Tổng hợp các sách hay cần phải đọc

Tài liệu Bài tổng hợp các công thức hóa dược doc

Tài liệu Bài tổng hợp các công thức hóa dược doc
... sulfamid kháng khuẩn Công thức, tính chất công dụng SULFACETAMID NATRI, CO-TRIMOXAZOL - Với quinolon: Công thức chung, liên quan cấu trúc – tác dụng CTCT, tính chất, kiểm nghiệm, công dụng acid nalixidic, ... 4-NH2; 10H → 10-CH3 ⇒ ức chế tổng hợp acid nucleic TB ung thư) Các chất kháng sinh Nhớ tên số kháng sinh tác dụng chống ung thư DACTINOMYCIN DAUNORUBICIN HYDROCLORID Hợp chất alcaloid điều - Nguồn ... Povidon) Sulfamid kháng khuẩn Công thức chung: SULFACETAMID NATRI (SULFAmid + ACETAMID) SULFAMETHOXAZOL (SMZ) (SULFAmid isoXAZOL) + 5-METHyl-3- CO-TRIMOXAZOL (Phối hợp SMZ với TRImethoprim (TMP))...
 • 16
 • 3,680
 • 19

VẬT LÍ 10 - TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN docx

VẬT LÍ 10 - TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN docx
... vạn vật hấp dẫn G.m1 m2 • Biểu thức: Fhd = R2  N m  Trong đó: G = 6,67 .1 0- 11   kg     m1, m2 : Khối lượng hai vật R: khoảng cách hai vật • Gia tốc trọng trường: G M g= ( R + h)  M = 6 .102 4 ... = 9,8 or 10 (m/s2) Định (Công A sinh ra): A = ∆W = m.g h −m.g.hsau 2 Thế đàn hồi: Wt = k ( | ∆l |) 1 2 Định (Công A sinh ra): A = ∆W = k ( | ∆l1 |) − k ( | ∆l |) 2 • năng: vật chuyển ... lực • • Vật cân phụ thuộc vào yếu tố Lực tác dụng vào vật Khoảng cách từ lực tác dụng đến trục quay Biểu thức: M = F.d (Momen lực) Trong đó: F – lực làm vật quay d - cánh tay đòn (khoảng cách từ...
 • 9
 • 2,463
 • 36

Tổng hợp các code hay cho web

Tổng hợp các code hay cho web
... *'+title_new+'* ]‘} setTimeout(”flash_title()”,180); } flash_title() CODE Chống Click Chuột Phải … Và Làm “Giật Giật Web Nếu Người Xem Cứ Cố ý Click Right … Trích: ... setTimeout(’clearTimeout(tmr)’,stopafter+100); } setTimeout(’dsbl()’,stopafter); //–> 5.Đoạn code dùng để đếm xem có người xem trang mình: Code –> free hit counters Code –> Tạo bóng đổ cho text Blog: ...
 • 7
 • 384
 • 0

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ trong cmd

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ trong cmd
... nên bạn tự tìm hiểu thêm Các lệnh cmd !!! Trong Windows XP có nhiều lệnh , thông thường hay dùng lệnh sau ( để chạy lệnh bấm Start > chọn Run > bấm CMD > bấm OK ) Lệnh Ping : Cú pháp: Code: ... không giới hạn) Ngoài lệnh Net view, Net use, Net user, Net share tổ hợp lệnh nét bao gồm số lệnh lệnh Net file, Net session, Net group, Net start, Net stop, Net time,… Tuy nhiên lệnh tác động máy ... cấp chọn default server Lệnh NET Lệnh NET lệnh ngoại trú (tức sẵn) kèm với hầu hết hệ điều hành Windows Microsoft lệnh cần thiết quang trọng dùng để xâm nhập hệ thống lệnh NET không mà chung...
 • 8
 • 854
 • 9

Tổng hợp các lệnh linux cần biết (phần 1) pot

Tổng hợp các lệnh linux cần biết (phần 1) pot
... Feb 14:10:09 2008 Fri Fri Fri Fri Tại dòng cuối bạn nhìn thấy file wtmp tạo từ lúc free Lệnh hiển thị tổng lượng nhớ trống, dùng, nhớ swap hệ thống bạn Cú pháp: CODE free [-b | -k | -m] [-o] ... hệ thống file mounted hiển thị Mặc định lệnh hiển thị với blocks 1K Ví dụ để xem lượng đĩa cứng trống toàn hệ thống bạn với đơn vị Gygabytes bạn dùng lệnh: Code: CODE $ df block-size=1GB Filesystem ... 2 last Hiển thị danh sách người logged in cuối Lệnh tìm kiếm file /var/log/wtmp hiển thị tất user logged in từ lúc file tạo Mỗi lần hệ thống reboot,...
 • 5
 • 235
 • 1

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 14 docx

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 14 docx
... missed washed prepared 14 raised complained opened 10 mixed 15 laughed F2: /s/: /z/: /iz/: pens changes 11 baths ships laughs 12 legs places friends 13 likes rooms classes 14 teachers cats 10.books ... profession 14 death 15 sand 16 man 17 said 18 send 19 family 20 many F5: /^/: /a:/: cousin father far study love target marvellous subject wonderful 10 dance F6: /ɒ/: 11 come 12 garden 13 lunch 14 last ... farmer 19 brother 20 shark 11 talk 12 boss 13 alternate 14 shop 15 corner 16 clock 17 resort 18 not 19 warm 20 stop 11 woman 12 clue 13 pull 14 blue 15 wolf 16 good 17 include 18 rude 19 cook 20...
 • 12
 • 323
 • 3

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 13 doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 13 doc
... 1) My father is heavy My uncle is much _ than my father 2) The test in Geography was easy, but the test in Biology was _ 3) Florida is sunny Do you know the _ place in ... the highest 12 Deana is the …………………… of the three sisters A most short B shorter C shortest D more short 13 She speaks English as ……………… as her friend does A good B well C better D the best 14 ... A bad B worst C worse D badly 16 Today is the ………………… day of the month A hot B hotter C hottest D hottest than 17 He works more ………………… than I A slow B slowly C slowest D most slowly 18 My book...
 • 13
 • 394
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 9 doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 9 doc
... on 25 November, 190 5 was a boy worked in the office next to Baird's workroom in London A which / whom B who / which C that / whose D that / who 17) Felix Hoffman, a 2 9- year-old chemist ... in 198 3.There was a severe drought that year A He was born in 198 3 when there was a severe drought B He was born in 198 3 when was there a severe drought C When there was a severe drought in 198 3 ... His name is well- known throughout the world A Hemingway, his name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style B Hemingway, whose is name well- known throughout...
 • 12
 • 212
 • 1

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 7 doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ - TEST 7 doc
... speak D could speak 74 “Did you watch the football match late last night?” “No, I didn’t, but I wish I .” A were B have had C had D did 75 “I doubt whether I can get through the test. ” “If you did ... succeeded 76 “I’m too tired to study.” “If you hadn’t watched that late movie last night, you _ so tired now.” A wouldn’t be B hadn’t been C wouldn’t have been D would have been 77 “Did you ... better A were B had been C would be D would have been 70 If we hadn’t got lost, we arrived much earlier A had B would be C might be D could have 71 But for his wife’s encouragement, he gotten...
 • 16
 • 231
 • 2

Giữ tóc khỏe và Tổng hợp các kiểu tóc dài đẹp doc

Giữ tóc khỏe và Tổng hợp các kiểu tóc dài đẹp doc
... buộc túm đẹp đừng dùng thun chặt ảnh hưởng đến chân tóc Tốt nhất, dùng loại nơ, kẹp, ruy băng, dây thun cần thiết đảm bảo thời gian cho mái tóc “tự do” nhiều tốt Các sản phẩm làm đẹp tóc gel, ... Khi nhuộm, là, ép tóc thiết phải thoa lớp dầu dưỡng bảo vệ, nhiên không nên thực thường xuyên tóc dễ bị yếu, xơ chẻ tác động liên tục nhiệt độ Nếu bạn thích ruy-băng, nên dùng tóc không bị ẩm,...
 • 25
 • 321
 • 0

tổng hợp các câu hay đề thi đại học qua các năm

tổng hợp các câu hay đề thi đại học qua các năm
... getting Câu 40: I felt so embarrassed; I was sure that someone at me A were looking B was looking C has been looking D is looking Năm 2008 – Thi Lần (Chương trình hệ năm, đề thi: 130) Câu ... finished D would finish Năm 2007 – Thi Lần (Chương trình hệ năm, đề thi: 285) Câu 9: The house caught fire while they _ A are sleeping B have slept C sleep D were sleeping Câu 19: Mary in ... often you visit Năm 2007 – Thi Lần (Chương trình hệ năm, đề thi: 105) Câu 1: She finally finished at p.m and served dinner A being cooked B cooking C to be cooked D to cook Câu 3: Peter ...
 • 4
 • 166
 • 0

