Đáp án đề thi xét tuyển viên chức ngạch giáo viên mầm non (phần thực hành soạn giáo án)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 7 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 7 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC docx
... cao, gen a: thân thấp Các thể mang lai giảm phân bình thường Tỉ lệ kiểu hình tạo từ phép lai AAa x Aaa là: A 100% thân cao cao : thân thấp B 75 % thân cao : 25% thân thấp C 11 thân D 35 thân cao ... suất cao loài vào hệ lai D Đưa gen quy định khả chống chịu cao với môi trường loài hoang dại vào lai 56 Theo La Mác: hình thành loài hươu cao cổ là: A Do tập quán không ngừng vươn cao cổ ăn cao ... ngột môi trường nên toàn cao, buộc hươu phải vươn cổ để ăn C Do chọn lọc tích luỹ biến dị cổ cao hươu D Do phát sinh biến dị "cổ cao" cách ngẫu nhiên 57 Cá rô phi Việt Nam sống môi trường nước...
 • 20
 • 238
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 5 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 5 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC ppsx
... sừng, cao B đen, không sừng, cao : lang, không sừng, cao : vàng, không sừng, cao : đen, có sừng, cao : lang, có sừng, cao : vàng, có sừng, cao C đen, không sừng, cao : lang, không sừng, cao : ... không sừng, cao : đen, có sừng, cao : lang, có sừng, cao : vàng, có sừng, cao D đen, không sừng, cao : lang, có sừng, cao : vàng, không sừng, cao : đen, có sừng, cao : lang, không sừng, cao : vàng, ... trạng chân cao, d qui định tính trạng chân thấp Các gen nằm NST thường, bố mẹ AaBbDD x AaBbdd, tỉ lệ kiểu hình hệ lai là: A đen, không sừng, cao: 3 đen, có sừng, cao: 3 lang, không sừng, cao: lang,...
 • 26
 • 183
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 4 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 4 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC docx
... được mô tả theo sơ đồ: A A–T → G–5BU → X–5BU → G–X B A–T → A– 5BU → G–5BU → G–X C A–T → X–5BU → G–5BU → G–X D A–T → G– 5BU → G–5BU → G–X 4: Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp ... 310 thân cao, tròn : 190 thân cao, dài : 44 0 thân thấp, tròn : 60 thân thấp, dài Cho biết đột biến xảy Tần số hoán vị hai gen nói A 12% 24% B 36% C D 6% 52: Hiện tượng sau nhịp sinh học? A Vào ... cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người A 24 B 64 C 10 D 54 48: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai:...
 • 23
 • 318
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC ppt
... trưởng cành 32 Gen A có 90 vòng xoắn có 20% Adenin bị đột biến cặp nu loại A-T nằm trọn vẹn ba mạch gốc Số lượng loại nu gen sau đột biến là: A A= T = 36 0, G = X = 537 C A = T = 36 3 G = X = 540 ... đột biến là: A A= T = 36 0, G = X = 537 C A = T = 36 3 G = X = 540 B A = T = 35 7, G = X = 540 D A = T = 36 0, G = X = 5 43 33 Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh A Trạng thái động quần thể giao phối B ... Aa.Bd/bD f = 20 C D Aa.bD/Bd f = 20 52.Trong trường hợp trội hoàn toàn, kết phân tính 33 : xuất kết phép lai: A AAa x Aaa B AAa x AAa C Aaa x Aaa D AAaa x Aaaa 53 Trường hợp di truyền được: B Mức phản...
 • 18
 • 237
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 2 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 2 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC potx
... mã hoá gen SV nhân thực có 51 đoạn exon intron xen kẽ số đoạn exon intron : A 25 ; 26 B 26 ; 25 C 24 ; 27 D 27 ; 24 : Các thành phần sau : ADN plimeraza, ARN polimeraza, mạch khuôn, đoạn mồi ... có 50% số cá thể đồng hợp Sau hệ tỉ lệ dị hợp là: A 1/ 128 25 6 B 127 / 128 C 25 5/ D 1/ 25 6 17: Tính trạng sau tính trạng có hệ số di truyền cao? A Số lượng trứng gà lơgo đẻ lứa B Tỉ lệ bơ sữa giống ... phấn F2; Cho đậu F2 có hạt Xác suất để bắt gặp qủa đậu có hạt trơn hạt nhăn bao nhiêu? A 3/ 16 D 9/ 25 6 B 27 / 25 6 C 9/ 16 23 : Cặp giao tử sau khó thể kết hợp với thụ tinh tạo hợp tử? A n+ n 2n...
 • 15
 • 279
 • 0

Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm hóa học mô phỏng dạy học cho học phần thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học ở các trường đại học sư phạm luận văn thạc sỹ hóa học

Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm hóa học mô phỏng dạy học cho học phần thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học ở các trường đại học sư phạm luận văn thạc sỹ hóa học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÝ HUY HOÀNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC MÔ PHỎNG DẠY HỌC CHO HỌC PHẦN THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ... PHỎNG DẠY HỌC CHO HỌC PHẦN THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2.1 Học phần thực hành phương pháp dạy học hóa học 2.1.1 Mục đích yêu cầu học phần thực hành thí nghiệm phương ... dung học phần thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học hóa học 25 2.2 Quy trình thiết kế thí nghiệm hóa học phần mềm Flash 27 2.3 Thiết kế thí nghiệm hóa học dạy học cho học phần...
 • 117
 • 528
 • 0

Dự án trường mầm nonthục hành tinh xanh

Dự án trường mầm non tư thục hành tinh xanh
... THIỆU VỀ DỰ ÁN Tên dự án Dự án trường mầm non thục Hành Tinh Xanh Chủ dự án thực Nhóm Cô giáo Xì Tin Ngành nghề kinh doanh: Giáo dục Hình thức đầu tư: Đầu Thời gian hoạt động dự án: năm ... 16 Tuần Tuần Tuần Trường mầm non thục Hành Tinh Xanh Nhóm: Cô giáo Xì Tin GVHD: GV Nguyễn Lan Hương Lớp: K16Q01 Hình 4: Sơ đồ bố trí tầng 17 Trường mầm non thục Hành Tinh Xanh Nhóm: Cô giáo ... 2012: 800 trường • Năm 2013: 877 trường Trường mầm non thục Hành Tinh Xanh Nhóm: Cô giáo Xì Tin GVHD: GV Nguyễn Lan Hương Lớp: K16Q01 Như vậy, số trường mầm non thành lập tăng đáng kể qua...
 • 27
 • 388
 • 4

ĐỀ THIđáp án THỰC HÀNH SOẠN GIÁO án xét TUYỂN VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON – năm 2013

ĐỀ THI và đáp án THỰC HÀNH SOẠN GIÁO án xét TUYỂN VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON – năm 2013
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 02: Câu 1: Soạn giáo ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ...
 • 54
 • 1,401
 • 5

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)
... liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 32 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội theo Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên ... tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nguyên tắc tuyển dụng viên chức quy định Luật viên ... nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu...
 • 60
 • 39,826
 • 123

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên y tế trong trường học (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên y tế)

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên y tế trong trường học (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên y tế)
... quy định Bộ Y tế; chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thi t Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường cha mẹ học ... quy định Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thi t (08 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24 CHỨC DANH: Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Câu 1: Các quy định cán bộ, công chức, viên chức ... theo quy định Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thi t (03 điểm) Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường...
 • 53
 • 3,054
 • 3

Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức giáo viên mần non

Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức giáo viên mần non
... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8/2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ...
 • 7
 • 4,658
 • 27

bộ 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo viên thcs có đáp án hay nhất

bộ 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo viên thcs có đáp án hay nhất
... biết việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quy định Điều 14 Điều 15 Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử bộ, công chức, viên chức làm ... hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức máy quyền địa phương ban hành kèm theo ... SỐ: 15 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ nêu Quyết...
 • 120
 • 790
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi xét tuyển công chứcđề thi và đáp án của đề thi viết tuyển công chức quản lý nhà nướđề thi và đáp án của đề thi viết tuyển công chức quản lý nhà nướctài liệu ôn thi xét tuyển công chức thuế 2013tài liệu ôn thi xét tuyển công chức thuếđơn đề nghị xét tuyển công chứcđáp án đề thi kỹ thuật tổ chức thi côngđáp án ngân hàng đề thi tổng quan viễn thôngđáp án đề thi văn tuyển sinh lớp 10 2012đáp án đề thi toán tuyển sinh lớp 10 2012đáp án đề thi kiểm toán viênđáp án đề thi văn tuyển sinh lớp 10 2013đáp án đề thi toán tuyển sinh lớp 10 2013đáp án đề thi toán tuyển sinh lớp 10 2011de thi tuyen cong chuc nganh giao vien tieu hoc mon toan va tieng vietRacial and ethnic groups 13th edition schaefer test bankRacial and ethnic relations census update 9th edition feagin test bankReaffirming rehabilitation 2nd edition cullen test bankReal estate principles a value approach 4th edition ling test bankReality through the arts 8th edition sporre test bankRecruitment and selection in canada 5th edition catano test bankSecurity awareness applying practical security in your world 4th edition mark ciampa test bankSocial psychology 5th edition myers test bankSelf directed behavior self modification for personal adjustment 10th edition watson test bankRetailing 8th edition dunne test bankSoftware engineering a practitioners approach 8th edition pressman test bankSocial psychology 9th edition kassin test bankSocial psychology 11th edition david myers test bankSELL 3rd edition ingram test bankSouth western federal taxation 2013 comprehensive 36th edition hoffman test bankRetail management a strategic approach 12th edition berman test bankSELL 5th edition ingram test bankSociety the basics 12th edition macionis test bankSouth western federal taxation 2014 corporations partnerships estates and trusts 37th edition hoffman test bankSelling today creating customer value sixth canadian edition 6th edition manning test bank