀN CÔNG kết THÚC xây DỰNG CÔNG TRÌNH, PHẠM SANH 2011
... nghiệm thu công việc xây dựng, phận công trỡnh, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trỡnh xây dựng hoàn thành công trỡnh xây dựng Hồ sơ hoàn công tài ... để thi công 37 Cỏc loi bn v hon cụng Bản vẽ hoàn công công việc xây dựng; Bản vẽ hoàn công phận CT; Bản vẽ hoàn công giai đoạn xây dựng; Bản vẽ hoàn công lắp đặt thiết bị; Bản vẽ hoàn công hạng ... thi công xây dựng lưu tr hồ sơ thiết kế vẽ thi công, vẽ hoàn công công trỡnh xây dựng mỡnh thực Riêng nhà thầu đảm nhận tổng thầu thi công xây dựng phải lưu tr toàn hồ sơ thiết kế vẽ thi công, ...
 • 66
 • 275
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
... đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu (3) Ghi vắn tắt tên công trình, đường ĐT, ĐH…, địa phương; ví dụ xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường ... QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Hướng dẫn nội dung ghi Đơn đề nghị (1) Tên tổ chức quan cấp đơn vị tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có) (2) Tên đơn vị tổ chức đứng Đơn đề ... thẩm quyền chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu quy định theo phân cấp quản lý đường (5) Văn cho phép chuẩn bị đầu tư phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu cấp có thẩm quyền (6) Các...
 • 2
 • 1,454
 • 2

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
... đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (3) Ghi vắn tắt tên công trình, đường ĐT…, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao ... phía bên trái bên phải tuyến đường, vị trí cắt ngang qua tuyến đường (nếu có) (8) Bản có xác nhận chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, công trình đường phức tạp khác) (9) Tổ ... tư phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu cấp có thẩm quyền (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án công trình thiết yếu (7) Ghi rõ tên đường, cấp kỹ thuật đường theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái...
 • 2
 • 831
 • 1

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án nhóm A,nhóm B; dự án liên quan đến đường cao tốc, đường cấp cao, đường cấp I, đường quản lý theo quy chế riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ pptx

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án nhóm A,nhóm B; dự án liên quan đến đường cao tốc, đường cấp cao, đường cấp I, đường quản lý theo quy chế riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ pptx
... Thành phần hồ sơ Hồ sơ dự án Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật công trình thiết yếu cấp có thẩm quy n phê duyệt (bản chính) Biên kiểm tra trường đơn vị quản đường chủ công trình thiết yếu (Bản chính) Số ... phí, lệ phí: Không Kết vi c thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Văn phòng Cục Đường nghị Vi t Nam Giải thủ Cục Đường Vi t Nam tiếp nhận...
 • 3
 • 286
 • 0

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ từ đường cấp II trở xuống pptx

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ từ đường cấp II trở xuống pptx
... nghị (bản chính) Hồ sơ dự án Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật c ng trình thiết yếu c p c thẩm quyền phê duyệt (bản chính) Biên kiểm tra trường đơn vị quản lý đường chủ c ng trình thiết yếu (Bản chính) Số ... C c c Tên bư c Mô tả bư c Nộp hồ sơ đề Tổ ch c, c nhân nộp hồ sơ Văn phòng Khu Quản nghị lý đường Giải thủ Khu Quản lý đường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ t c sơ, c văn trả lời ... trường đơn vị quản lý đường chủ c ng trình thiết yếu (Bản chính) Số hồ sơ: 02 Yêu c u Yêu c u điều kiện để th c TTHC: Không ...
 • 3
 • 324
 • 0

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương pptx

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương pptx
... trưởng Vụ, C c trưởng C c Đường Vi t Nam, C c trưởng C c Giám định quản lý chất lượng c ng trình giao thông, Giám đ c Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông c ng tỉnh, thành phố tr c thu c Trung ương, ... định bảo đảm an toàn giao thông thi c ng c ng trình phạm vi đất dành cho đường Bộ trưởng giao thông vận tải C n Luật Giao thông đường ngày 29 tháng năm 2001; C n Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày ... 2003 Chính phủ quy định ch c năng, nhiệm vụ, quyền hạn c u tổ ch c Bộ Giao thông vận tải; C n Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2005 Chính phủ quy định quản lý bảo vệ kết c u hạ tầng...
 • 4
 • 272
 • 0

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ppt

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ppt
... 2….) đề nghị chấp thuật xây dựng công trình thiết yếu (…5…) phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Km …thuộc Quốc lộ ….; (…2…) xin gửi kèm theo đơn đề nghị chấp thuật xây dựng công trình ... thuận xây dựng công trình thiết yếu phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: (1) Tên tổ chức quan cấp (nếu có); (2) Tên quan tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết ... quan thẩm duyệt thiết kế công trình đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường (5): Yêu cầu ghi rõ tên công trình, thuộc lý trình, tuyến quốc...
 • 4
 • 343
 • 0

Suất vốn đầu tư xây dụng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Suất vốn đầu tư xây dụng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
... phí đầu xây dựng có khác biệt đáng kể so với thời điểm công bố suất vốn đầu giá xây dựng tổng hợp Trường hợp sử dụng giá xây dựng tổng hợp để xác định tổng mức đầu xây dựng công trình ... hướng dẫn sử dụng, tập suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp bố cục thành hai phần gồm: Phần : Suất vốn đầu xây dựng công trình Phần : Giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu công trình - phần ... phần Suất vốn đầu xây dựng công trình Chương suất vốn đầu công Trình dân dụng công trình Nhà Bảng I.1 Suất vốn đầu xây dựng công trình nhà STT Loại công trình I Nhà chung cư cao tầng kết...
 • 99
 • 1,065
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp địa chất lỗ khoan xác lập quy trình tính các thông số đàn hồi phục vụ kết cấu nền móng và kháng chấn trong xây dựng công trình tại vùng tp hồ chí minh và các tỉnh lân cận

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp địa chất lỗ khoan xác lập quy trình tính các thông số đàn hồi phục vụ kết cấu nền móng và kháng chấn trong xây dựng công trình tại vùng tp hồ chí minh và các tỉnh lân cận
... PHÁP ĐỊA CHẤN LỖ KHOAN XÁC LẬP QUY TRÌNH TÍNH CÁC THƠNG SỐ ĐÀN HỒI PHỤC VỤ KẾT CẤU NỀN MĨNG VÀ KHÁNG CHẤN TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI VÙNG TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN” Liên đồn trưởng ... tốn tiêu kháng chấn cơng trình xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thị lân cận Các nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng hợp đặc điểm địa chất cơng trình (ĐCCT) vùng thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng mơ ... trầm tích, tính tốn tham số đàn hồi đất phục vụ cho nhà thầu thiết kế kết cấu xây dựng cơng trình Những vấn đề tồn Các phƣơng pháp đo sóng đàn hồi lỗ khoan năm gần hầu hết đƣợc áp dụng dựa hợp...
 • 128
 • 572
 • 3

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác docx

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác docx
... Chính phủ Quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - ( ) (… 2….) đề nghị chấp thuận xây dựng công trình (…6…) phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường (…7…) Gửi kèm theo ... nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ... lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011 Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường (Ban hành kèm theo Thông...
 • 6
 • 193
 • 0

Cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh lộ đang khai thác potx

Cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh lộ đang khai thác potx
... cấp phép thi công (công trình thi t yếu thi công đường khai thác) ; (3) Ghi vắn tắt tên công trình hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ Cấp phép thi công đường ống cấp ... hoạt phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh lộ ĐT.491, địa phận huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam” (4) Tên quan cấp phép thi công; (5) Văn chấp thuận xây dựng chấp thuận thi t kế công trình ... lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường mạng lưới đường tỉnh...
 • 4
 • 278
 • 0

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương (Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương ở bước lập dự án) ppt

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương (Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương ở bước lập dự án) ppt
... (Đơn) đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu phạm vi đất dành cho đường đường địa phương tổ chức, cá nhân có nhu cầu (ở bước lập dự án) Thuyết minh dự án Hồ sơ thiết kế sở: Các vẽ mặt ... phí: Không Kết vi c thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình thiết yếu Bước phạm vi đất dành cho đường đường địa phương chuẩn ... phòng Sở Giao thông vận tải có giấy biên nhận hẹn ngày nhận kết - Trường hợp hồ sơ xin chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu phạm vi đất dành cho đường đường địa phương chưa đầy đủ, Bộ phận...
 • 4
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đơn giá xây dựng là chi phí trực tiếp dự toán về vật liệu nhân công và máy thi công để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp công trìnhcầu xây dựng công trìnhluận văn xây dựng công trình kết cấuvỏ thoải được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng công trình như mái che ga sân bay mái che sân vận động kết cấu vỏ máy bay kết cấu tàu thủytong quan ve nghien cuu ung dung ket cau be tong cot thep 3d trong xay dung cong trinhbước 1 lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu mới của công trình chưa có trong danh mục định mức xây dựng được công bốtổng quan về công nghệ ứng dụng vật liệu tổng hợp composite gia cường kết cấu bê tông cốt thép trong xây dựng công trìnhtình hình ứng dụng vật liệu tổng hợp gia cường kết cấu bê tông cốt thép trong xây dựng công trìnhcông ty cầu 14 tổng công ty xây dựng công trình giao thông ichương trình tính toán kết cấu xây dựngchương trình tính kết cấu xây dựng bằng excelchương trình tính kết cấu xây dựnggiáo trình cơ học kết cấu xây dựnggiáo trình kết cấu xây dựng200 câu hỏi tham khảo cho tốt nghiệp xây dựng công trìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học