Báo cáo đồ án Quản lý nhà sách

Báo cáo đồ án quản nhà sách

Báo cáo đồ án quản lý nhà sách
... nhập sách: Đồ đồ luồng liệu lập hoá đơn bán sách Đồ đồ luồng liệu tra cứu sách Đồ đồ luồng liệu lập phiếu thu tiền Sơ Đồ 5.1 Sơ đồ luồng liệu báo cáo tồn Sơ Đồ 5.2 Sơ đồ luồng ... phép thay đổi quy định Quản - Sách – Phiếu nhập sách Màn hình nhập liệu Nhập sách Quản -Sách – Hóa đơn bán sách Màn hình nhập liệu Lập hóa đơn bán sách Quản -Sách Quản Màn hình nhập liệu ... đề nêu nhà sách nơi cần thiết phải có hệ thống quản tin học hóa Nhận thấy nhu cầu đó, chúng em chọn thực đề tài Quản nhà sách Công tác quản nhà sách gồm nhiều nội dung: • Quản tài...
 • 90
 • 371
 • 0

Báo cáo đồ án Quản nhà sách

Báo cáo đồ án Quản lý nhà sách
... việc bán sách Thông tin nhà sách sau: • Nhà sách có quy mô vừa nhỏ • Nhân nhà sách gồm có: Quản lý nhà sách (Chủ nhà sách) , nhân viên bán hàng thủ kho • Mỗi khách hàng đến mua sách nhân viên bán ... vào kho, kiểm kê báo cáo số lượng sách kho • Hàng tháng, người quản lý thống kê số sách bán, số sách kho, để biết loại sách bán nhiều, loại sách bán với số lượng Ngoài ra, người quản lý thống ... kinh doanh nhà sách Hệ thống truy cập vào CSDL nhà sách Hệ thống cho phép: • Người quản lý nhà sách: - Toàn quyền sử dụng chức • Nhân viên bán hàng: - Lập hóa đơn - Tìm kiếm sách - Quản lý khách...
 • 57
 • 543
 • 1

báo cáo đồ án quản nhà hàng

báo cáo đồ án quản lý nhà hàng
... 51123044 Đồ án : Quản nhà hàng GVHD: Thạc sĩ Vũ Đình Hồng Biểu đồ : Biểu đồ hoạt động : 21 Nguyễn Hữu Thắng - 51123044 Đồ án : Quản nhà hàng GVHD: Thạc sĩ Vũ Đình Hồng Thiết kế class : Sơ đồ ... 51123044 Đồ án : Quản nhà hàng GVHD: Thạc sĩ Vũ Đình Hồng h Use case xóa nhân viên : Biểu đồ Biểu đồ hoạt động i Use case phân công nhân viên : 18 Nguyễn Hữu Thắng - 51123044 Đồ án : Quản nhà hàng ... 51123044 Đồ án : Quản nhà hàng GVHD: Thạc sĩ Vũ Đình Hồng d Use case tra cứu nhân viên : Biểu đồ : 13 Nguyễn Hữu Thắng - 51123044 Đồ án : Quản nhà hàng GVHD: Thạc sĩ Vũ Đình Hồng Biểu đồ hoạt...
 • 32
 • 804
 • 11

Tài liệu Báo cáo đồ án: "quản thuê bao di động trả trước" ppt

Tài liệu Báo cáo đồ án:
... Quản Thuê Bao Trả Trước IV Biểu đồ phân luồng liệu (BFD): Sơ đồ dòng liệu mức ngữ cảnh: Nhân Viên 12/12/13 Quản đăng ký thuê bao trả trước Quản Thuê Bao Trả Trước IV Biểu đồ phân luồng liệu ... 12/12/13 Quản Thuê Bao Trả Trước 18 VII Khung Nhìn: 12/12/13 Quản Thuê Bao Trả Trước 19 VII Khung Nhìn: 12/12/13 Quản Thuê Bao Trả Trước 20 VII Khung Nhìn: 12/12/13 Quản Thuê Bao Trả Trước ... GhichúCMT Mãkháchhàng, SốThu bao, NgàycấpTB SốThu bao, Ghichúthu bao, Mãdịchvụ 12/12/13 Quản Thuê Bao Trả Trước ,Têndịchvụ, NgàycấpDV 16 VI Diagram: 12/12/13 Quản Thuê Bao Trả Trước 17 VII Khung...
 • 23
 • 368
 • 0

Báo cáo đồ án quản khách sạn nhập môn công nghệ phần mềm

Báo cáo đồ án quản lý khách sạn nhập môn công nghệ phần mềm
... quan Báo Cáo Doanh Thu Theo Loai Phòng Stt Tháng:… Loại phòng Doanh thu Tỉ lệ Báo Cáo Mật Độ Sử Dụng Phòng Tháng:… 30 NMCNPM Stt Phòng Số ngày thuê Tỉ lệ 1.2 Sơ đồ luồng liệu D1: Tháng cần báo cáo ... ngày Nhập số ngày để đăng kí Nhập Họ tên khách hàng vào Textbox (txtKhachhang) Nhập Địa khách hàng vào Textbox (txtĐiachi) Nhập Nghề nghiệp khách hàng vào Textbox (txtNghenghiep) Nhập số CMND khách ... loại khách, số khách tối đa phòng Thay đổi tỉ lệ phụ thu 1.2 Sơ đô luồng liệu Người dùng la nhà quản ly khách sạn: vidụ: giam đóc khách sạn D1: Người dùng yêu câu thay đổi qui định cách đăng nhập...
 • 45
 • 1,678
 • 7

