LÝ THUYẾT HÓA HỌC TUYỂN CHỌN THI ĐẠI HỌC

Thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học

Lý Thuyết hóa hữu cơ ôn thi đại học
... có gốc hiđrocacbon không no + Este không no + Aminoaxit DẠNG Những chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh,màu đỏ,không đổi màu Những chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ ( thông thường tính chất ... tráng bạc ) kết tủa đỏ gạch dd xanh lơ suốt kết tủa dạng kết tinh sủi bọt khí ko màu hóa đỏ hóa xanh hóa đỏ hóa xanh tím dd xanh -> đỏ gạch Trang ... bu tan ( phản ứng cộng mở vòng ) + Anken + Ankin + Ankađien + Stiren Các hợp chất hữu có chứa gốc hiđrocacbon không no Điển hình gốc: vinyl CH = CH – Anđehit + H2 → ancol bậc I RCHO + H2 → RCH2OH...
 • 4
 • 1,004
 • 52

THUYẾT HÓA HỮU CƠ ÔN THI ĐẠI HỌC CẦN NHỚ

LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ ÔN THI ĐẠI HỌC CẦN NHỚ
... ÔN THI ĐẠI HỌC 2013 01/10/1994 Nguyễn Khánh Ly OH Br OH + 3Br2 (dd)→ Br + 3HBr (kÕt tña tr¾ng) 2,4,6 ... gạch + Anđehit + Glucôzơ + Mantozơ Peptit protein Fb *_* Pé sOck Vì NhÓc - xÙ tẠi Pố eM Trang ÔN THI ĐẠI HỌC 2013 01/10/1994 Nguyễn Khánh Ly Peptit: Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng với Cu(OH)2 ... có gốc hiđrocacbon không no + Este không no + Aminoaxit DẠNG Những chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh,màu đỏ,không đổi màu Những chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ ( thông thường tính chất...
 • 4
 • 2,905
 • 120

Tóm tắt thuyết hóa hữu cơ luyện thi đại học hiđrocacbon, ancol, phenol, andehyt, xeton, axit

Tóm tắt lý thuyết hóa hữu cơ luyện thi đại học hiđrocacbon, ancol, phenol, andehyt, xeton, axit
... II HÓA TÍNH : 50 III ĐIỀU CHẾ: 50 Từ cumen : 51 BÀI 12 AXIT CACBOXYLIC 51 I DANH PHÁP – ĐỒNG PHÂN – LÝ TÍNH 51 II HÓA TÍNH : 53 * So sánh tính axit ... 12 AXIT CACBOXYLIC I DANH PHÁP – ĐỒNG PHÂN – LÝ TÍNH Axit cacboxylic no, đơn chức hợp chất hữu mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết với gốc hidrocacbon no ( hay hidro) Vd : CH3COOH axit ... bền , chuyển hóa thành andehit, xeton … tách nước H O + CH = CH–OH CH2OH–CH2OH   Không bền CH2 = CH–OH   CH3CHO Phản ứng oxi hóa hữu hạn : a) Với CuO: ancol bậc I chuyển hóa thành anđehit,...
 • 56
 • 453
 • 0

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn cơ sở thuyết hóa học và cấu tạo chất

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất
... chti: Cd,n b6 coi ,thi, kh6ng gidi thtch gi th€m Typeset by A1145-Tp/, TAO BO GrAODUCVA DAO : Hq ,-dt€n thi sinh: SAnao danh; DAI HOC HUE KV THI TUYEN SINH SAU DATHQC NAM 2OO8 MOn thi: Co s6 Ij thuy€t ... 27) Ghi chri: Cdn bo coi thi khonggiai thich gi th€m B0 crAo DUcvA DAo rAo Ho vd ftn thi sinh: SAUaodanh: ilAr HQC HUE xt rluruvtN snwrsAU.D4.rHec wAMzooe loqtp M6n thi: Co s6 lj?thuy6tho6hgc ... cuacdcnguy€ntu A vi B d trAngthiii co bin tluqc dic trungbdi cic s6 luo.ngtri sau: A: n:3 {:l lT)l: *l B n:2 !:1, filt: *1 mr: - ms: - 2 1) Hey du tlorlLn hoe tri t6i tla c6 thii c6 cta c6c nguy6n...
 • 4
 • 220
 • 2

tóm tắt thuyết hóa học ôn thi đại học

tóm tắt lý thuyết hóa học ôn thi đại học
... tử Tính chất vật Nitơ chất khí, không màu, không mùi, không cháy, hoá lỏng 195,8oC hoá rắn 209,9oC Nitơ nhẹ không khí (d = 1,2506g.lít đktc), hoà tan nước Tính chất hoá học Vì có liên kết ... tử Tính chất vật Nitơ chất khí, không màu, không mùi, không cháy, hoá lỏng 195,8oC hoá rắn 209,9oC Nitơ nhẹ không khí (d = 1,2506g.lít đktc), hoà tan nước Tính chất hoá học Vì có liên kết ... chính: ăn mòn hoá học ăn mòn điện hoá a) Ăn mòn hoá học: Ăn mòn hoá học phá huỷ kim loại kim loại phản ứng hoá học với chất khí nước nhiệt độ cao Đặc điểm ăn mòn hoá học:  Không phát sinh dòng...
 • 128
 • 6,060
 • 10

Tổng hợp thuyết hoá học hữu cơ ôn thi đại học

Tổng hợp lý thuyết hoá học hữu cơ ôn thi đại học
... 34 Tổng hợp thuyết hóa hữu ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 Một số đặc điểm hợp chất hữu cơ: -Đa số HCHC (hợp chất hữu cơ) có liên kết cộng hóa trị ( hợp chất vô phần lớn ... Tổng hợp thuyết hóa hữu ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 Một số đặc điểm hợp chất hữu cơ: 04 Gốc Hidrocacbon- Nhóm thế- Nhóm chức ... chugn1 hợp thành dãy đồng đẳng 2.5 Đồng phân: Hiện tượng chất có công thức phân tử có cấu tạo khác nên có tính chất khác gọi đồng phân Tổng hợp thuyết hóa hữu ôn thi tốt nghiệp - đại học năm...
 • 25
 • 8,370
 • 30

thuyết và bài tập luyện thi đại học môn hóa học

Lý thuyết và bài tập luyện thi đại học môn hóa học
... Tài liệu LTĐH môn hóa học năm 2012 - 2013 Lưu hành nội BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ I Một số khái niệm - Hợp chất hữu - Đặc điểm chung HCHC : + Thành phần cấu tạo : Hợp chất hữu thi t phải chứa ... 0C) 0,730 (20C ) 0,778 (20C ) Cell phone: 0935228284 Tài liệu LTĐH môn hóa học năm 2012 - 2013 Lưu hành nội 2.Tính chất hóa học a Phản ứng Khi chiếu sáng đốt nóng hỗn hợp metan clo xảy phản ứng ... trực tiếp với chúng nằm đường thẳng Tính chất hóa học a Phản ứng cộng GV Huỳnh Phúc Hải - ĐHSPĐN - 10 - Cell phone: 0935228284 Tài liệu LTĐH môn hóa học năm 2012 - 2013 Lưu hành nội - Cộng hiđro...
 • 44
 • 1,171
 • 4

Hệ thống thuyết hóa học hữu cơ ôn thi đại học

Hệ thống lý thuyết hóa học hữu cơ ôn thi đại học
... di v mnh vi bn nht nh Cú hai loi t: T thi n nhiờn ( cú sn thi n nhiờn nh t tm, len, bụng) v t húa hc (t nhõn to v t tng hp) T nhõn to c sn xut t polime thi n nhiờn nhng c ch bin thờm bng ng húa ... nhn c: 1000.10.0,5 = 5000 (cal) Nng lng c s dng sn sinh glucoz l: 5000.10% = 500 (cal) Vy thi gian cn thit l: 67300/500 = 134,6(p)= gi1436 Chn ỏp ỏn A VD 9: t chỏy hon ton 0,1 mol mt Cacbohirat ... phỳt, mi cm2 lỏ xanh nhn c 0,5 cal nng lng mt tri, nhng ch cú 10% c s dng vo phn ng tng hp glucoz Thi gian mt cõy cú 1000 lỏ xanh (din tớch mi lỏ 10 cm 2) sn sinh c 18 gam glucoz l: A gi 14 phỳt...
 • 11
 • 1,826
 • 14

Sách thuyết Hóa Học Ôn Thi Đại Học

Sách Lý thuyết Hóa Học Ôn Thi Đại Học
... gõy ụ nhim mụi trng khụng khớ nh sau : (1) Do hot ng ca nỳi la (2) Do khớ thi cụng nghip, khớ thi sinh hot (3) Do khớ thi t cỏc phng tin giao thụng (4) Do khớ sinh t quỏ trỡnh quang hp cõy xanh ... thng xuyờn lm cỏc cõu hi lớ thuyt cỏc thi th nh tht v nu gp no thỡ phi dựng SGK c li hon thin cỏc lớ thuyt ( cn lu ý l lớ thuyt chim khong 4-5 im thi y.Vy bn cú nờn vụ cm vi lớ thuyt???) ... , tng hp v ghi chộp li.Mi thi cú khong t 20 25 cõu hi lớ thuyt liờn quan n tt c cỏc SGK ca lp 10,11,12.Vỡ vy ton b quỏ trỡnh luyn thi cỏc em ch cn lm khong 20 thi vi cỏch hc nh ó núi trờn...
 • 101
 • 2,563
 • 245

tóm tắt thuyết hóa học phổ thông luyện thi đại học

tóm tắt lý thuyết hóa học phổ thông luyện thi đại học
... + Ăn mòn hóa học: Quá trình oxi hóa khử, không tạo dòng điện + Ăn mòn điện hóa học: Quá trình oxi hóa khử, tạo dòng điện chuyển dời từ cực âm đến dương b Điều kiện xảy ăn mòn điện hóa học - Tiếp ... chất hóa học - Cộng: Giống anken, phản ứng xảy theo tỉ lệ 1:1 hay 1:2 - Đime hóa 2CHCH ‡ CH2CHCCH - Trime hóa 3CHCH ‡ C6H6 - Oxi hóa hoàn toàn: CnH2n-2 + (3n-1)/2O2 ‡ nCO2 + (n-1)H2O - Oxi hóa ... học) a Tính chất hóa học - Cộng: H2 (tỉ lệ 1:1 1:2), Br2 (to thấp cộng 1:2, to cao cộng 1:4) - Trùng hợp: Sản phẩm cộng 1:4 - Oxi hóa hoàn toàn: CnH2n+2 + (3n-1)/2O2 ‡ nCO2 + (n-1)H2O - Oxi hóa...
 • 22
 • 375
 • 12

Tài liệu thuyết hóa học ôn thi đại học cao đẳng

Tài liệu lý thuyết hóa học ôn thi đại học cao đẳng
... R3: Chủ yếu gốc hiđrocacbon không no chất béo chất lỏng Không tan nước tan nhiều dung môi hữu không cực: benzen, clorofom,… Nhẹ nước, không tan nước - Các chất béo không tan nước gốc hiđrocacbon ... Phản ứng oxi hóa: Nối đôi C=C gốc axit không no chất béo bị ox hóa chậm oxi không khí tạo thành peoxit, chất bị phân hủy thành anđehit có mùi khó chịu Đó nguyên nhân tượng dầu mỡ bị ôi thiu II – ... lớn (gọi sterol) - Là chất rắn không màu, không tan nước Photpholipit : - Este hỗn tạp glixerol với axit béo có phân tử khối cao axit photphoric - Ví dụ: lexithin (trong lòng đỏ trứng gà)… Khái...
 • 6
 • 204
 • 1

thuyết Hoá học 12 mức độ nhận biết ôn thi đại học

Lý thuyết Hoá học 12 mức độ nhận biết ôn thi đại học
... Tính chất vật lí hoá học, ứng dụng NaHCO3 Na2CO3 - Công thức thạch cao sống: Công thức thạch cao nung:… Công thức thạch cao khan:…………… Thạch cao dùng để điều chỉnh tốc độ đông cứng xi măng Thạch ... mòn kim loại: PP bảo vệ bề mặt, PP điện hoá Tôn sắt tráng kẽm; Sắt tây sắt tráng thi c Một số kim loại tự nhiên nhôm, crom, kẽm,… có khả tự chống ăn mòn hoá học Chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm ... tác dụng hạ nhiệt độ nóng chảy hỗn hợp, tạo chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn, tạo hỗn hợp có khối lượng riêng nhỏ lên bảo vệ nhôm không bị oxi hoá O2 không khí - Phèn chua công thức: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O...
 • 2
 • 304
 • 3

Xem thêm