C++ cho nguoi moi hoc bai 03

C++ cho nguoi moi hoc bai 03

C++ cho nguoi moi hoc bai 03
... tiền làm BÀI TẬP VỀ IF … ELSE (tt) • Bài 2: Nhập vào số, tìm số lớn nhất, nhỏ Giải pháp: Đầu vào: Cho số: a, b Xử lý: if (a>=b ) max = a; = b; else: max = b; = a Đầu ra: in hình max, • Cải tiến: ... Nhận xét thấy • Các năm 1980,1984,1988, 1992, 1996… có tổ chức Olympic Euro (Những năm chia chẵn cho 4) • Các năm 1990, 1994, 1998, … có tổ chức World Cup (chia dư 2) • Các năm 1995, 1997, 1999, ... chia dư 3) • Các năm 1996, 1998, 2000 … có tổ chức Tiger Cup, tính từ 1996 trở (các năm chia chẵn cho chia dư 2) 10 BÀI TẬP VỀ SWITCH … CASE (tt) • Ta có sơ đồ sau: Năm % =0: Olympic Euro Nếu năm...
 • 11
 • 164
 • 0

C++ cho nguoi moi hoc bai 01

C++ cho nguoi moi hoc bai 01
... chương trình cho máy tính • Ngôn ngữ có thành phần: Tập ký tự, từ khóa tên II DEMO PROJECT MẪU • Xuất hình câu “This is my first project” • Môi trường lập trình: Visual Studio 2013 10 III CẤU ... trị> Ví dụ: # define MAX 100; # define ECHO "DH KHTN TPHCM"; Hằng biến: const =; Ví dụ : const long MAX = 100L; const char ECHO[30] = "DHKT TPHCM"; 19 Biểu thức (1/4) ... trình Ngôn ngữ lập trình Thuật toán (Algorithm) • Định nghĩa: Là dãy thao tác xác định đối tượng, cho sau thực số hữu hạn bước đạt mục tiêu Theo R.A Kowalski chất thuật toán: Thuật toán = Logic...
 • 30
 • 143
 • 0

C++ cho nguoi moi hoc bai 04

C++ cho nguoi moi hoc bai 04
... mảng, lấy cộng với tổng gán cho biến tổng Lặp lại n lần • tổng = tổng + a[i]; • Tương tự làm tích • Xuất kết tổng, tích 13 BÀI TẬP (tt)  Bài 2: Tìm số lớn nhất mảng Cho người dùng nhập vào n ... vòng lặp Sai Điều kiện lặp Đúng Lệnh / Khối lệnh Cập nhật vòng lặp II VÒNG LẶP FOR (tt) Ví dụ: Cho người dùng nhập n phần tử mảng int i, n; int a[100];// khai báo mảng a gồm 100 phần tử số nguyên ... vòng lặp Sai Điều kiện lặp Đúng Lệnh / Khối lệnh Cập nhật vòng lặp III VÒNG LẶP WHILE (tt) Ví dụ: Cho người dùng nhập n phần tử mảng int i, n; int a[100];// khai báo mảng a gồm 100 phần tử số nguyên...
 • 14
 • 161
 • 0

C++ cho nguoi moi hoc bai 05

C++ cho nguoi moi hoc bai 05
... BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt) Bài 1: Tính tiền lương ngày cho công nhân, cho biết trước vào ca, ca Giả sử tiền trả cho trước 12 6.000đ sau 12 trưa 7.500đ Giờ vào ca sớm sáng ca trễ 18 ... 10.000đ/kg thêm 4% tổng số tiền lời không : 1.000.000 đ BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt) Giải pháp: • B1: Cho người dùng nhập vào m • B2: Xét trường hợp m để tính tiền lời: < m ≤ 10: Tiền lời = 5.000 * ... so sánh ≤ sai mảng không tăng Sử dụng biến dem_tang, kiểm tra dem_tang = n-1 không? Tương tự cho mảng giảm BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt) Giải pháp: B1: Khởi tạo dem_tang = 0; dem_giam =...
 • 10
 • 160
 • 0

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 46 Nói Về Chuyện Quá Khứ Thể Giả Định" pot

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... not left school at fifteen, I would have gone to university Giá không bỏ học lúc 15 tuổi vào học đại học Trong thực tế, chị bỏ học lúc 15 tuổi, chị không học lên tới đại học Cách nói giả thiết ... nói giả thiết Part - PRONUNCIATION (phát âm) Điểm học tập trung vào câu điều kiện thứ ba câu giả định Cách nói giả định thật khó, bạn luyện nói câu sau: She would have had help [ ʃi 'wʊd hæv ... Khi nói tình thực khứ, áp dụng câu điều kiện thứ ba Thí dụ: If I had lived in Sydney, I would have learnt to swim Giá sống Sydney, học bơi Trong thí dụ vừa động từ mệnh đề 'if' chia thời khứ...
 • 5
 • 304
 • 1

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 3 Hẹn Gặp Bạn" pdf

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... 'nait ] See you on Sunday Hẹn gặp lại bạn vào Chủ nhật [ 'si:ju_ɔn 'sʌndei ] Tên nữ Ann/Anne [ æn ] Jane [ dʒein ] Part - LESSON: making arrangements to meet a friend (hẹn gặp bạn) Finding out of ... đại từ nghi vấn "wh" Từ 'are', không nhấn mạnh, giống [ ə ] đọc nhanh What are you doing? [ 'wɔt_ ə jə 'du:iŋ ] Dân ngữ tiếng Anh không phát âm đầy đủ âm nối gạch dưới, thay vào đó, họ nói: Next ... thảo luận với đó, xem đâu dùng để gợi ý cho hành động Để ý kiến bạn chấp nhận, bạn nên dùng từ 'well, then' đàng trước từ 'Let's…' Thu xếp thời gian địa điểm gặp Examples: What time? • At my place...
 • 7
 • 201
 • 3

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 8 Ôn Lại Từ Bài 1 Đến Bài 7 pptx

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... thường từ có nghĩa cụ thể, rõ ràng (thí dụ danh từ, động từ, trạng từ tính từ Hay nói cách khác, âm tiết từ nhấn âm đọc to rõ âm tiết từ không nhấn âm Những từ có chức ngữ pháp từ nối không nhấn ... Part - LESSON (bài học) Trong ôn lại cũ, từ Bài tới Bài CONVERSATION DEVICES By the way Nhân tiện, Người ta dùng câu muốn thay đổi chủ đề câu chuyện nói On the whole Nhìn chung lại Talking of ... ngôn ngữ khác, điều nghĩa cần biết ngữ pháp từ vựng ngôn ngữ đó, mà ta cần biết cách dùng hiểu nhấn âm nhịp điệu Trong tiếng Anh, nhịp điệu phụ thuộc vào trọng âm từ, nhấn âm từ câu Những từ...
 • 9
 • 214
 • 2

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 9 Xin Giúp Đỡ" pdf

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... chuyện với người lái xe tắc-xi đường khách sạn Ông người thuộc bang Queensland, bang nằm phía bắc Australia tiếng du lịch khí hậu tốt Người lái xe tắc-xi người thuộc bang Queensland người hay ... verb + ing…? Nếu phiền, xin làm ơn… Một cách nói thông thường muốn đặt lời đề nghị Nhìn chung, người ta thường chấp nhận câu đề nghị kiểu Bởi lẽ người nói thường biết chắn người nghe chấp nhận yêu ... to offer to help someone (các mẫu câu lịch dùng muốn giúp đỡ người khác.) Can I give you a hand? Tôi có giúp bạn không? (các bạn xem lại học số 8) Ở cửa hàng, thường nghe câu hỏi trả lời sau:...
 • 8
 • 239
 • 2

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 10 Cách Đọc Số Thông Thường" docx

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... 7000 8000 9000 100 00 six thousand seven thousand eight thousand nine thousand ten thousand Những số cho thấy cách đếm tiếng Anh không khác cách đếm tiếng Việt Trong tiếng Anh đọc số lớn hàng trăm ... seven double four Cách viết địa tiếng Anh giống tiếng Việt số nhà đường, thành phố Thí dụ: 73 Hay Street, Brighton Số nhà 73, Đường Hay, Thành phố Brighton Chú ý: cách đọc khác số '0': Nought [ ... eighty-eight Room 905 Room nine o five Qua thí dụ trên, bạn thấy cách đọc số ô tô số phòng khác hẳn cách đọc số khác Thế nhưng, với số xe ô tô, nói a 412 bus the 412 bus (khi dùng quán từ không...
 • 9
 • 260
 • 2

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học "Bài 11 Phép Tính Bằng TIếng Anh" ppsx

Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Học
... cảm thán biểu lộ ngạc nhiên giống từ "ồ " hay "ôi" tiếng Việt Part - THE LESSON (bài học) Addition (phép cộng) Bài toán cộng [ + = 12] - tiếng Anh có nhiều cách nói: • Eight and four is twelve ... ngữ toán học) Subtraction (phép trừ) Bài toán trừ [30 - = 23] - tiếng Anh có hai cách nói: • Seven from thirty is twenty-three • Thirty minus seven equals twenty-three (ngôn ngữ toán học) Multiplication ... = 30] - tiếng Anh có ba cách nói: • Five sixes are thirty • Five times six is/equals thirty • Five multiplied by six equals thirty (Ngôn ngữ toán học) Bài toán chia [20 ÷ = 5] - tiếng Anh có hai...
 • 6
 • 283
 • 2

