350 cau trong am hay

350 câu trọng âm trong tiếng anh 12

350 câu trọng âm trong tiếng anh 12
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 350 câu tập trọng âm ôn thi THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh Page 36 A successful B interest C arrangement D disaster 37 A competition ... telescope 120 A partner B excuse C apple D parents 121 A eleven B yesterday C attitude D evening 122 A recognize B interfere C clarify D tolerate 123 A receive B angry C hungry D proper 124 A guidance ... D safety 125 A police B avoid C arrange D pattern 126 A color B passion C behave D children 127 A license B suppose C painting D member 128 A powerful B proposal C athletic D position 129 A example...
 • 11
 • 308
 • 0

quy tắc trọng âm hay

quy tắc trọng âm hay
... từ âm tiết có HẬU TỐ sau có trọng âm thường nhấn vào âm tiết trước đuôi - TION/ SION/ CION/ IC (s)/ OUS/ IOUS Anxious precious vision physics 11 Đa số động từ âm tiết âm tiết trọng âm rơi vào âm ... IN WORDS OF MORE THAN THREE SYLLABLES A CÁC QUY TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN ĐỐI VỚI TỪ CÓ NHIỀU HƠN ÂM TIẾT Các từ có HẬU TỐ sau có trọng âm thường nhấn vào âm tiết trước đuôi - TION: ìnformation, communication ... từ có âm tiết kết thúc là: IENT, IENCE, ENCY, ANT, ANCE trọng âm rơi vào âm tiết thứ con'venient sìg'nificant pro'ficiency Các từ tận đuôi : ADE, EE, ESE, EER, ETTE, OO, OON, ESQUE trọng âm rơi...
 • 4
 • 142
 • 0

bai tap trong am hay

bai tap trong am hay
... -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental) Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine Trong từ có hậu tố ñây, trọng âm ñược ñặt âm tiết trước ... sử),electrical, famous, nervous Ngoại lệ: catholic ( tính đồ công giáo), lunatic(người ñiên), arabic, rhetoric( thuật hùng biện), politics, arithmetic * Quy tắc riêng V: - Trong từ có ba vần(bốn ... mạnh tận này: TD: lemonade, colonnade(hàng cột), balustrade (lan can), Vietnamese, Japenese, absentee, refugee, engineer, bamboo, taboo, typhoon(trận bão, cuồng phong), tycoon, saloon (hội trường),...
 • 15
 • 201
 • 2

PHÁT ÂMTRỌNG ÂM HAY NHẤT

PHÁT ÂM VÀ TRỌNG ÂM HAY NHẤT
... , en'joy 3/ Một từ hai vần vừa động từ vừa danh từ Động từ : trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Danh từ : trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ EX: 'rebell(n), re'bell(v), export, import, increase, ... 'beggar( người ăn xin) 'bitterness( nỗi cay đắng) 2/ Nhìn chung, trọng âm thường rơi vào nguyên âm kép dài, rơi vào nguyên âm ngắn /∂/ hay /i/ EX:a'bandon , 'pleasure , a'ttract , co'rrect , per'fect ... achieve C each D early 20 A choice chemistry STRESS - Một số quy tắc để nhận biết trọng âm 1/ Trọng âm thường rơi vào tiền tố(prefix) hậu tố (suffix)  ví dụ: dislike, unhappy, uncertain, disappointed,...
 • 10
 • 176
 • 1

350 câu bài tập trọng âm ôn thi THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh

350 câu bài tập trọng âm ôn thi THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh
... interesting 150 A interview B industry C essential D difficult 151 A extreme B generous C lonely D clothing 152 A friendly B extra C along D orphanage 153 A vocabulary B influential C engineering D ... interesting 228 A interview B industry C essential D difficult 229 A extreme B generous C lonely D clothing 230 A friendly B extra C along D orphanage 231 A philosopher B patriot C atmosphere D habit ... interfere B penalty C referee D competition 349 A president B manager C spectator D counsellor 350 A intelligent B overwhelming C imaginable D intangible Page 10 ...
 • 10
 • 265
 • 3

350 câu bài tập Trọng âm

350 câu bài tập Trọng âm
... interfere B penalty C referee D competition 349 A president B manager C spectator D counsellor 350 A intelligent B overwhelming C imaginable D intangible Page 10 ...
 • 10
 • 218
 • 2

tiểu luận về cách đánh dấu trọng âm từ Tiếng Anh (Hay lắm)

tiểu luận về cách đánh dấu trọng âm từ Tiếng Anh (Hay lắm)
... be stressed.( Đối với danh từ từ ba âm tiết- Nếuâm tiết cuối từ có chứa nguyên âm ngắn âm tiết chứa nguyên âm ngắn kết thúc không phụ âm, thì trọng âm từ đợc đánh vào âm tiết thứ ) Eg :quantity['kwntti] ... on the 1st syllable (Đối với danh từ từ ba âm tiết Nếu âm tiết cuối từ có chứa nguyên âmdài nguyên âm đôi / kết thúc nhiều phụ âm, thì trọng âm từ đo đợc đánh vào âm tiết đầu) Eg : intellec t['intlekt] ... or more than three syllable nouns.(Các quy luật đánh trọng âm từ tính từ từ ba âm tiết cung tơng tự nh quy luật đánh trọng âm danh từ từ ba âm tiết ) Eg : opportune ['ptju:n ] Insolent ['inslnt]...
 • 15
 • 1,399
 • 33

Trọng âm, không thể hay và toàn diện hơn

Trọng âm, không thể hay và toàn diện hơn
... kết thúc không nhiều nguyên âm âm tiết thứ nhận trọng âm Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter 3) Trọng âm rơi vào âm thứ tính từ lên Những từ có tận –ic, -sion, tion trọng âm rơi vào âm tiết ... suggestion, reveLAtion Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên Các từ tận –ce, -cy, -ty, -phy, –gy trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên: Ví dụ: deMOcracy, ... ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned Đối với động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW Lưu ý: Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu:...
 • 4
 • 161
 • 0

Những câu tiếng anh hay dùng trong khi nói

Những câu tiếng anh hay dùng trong khi nói
... trước Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry I’m thinking of buying a new one I never liked it anyway Là câu nói khách sáo, dùng ra/ ... dùng ra/ vào cửa, lên xe, I just couldn’t help it Tôi không kiềm chế / Tôi không nhịn Câu nói hay ho dùng trường hợp nào? Ví dụ: I was deeply moved by the film and I cried and cried I just ... hold out longer > Để xem chịu Your jokes are always witty > Anh đùa dí dỏm thật Life is tough! > Cuộc sống thật phức tạp ( câu dùng nhiều ) No matter what, > Bằng giá, Quá tệ -> Too bad!...
 • 3
 • 618
 • 26

trình bày các câu hỏi thi hay gặp trong môn đường lối cách mạng

trình bày các câu hỏi thi hay gặp trong môn đường lối cách mạng
... lãnh đạo cách mạng Sắp xếp loại hình cách mạng: Đảng ta vào loại hình cách mạng Lênin (cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng tư sản kiểu cách mạng vô sản) gọi cách 18 mạng Việt Nam cách mạng dân ... phản cách mạng phải lợi dụng lâu làm cho họ đứng vững lập trường Về phương pháp cách mạng: Cương lĩnh khẳng định phải đường cách mạng, bạo lực cách mạng đường cải lương hòa hiệp Về mối quan hệ Cách ... đường cứu nước Trong trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái quốc tìm hiểu kỹ cách mạng điển hình giới, tiêu biểu cách mạng Mỹ( 1776), cách mạng Pháp( 1789), từ khẳng định: đường cách mạng tư sản đưa...
 • 32
 • 3,108
 • 10

Tài liệu Những câu trả lời hay và dở trong khi phỏng vấn ppt

Tài liệu Những câu trả lời hay và dở trong khi phỏng vấn ppt
... Câu trả lời 2: Tôi mức lương mà công ty đề nghĩ công cho người có khả Lương điều quan Tôi tìm tìm hội Đây câu trả lời hay Câu trả lời lại đem lợi cho nhà tuyển dụng? Chẳng lẽ bạn không muốn trả ... thoải mái công việc, muốn sống cân cách giảm bớt việc lại Đây câu trả lời hay có đôi chút tiêu cực Câu trả lời không hoàn toàn dở có vài điểm tiêu cực Thứ nhất, nói bạn chán tìm việc khuyến khích ... thêm Mức lương mong đợi bạn gì? * Câu trả lời 1: Thực cần thêm nhiều thông tin công việc trước bắt đầu bàn bạc vấn đề lương bổng Tôi muốn trì hoãn việc thảo luận vào lúc khác Có lẽ công ty cho biết...
 • 2
 • 444
 • 1

Cách học trọng âm từ và trọng âm câu tiếng Anh doc

Cách học trọng âm từ và trọng âm câu tiếng Anh doc
... đâu trọng âm từ Sau bạn áp dụng nói chuyện với người xứ Có hai nguyên tắc cần ghi nhớ trọng âm từ: Từ âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết  Trọng âm rơi vào nguyên âm Nhưng hiểu ý nghĩa từ ... nhanh Nhưng người xứ vấn đề lại đơn giản họ nhận biết từ khác thông qua trọng âm (những âm nhấn mạnh nói) Trong tiếng Anh có hai loại trọng âm trọng âm từ (những âm tiết nhấn mạnh từ) trọng âm ... Trong tiếng Anh có hai loại trọng âm trọng âm từ (những âm tiết nhấn mạnh từ) trọng âm câu (những từ nhấn mạnh câu) Bạn có gặp rắc rối nghe người ngữ nói chuyện không? Đối với vài thứ tiếng, ...
 • 7
 • 484
 • 7

89 câu Vật lý hay và khó giải chi tiết chưa xuất hiện trong đề thi Đại Học

89 câu Vật lý hay và khó giải chi tiết chưa xuất hiện trong đề thi Đại Học
... cm / s  2 m / s T S Câu Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30 (m/s2) Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật có gia tốc 15 (m/s2 ... cực đại, tỉ số dung kháng tụ điện cảm kháng cuộn cảm bằng: A B C D Câu 61: Chi u xạ điện từ có tần số f1 vào kim loại làm bắn electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại v Nếu chi u vào kim ... Vậy thay vào biểu thức ta có: x v tan a ³ 2 Þ a ³ 70, 530 Vậy UC đạt giá trị cực đại uRL sớm pha uAB góc tối thi u Câu 77 Cho mạch điện xoay chi u RLC nối tiếp, L cuộn cảm, RC2 > 2L Đặt vào hai...
 • 33
 • 970
 • 7

Xem thêm