Tiếp cận bài thi đánh giá năng lực ĐHQH hà nội môn vật lý đề số 02

Bài thi đánh giá năng lực các phần thi bắt buộc của DHQG nội ( kèm lời giải chi tiết)

Bài thi đánh giá năng lực các phần thi bắt buộc của DHQG hà nội ( kèm lời giải chi tiết)
... (1 + i) z = + 2i Môđun z là: 2 (A) (B) (C) (D) Câu 10 (A) (B) (C) Cho hàm số y  2x 1 Giá trị y '(0 ) bằng: x 1 -1 -3 (D) Câu Phương trình log 2(3 x - 2) = có nghiệm là: x=2 (A) 10 (B) x 11 (C) ... Mặt cầu tâm I(0;1;2), tiếp xúc với mặt phẳng (P) : x+y+z-6=0 có phương trình là: x2+(y+1)2+(z+2)2 = (A) x2+(y-1)2+(z-2)2 = (B) x2+(y-1)2+(z-2)2 = (C) x2+(y-1)2+(z-2)2= (D) Câu 50 Hàm số y = x3 ... trình là: (x - 3)2 + (y + 1)2 = 36 (A) (x - 3)2 + (y + 1)2 = (B) (x + 3)2 + (y -1 )2 = (C) (x - 3)2 + (y + 1)2 = 20 (D) Câu 37 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a; SA ⊥ (ABCD); góc...
 • 16
 • 344
 • 1

Đề minh họa môn anh đánh giá năng lực ĐHQG nội 2016

Đề minh họa môn anh đánh giá năng lực ĐHQG hà nội 2016
... nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi et u.N Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để học tập, ôn thi: http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ! Like ... D beautiful Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ! Like Fanpage dethithu.net để cập nhật nhiều : http://facebook.com/dethithu.net Trang 2/11 http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT ... lack D turn out Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ! Like Fanpage dethithu.net để cập nhật nhiều : http://facebook.com/dethithu.net Trang 3/11 http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT...
 • 14
 • 208
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 2

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 2
... đ thi đ i h c năm 20 09 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) 1A 2C 3B 4A 5D 6B 7A 8A 9C 10A 11A 12A 13C 14C 15B 16D 17B 18A 19A 20 D 21 A 22 C 23 D 24 C 25 A 26 C 27 D 28 A ... sóng có li đ 2cm th i m b ng 1/4 chu kỳ Biên đ sóng là:A cm B cm C cm D cm Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 20 09 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 40: M ... thi n tu n hoàn theo th i gian B chi u bi n thi n tu n hoàn theo th i gian C chi u bi n thi n u hoà theo th i gian D cư ng đ bi n thi n u hoà theo th i gian Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 20 09...
 • 5
 • 175
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 20

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 20
... 66MeV C: 68MeV D: 72MeV Câu 14: Một vật DĐĐH trục Ox, vật từ điểm M có x1= A/2 theo chiều (- ) đến điểm N có li độ x2 = - A/2 lần thứ 1/30s Tần số dao động vật A: 5Hz B: 10Hz C:  Hz D: 10  Hz ... Câu 35: Khoảng thời gian ngắn hai lần Wd = Wt vật dao động điều hồ 0,05s Tần số dao động vật là: A: 2,5Hz B: 3,75Hz C: 5Hz D: 5,5Hz Câu 36: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ x1 ... Năng lượng điện từ mạch biến thi n tuần hồn B: Điện trường đại lượng khơng đổi; C: Từ trường biến thi n tuần hồn với T = D: Từ trường biến thi n tuần hồn với f =  LC  LC Câu 32: Trong thí nghiệm...
 • 6
 • 169
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 21

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 21
... sử dụng thi t bị đo tần số âm Khi nguồn âm chuyển động thẳng lại gần thi t bị đứng yên thi t bị đo tần số âm 724Hz, nguồn âm chuyển động thẳng với tốc độ xa thi t bị thi t bị đo tần số âm 606 ... thuộc vào A hệ số lực cản ( ma sát nhớt ) tác dụng lên vật dao động B biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C pha ban đầu ngoại lực tuần h oàn tác dụng lên vật D tần số ngoại lực tuần ... tụ C2 tần số dao động riêng mạch A 5.4 Mhz B 0,6 Mhz C 4,0 Mhz D 1,3 Mhz Câu 14: Khi hiệu điện giữ tụ điện mạch dao động LC tưởng đạt cực đại A lượng từ trường mạch đạt cực đại B cường...
 • 9
 • 192
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 22

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 22
... xạ C Có số prôton Z B Có số nơ tron N D Có số nuclôn A 19 Li độ dao động điều hòa hàm cô sin cm Khi pha  , tần số Hz Viết phương trình daO động lấy gốc thời gian vào lúc li độ cực đại : A x ... Trong đoạn mạch cuộn cảm  B Hệ số công suất đoạn mạch không C Nếu tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch giảm D Nếu tăng tần số dòng điện lượng nhỏ cường độ hiệu ... Cường độ dòng điện mạch biến thi n điều hòa theo thời gian C Hiệu điện hai tụ điện biến thi n điều hòa theo thời gian D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thi n điều hòa theo thời gian...
 • 7
 • 159
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 24

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 24
... treo vật m vào lò xo L1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3s, treo vật vào lò xo L2 chu kỳ dao động vật 0,4s Nối hai lò xo với hai đầu để đ-ợc lò xo độ dài treo vật vào hệ hai lò xo chu kỳ dao động vật ... 0,24s C 0,36s D 0,48s Câu 10 Treo vật nhỏ có khối l-ợng m = 1kg vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 400N/m Gọi 0x trục tọa độ có ph-ơng thẳng đứng, gốc tọa độ vị trí cân vật, chiều d-ơng hớng lên Vật ... tính vật rắn trục quay lớn sức ì vật chuyển động quay quanh trục lớn B Mômen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay phân bố khối lợng trục quay C Mômen lực khác không tác dụng vào vật...
 • 8
 • 184
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 25

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 25
... 16: Một vật thực dao động điều hoà với biên độ A = 12cm chu kỳ T = 1s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dơng thời điểm t = 0,25s kể từ lúc vật bắt đầu dao động Li độ vật là: ... lắc lò xo gồm vật khối lợng m = 100g treo vào đầu lò xo có độ cứng K = 100N/m Kích thích cho vật dao động Trong trình dao động, vật có vận tốc cực đại 62,8 cm/s Xem nh = 10 Vận tốc vật qua vị trí ... cho âm phát có tần số ổn định C Làm tăng độ cao độ to âm D Vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm đàn phát Câu 47: âm hai nhạc cụ khác phát khác ? A độ cao B độ to C độ cao độ to D âm sắc...
 • 8
 • 187
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 27

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 27
... biến thi n điều hoà với tần số f Năng lượng từ trường cuộn cảm biến đổi nào? A Biến thi n tuần hoàn với tần số 2f B Biến thi n tuần hoan với tần số f C Biến thi n điều hoà với tần số f D Biến thi n ... dao động học? A Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường B Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ C Tần số dao động ... Một vật dao động điều hòa có phương trình x=6cos (ωt-π)(cm) sau thời gian 1/30(s) vật quãng đường cm.Tần số góc vật A 20 π rad/s B 15π rad/s C 25π rad/s D 10π rad/s Câu 49: Chọn câu : Một vật...
 • 8
 • 180
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 28

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 28
... Chùm sáng trắng song song B Chùm sang trắng phân kì C Vô số chùm ánh sáng đơn sắc song song D Vô số chùm ánh sáng đơn sắc phân kì Câu 28: Một vật có khối lượng 100g tham gia đồng thời hai dao động ... đặc trưng sinh lí âm phụ thuộc đặc tính vật lí nào: A Độ to âm phụ thuộc vào tần số âm B Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động âm C Độ cao âm phụ thuộc tần số âm D Năng lượng âm phụ thuộc vào cường ... dao động vật là: A 0.16J B 0.024J C 0,048J D 1,5J Câu 29: Cho mạch dao động điện từ LC dao động tự do, độ tự cảm L = 1mH Nguời ta đo hiệu điện cực đại hai tụ 10V Cường độ dòng điện cực đại mạch...
 • 6
 • 157
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 29