1001 bài viết tiếng anh cho người mới học - kỳ 1

1001 bài viết tiếng anh cho người mới học - kỳ 1
... Câu hiểu anh bạn trẻ anh í 25 tuổi, bi (rất già) Nếu ý bạn bạn viết He is 25 (years old) and he is very young/ He is very young, just/only 25 - And I studyam in eleventh /11 th grade 11 in Phan ... siblings: chị em ruột Bài sửa bổ sung kawaiami Chú ý viết hoa đầu câu, sau dấu chấm, chữ I không viết thường, thi viết tiếng anh lỗi nhỏ nhặt có lại bị trừ điểm bạn ^^~ Bài viết vmbpe I lived in ... his family, nhớ chia động từ cho thứ số - sShe is a house -wife Nhớ sau dấu chấm phải viết hoa nha; housewife = homemaker MỘT danh từ đơn, viết dính liền không tách - At home my mother takes care...
 • 53
 • 4,353
 • 162

1001 bài viết tiếng anh cho người mới học

1001 bài viết tiếng anh cho người mới học
... siblings: chị em ruột Bài sửa bổ sung kawaiami Chú ý viết hoa đầu câu, sau dấu chấm, chữ I không viết thường, thi viết tiếng anh lỗi nhỏ nhặt có lại bị trừ điểm bạn ^^~ Bài viết vmbpe I lived in ... câu nói đùa phải dùng “TELL JOKES” *Note: Để dễ sửa cho bạn hơn, đề nghị, viết, bạn ghi tiếng việt kế bên từ tiếng Anh mà dùng That’s all Bài viết nguyendieuthuy my family have four person.They ... humour / to be humorous có tính hài hước Bài viết ấn tượng ,lưu ý cách dùng tính từ -danh từ ,a ,an Nếu cố gắng tìm cách nối câu cho suông tốt Bài viết ducanh2003 My family There are seven people...
 • 53
 • 2,310
 • 14

ký 1 1001 bài viết giành cho người mới học tiếng anh căn bản

ký 1 1001 bài viết giành cho người mới học tiếng anh căn bản
... good home =>Câu ko ổn cho Bạn nên sủa Happy family I love my family so much" Comment: Bài viết bạn ok Nhưng có số điểm cần luư ý: Không viết tắt đoạn văn Không viết số, mà phải viết chữ ANOTHER + ... Elder brother : anh trai Brother in-law : anh ,em rể Sister in - law : chị ,em dâu cousin : anh em họ ( cô, dì ,mợ ,thím ) Nephew :cháu trai ( anh, chị, em ) Niece :cháu gái ( anh ,chị ,em ) aunt ... Topic 1: Tell me about your family Chào bạn ! Các bạn viết chủ đề "Tell me about your family" Trong chủ đề bạn kể gia đình mình: gồm người ,tuổi tác ,nghề nghiệp ,tính tình …của người ,các viết...
 • 9
 • 1,066
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh dành cho người mới họcbài hát cho người mới học tiếng nhậtbài tập anh văn cho người mới họcbài tập yoga cơ bản cho người mới họcbài hát tiếng nhật dành cho người mới họccác bài nghe tiếng anh dành cho người mới họckỳ 3 ebook 1001 bài viết giành cho người mới học tiếng anh căn bảnbai tieng anh ve thì cho nguoi moi hoctiếng anh dành cho người mới họcebook cho người mới học anh vănmột số kinh nghiệm cho người mới học organavr cho người mới họcajax cho người mới họctiếng anh giao tiếp cơ bản cho người mới họctiếng nhật căn bản cho người mới họcBao cao thuong nien 2013Bao cao thuong nien 2012Bao cao thuong nien 2010Chuoi gia tri toan cau cua cac tap doan xuyen quoc giaChủ đề trò chuyện một số nghề phổ biến ở địa phươngDon ung cu thanh vien HDQTtrắc nghiệm tổ hợp và xác xuấtQuy dinh cap toa xe van chuyen hang hoaMau11 Cv xin to chuc hoi thaoBao cao ket qua GDCP cua co dong lien quan CDNB PENM IV 03.03.17Mau 12 Phieu thanhtoan di NNchuong 1. bai tap trac nghiem phep bien hinhQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUMẪU 02 KHCN Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNSơ yếu lý lịch mẫu 06 So yeu ly lichMẫu quy chế chi tiêu đề tài NAFOSTEDCong van Thong ke KHCN 2014