báo cáo hiện trạng môi trường khu công nghiệp

Báo cáo hiện trạng môi trường khu du lịch Cát Bà, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng năm 2014

Báo cáo hiện trạng môi trường khu du lịch Cát Bà, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng năm 2014
... 10: Bãi rác Đồng Trong đảo Cát Bà CHƯƠNG HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU DU LỊCH CÁT BÀ 3.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Để đánh giá trạng chất lượng không khí khu du lịch Cát Bà, có dự án tiến ... quần đảo thuộc huyện Cát Hải thảnh lập năm 1977 sở sát nhập hai huyện Cát Hải và Cát Bà, là quần thể gồm 367 đảo đảo Cát Bà phía nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng ... 2,2 lần so với năm 2014 Lượng khí thải này thải trực tiếp vào môi trường và có xu hướng gia tăng 3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Hiện trạng môi trường nước khu du lịch Cát Bà thể qua nguồn:...
 • 40
 • 260
 • 0

hiện trạng môi trường khu công nghiệp

hiện trạng môi trường khu công nghiệp
... QCVN (Khung 2.1) MÔ I TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM 25 Chương HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Khung 2.1 Kết tra KCN đòa bàn TP Hồ Chí Minh Kết kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ... TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Chương Hàm lượng chất dinh dưỡng nước thải KCN thường dao động mức cao 2.1.2 Ô nhiễm nước mặt nước thải khu công nghiệp ... tích đất sử dụng KCN Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), tháng 5/2009 32 MÔ I TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Chương chưa có đơn vò có thẩm...
 • 24
 • 479
 • 0

hiện trạng môi trường khu công nghiệp Việt nam

hiện trạng môi trường khu công nghiệp Việt nam
... QCVN (Khung 2.1) MÔ I TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM 25 Chương HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Khung 2.1 Kết tra KCN đòa bàn TP Hồ Chí Minh Kết kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ... MÔ I TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM 41 Chương HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Bảng 2.8 Dự báo tổng lượng nước thải thải lượng chất ô nhiễm nước từ khu công nghiệp phía Nam đến năm ... TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Chương Hàm lượng chất dinh dưỡng nước thải KCN thường dao động mức cao 2.1.2 Ô nhiễm nước mặt nước thải khu công nghiệp...
 • 24
 • 651
 • 1

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Bình Chiểu

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Bình Chiểu
... g xu t kh u, ch bi n th c ph m Khu trung tõm (khu d ch v ) n m phỏi ụng nam k c n h i u hũa n c th i sau x lý, g m cú: - Khu nh hnh chỏnh i u hnh qu n lý KCN - Khu ph c v cụng c ng: + C a hng ... Cụng ty c ph n giỏm nh VINACONTRO Ghi chỳ: - KK1 : Khu v c c ng ng Bỡnh Chi u - KK2 : khu v c c ng t nh l 43 - KK3: khu v c ng B ng s - KK4: khu v c ng B ng s - QCVN 05 : 2009/BTNMT: quy ... c ma ch y qua Ch t l ng n c ma tựy thu c vo ch t l ng khớ quy n v mụi tr ng c a khu v c L ng ma t i khu v c t i khu v c Th c kho ng 1098 mm/ nm, l ng ma l n nh t hng nm l 2718 mm S l ng ngy ma...
 • 87
 • 1,303
 • 9

Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
... - - - - 0,081 Đồng mg/l 0,05 - - - - 1,62 Kẽm mg/l 0,44 - - - - 2,43 Chì mg/l 0,001 - - - - 0,405 Tổng Phosho Trang 35 Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP ... Vĩnh Lộc đồ Việt Nam Trang Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh Hình 1.2 Bản đồ khu công nghiệp Vĩnh Lộc Trang Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi ... cáo giám sát môi trường KCN Vĩnh Lộc (năm 2009) Trang 28 Khảo Sát, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh Chương 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP...
 • 64
 • 857
 • 4

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp trảng bàng - tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp trảng bàng - tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý
... chất thải rắn - Hiện trạng quản môi trường Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh - Đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản Kết tối thiểu phải có: 1) Đánh giá trạng môi trường không ... môi trường Tên đề tài : Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh đề xuất số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản Các liệu ban đầu : - Báo cáo đánh giá tác động ... thải, trạng thu gom chát thải rắn, chất thải nguy hại, trạng quản môi trường khu công nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh 2) Đề biện pháp nhằm tăng cường công tác quản môi trường cho khu công nghiệp...
 • 88
 • 387
 • 2

khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015

khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015
... g xu t kh u, ch bi n th c ph m Khu trung tõm (khu d ch v ) n m phỏi ụng nam k c n h i u hũa n c th i sau x lý, g m cú: - Khu nh hnh chỏnh i u hnh qu n KCN - Khu ph c v cụng c ng: + C a hng ... phỏt tri n n nm 2015 M c tiờu c a ti xu t phỏt t m c tiờu chung c a quy ho ch mụi tr ng tng c ng hi u qu cho vi c qu n mụi tr ng nh m m b o phỏt tri n b n v ng khu v c quy ho ch, nờn m ... phỏt tri n h p n nm 2015 Hỡnh 1.1 Khu cụng nghi p Bỡnh Chi u qu n Th c TP.HCM 1.1 KHI QUT V I U KI N T NHIấN 1.1.1 V TR Khu cụng nghi p n m cỏch trung tõm thnh ph H Chớ Minh 12km v phớa...
 • 87
 • 531
 • 2

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Nomura, Hải Phòng

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Nomura, Hải Phòng
... thân ̉ thiện môi trường Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá trạng môi trường Khu công nghiệp Nomura -Hải Phòng Nghiên cứu đánh giá trạng môi trường KCN Nomura -Hải Phòng ... Đối với khu công nghiệp, khái niệm khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thân thiện môi trường, khu công nghiệp hài hoà an sinh xã hội môi trường xuất ứng dụng thực tế Tuy khu công nghiệp ... nguyên môi trường Hải Phòng theo dõi, hướng dẫn Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng doanh nghiệp thứ cấp hoạt động khu công nghiệp công tác bảo vệ môi trường (lập hồ sơ môi trường, ...
 • 83
 • 767
 • 3

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp đồng văn i duy tiên hà nam

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp đồng văn i duy tiên hà nam
... ð ng Văn I t i huy n, Duy Tiên, Nam M c ñích - ðánh giá th c tr ng m i trư ng qu n lý m i trư ng t i KCN ð ng Văn I - ð xu t bi n pháp nâng cao hi u qu qu n lý m i trư ng Khu công nghi p ð ... ñánh giá ñúng v ch t lư ng m i trư ng ñ t ñó ñưa gi i pháp qu n lý m i trư ng phù h p có hi u qu r t c n thi t T th c t ti n hành th c hi n ñ t i: “ ðánh giá hi n tr ng m i trư ng Khu công nghi ... chân thành c m ơn Trung tâm Quan tr c Phân tích t i nguyên M i trư ng Nam, Ban qu n lý khu công nghi p t nh Nam, Chi c c b o v m i trư ng Nam ñã t o m i i u ki n giúp ñ , cung c p s li...
 • 101
 • 306
 • 3

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp tiên sơn tỉnh bắc ninh

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp tiên sơn tỉnh bắc ninh
... lý môi trường khu công nghiệp 1.2.2 Yêu cầu nghiên cứu - Tìm hiểu khái quát hoạt động khu công nghiệp Tiên Sơn - Đánh giá thực trạng quản lý môi trường khu công nghiệp - Đánh giá thực trạng môi ... tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn Bên cạnh lợi ích đạt việc xây dựng khu công nghiệp gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên Chính chọn đề tài: Đánh giá trạng môi trường khu công nghiệp Tiên ... trường khu công nghiệp Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng môi trường khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ đề xuất số giải...
 • 117
 • 653
 • 6

Đánh gián hiện trạng môi trường khu công nghiệp tân trường huyện cẩm giàng tỉnh hải dương và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Đánh gián hiện trạng môi trường khu công nghiệp tân trường huyện cẩm giàng tỉnh hải dương và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
... máy mà không thông qua công ty h t ng KCN nên vi c ki m soát g p nhi u khó khăn - Công tác quan tr c môi trư ng c a công ty h t ng khu công nghi p, Doanh nghi p khu công nghi p: Tr công ty h ... trình môi trư ng Liên H p Qu c có th phân khu công nghi p th gi i thành lo i hình sau ñây: Khu công nghi p t p trung; khu ch xu t; khu t do; khu ch bi n công nghi p; trung tâm công ngh cao; khu công ... v môi trư ng T i Vi t Nam ñã có nhi u lo i hình khu công nghi p ñang ñư c xây d ng, bao g m: Khu công nghi p; khu ch xu t; khu công ngh sinh h c; khu công nghi p sinh thái; khu kinh t m hay khu...
 • 90
 • 467
 • 2

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp song khê nội hoàng tỉnh bắc giang và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm quản lý môi trường