Báo cáo đồ án Quản thư viện

Báo cáo đồ án Quản lý thư viện
... sách có thư viện Lưu tất đầu sách có thư viện Lưu tất sách có thư viện Lưu tất độc giả thư viện (bao gồm : người lớn + trẻ em) Lưu tất độc giả người lớn thư vuện Lưu tất độc giả trẻ em thư vuện ... Phát sinh báo cáo thống kê: 2/26 Chương : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 1.1) KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Một thư viện cần quản việc đăng ký, mượn trả sách bạn đọc thư viện Sau ... sách d) Phát sinh báo cáo thống kê: Thủ thư thường muốn biết thông tin như: Có phiếu mượn sách thư viện năm qua? Những sách hay mượn? Những sách mượn ? (số lần mượn nhiều hay thủ thư quy định.)...
 • 26
 • 497
 • 0

đồ án - quản nhà sách

đồ án - quản lý nhà sách
... danh mục nhân viên, nhà cung cấp, sách, khách hàng Trang 25 Quản Thư Viện Sách 1.3 Menu Quản Nhập Xuất Quản việc nhập xuất chung thư viện 1.4 Quản Quầy Quản việc lập phiếu giao ... giá,…Số sách phải có xác nhận phận kho, trưởng ca, kế toán kiểm tra sách thực nhập nhà cung cấp đưa đến −In báo cáo có sách nhập đến • Quản sách xuất (bán): −Xuất sách theo dõi dựa trên: Mã sách, ... tích yêu cầu: Yêu cầu chức năng: a Quản kho: b Quản quầy: • Quản sách nhập: −Nhập sách danh mục hóa đơn mua sách công ty Sách nhập theo dõi dựa trên: tên sách, tác giả, thể loại, tập, năm...
 • 53
 • 288
 • 0

báo cáo đồ án quản cán bộ

báo cáo đồ án quản lý cán bộ
... usecase hệ thống Các tác nhân hệ thống: Cán Bộ Quản Lý( CBQL) Các UseCase hệ thống: o Thêm hồ sơ cán o Sửa, Xóa hồ sơ cán o Thêm cán quản o Sửa, Xóa cán quản o Thêm , Sửa phòng ban o Thêm, Sửa ... sơ cán o Hệ thống hiển thị phần thông tin yêu cầu người quản nhập thông tin thêm hồ sơ cán o Cán quản nhập thông tin vào hệ thống o Hệ thống cho cán quản chọn lưu hay nhập lại o Cán quản ... thêm hồ sơ cán a Tóm tắt: thêm thông tin cán b Tác nhân: cán quản c UseCase liên quan: Usecase đăng nhập d Các luồng kiện: Sau cán quản đăng nhập • Luồng kiện chính: o Cán quản chọn nhập...
 • 28
 • 464
 • 2

Báo cáo đồ án "Quản Thông Tin Tuyển Sinh Các Trường Đại Học Toàn Quốc" ppt

Báo cáo đồ án
... trình tuyển sinh đại học: Trang Quản Thông Tin Tuyển Sinh Các Trường Đại Học Toàn Quốc Đồ án Giảng Viên Hướng Dẫn: Lê Thị Ngọc Thảo - Qui trình nhập thông tin học sinh: Khi nhận hồ sơ tuyển sinh ... Quản Thông Tin Tuyển Sinh Các Trường Đại Học Toàn Quốc Đồ án Giảng Viên Hướng Dẫn: Lê Thị Ngọc Thảo Nguyễn Trần Minh Tuấn – 070372T Mục Lục Trang Quản Thông Tin Tuyển Sinh Các Trường Đại Học ... thống: lịch thí • Yêu cầu chức năng: sinh, điểm Đầu Bộ phận xuất Trang Xuất phiếu báo danh, phiếu báo điểm, phiếu báo trung tuyển Quản Thông Tin Tuyển Sinh Các Trường Đại Học Toàn Quốc Đồ án...
 • 28
 • 441
 • 0

báo cáo đồ án quản công văn

báo cáo đồ án quản lý công văn
... lưu trữ, tìm kiếm xử cơng văn Đồ án Lập trình quản Quản cơng văn IV GVHD: Huỳnh Thanh Nhàn MƠ TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CƠNG VĂN Đối với cơng văn đến: Khi có cơng văn gửi đến (bưu điện, ... cơng văn đến – theo mục: số cơng văn, ngày tháng cơng văn, ngày nhận, nơi nhận… Đồ án Lập trình quản Quản cơng văn GVHD: Huỳnh Thanh Nhàn Văn thư tiến hành tổng hợp số theo dõi cơng văn ... đến – theo định kì để báo cáo tình hình giải cơng văn đến tình hình cơng văn CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG Quản cơng văn đến Quản cơng văn Quản người dùng Quản lưu trữ, tìm kiếm Thống...
 • 29
 • 475
 • 2

