Cùng hồ chủ tịch cửu huyền truyền kinh

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám và sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và Hồ Chủ tịch

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám và sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và Hồ Chủ tịch
... luận Cách mạng tháng tám - 1945 đợc biên soạn dới đạo giảng viên Phạm Nguyên Phơng -Trờng ĐHBK Hà Nội A Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử, học kinh Nghiệm cánh mạng tháng - 1945 I Nguyên nhân thắng ... chu n bị chu đáo, chọn thời Đảng chủ tịch Hồ Chí minh: Cùng với chu n bị chu đáo suốt 15 năm ( 1930 - 1945 ) lực lợng tinh thần cách mạng Đảng chớp thời tạo nên chiến thắng cho cách mạng Thời kết ... công cách mạng tháng tám Cách mạng tháng thành công khẳng định sáng tạo cánh mạng thành công cách mạng Sáng tạo cánh mạng phải kết hợp với chiến lợc,sách lợc phơng pháp cách mạng IV .Sự chu n bị chu...
 • 13
 • 15,605
 • 5

Nói chuyện với học sinh, Hồ Chủ tịch đã dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó . Em hãy bình luận lời dạy đó.

Nói chuyện với học sinh, Hồ Chủ tịch đã dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó . Em hãy bình luận lời dạy đó.
.. . tính đắn lời dạy Bác: Những người tài, đức người ích cho đất nước cho xã hội Hình ảnh người đáng kính trọng đáng mến Bác Hồ gương sáng tài đức Với lời dạy trên, Bác muốn nói với thê hệ .. . tạo Lời dạy vừa ý nghĩa lí luận, vừa giá trị thực tiễn nên vạch phương hướng tu dưỡng cho người phải rèn luyện tài lẫn đức để trở thành người toàn diện Tuy Bác Hồ xa lời dạy Bác tài đức .. . ngàn đời sau: tài, đức phải kết hợp hài hòa để tạo nên nhân cách người Thực lời dạy Bác Hồ, em thấy phải sức trau dồi, rèn luyện đức lẫn tài để trở thành người lao động toàn diện, ích cho đất...
 • 2
 • 649
 • 1

tiểu luận: Nghiên cứu và học tập phong cách thơ văn HỒ CHỦ TỊCH

tiểu luận: Nghiên cứu và học tập phong cách thơ văn HỒ CHỦ TỊCH
... gọi Hồ chủ tịch Văn luận Hồ chủ tịch sâu vào lòng hàng triệu người, Lê-nin yêu cầu văn học cách mạng Tác dụng văn luận thật lớn lao giai đoan giờ, mà đến ngày nay, lâu sau rõ ràng, văn luận Hồ chủ ... rời thơ văn khỏi mục đích tuyên truyền, giáo dục nó, không hiểu thơ HỒ CHỦ TỊCH HỒ CHỦ TỊCH luôn gắn chặt thơ với yêu cầu trị Lại người thấu hiểu hết tâm hồn quần chúng việt nam, HỒ CHỦ TỊCH ... cảm tâm hồn người đọc mà thể mục đích tư tưởng Nhưng nghiên cứu văn thơ Hồ chủ tịch, thấy có số lớn không nằm lệ chung Cụ thể có số lớn văn luận hồ chủ tịch mang tính nghệ thuật cao, số thơ người-...
 • 18
 • 196
 • 0

Hồ Chủ tịch nói về tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa

Hồ Chủ tịch nói về tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa
... sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình” Điều dặn đầy tâm huyết Người mãi có ý nghĩa sâu sắc với công tác xây dựng Đảng việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức đội ngũ đảng viên, cán ... Chỉ đoạn văn ngắn nói đạo đức, Người bốn lần dùng chữ thật thật sự, chắn điều Bác cân nhắc kỹ Đồng thời, Người đưa...
 • 2
 • 364
 • 0

Tìm hiểu tư tưởng thân dân của Hồ Chủ Tịch so với các bậc tiền bối

Tìm hiểu tư tưởng thân dân của Hồ Chủ Tịch so với các bậc tiền bối
... trọng đợc dân hay dân mà đợc dân đợc lòng dân dân lòng dân Mạnh Tử trọng đến lòng thơng yêu dân, tháI độ chân thực dân nhà cầm quyền Ông yêu cầu nhà cầm quyền phải biết vui vui dân lo lo dân : ... nghĩa xã hội nhân dân ta, dân tộc ta Theo quan niệm dân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngời cho dân quý nhất, quan trọng hết.Ngời sớm nhìn sức mạnh ngời cố kết với cộng đồng dân tộc, giai cấp với nghiệp đấu ... phải tránh Chúng ta phải yêu dân, kính dân dân ta yêu ta, kính ta Ngời yêu cầu cán từ Chủ tịch nớc trở xuống phải đày tớ trung thành nhân dân Theo Ngời: Dân làm chủ Chủ tịch, Bộ trởng, Thứ trởng,...
 • 19
 • 289
 • 0

HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI - CHỦ THỂ TRONG THƠ HỒ CHỦ TỊCH VÀ TRONG THƠ ĐƯỜNG DƯỚI CÁI NHÌN CỦA LÝ LUẬN VĂN HỌC SO SÁNH

HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI - CHỦ THỂ TRONG THƠ HỒ CHỦ TỊCH VÀ TRONG THƠ ĐƯỜNG DƯỚI CÁI NHÌN CỦA LÝ LUẬN VĂN HỌC SO SÁNH
... chung văn học nhân loại Từ khái niệm thấy văn học so sánh khác với so sánh văn học Nếu so sánh văn học phương pháp nghiên cứu tượng văn học quốc gia văn học so sánh môn nghiên cứu tượng văn học ... xin đơn cử tượng văn học Việt Nam tượng văn học Trung Quốc để làm ví dụ Cụ thể, tìm hiểu hình tượng nhân vật chủ thể thơ Hồ Chí Minh hình tượng nhân vật chủ thể thơ Đường Nói đến thơ ca Hồ Chí Minh ... thơ Bác thơ Đường mà tìm hiểu khía cạnh khác, so sánh hình tượng chủ thể thơ Hồ Chí Minh thơ Đường qua sáng tác Bạch, Đỗ Phủ Bạch Cư Dị Tìm hiểu hình tượng chủ thể thơ biết tìm hiểu thân hình...
 • 22
 • 559
 • 2

Ảnh Hồ Chủ tịch qua các thời kỳ

Ảnh Hồ Chủ tịch qua các thời kỳ
... dân." Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1920 Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1923 Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1931 Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1934 Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1946 Chủ tịch Hồ ... 1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1957 Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1965 Chủ tịch Hồ Chí Minh nǎm 1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh chiến dịch Biên giới (1950) Chủ ... Biên Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm Đền Hùng (1954) Chủ tịch Hồ Chí Minh buổi lễ nhận tiến sĩ luật khoa danh dự trường đại học Tổng hợp Rǎnggun (Mianma) trao tặng (12-1958) Chủ tịch Hồ Chí Minh...
 • 15
 • 328
 • 0

Di chúc của Hồ Chủ Tịch

Di chúc của Hồ Chủ Tịch
... sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết đảng anh em tảng chủ nghĩa Mác – Lênin chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình Tôi tin đảng anh em nước anh em định phải đoàn ... phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 10 tháng năm 1965 ... ngừng nâng cao đời sống nhân dân Cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài Đồng bào ta phải hy sinh nhiều của, nhiều người Dù sao, phải tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn Còn non, nước, người Thắng...
 • 3
 • 497
 • 0

30 NAM THUC HIEN DI CHUC HO CHU TICH.htm

30 NAM THUC HIEN DI CHUC HO CHU TICH.htm
... lợi vang dội làm rạng rỡ non sông đất nước ta Thắng lợi vĩ đại ho n thành kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng ho n toàn miền Nam, thống đất nước, đưa nước tiến lên theo đường xã hội chủ nghĩa, ... Nhân dân ta, với tư cách người chủ đất nước, chung lòng, chung sức Đảng Nhà nước ta làm tốt làm tròn việc lớn Chúng ta phải phấn đấu để đất nước ta thoát khỏi tình trạng phát triển, mục tiêu "dân ... nước nhỏ mà anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - Pháp Mỹ; góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc Gần 30 năm sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đặc biệt gần 20 năm thực đường lối đổi...
 • 3
 • 147
 • 0

29 Bài thơ chúc tết của Hồ Chủ Tịch

29 Bài thơ chúc tết của Hồ Chủ Tịch
... phấn khởi Chúc miền Bắc hǎng hái thi đua; Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới! Chúc hoà bình thống thành công! Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi! THƠ CHÚC TẾT XUÂN NHÂM DẦN 1962 THƠ CHÚC TẾT XUÂN ... công THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 1959 Chúc mừng đồng bào nǎm mới, Đoàn kết thi đua tiến tới, Hoàn thành kế hoạch ba nǎm, Thống nước nhà thắng lợi THƠ CHUÚCTẾT XUÂN CANH TÝ 1960 THƠ CHÚC TẾT XUÂN ... mừng xuân THƠ CHÚC TẾT XUÂN BÍNH NGỌ 1966 tới, Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi, Đấu tranh anh dũng, nước lòng, Chủ nghĩa xã hội ngày thắng lợi! Hoà bình thống hẳn thành công! THƠ CHÚC TẾT XUÂN...
 • 4
 • 374
 • 0

Dieu van Ho Chu Tich

Dieu van Ho Chu Tich
... thỏa lòng mong ước Người Ho i bão lớn HỒ CHỦ TỊCH Tổ quốc giải phóng, nhân dân hạnh phúc Người nói: "Tôi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta ho n toàn độc lập, dân ta ho n toàn tự do, đồng bào ... hiền từ ấm áp cho đồng bào, cháu, già, trẻ, trai, gái, miền Bắc, miền Nam, miền xuôi, miền ngược Khi đi, Người "để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, toàn thể đội, cho cháu niên ... hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người vạch cho giai cấp công nhân nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào HỒ CHỦ TỊCH quan tâm dày công xây dựng Đảng ta...
 • 4
 • 272
 • 0

VÂN NỘI - QUÊ HƯƠNG THÂN MẪU HỒ CHỦ TỊCH

VÂN NỘI - QUÊ HƯƠNG THÂN MẪU HỒ CHỦ TỊCH
... Vì vậy, thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên quê hương thân mẫu Hồ Chủ tịch Và, Lễ khởi công xây dựng “Nhà tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh” ... cách mạng Hồ Chủ tịch sau Hẳn rằng, mạch nguồn truyền thống gia đình dòng họ, với quê hương núi sông Kim Liên - Nam Đàn góp phần không nhỏ vào khẳng định sắc văn hoá dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh1 ... An - Có tư liệu ghi Hoàng Phác Cẩn Sách “Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh” Ninh Viết Giao Trần Thanh Tâm (Nxb KHXH, HN, 1989) lại ghi: Thân phụ ông Hoàng Xuân Đường cụ Hoàng Xuân Cẩn -...
 • 7
 • 281
 • 0

Xem thêm