ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT SINH 12 HỌC KÌ 1

kiểm tra 15 phút- sinh 12 CB

kiểm tra 15 phút- sinh 12 CB
... thờng Anh ta bị mù màu có ông bố vợ bị mù màu Xác xuất để vợ chồng sinh trai không bị B) C) D) Cõu 15 A) B) C) D) mù màu 25% 50% 12. 5% 10% ... thng Gen trờn Y Gen ti th C s ca hin tng hoỏn v gen l: A) Hin tng trao i chộo gia cỏc crụmatit cp NST kộp tng ng kỡ u ca gim phõn I Trao i chộo gia cỏc crụmatit cỏc nNST kộp kỡ u gim phõn I S ... A) B) C) D) Cõu A) B) C) D) Cõu 10 A) B) C) D) Cõu 11 A) B) C) D) Cõu 12 Aa x aa Aa x Aa AA x Aa aa x aa Theo quy lut phõn ly c lp ca Menen vi cỏc gen tri l tri hon ton,...
 • 3
 • 1,307
 • 9

De kiem tra 15 phút Sinh 12

De kiem tra 15 phút Sinh 12
... ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Sinh học ( Đề lẻ ) Họ tên: …………………………Lớp 12A… I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án nhất: (7đ) Nguyên tắc bổ ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Sinh học ( Đề chẵn ) Họ tên: …………………………Lớp 12A… I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án nhất: (7đ) 1.Vai trò enzim ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Sinh học ( Đề lẻ ) Họ tên: …………………………Lớp 12A… I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án nhất: (7đ) Nguyên tắc bổ...
 • 4
 • 2,440
 • 26

kiem tra 15 phut sinh 12

kiem tra 15 phut sinh 12
... Câu 15: Xét gen, trường hợp đột biến sau gây hậu nghiêm trọng trường hợp lại? A Mất cặp nu- vị trí số 15 B Thêm cặp nu- vị trí số C Thay cặp nu- vị trí ... khởi động-Gen điều hoà-Vùng vận hành-Cụm gen cấu trúc - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 1,239
 • 18

Kiểm tra 15 phut - Sinh 12 - K1

Kiểm tra 15 phut - Sinh 12 - K1
... nuclêôtit loại A - T B Mất cặp nuclêôtit loại A - T C Thêm cặp nuclêôtit loại G - X D Mất cặp nuclêôtit loại G - X Câu 10: Trình tự bắt đầu nucleotit mARN : 5…AUG-UAX-GUU-AAG-XXA-GAAUAG…3 Số axit ... tử protein hoàn chỉnh tổng hợp từ phân tử mARN là: A B C D - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 358 ... D Hoạt động theo chiều từ 3’ đến 5’ enzim ADN-pôli meraza Câu 9: Một gen có 3000 nuclêôtit 3900 liên kết hiđrô Sau đột biến cặp nuclêôtit, gen...
 • 2
 • 121
 • 0

DE KIEM TRA 15 PHUT SINH 12

DE KIEM TRA 15 PHUT SINH 12
... a sinh thái, hình thái, trình sinh lí, hoạt động sống b hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí c sinh sản, hình thái, trình sinh lí d sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 22 Sinh ... định hướng di chuyển không gian b hoạt động, khả sinh trưởng, sinh sản c hoạt động kiếm ăn, khả sinh trưởng, sinh sản d hoạt dộng, khả sinh trưởng, sinh sản, tạo điều kiện cho động vật nhận biết ... phân bố sinh vật Trái Đất, hoá giống vật nuôi 13 Nơi a khu vực sinh sống sinh vật b nơi cư trú loài c khoảng không gian sinh thái d nơi có đầy đủ yếu tố thuận lợi cho tồn sinh vật 14 Ổ sinh thái...
 • 3
 • 227
 • 2

đề ôn tập kiểm tra 15 phút lần 1 HKII, tiếng Anh lớp 11

đề ôn tập kiểm tra 15 phút lần 1 HKII, tiếng Anh lớp 11
... 10 Jane wore a beautiful shirt yesterday Did you see it? 11 This is Mrs Jones Her son won the championship last year 12 My friends ... _ 17 “My dog will bark if it hears any strange sound.” She told me 18 “They won’t let you in if you come late.” I told him 19 “I could get ... so we must get some when we go shopping A B (any sugar) C D 10 If someone phones while I'm out, can you tell them I'll be back at 11 .30? A (anyone) B C D Now that I no longer have to wear uniform,...
 • 3
 • 873
 • 4

Ôn tập kiểm tra 15 phút lần 1 HKII, tiếng anh lớp 11

Ôn tập kiểm tra 15 phút lần 1 HKII, tiếng anh lớp 11
... Taiwan The 15 th Asian Games were held in Doha, Qatar from December to December 15 , 2006 The 16 th Asian Games will be held in Guangzhou, China from November 12 , 2 010 to November 27, 2 010 .The Asian ... 10 Jane wore a beautiful shirt yesterday Did you see it? 11 This is Mrs Jones Her son won the championship last year 12 My friends ... awarded for first place, silver for second and bronze for third.) T T F (The 15 th Asian Games were held in Doha, Qatar.) 11 ...
 • 11
 • 460
 • 0

KIểm tra 15 phút-Sinh 11-NC-KI

KIểm tra 15 phút-Sinh 11-NC-KI
... Họ tên:……………………… Lớp:……… KIỂM TRA PHÚT MÔN: SINH HỌC 11-NC Học sinh chọn phương án câu sau: Câu Trong sinh vật sau, dạng có ... loại tập tính A.học B.bản C.bẩm sinh D.vừa vừa học HẾT Họ tên:……………………… Lớp:……… KIỂM TRA PHÚT MÔN: SINH HỌC 11-NC Học sinh chọn phương án câu sau: Câu Khi kích thích điểm thể giun ... thứ sinh D.tập tính bẩm sinh thành tập tính thứ sinh HẾT Họ tên:……………………… Lớp:……… KIỂM TRA PHÚT MÔN: SINH HỌC 11-NC Học sinh chọn phương án câu sau: Câu Hưng phấn tế bào bị kích thích...
 • 5
 • 544
 • 1

Kiểm tra 45 phút sinh 9 học I

Kiểm tra 45 phút sinh 9 học kì I
... phân ADN axit amin B/ Tự luận: (6 i m) Câu 1: (2đ) : Trình bày trình phát sinh giao tử đực giao tử c i? Câu 2: (2đ) : Bằng kiến thức học, em chứng minh việc sinh trai hay g i không ngư i mẹ đònh ... KIỂM TRA : MỘT TIẾT Họ tên : ……………………… Lớp : 9 …… i m MƠN : SINH HỌC TH I GIAN : 45 PHÚT Đề : A/ Trắc nghiệm: i m Câu 1: (0,5đ) Khi cho cà chua đỏ chủng lai phân tích thu được: ... 1đ) i n ( Đ) sai ( S ) vào  đầu câu: a) b) c)     Phép lai phân tích dùng để xác đònh kiểu gen cá thể mang tính trạng tr i Qua nguyên phân, số lượng NST tế bào giảm nửa Sự đóng du i xoắn...
 • 3
 • 793
 • 5

KIỂM TRA 15 PHÚT -SỬ 9- HỌC II-2 BÀI

KIỂM TRA 15 PHÚT -SỬ 9- HỌC KÌ II-2 BÀI
... Họ tên : Lớp : STT: Họ tên : Lớp : STT: BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Bài số: - Sử - học II BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Bài số: Lịch Sử - Học II ĐIỂM ĐIỂM A- TRẮC NGHIỆM : ( điểm ) Chọn đáp ... điểm ) Chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt ” “ Chiến tranh cục ” Mỹ Miền Nam có điểm giống khác ? ĐIỂM Họ tên: Lớp : STT: BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Bài số: Lịch Sử - Học II A- TRẮC NGHIỆM : ( ... viện trợ quân Đó nội dung chiến lược : a-“ Chiến tranh cục ” b- “ Việt Nam hoá chiến tranh ” c- “ Chiến tranh đặc biệt ” d- “ Chiến tranh phía ” 9- Miền Bắc tiến hành nhiệm vụ cải tạo quan hệ SX,...
 • 4
 • 3,875
 • 22

De kiem tra 15 phut - Lan 2 - Hoc ki 1

De kiem tra 15 phut - Lan 2 - Hoc ki 1
... Đáp án đề thi: 1 [20 ]d 2[ 20]b 3 [20 ]c 4 [20 ]d 5 [20 ]a 8 [20 ]c 9 [20 ]d 10 [20 ]a 11 [20 ]d 12 [ 20]a 13 [20 ]c 16 [20 ]b 17 [20 ]a 18 [20 ]b 19 [20 ]d 20 [20 ]a 6 [20 ]c 7 [20 ]a 14 [20 ]a 15 [ 20 ]d ... xn 10 / Chế độ nước sơng Mê Cơng sơng Hồng, sơng điều hồ hơn: a Sơng Mê Cơng c Bằng b Sơng Hồng d Tất 11 / Sơng có diện tích lưu vực lớn giới: a Trường Giang c I-ê-nit-xây b Nin d A-ma-dơn 12 / ... Đông c Gió Đông, gió Tây ôn đới, gió Tín phong d Gió cực, gió Tây, gió Tín phong 14 / a b 15 / a b 16 / a b 17 / a b c d 18 / a b c d Thực vật, động vật đài ngun nghèo nàn đây: Q lạnh c Độ ẩm cao Thiếu...
 • 3
 • 1,487
 • 2

Bài giảng 2 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN I HỌC II 2010-2011

Bài giảng 2 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN I HỌC KÌ II 2010-2011
... (0,5 mk) 2) They ( see ) many type of fish in Tri Nguyen Aquarium ( mk ) - …………………………………………………… ( 0,5 mk ) - …………………………………………………… ? ( 0,5 mk ) III/- Put the verbs into the right column /id/ ; /t/ ... ……… - decide - ……… - have - ……… - learn - ……… - learn - ……… II/ - Write the correct tense of the verbs and then change into others form : ( mks ) 2) The Robinson family ( return ) to Ha Noi by bus ... ĐỀ Class : ……… Name : ……… TEST 15 minutes I/ - Write the past form of the verb : ( mks ) - study - …… - teach - ……… - play - …… - think - ……… - remember - …… - eat...
 • 2
 • 648
 • 1

Gián án 2 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN I HỌC II 2010-2011

Gián án 2 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN I HỌC KÌ II 2010-2011
... (1 point) Living happily is not so hard It is not so hard to live happily To exercise is good for your health It is good for your health to exercise : Bottles In Britain, the milk man brings ... ……………………………………………………………… II True (T) or False (F):( point) ………… People break the glass up, melt and make it into new glassware ………… Compost is made from animals’ dung Listen and fill in the blanks with missing words ... fertilizing their fields They also collect household and garden waste to make compost Compost is a wonderful natural fertilizer It helps plants grow III :(1 point) a compost (n) : phân xanh b fertilizer...
 • 4
 • 572
 • 1

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học 2 Tin học 6

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 Tin học 6
... thao tác lựa chọn từ (là hình thức bôi đen từ đó) II Tự luận: ( điểm) Câu 1: Em kể thành phần văn bản? Định dạng văn gì? Câu 2: Hãy nêu giống khác ý nghĩa trỏ soạn thảo trỏ chuột Khi ta di chuyển...
 • 3
 • 2,263
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập kiểm tra 15 phút môn toán họcon tap kiem tra 15 phut van 8 hoc ky 2 lan 1đề kiểm tra 15 phút sinh 9 học kì 1de kiem tra 15 phut sinh 7 hoc ki 1kiểm tra 15 phút sinh 9 học kì 1ôn tập kiểm tra 45 phút địa lý lớp 8đề kiểm tra 45 phút toán 6 học kì 2đề kiểm tra một tiết sinh 9 học kì 2đề kiểm tra toán lớp 2 giữa học kì 1đề kiểm tra môn công nghệ 6 học kì 1đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 1bài kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 1đề kiểm tra môn văn lớp 8 học kì 1đề kiểm tra vật lý lớp 8 học kì 1đề kiểm tra toán lớp 4 giữa học kì 1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả