Câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược có đáp án

Câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược docx

Câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược docx
... chiến lược công ty chiến lược SBU Chiến lược cấp chức  Là chiến lược phòng ban chức công ty marketing, tài chính, R&D, nhân sự, sản xuất  Hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty chiến lược cấp đơn ... gia tới chiến lược Trong đó, = chiến lược không nên thực hiện, = chiến lược thực hiện, = chiến lược có khả thực tốt, = chiến lược có đầy đủ khả thực tốt  Ngoài phương pháp chuyên gia, công cụ ... công ty chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược toàn cầu  Chiến lược đa quốc gia  Chiến lược quốc tế  Chiến lược toàn cầu  Chiến lược xuyên quốc gia Câu 6: Ý nghĩa sử dụng ma trận BCG? Các...
 • 5
 • 2,106
 • 68

câu hỏi ôn tập Quản trị chiến lược

câu hỏi ôn tập Quản trị chiến lược
... điều hay Cho ví dụ minh hoạ III- LOẠI CÂU HỎI ĐIỂM Quản trị chiến lược gì? Tại doanh nghiệp phải quản trị chiến lược? Có ý kiến cho công tác quản trị chiến lược doanh nghiệp Việt Nam chưa thực ... chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm,dịch vụ ;chiến lược chi phí thấp chiến lược tập trung hóa Câu 2: Khái niệm đặc điểm Văn Hóa Doanh Nghiệp ... chọn chiến lược tăng trưởng tập trung? Những điểm lợi bất lợi theo đuổi chiến lược tăng trưởng tập trung? Thế chiến lược tăng trưởng đường hội nhập? Trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn chiến lược...
 • 6
 • 837
 • 9

Câu hỏi ôn tập quản trị chiếm lược

Câu hỏi ôn tập quản trị chiếm lược
... chiến lược hội nhập thích ứng KH NCC, đồng thời hoàn thiện chiến lược cấp chức quản trị quan hệ KH, quản trị nhu cầu KH… Nguyễn Huỳnh Khánh Phương – K13QTH1 Ôn tập quản trị chiến lược Câu 9: ... Phương – K13QTH1 Ôn tập quản trị chiến lược Câu 6: Thế chiến lược phát triển sản phẩm? Anh (chị) phân tích thực tế chiến lược hãng kinh doanh  Chiến lược phát triển sản phẩm: Chiến lược tăng trưởng ... Ôn tập quản trị chiến lược Câu 2: Thế chiến lược thâm nhập thị trường? Anh (chị) phân tích ví dụ thực tế chiến lược hãng kinh doanh  Chiến lược thâm nhập thị trường: không làm thay...
 • 16
 • 257
 • 4

Ôn tập quản trị chiến lược ths hà anh tuấn

Ôn tập quản trị chiến lược  ths hà anh tuấn
... QUAN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG Bản chất quản trị: Gồm bước gì? 2 Khái niệm quản trị chiến lược: phân định rõ chiến lược kế hoạch Các nguyên lý chiến lược: sách cấp cao, cấp thấp Mô hình quản trị ... hình quản trị chiến lược: Sơ đồ mô hình quản trị chiến lược Các ấ hiế lược: Hiể rõ cấp chiến l Cá cấp chiến l Hiểu õ ấ hiế lược thực hiệ h chiến lược gì? - Cấp công ty – chiến lược định hướng ... gì? Chiến lược tác nghiệp chức năng, phối hợp chức SBU Chiến lược marketing: ế Chiến lược sản xuất: 4 Chiến lược tài chính: Chiến lược R&D: Chiến lược nguồn nhân lực: Chương THỰC THI CHIẾN LƯỢC...
 • 13
 • 154
 • 0

Câu hỏi ôn tập Quản lý Công nghệ và đáp án

Câu hỏi ôn tập Quản lý Công nghệ và đáp án
... nằm công nghệ truyền thống công nghệ tiên tiến xét mặt trình độ công nghệ -Theo mục tiêu phát triển công nghệ: công nghệ phát triển, công nghệ dẵn dắt, công nghệ thúc đẩy Côgn nghệ phát triển công ... sản xuất thép, công nghệ sản xuất ô tô, xe máy -Theo đặc tính công nghệ: công nghệ đơn chiếc, công nghệ hàng loạt công nghệ liên tục Trong phạm vi quản công nghệ, số loại công nghệ đề cập đây: ... công nghệ -Dự đoán thay đổi công nghệ -Xác định công nghệ việc đánh giá khả lựa chọn Theo H.Noori “Dự báo công nghệ bao gồm dự đoán phát triển công nghệ xem xét tác động công nghệ đến ngành công...
 • 22
 • 114
 • 0

Ôn thi môn học quản trị chiến lược đáp án

Ôn thi môn học quản trị chiến lược có đáp án
... 10 Quản trị nguồn nhân lực, quản trị hệ thống thông tin quản trị marketing? gồm chiến lược j sử dụng? thuận lợi, khó khăn rủi ro sử dụng? Chiến lược marketing: gồm chiến lược chính:  Chiến lược ... nhà quản trị thuộc phận chức Để quản lý hệ thống thông tin hiệu quả, nhà quản trị sử dụng chiến lược sau (phù hợp với tất đơn vị kinh doanh theo đuổi loại chiến lược cạnh tranh)  Chiến lược ... hoạt động Các nhà quản trị nên chọn chiến lược lợi ích dự kiến vượt trội chi phí khả phát sinh Chiến lược thôn tính Chiến lược tăng trưởng qua thôn tính hình thành phát triển thông qua cạnh tranh...
 • 38
 • 378
 • 4

Ôn thi trác nghiệm môn quản trị chiến lược đáp án

Ôn thi trác nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp án
... đều sai ĐÁP ÁN: c 183 Nội dung quản trị chiến lược là: a)Sáng tạo b) Chọn lựa c)Phù hợp d) Tất cả đều ĐÁP ÁN: d 184 .Có cấp chiến lược cỏ quản trị chiến lược doanh nghiệp? a) b) c) d) ĐÁP ÁN: b ... gồm chiến lựơc: A Chiến lược xâm nhập thị trường B Chiến lược phát triển sản phẩm C Chiến lược khác biệt D Cả a b Đáp án c 139 Trong chiến lược sau chiến lược chiến lược cấp vi mô: A Chiến lược ... d Chiến lược mà công ty đề đã tận dụng hội tránh né đe doạ bên Đáp án: A Câu 60: công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược (C5) a.2 công cụ b.3 công cụ c.4 công cụ d.5 công cụ Đáp...
 • 45
 • 277
 • 0

Bài tập môn Quản trị chiến lược đáp án

Bài tập môn Quản trị chiến lược có đáp án
... LỤC DỰ ĐOÁN ĐỀ THAY CÂU Câu 1: Anh (chị) cho biết phương án chiến lược tăng trưởng đường hội nhập điều kiện để lựa chọn phương án chiến lược trên? Nêu thí dụ thực tiễn để minh họa Chiến lược tăng ... chuỗi giá trị trình hoạch định thực chiến lược doanh nghiệp? nêu ví dụ thực tiễn để minh họa? Đáp án: - Khái niệm: Chuỗi giá trị (dây chuyền giá trị - value chain) công ty tổng hợp hoạt động liên ... - chế độ thưởng phạt rõ ràng nhằm đạt định mức đề giảm giá thành sản phẩm Chiến lược tài chính: - Nâng cao lực chuyên môn phận tài kế toán để đảm bảo tính xác kịp thời việc hạch toán kế toán...
 • 14
 • 498
 • 8

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường đáp án

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường có đáp án
... lội hạn hán đánh giá tác động môi trường, trạng môi trường dự báo - Dân số toàn cầu tăng nhanh, phát triển kinh tế không đáp diễn biến môi trường Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ... dễ khuynh hướng hy sinh môi trường yếu Mô hình trình bầy dạng tam giác tố khác cho phát triển kinh tế, phát triển kinh tế trước, môi với cực kinh tế, xã hội, môi trường trường tính sau Kết môi ... phương pháp Câu hỏi 32: Trình bầy vấn đề môi trường cấp bách nghiên cứu môn kinh tế môi trường Việt Nam Nêu phương hướng giải Đối tượng: vấn đề tương lai gần Kinh tế môi trường môn khoa học nghiên...
 • 30
 • 3,156
 • 14

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG đáp án

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG có đáp án
... nguyên tắc quan hệ kinh tế đối ngoại ? TRẢ LỜI: Đặc trưng: - Là mối quan hệ thỏa thuận, tự nguyện quốc gia độc lập, tổ chức kinh tế tính pháp nhân - Các quan hệ kinh tế đối ngoại mối quan hệ ... động qua lại với quan hệ trị, quân sự, ngoại giao - Các quan hệ kinh tế đối ngoại diễn theo yêu cầu cùa quy luật kinh tế khách quan - Quan hệ kinh tế đối ngoại chiu tác động hệ thống quản lý khác ... hội nhập kinh tế quốc tế - Khả vận hành thực thi chế sách thương mại - Tính ổn định, công khai, minh bạch chế sách thương mại - Tính thống phù hợp chế, sách thương mại với chế sách khác CÂU Đặc...
 • 4
 • 2,758
 • 12

Bộ câu hỏi ôn tập marketing căn bản hay đáp án

Bộ câu hỏi ôn tập marketing căn bản hay có đáp án
... từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... kênh Marketing trực tiếp: a Người bán buôn bán lẻ xen vào người sản xuất trực tiếp người tiêu dùng b Phải người bán buôn c Người sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng d Tất sai Công...
 • 35
 • 1,091
 • 4

Bộ câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ đáp án

Bộ câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án
... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... quan hệ cầu tiền tệ lãi suất, nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản” phân chia tài sản kinh tế thành dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ ... nợ: a Tiền gửi, tiền vay NHTM khác c Cho vay đầu tư chứng khoán b Tiền gửi tiết kiệm khách hàng d Vốn tự quỹ 28 Tài sản KHÔNG phải Tài sản ngân hàng: a Dự trữ vượt mức c Tài khoản vãng lai...
 • 10
 • 2,139
 • 7

trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án)

trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án)
... 138 chiến lược cấp vi mô bao gồm chiến lựơc: A Chiến lược xâm nhập thị trường B Chiến lược phát triển sản phẩm C** Chiến lược khác biệt D Cả a b 139 Trong chiến lược sau chiến lược chiến lược ... nào: A Chiến lược tập trung chiến lược dựa ưu tương đối B Chiến lược tập trung chiến lược chung C Chiến lược phận chiến lược tập trung D * *Chiến lược chung chiến lược phận 134 Một yếu tố kinh ... phát triển quản trị chiến lược: A Hoạch định dài hạn B Quản trị chiến lược C** a, b D a, b sai 133.Căn vào phạm vi chiến lược người ta chia chiến lược kinh doanh làm hai loại nào: A Chiến lược tập...
 • 25
 • 15,812
 • 133

Câu hỏi ôn tập tiền tệ ngân hàng đáp án

Câu hỏi ôn tập tiền tệ ngân hàng có đáp án
... Tốc độ lưu thông tiền tệ tính công thức : V = P×Q/M Khi tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên ( đơn vị tiền tệ thực nhiều lần giao dịch ) giả định yếu tố khác không đổi nhu cầu tiền tệ thực tế giảm ... Khái niệm : Là mức cung tiền rộng bao gồm tiền mặt lưu thông hệ thống ngân hàng , tiền gửi không kỳ hạn ; tiền gửi kỳ hạn , tiền gửi tiết kiệm kỳ phiếu trái phiếu ngân hàng thương mại phát hành ... vụ ngân hàng với NHTG Bao gồm: Mở tài khoản nhận tiền gửi ngân hàng trung gian : NHTW nhận tiền gửi từ ngân hàng trung gian hai dạng sau: Tiền gửi dự trữ bắt buộc : Là lượng tiền ngân hàng...
 • 29
 • 4,720
 • 22

Xem thêm