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp song khê nội hoàng tỉnh bắc giang và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm quản lý môi trường
... cỏc khu ch c nng g m: khu thu phớ thu quan, khu b o thu , khu ch xu t (KCX), khu cụng nghi p (KCN), khu gi i trớ, khu du l ch, khu ủụ th , khu dõn c, khu hnh chớnh v cỏc khu ch c nng khỏc phự ... ủi m khu cụng nghi p Song Khờ N i Hong 3.1.1 V trớ ủ a Khu Cụng nghi p Song Khờ - N i Hong cú quy mụ 90,6 ha, thu c ủ a bn hai xó Song Khờ v N i Hong, huy n Yờn Dng, t nh B c Giang Khu cụng ... Cụng tỏc qu n mụi tr ng t i KCN Song Khờ N i Hong 59 3.4 Nh ng v n ủ t n t i cụng tỏc qu n mụi tr ng KCN Song Khờ N i Hong 61 3.5 M t s gi i phỏp qu n mụi tr ng t i KCN Song Khờ - N...
 • 80
 • 323
 • 0

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp châu sơn, thành phố phủ lý, tỉnh hà nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp châu sơn, thành phố phủ lý, tỉnh hà nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
... thực trạng công tác quản lý môi trường khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường khu công nghiệp Châu Sơn, thành ... tiến hành thực đề tài “ Đánh giá trạng môi trường khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng môi trường ... công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam Hiện trạng môi trường khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam + Môi trường không khí xung quanh + Môi trường nước: nước thải,...
 • 103
 • 169
 • 2

Đánh giá công tác lập báo cáo hiện trạng môi trường miền bắc Việt Nam

Đánh giá công tác lập báo cáo hiện trạng môi trường miền bắc Việt Nam
... tin báo cáo môi trờng "Đánh giá công tác lập báo cáo môi trờng Miền Bắc Việt Nam" Hình 1: Sơ đồ tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trờng dự án thông tin báo cáo môi trờng 11 "Đánh giá công tác lập báo cáo ... 3.2.2 Báo cáo HTMT địa phơng: a) Những thông tin chung báo cáo: dự án thông tin báo cáo môi trờng 21 "Đánh giá công tác lập báo cáo môi trờng Miền Bắc Việt Nam" Mục tiêu công tác lập báo cáo trạng ... tin báo cáo môi trờng 41 "Đánh giá công tác lập báo cáo môi trờng Miền Bắc Việt Nam" c Đánh giá chung hệ thống báo cáo môi trờng Bộ TNMT Sở TNMT Đánh giá chung điều kiện để đơn vị thực báo cáo môi...
 • 45
 • 445
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔI TRƯỜNG: Báo cáo hiện trạng môi trường Công ty TNHH Một thành viên dệt may Tuấn Hà

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔI TRƯỜNG: Báo cáo hiện trạng môi trường Công ty TNHH Một thành viên dệt may Tuấn Hà
... Phớa ụng giỏp Cụng ty TNHH Thnh t; + Phớa Tõy giỏp Cụng ty TNHH Bỡnh Quõn; + Phớa Bc giỏp Cụng ty TNHH Thộp Na ip; + Phớa Nam giỏp Quc l 32 - Cụng ty TNHH mt thnh viờn Dt may Tun H c cp giy chng ... ty 2.3.2.4 thông tin chung công nghệ sản xuất: a Gii thiu s lc v Cụng ty: - Tờn c s: Xng sn xut v gia cụng hng may mc Tun H - Tờn Cụng ty: Cụng ty TNHH Mt thnh viờn Dt may Tun H - Tr s chớnh: im ... trng mụi trng Cụng ty TNHH Mt thnh viờn Dt may Tun H 2.3.1 Mc ớch, cn c thc hin bỏo cỏo a, Mc ớch bỏo cỏo: Bỏo cỏo kim soỏt hin trng mụi trng Cụng ty TNHH Mt thnh viờn Dt may Tun H nhm: - iu...
 • 34
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo hiện trạng môi trường khu công nghiệpđánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệphiện trạng môi trường khu công nghiệpbáo cáo quản lý môi trường khu công nghiệphiện trạng môi trường khu công nghiệp việt namkhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp trảng bàng tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lýhiện trạng môi trường khu công nghiệp nhơn hội khu aquyết định phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trườngquy định về báo cáo hiện trạng môi trườngbáo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2008báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2008báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2009download báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2010báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2010Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònQuy trình cán nguội băng tônNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic