Phân tích hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố hải dương

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đã được công nhận đạt tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt GPP tại các quận nội thành hà nội giai đoạn 2010 2012

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đã được công nhận đạt tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt  GPP tại các quận nội thành hà nội giai đoạn 2010 2012
... Dược Nội - Sở Y tế Nội 2.2 Nội dung tiêu nghiên cứu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GPP TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH HÀ NỘI ,GIAI ĐOẠN 2010- 2012 Phân tích hoạt ... 3.1.2.Mô tả phân bố nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP quận nội thành Nội, giai đoạn 2010- 2012 Bảng 3.7 Sự phân bố nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP quận nội thành Nội giai đoạn 2010- 2012 STT 10 Quận/ Huyện ... hoạt động nhà thuốc công nhận GPP quận nội thành Nội, giai đoạn 2010- 2012 qua kết tra, kiểm tra Mô tả phát triển hệ thống nhà thuốc công nhận GPP quận nội thànhHà Nội, giai đoạn 2010- 2012...
 • 76
 • 298
 • 1

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP trên địa bàn thành phố thái bình năm 2014

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc  GPP trên địa bàn thành phố thái bình  năm 2014
... "Phân tích hoạt động nhà thuốc đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - GPP địa bàn Thành Phố Thái Bình năm 2014" Mục tiêu đề tài: Phân tích việc thực tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc GPP nhà thuốc ... ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHAN THỊ CẨM BÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC – GPP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH NĂM 2014 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA ... động nhà thuốc đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - GPP địa bàn thành phố Thái Bình Tổng hợp số lượt tra kiểm tra nhà thuốc đạt GPP địa bàn thành phố Thái Bình năm 2014 trình bày bảng 3.5...
 • 87
 • 1,859
 • 19

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP trên địa bàn thành phố thủ dầu một, tỉnh bình dương năm 2014

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP trên địa bàn thành phố thủ dầu một, tỉnh bình dương năm 2014
... đề tài: Phân tích hoạt động nhà thuốc đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc- GPP địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng năm 2014 Với trọng tâm nhà thuốc đạt GPP phải: bán thuốc có ... tài: Phân tích hoạt động nhà thuốc đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc- GPP địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng năm 2014 Đề tài tiến hành nghiên cứu với hai mục tiêu sau: Phân tích ... DƯỢC HÀ NỘI ĐINH THU TRANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC GPP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2014 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN...
 • 79
 • 746
 • 6

Nghiên cứu việc thực hiện quy chế đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố sơn la

Nghiên cứu việc thực hiện quy chế đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố sơn la
... thực quy chế đơn thuốc điều trị ngoại trú, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu việc thực quy chế đơn thuốc điều trị ngoại trú nhà thuốc địa bàn thành phố Sơn La" Với mục tiêu nghiên cứu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM THỊ XUÂN NGHIÊN CỨU VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN ... lệ đơn thuốc điều trị ngoại trú, kê theo qui chế đơn thuốc điều trị ngoại trú Bộ Y tế Tìm hiểu hiểu biết, thực hành số yếu tố liên quan đến việc sử dụng thuốc theo đơn bệnh nhân địa bàn thành...
 • 75
 • 237
 • 2

Báo cáo "Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng giầy dép của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng " potx

Báo cáo
... kinh doanh da ngdnh ciia Tap dodn kinh te Tap doan kinh te nen kinh doanh da nganh, nhien can xem xet hai khuynh hfldng: - Kinh doanh da nganh tren ed sd mot nganh chinh (mot nganh tam) - Kinh doanh ... chu trfldng la: Kinh doanh da nganh tren nen cdng nghiep than - khoang san vdi chien Iflde "Tfl tai nguyen khoang san va nguon nhan Iflc di len giau manh" TKV chu yeu kinh doanh linh vUe than ... ChiCc ndng chit the kinh doanh: trflc tiep kinh doanh vi muc tieu ldi nhuan theo quy dinh ciia phap luat - Chu tri xdy diing vd to chiic thiic hien he hoach phoi hdp kinh doanh ciia Tap doan eac...
 • 6
 • 234
 • 0

PHIẾU ĐIỀU TRA TÌM HIỂU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

PHIẾU ĐIỀU TRA TÌM HIỂU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
... mô tô, xe máy  xe có động khác  B - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp năm 2014 so với năm 2013: (Đánh dấu x ... rộng sản xuất kinh doanh  b) Sản xuất kinh doanh bình thường  c) Giảm qui mô sản xuất kinh doanh  d) Tạm dừng hoạt động  e) Đóng cửa, giải thể Dự kiến tình hình hoạt động SXKD doanh nghiệp ... cố định:……… % C - CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Lao động: - Tổng số lao động : ……………… người - Hiện nay, tình hình lao động doanh nghiệp sử dụng (đánh...
 • 12
 • 724
 • 3

Phân tích hoạt động của các quầy thuốc GPP tại chi nhánh thọ xuân, công ty cổ phần dược vật tư y tế thanh hóa năm 2014

Phân tích hoạt động của các quầy thuốc GPP tại chi nhánh thọ xuân, công ty cổ phần dược  vật tư y tế thanh hóa năm 2014
... 798/QĐ-SYT ng y Phụ lục phân 21//11/2013 Sở Y Tế Thanh Hóa 12 Thuốc thiết y u Thuốc thuộc DMTTY Nhị thông 45/2013/TT-BYT Phụ lục phân 40/2013/TT-BYT 13 Thuốc nghiện – hướng tâm thần Nhị Thuốc phân ... ban hành ng y 08/08/2013 số phương pháp phân tích sử dụng thuốc sau [5] Phân tích ABC phương pháp phân tích ng quan lượng thuốc tiêu thụ hàng năm chi phí nhằm phân định thuốc chi m tỷ lệ lớn ... dụng Tuy nhiên, từ kết phân tích đánh giá cấu DMT số bệnh viện cho th y việc x y dựng DMT bệnh viện nhiều bất cập Thuốc đắt tiền, thuốc ngoại nhập, thuốc biệt dược, thuốc thuốc TTY thường chi m...
 • 66
 • 245
 • 0

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
... Thành Phố Hồ Chí Minh VIF : Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor) TÓM TẮT Nghiên cứu Một số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà thuốc địa bàn TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Pymepharco ... cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ phân phối đến hài lòng khách hàng ………………… …………………20 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA ... mang lại hiệu Vì vậy, việc thực nghiên cứu đề tài: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà thuốc địa bàn TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Pymepharco nhằm xây dựng sở khoa học cho việc hoạch...
 • 90
 • 840
 • 5

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long
... HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ PHƢỢNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG Chuyên ngành: Quản Kinh ... NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG 3.1 Khái quát thành phố Hạ Long 3.1.1 Điều kiện, tiềm mạnh thành phố Hạ Long tác động đến kinh doanh khách sạn địa bàn ... ảnh hƣởng đến công tác quản nhà nƣớc hoạt động kinh doanh khách sạn thành phố Hạ Long - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản nhà nƣớc hoạt động kinh doanh khách sạn thành phố Hạ Long, nhằm khai...
 • 135
 • 186
 • 1

Những giải pháp phát triển hoạt động của các siêu thị trên địa bàn Hà Nội

Những giải pháp phát triển hoạt động của các siêu thị trên địa bàn Hà Nội
... Trần Thị Thu Hương 23 Thương Mại C Đề án kinh tế thương mại Chương III Phương hướng giải pháp cho vấn đề phát triển hoạt động siêu thị địa bàn Nội Phương hướng phát triển hoạt động siêu thị địa ... điểm Bắc 2.Thực trạng hoạt động siêu thị địa bàn Nội 2.1 Tình hình chung Số lượng siêu thị :Các siêu thị Nội ngày phát triển mạnh số lượng chất lượng Số lượng siêu thị trung tâm thương mại ... siêu thị máy tính, siêu thị điện thoại di động, siêu thị trái cây, siêu thị điện máy, siêu thị kính thuốc chí có siêu thị việc làm (những cách gọi hay dùng Nội thành phố Hồ Chí Minh.) Trần Thị...
 • 40
 • 318
 • 0

đánh giá chất lượng dịch vụ của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh khánh hòa

đánh giá chất lượng dịch vụ của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh khánh hòa
... tài Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà thuốc địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm Luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên cứu hài lòng khách hàng đến mua thuốc nhà thuốc địa bàn tỉnh Khánh ... chăng; Giá thuốc mà bạn mua phù hợp với chất lượng; Nhà thuốc bán thuốc giá niêm yết; Nhà thuốc có niêm yết giá bán rõ ràng cho tất thuốc Chất lượng thuốc đánh giá tốt thể qua đặc điểm: Nhà thuốc ... với chất lượng Nhà thuốc bán thuốc giá niêm yết Nhà thuốc có niêm yết giá bán rõ ràng cho tất thuốc  Đảm bảo chất lượng thuốc Nhà thuốc mua thuốc từ công ty cung cấp có uy tín Các thuốc bán nhà...
 • 120
 • 508
 • 6

Khảo sát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố hồ chí minh trong năm 2011

Khảo sát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố hồ chí minh trong năm 2011
... quản lý thực phẩm chức địa bàn TP Hồ Chí Minh Vì lý trên, tiến hành thực đề tài Khảo sát hoạt động kinh doanh Thực phẩm chức số nhà thuốc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 với mục tiêu sau: ... HOÀNG YẾN KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI MỘT SỐ NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2011 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH : TỔ CHỨC QUẢN ... nhóm thực phẩm chức thường bán nhà thuốc Khảo sát thực trạng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức số nhà thuốc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để từ có đề xuất, kiến nghị việc quản lý, buôn bán thực...
 • 83
 • 417
 • 2

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU DƯỚC PHẨM CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU DƯỚC PHẨM CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF
... a nhà thu c ph m c a nhà thu c ph m c a nhà thu u 26 n s l a ch u n s l a ch u n s l a ch u a bàn Tp H Chí Minh 35 Hình 4.1 Mô hình lý thuy t y u t c ph m c a nhà thu c ph m d a bàn ... ch tài n s l a ch a bàn Tp H y u t thu c c ph m c a nhà thu c ut nhà thu u n s l a ch u t ng chu c ph m c a c vi t nh m nghiên c u tìm a bàn Tp H th c ph i chi c ph m c a nhà c có th có nh ng ... c c a nhà thu c H2: Ch c a nhà thu c H3: Giá s n ph m có n s l a ch u thu c nhà thu c H4: Ch ng ph c v có n s l a ch u thu c ng chiêu th có n s l a ch u thu c c a nhà thu c H5: Ho c a nhà thu...
 • 109
 • 130
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 3 5 tình hình hoạt động của các khu cntt trên địa bàn huyện thống nhấtquản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nộicác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nộiphân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố hà nộinâng cao trình độ học vấn cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phốkhảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố hải phòng dựa trên thông số bod được xác định bằng phương pháp đo do và chuẩn độquản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hải dươngvăn hóa đọc với sự phát triển của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố hải dươngthực trạng văn hóa đọc của học sinh tiều học trên địa bàn thành phố hải dươngcác hình thức giáo dục pháp luật được sử dụng trên địa bàn thành phố hải dươngmarketing văn hoá nghệ thuật của các nhà hát trên địa bàn hà nộimarketing nghệ thuật của các nhà hát trên địa bàn hà nộiphần 2 thực trạng tín dụng bất động sản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minhcác giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trịlàng nghề truyền thống hà tây và hoạt động của ngành du lịch trên địa bànĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học