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 29
... biến thi n điều hoà với tần số f Năng lượng từ trường cuộn cảm biến đổi nào? A Biến thi n tuần hoàn với tần số 2f B Biến thi n tuần hoan với tần số f C Biến thi n điều hoà với tần số f D Biến thi n ... g=10m/s2 ) tần số dao động độ giãn lò xo vật vị trí cân A 5Hz;1,2cm B 50Hz;0,6cm C 5Hz;0,8 cm D 50Hz;1,2cm Câu 12:Chọn câu : Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không ... sáng kích thích Câu 23:Chọn phướng án sai A Khi xảy cộng hưởng tần số dao động tần số dao dộng riêng B Dao động trì có tần số tần số dao động riêng C Dao động trì có lực tác dụng điều khiển hệ dao...
 • 7
 • 125
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 30

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 30
... tụ có tiêu cự f = 15 cm Đặt vật trước vuông góc với trục thấu kính, để hứng ảnh vật rõ nét màn, thi vật: A Phải đặt cách thấu kính 15cm B Phải đặt cách thấu kính 30 cm * C Đặt cách thấu kính ... Câu 35 Sự phân hạch tượng phóng xạ giống điểm sau đây? A Đều xác định hạt sinh B Đều có chu kỳ bán rã xác định C Đều phản ứng tỏa lượng * D Đều không phụ thuộc vào yếu tố bên Câu 36 Trường hợp sau ... sắc có tần số f 1,5f động ban đầu cực đại electron quang điện lần Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catôt có giá trị là: c A λ0 = f 4c B λ0 = 3f * 3c C λ0 = 4f 3c D λ0 = 2f Câu 30 Trong...
 • 8
 • 198
 • 0

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật - đề số 02

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 02
... hoà theo th i gian D cư ng đ bi n thi n u hoà theo th i gian Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 28: Tính ch t n i b t c ... kỳ Biên đ sóng là:A cm B cm C cm D cm Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 40: M t sóng h c lan truy n m t môi trư ng v ... ******************** H T ******************** Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) 1A 2C 3B 4A 5D 6B 7A 8A 9C 10A 11A 12A 13C 14C 15B...
 • 5
 • 209
 • 0

Tài liệu Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2010 môn Vật - đề số 1 docx

Tài liệu Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý - đề số 1 docx
... quang ñi n Cho h = 6,625 .1 0-3 4Js c = 3 .10 8m/s 1eV = 1, 6 .1 0 -1 9J B UAK ≤ - 1, 4V C UAK ≤ - 1, 1V D UAK ≤ 1, 5V A UAK ≤ - 1, 2V Câu 36: Cho dòng ñi n xoay chi u có cư ng ñ 1, 5A t n s 50 Hz qua cu n ... 6,625 .1 0-3 4Js c = 3 .10 8m/s A A = 3,3975 .1 0 -1 9J B A = 2,385 .1 0 -1 8J C A = 5,9625 .1 0 -1 9J D A = 1, 9875 .10 19 J Câu 38: ð t vào hai ñ u ño n m ch RLC không phân nhánh hi u ñi n th u = 10 0 2cos100πt ... ð THI TH 10 A D D A A D C C A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C D A A D D B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A C C B A B D B D ð IH CS 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C B C C B A B B C 41...
 • 6
 • 192
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆPTRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN VẬT - ĐỀ SỐ 9 ppt

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆPTRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 9 ppt
... in l = 0,275.1 0-6 m Cụng thoỏt ờlectron Vụnfram l: A 5,5.1 0-2 0J B 6.1 0-1 9J C 7,2.1 0-1 9J D 8,2.1 0-2 0J Cõu 29: Ht nhõn 238 92 U cú cu to gm: A 238p v 92 n B 92 p v 238n C 238p v 146n D 92 p v 146n Cõu ... 2,02MeV D 2,23MeV Cõu 31: Ht nhõn 234 U 92 phúng x phỏt ht , pt phúng x l: A U 234 92 U 232 90 B U 234 92 230 U 90 C U 234 92 232 He U 90 D U 234 92 232 He U 88 Cõu 32: Mt cht phúng x ... (t + 1) v x2 = A2cos (t + 2) Biờn dao ng tng hp ca chỳng t giỏ tr cc i khi: A - = 2k B - = (2k + 1)/2 C - = /4 D - = (2k + 1) ===//===//=== ...
 • 15
 • 183
 • 0

Xem thêm