báo cáo đồ án quản bán hàng

báo cáo đồ án quản lý bán hàng
... trình mua bán diễn mau lẹ, hợp tránh những sai sót không đáng có nêu Mô tả hệ thống: Một cửa hàng mua bán đồ dùng điện tử cần xây dựng hệ thống quản Hoạt động của cửa hàng gồm: ... vào phiếu bán hàng( mã phiếu, mã sản phẩm, khách hàng, số lượng, giá bán, …) Mỗi khách hàng có thông tin như: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại Khi khách hàng đã toán tiền ... thể lưu phục hồi CSDL, quản nhân viên, quản người dùng, …  Nhân viên cửa hàng: Nhập khách hàng mới, lập phiếu nhận hàng, phiếu bán hàng, lập báo cáo .2 Danh sách và mô tả...
 • 21
 • 299
 • 0

BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
... DuongDanFile Quản hồ hành Trang 21 2013 Quản hồ hành Trang 22 2013 Quản hồ hành Trang 23 2013 Quản hồ hành Trang 24 2013 Quản hồ hành Trang 25 2013 Quản hồ hành Trang ... xem hồ nhập Trang 29 2013 Quản hồ hành e Giao diện Tìm Kiếm Hình 9: Giao diện Tìm kiếm f Giao diện báo cáo hồ đến Hình 10: Giao diện báo cáo hồ đến Trang 30 2013 Quản hồ hành ... 2013 Quản hồ hành a Giao diện Chính: Hình 5: Giao diện b.Nhập hồ Hình 6: Giao diện Nh ập Hồ Đến Trang 28 2013 Quản hồ hành c Giao diện duyệt hồ Hình 7: Giao diện duyệt Hồ Sơ...
 • 32
 • 281
 • 1

báo cáo đồ án quản trung tâm tin học

báo cáo đồ án quản lý trung tâm tin học
... Điều kiện sau: Học viên nhận password từ lần nhập sau 23 Quản trung tâm tin học Tài liệu đặc tả, v1.0 24 Quản trung tâm tin học Tài liệu đặc tả, v1.0 25 Quản trung tâm tin học Tài liệu ... làm dạy 26 Quản trung tâm tin học Tài liệu đặc tả, v1.0 3.2 Mô hình activity 27 Quản trung tâm tin học Tài liệu đặc tả, v1.0 3.3 Mô hình state machine 28 Quản trung tâm tin học Tài liệu ... kiện phụ (Alternative Flows): Điều kiện sau: Học viên diểm danh cho buổi học 21 Quản trung tâm tin học Tài liệu đặc tả, v1.0 22 Quản trung tâm tin học Tài liệu đặc tả, v1.0 3.1.9 Doi password...
 • 29
 • 236
 • 0

Báo cáo đồ án quản bán hàng

Báo cáo đồ án quản lý bán hàng
... Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản bán hàng Việc quản bán hàng công ty tốn nhiều thời gian công sức cho việc thu thập liệu đặc biệt thông tin khách hàng hàng hóa   Phạm vi chương trình: ... trình: Quản khách hàng Quản bán hàng Thống kê khách hàng hàng hóa    PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG  Phân tích chức phân tích sở liệu  Cài đặt kiểm thử chương trình BIỂU ĐỒ PHÂN ... công việc quản bán hàng Dễ sử dụng, thiết kế đơn giản theo hướng người dùng Có thể cài đặt nhiều máy khác Hướng phát triển  Cải thiện mặt lưu trữ liệu để đáp ứng cho công ty vừa lớn, đồng thời...
 • 19
 • 224
 • 0

Bao cao do an_ quản hệ thống khách sạn.doc

Bao cao do an_ quản lý hệ thống khách sạn.doc
... Chương trình Quản Khách Sạn viết ngôn ngữ Visual Basic theo mô hình Server/Client chương trình thực số công việc vấn đề quản khách sạn quản phòng, quản dòch vụ, quản khách đăng ký ... thống vừa có độc lập loại công việc I.3- ĐẶC TẢ BÀI TOÁN Như vào trạng mục tiêu cần giải quyết, chương trình quản khách sạn quản xử nhóm thông tin sau : 1/ Đối tượng quản lý: -Quản ... Tennuoc) DONVI (Madonvi, Tendonvi, Dienthoai, Masothue, Taikhoan, Matinh) DON (Madoan, Tendoan, Ngaydp, Ngaynp, SL_Phd, SL_khach, Madonvi,) DOAN_KHACH (Makh, Madoan) DATPHONG (Madp, Makh, Madoan...
 • 69
 • 1,147
 • 9

Xem thêm