tổng hợp các vấn đề cần lưu ý của dự thảo bộ luật dân sự

tổng hợp các vấn đề cần lưu ý của dự thảo bộ luật dân sự
... Bình luận Chế định quyền sở hữu Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi) không thay đổi quan niệm nội dung quyền sở hữu khẳng định từ Bộ luật Dân (BLDS) 1995, nên quy định:“Quyền ... Hạn chế pháp luật nhà soạn thảo Dự thảo BLDS (sửa đổi) khắc phục việc bổ sung chế định quyền bề mặt vào Dự thảo BLDS (sửa đổi) Hạn chế Dự thảo Bộ luật Dân quy định quyền bề mặt đề xuất hướng ... cứu Dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân (BLDS)[1], có số góp ý chế tự bảo vệ quyền dân sau: Khái niệm quyền dân Để xây dựng chế tự bảo tự vệ quyền dân trước tiên cần phải trả lời câu hỏi: Quyền dân gì?...
 • 72
 • 388
 • 0

nghiên cứu tổng hợp các tác chất cần thiết cho phản ứng tổng hợp dẫn xuất benzofuran

nghiên cứu tổng hợp các tác chất cần thiết cho phản ứng tổng hợp dẫn xuất benzofuran
... Tiếp tục nghiên cứu phản ứng formyl hóa hợp chất phenolic khác để tổng hợp tác chất cần thiết cho phản ứng tổng hợp dẫn xuất benzofuran - Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất benzofuran từ tác chất phenolic ... tổng hợp dẫn xuất benzofuran Nhằm góp phần nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất benzofuran có tiềm hoạt tính sinh học, đề tài Nghiên cứu tổng hợp tác chất cần thiết cho phản ứng tổng hợp dẫn xuất benzofuran ... HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN TRỌNG ĐỨC NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CÁC TÁC CHẤT CẦN THIẾT CHO PHẢN ỨNG TỔNG HỢP DẪN XUẤT BENZOFURAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH HÓA HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN...
 • 63
 • 314
 • 0

Chiêu thứ 1 10(excel) Tổng hợp các chiêu hay trong excel

Chiêu thứ 1 10(excel) Tổng hợp các chiêu hay trong excel
... công thức định dạng theo điều kiện ô sau: Ô A1 có công thức là: =COUNTIF($A $1: $H $10 0,A1) >1 Ô A2 có công thức là: =COUNTIF($A $1: $H $10 0,A2) >1 Ô A3 có công thức là: =COUNTIF($A $1: $H $10 0,A3) >1 … Ô B1 ... … Ô B1 có công thức là: =COUNTIF($A $1: $H $10 0,B1) >1 Ô B2 có công thức là: =COUNTIF($A $1: $H $10 0,B2) >1 … Định dạng theo điều kiện Excel 2007 có sẵn tính làm giá trị trùng vùng liệu Các bước thực ... (Worksheet_Activate()) Chiêu thứ 9: Khóa bảo vệ ô có chứa công thức Chiêu giúp bạn cho phép người khác thay đổi ô có chứa liệu, cấm họ thay đổi ô chứa công thức Bạn bảo vệ ô có chứa công thức mà không...
 • 41
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp các tập hay về vật lí hạt nhân nguyên tữtổng hợp các phần mềm cần thiết cho máy tínhtổng hợp các game hay trên facebooktổng hợp các game hay nhất cho iphonetổng hợp các truyện hay trên voztổng hợp các mẹo hay cho người dùng iphonetổng hợp các ứng dụng cần thiết cho androidtổng hợp các manga haynghiên cứu tổng hợp các tác chất cần thiếtbằng những hiểu biết của mình hãy tổng hợp các chính sách ngoại giao của nước ta từ xưa đến naytổng hợp các thủ thuật máy tính haytổng hợp các bài tập c căn bảntổng hợp các bài hát hay của trịnh công sơntổng hợp các bài hát hay của bích phươngtổng hợp các biểu mẫu sổ sách kế toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại