30 đề phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non

Hướng dẫn chấm phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non năm 2014 đề số 21 đến đề số 30

Hướng dẫn chấm phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non năm 2014 đề số 21 đến đề số 30
... NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /2014 ĐỀ SỐ 22 Câu 1: (70 điểm) ... NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /2014 ĐỀ SỐ 23 Câu 1: (70 điểm) ... NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /2014 Đề số: 26 Câu 1: (70 điểm)...
 • 20
 • 370
 • 0

Bộ đề thi phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức khối mầm non (có đáp án và thang điểm chấm)

Bộ đề thi phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức khối mầm non (có đáp án và thang điểm chấm)
... NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 02 Câu ... NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 03 Câu ... NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 07 Câu...
 • 42
 • 3,403
 • 21

BỘ ĐỀ và đáp án PHỎNG vấn xét TUYỂN đặc CÁCH VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON –năm 2014

BỘ ĐỀ và đáp án PHỎNG vấn xét TUYỂN đặc CÁCH VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON –năm 2014
... HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7 /2014 Đề thi số: 27 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu cách phòng ... CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /2014 Đề số 01 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nhiệm vụ giáo viên ... PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /2014 ĐỀ SỐ 07 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu hành vi giáo viên không làm...
 • 90
 • 790
 • 0

Hướng dẫn chấm phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non năm 2014 đề số 1 đến đề số 10

Hướng dẫn chấm phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non năm 2014 đề số 1 đến đề số 10
... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2 014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16 /7 /2 014 ĐỀ SỐ 10 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2 014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16 /7 /2 014 ĐỀ SỐ 09 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) ... điểm 10 điểm điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2 014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16 /7 /2 014 ĐỀ...
 • 20
 • 432
 • 0

Hướng dẫn chấm phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non năm 2014 đề số 11 đến đề số 20

Hướng dẫn chấm phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non năm 2014 đề số 11 đến đề số 20
... HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 201 4 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /201 4 ĐỀ SỐ 17 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu hành vi giáo ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 201 4 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /201 4 ĐỀ SỐ 20 Câu 1: (70 điểm) Anh ... NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 201 4 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /201 4 Đề số: 15 Câu 1: (70 điểm)...
 • 20
 • 463
 • 0

Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách vào viên chức)

Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách vào viên chức)
... chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm giao Câu 12: Anh (chị) nêu việc viên chức không làm? Đáp án: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công ... định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân Câu 17: Anh (chị) nêu nguyên tắc quản lý viên chức? Đáp án: Bảo đảm ... đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; + Thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; + Thông tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ; + Quyết...
 • 19
 • 2,454
 • 2

Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non

Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non
... trẻ theo chương trình giáo dục mầm non lớp thật tốt Đề số 4: Câu hỏi 1: Bạn nêu hành vi người giáo viên không làm trường mầm non? + Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp ... nhà trường, định Hiệu trưởng Câu hỏi 2: Xử lý tình huống: Bạn giáo viên giỏi nhiều năm trường trình độ chuyên môn bạn đạt chuẩn trung cấp phạm mầm non Vì trường bạn tới đăng ký xây dựng trường ... riêng đề nghị bạn dạy thêm cho họ để cháu biết đọc, biết viết làm tính Cha mẹ chuẩn bị sách riêng cho Bạn giải việc nào? Xử lý: + Giải thích rõ cho cha mẹ hiểu chương trình giáo dục mầm non lớp...
 • 3
 • 4,220
 • 62

Bộ đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non

Bộ đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non
... trẻ theo chơng trình giáo dục mầm non lớp thật tốt Đề số 4: Câu hỏi 1: Bạn nêu hành vi ngời giáo viên không đợc làm trờng mầm non? + Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp ... riêng đề nghị bạn dạy thêm cho họ để cháu biết đọc, biết viết làm tính Cha mẹ chuẩn bị sách riêng cho Bạn giải việc nh nào? Xử lý: + Giải thích rõ cho cha mẹ hiểu chơng trình giáo dục mầm non lớp ... nhà trờng, định Hiệu trởng Câu hỏi 2: Xử lý tình huống: Bạn giáo viên giỏi nhiều năm trờng nhng trình độ chuyên môn bạn đạt chuẩn trung cấp s phạm mầm non Vì trờng bạn tới đăng ký xây dựng trờng...
 • 5
 • 3,937
 • 65

Tài liệu Vận động và múa sáng tạo trong Giáo dục Mầm Non pptx

Tài liệu Vận động và múa sáng tạo trong Giáo dục Mầm Non pptx
... lý vận động múa sáng tạo, tương tự mục đích chương trình giáo dục MN là: Làm để tạo hội cho trẻ trải nghiệm sáng tạo, thể mà không nhắm đến ganh đua Hầu hết nhà giáo dục MN biết, âm nhạc vận động ... hợp vận động Múa sáng tạo giúp trẻ phát triển vận động bản: Duỗi chân tay, ngả người, lắc mình, quay người đong đưa, kỹ tạo cân Múa sáng tạo giúp hình thành tố chất thẩm mỹ Mọi giác quan vận ... hành trình) cảm giác (ví dụ sức mạnh) Nhiều nhà giáo dục mầm non cho rằng, trẻ có nhu cầu bộc lộ thông qua vận động Một vài giáo viên tận dụng vận động để phát huy khả trẻ lĩnh vực ngôn ngữ, văn...
 • 5
 • 403
 • 1

Vận động và múa sáng tạo trong Giáo dục Mầm Non.

Vận động và múa sáng tạo trong Giáo dục Mầm Non.
... thực vận động khác chúng cảm thấy hấp dẫn bạn sáng tạo vận động ví dụ sau nhóm trẻ múa tự diễn tả tuyết rơi, vài trẻ nghĩ việc dùng khăn giấy trằng để tạo cảnh tuyết rơi Cũng sau dậm chân điệu múa ... GDMN cần đảm bảo chương trình vận động thường xuyên dành cho trẻ Trẻ thích họat động khám phá có sử dụng đến bắp cách khác giúp thể thể khỏe mạnh Vận động múa sáng tạo áp dụng để nâng cao việc ... cao việc học phát triển trẻ hầu hết lĩnh vực Múa sáng tạo giúp phát triển ngôn ngữ : Khi ngôn ngữ liên kết với vận động, hai hỗ trợ trẻ nhận thức tạo động lực học Nghiên cứu Fishburne án cầu não...
 • 2
 • 78
 • 0

Để tìm đúng người trong 30 phút phỏng vấn doc

Để tìm đúng người trong 30 phút phỏng vấn doc
... đầu tư người đặc biệt “Nếu 30 phút mà đưa câu hỏi đúng, có cảm nhận ứng viên, xử lý thông tin khả đưa định sai tuyển dụng giảm thiểu Còn 30 phút không tận dụng thời gian để đưa câu hỏi đúng, khả ... vấn nhân mách nước Chính thế, phải cần đến ba người khác vấn để qua câu chuyện, thông tin mà ứng viên kể, chi tiết ráp nối, kiểm tra, mổ xẻ nhằm tìm quán hay mâu thuẫn Theo bà Vân Anh, “con người ... số 3” Đó vấn ba lần ba người khác ba địa điểm khác Sẽ khó để nhà tuyển dụng tìm ứng viên thích hợp với lần vấn đầu tiên, ứng viên chuẩn bị cho tốt nhất, từ...
 • 5
 • 316
 • 0

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)
... lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học (10 điểm) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH : GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy ... giảng dạy giáo dục lớp phân công (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ viên chức ... pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ viên...
 • 82
 • 23,442
 • 280

Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với admin để tải Đáp án của Bộ đề)

Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với admin để tải Đáp án của Bộ đề)
... dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân quy ... dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định chung việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm thi hành nhiệm vụ, công vụ quy định ... quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ quy định định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm...
 • 30
 • 4,005
 • 17

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)
... liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 32 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội theo Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên ... tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nguyên tắc tuyển dụng viên chức quy định Luật viên ... nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu...
 • 60
 • 39,228
 • 123

Xem thêm

Từ khóa: 30 đề phỏng vấn gvcách trình bày giáo án mầm nonđặc điểm của ngành giáo dục mầm nonđề cương thi viên chức giáo dục mầm noncách trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụngcách để phỏng vấn thành côngphỏng vấn trong tuyển dụng 4 1 cách hạn chế các lỗi trong phỏng vấnphỏng vấn trong tuyển dụngtài liệu về tập dượt để phỏng vấnphỏng vấn nhà tuyển dụnghọc tiếng anh cấp tốc để phỏng vấnkinh nghiệm phỏng vấn sơ tuyển vpbankchuẩn bị gì để phỏng vấn thành côngphỏng vấn trực tuyếnphỏng vấn trực tuyến vnexpress5.Quy che lam viec va bieuquyet_DTW2 (2)_Mau To trinh_DTW2 (2)Đại hội cổ đông BC Duoc2009-HN-1SO 7-3 - Nhom co dong de cu HDQTSo11_Qui che bau cu tai DHCDThuc hien Nghi quyet DHDCD lan II-26.TT_BCTC kiem toan_2013_SHI8.TTphanpholoinhuan2012 SHI11.TT sua doi dieu le_SHI 2014chuongtrinhdaihoi2010 SHIchuongtrinhdaihoi2010 SHIGiay xac nhan tham gia DHCDTài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010TO TRINH DHCD VE TAI CO CAUTTphanpholoinhuan2009 SHIThuyết minh thiết kế sân vận động của huyệnCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro tài chính tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài GònBảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL Việt NamCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn