KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỖI SẢN PHẨM VÀ XU HƯỚNG ĐA DẠNG HÓA NGUYÊN LIỆU GỖ RỪNG TRỒNG TẠI 6 TỈNH VÙNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP (FSDP)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỖI SẢN PHẨM XU HƯỚNG ĐA DẠNG HÓA NGUYÊN LIỆU GỖ RỪNG TRỒNG TẠI 6 TỈNH VÙNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP (FSDP)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỖI SẢN PHẨM VÀ XU HƯỚNG ĐA DẠNG HÓA NGUYÊN LIỆU GỖ RỪNG TRỒNG TẠI 6 TỈNH VÙNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP (FSDP)
... Thanh Hóa Nghệ An Kết nghiên cứu chuỗi sản phẩm xu hướng đa dạng hóa nguyên liệu gỗ rừng trồng Vùng dự án nội dung quan trọng đề tài: Nghiên cứu phát triển thể chế rừng trồng sản xu t tư nhân vùng ... Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp (FSDP), Việt Nam” nhằm đánh giá thực trạng thị trường gỗ nguyên liệu rừng trồng đề xu t khuyến nghị cần thiết phải đa dạng hóa sản phẩm gỗ nguyên liệu rừng trồng ... vững rừng trồng sản xu t đa dạng hóa sản phẩm nguyên liệu gỗ rừng trồng Kết vận dụng sách Dự án để tạo xu hướng trồng rừng sản xu t sau: 3.5.1 Chính sách đất đai Thúc đẩy giao đất, cho thuê đất lâm...
 • 11
 • 670
 • 0

Nghiên cứu khoa học ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG của các LOÀI KEO TRỒNG TRONG mô HÌNH TRÌNH DIỄN của dự án PHÁT TRIỂN NGÀNH lâm NGHIỆP tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nghiên cứu khoa học  ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG của các LOÀI KEO TRỒNG TRONG mô HÌNH TRÌNH DIỄN của dự án PHÁT TRIỂN NGÀNH lâm NGHIỆP tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... Trong Keo tai tượng loài có khác rõ Keo lai hom Keo lai KẾT LUẬN - Các loài keo trồng hình trình diễn tỉnh Thừa Thiên Huế sau năm trồng đạt tỷ lệ sống 95% - Các loài keo trồng hình trình ... cành đến sinh trưởng loài Keo tuổi hình trình diễn tỉnh Thừa Thiên Huế Không tỉa thân, cành hình/ Địa điểm hình – Phong Thu – Phong Điền hình – Phong Thu – Phong Điền hình – Phong ... cành đến sinh trưởng loài Keo thông qua số liệu thu thập ô tỉa thân, tỉa cành ô không tỉa hình trình diễn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đánh giá tỷ lệ sống sinh trưởng loài Keo Kết điều tra sau năm trồng...
 • 6
 • 136
 • 0

Đánh giá tác động xã hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an thanh hóa

Đánh giá tác động xã hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa
... 53.145 ,28 3 ,22 Tháng 10 năm 20 11 4.5 2. 0 02 0 .2 40 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP Nghệ An Thanh Nghệ An ... huyện/T.phố/Thị (Người) 29 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Yên Thành 545, 72 Đánh giá tác động hội Dự án FSDP Nghệ An Thanh 25 9.081 25 8. 623 25 8.097 ... TẠI NGHỆ AN THANH HÓA) 45 Tháng 10 năm 20 11 Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số Đánh giá tác động hội Đánh giá tác động hội Dự án FSDP Nghệ An Thanh...
 • 154
 • 679
 • 0

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm vay vốn mức vay dưới 30 triệu đồng pps

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay dưới 30 triệu đồng pps
... Tổ Tiết kiệm vay vốn (TK&VV) nơi sinh sống + Người vay làm Hồ sơ đề nghị vay vốn gửi Tổ Tiết kiệm vay vốn (TK&VV) Tổ TK&VV tổ chức trị - xã hội tổ chức họp bình xét, lập Danh sách đề nghị vay vốn, ... đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết phê duyệt cho vay Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với khách hàng : * Giấy đề nghị vay vốn ... nơi cho vay vốn tự có tham gia: Phần tham gia người vay: tối thiểu 25% chi phí phương án trồng rừng hình thức: tiền, vật nhân công; Cẩm nang tín dụng thực Cẩm nang tín dụng thực Phương án vay...
 • 7
 • 270
 • 0

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm vay vốn mức vay từ 30 triệu trở lên potx

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay từ 30 triệu trở lên potx
... nhập Tổ Tiết kiệm vay vốn (TK&VV) nơi sinh sống + Người vay làm Hồ sơ đề nghị vay vốn gửi Tổ Tiết kiệm vay vốn (TK&VV) Người vay phải thực bảo đảm tiền vay theo quy định NHCSXH Tổ TK&VV tổ chức ... kết phê duyệt (mẫu 04/TD) gửi UBND cấp xã UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết phê duyệt cho vay Hồ ... nơi cho vay vốn tự có tham gia: Phần tham gia người vay: tối thiểu 25% chi phí phương án trồng rừng hình thức: tiền, vật nhân công; Cẩm nang tín dụng thực Cẩm nang tín dụng thực Phương án vay...
 • 7
 • 251
 • 0

Nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất đời sống tỉnh Bắc Giang[15213152134

Nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang[15213152134
... để nhận diện gắn kết trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết nghiên cứu vào sản xuất đời sống địa phương? Giả thuyết nghiên cứu - Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ... xác định nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm? Từ nội dung trên, nhận thấy việc nhận diện mối quan hệ trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết nghiên cứu vào sản xuất đời sống ... Nhận diện mối quan hệ trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết nghiên cứu vào sản xuất đời sống tỉnh Bắc Giang” yếu tố “chọn vấn đề nghiên cứu sát thực, phù hợp với...
 • 134
 • 194
 • 0

BÁO CÁO " MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ DINH DƯỠNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA, CÁ BASA TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH" pot

BÁO CÁO
... thay bột thức ăn cho basa, dẫn đến giảm số lượng thức ăn ăn vào Nhiều nghiên cứu khác ghi nhận kết qủả tương tự (Jackson ctv., 1982), đặc biệt loài ăn động vật Từ số liệu trên, cho ... thức ăn cho nhóm da trơn kể Báo cáo phần tổng quan số kết nghiên cứu thực thời gian 2002-2008 NHU CẦU DINH DƯỠNG Nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi yêu cầu tiên sản xuất thức ăn công nghiệp ... liệu công bố tra, basa Thí nghiệm Khoa Thủy Sản, Đại Học Nông Lâm năm 2006 cho thấy thức ăn tra, nghiệm thức đối chứng sử dụng 15% bột (55% protein) nghiệm thức khác thay bột bột phế...
 • 11
 • 389
 • 0

Một số Kết quả Nghiên cứu nấm Botrytis cinerea Pers. gây bệnh thối xám hoa hồng năm 2005 vùng Hà Nội phụ cận pot

Một số Kết quả Nghiên cứu nấm Botrytis cinerea Pers. gây bệnh thối xám hoa hồng năm 2005 vùng Hà Nội và phụ cận pot
... bệnh 3.2.1 Tình hình bệnh thối xám hại hoa hồng số vùng trồng hoa thuộc Nội phụ cận Kết điều tra bệnh thối xám hại hoa hồng vùng trồng hoa thuộc Nội phụ cận vụ xuân 2005 cho thấy bệnh gây ... TLB (%), CSB (%) Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Kết giám định bệnh thối xám (Botrytis cinerea) hại hoa hồng Trên hoa hồng trồng vùng Nội phụ cận bệnh gây hại lá, cành đặc biệt nụ hoa làm ảnh hưởng ... hại hoa hồng sản xuất Kết luận - Bệnh thối xám hoa hồng nấm Botrytis cinerea gây - Trong điều kiện vụ xuân vùng Nội phụ cận, bệnh gây hại mạnh từ tháng đến tháng Bệnh hại nặng Hưng Yên vùng...
 • 8
 • 725
 • 4

Kết quả nghiên cứu một số giải pháp xử lý phân nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung

Kết quả nghiên cứu một số giải pháp xử lý phân và nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung
... phương pháp xử phân lợn nước thải phù hợp chăn nuôi lợn trang trại tập trung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn trang trại áp dụng phương pháp xử phân nước thải ... hình chăn nuôi lợn trang trại áp dụng giải pháp xử phân nước thải 3.2.1 Kết xử phân lợn mô hình chăn nuôi - Kết khối lượng phân xử mô hình Phân lợn thải nguồn gây ô nhiễm môi trường không ... triển trang trại chăn nuôi lợn tập trung giảm thiểu ô nhiễm môi trường cần có sách hỗ trợ cho việc xử phân nước thải chăn nuôi Kết luận đề nghị 4.1 Kết luận - Xử phân lợn chăn nuôi lợn trang...
 • 16
 • 2,283
 • 5

kết quả nghiên cứu một số giải pháp xử lý phân nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung

kết quả nghiên cứu một số giải pháp xử lý phân và nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung
... phương pháp xử phân lợn nước thải phù hợp chăn nuôi lợn trang trại tập trung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn trang trại áp dụng phương pháp xử phân nước thải ... hình chăn nuôi lợn trang trại áp dụng giải pháp xử phân nước thải 3.2.1 Kết xử phân lợn mô hình chăn nuôi - Kết khối lượng phân xử mô hình Phân lợn thải nguồn gây ô nhiễm môi trường không ... triển trang trại chăn nuôi lợn tập trung giảm thiểu ô nhiễm môi trường cần có sách hỗ trợ cho việc xử phân nước thải chăn nuôi Kết luận đề nghị 4.1 Kết luận - Xử phân lợn chăn nuôi lợn trang...
 • 16
 • 595
 • 0

MỘT số KINH NGHIỆM đưa kết QUẢ NGHIÊN cứu vào sản XUẤT

MỘT số KINH NGHIỆM đưa kết QUẢ NGHIÊN cứu vào sản XUẤT
... giải, cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân để đưa chế tháo gỡ khó khăn Để đưa kinh nghiệm để nhanh chóng áp dụng kết nghiên cứu vào sản xuất, xem xét áp dụng thử nghiệm vào lĩnh vực hẹp chế tạo máy công ... nhân lực thời gian ưu tiên cho sản phẩm dự án Lợi nhuận thu từ dự án phân chia theo đóng góp doanh nghiệp tham gia Kết luận Việc nhanh chóng đưa kết nghiên cứu vào sản xuất điều kiện VN gặp nhiều ... nghiệp có kinh nghiệm quản lý sản xuất Việc chế tạo máy khó khăn đưa đến với khách hàng khó khăn vất vả Với tâm lý sính hàng ngoại người Việt, dự án cần đến hỗ trợ doanh nghiệp có kinh nghiệm phân...
 • 9
 • 57
 • 0

Báo cáo nghiên cứu marketing sản phẩm cà phê lon công ty Trung Nguyên.doc

Báo cáo nghiên cứu marketing sản phẩm cà phê lon công ty Trung Nguyên.doc
... quản trị:  Về sản phẩm Nghiên cứu sản phẩm hoàn toàn mới, chưa có danh mục sản phẩm công ty để tìm loại sản phẩm phê lon thích hợp với nhu cầu người tiêu dùng  Giá Định giá sản phẩm hợp lý ... Báo cáo dự án nghiên cứu GVHD: Th.S Nguyễn Thị Bích Thủy NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SVTH: NHÓM – NCMKE_05 Báo cáo dự án nghiên cứu GVHD: Th.S Nguyễn Thị Bích Thủy BÁO CÁO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU ... với sản phẩm cafe đóng lon uống mà không cần pha chế Loại sản phẩm thu hút nhiều người tính tiện dụng phù hợp với sống đại bận rộn Trên thị trường phê lon sản phẩm phê lon loại sản phẩm...
 • 32
 • 2,928
 • 32

Nghiên cứu các hình thức xu hướng phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh hoà bình

Nghiên cứu các hình thức và xu hướng phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh hoà bình
... hình thức nông lâm kết hợp thích hợp cho tỉnh Hoà Bình theo hớng hiệu kinh tế cao bền vững Cơ cở lý luận thực tiễn phát triển Nông lâm kết hợp 2.1 Lịch sử phát triển phơng thức nông lâm kết hợp ... xu hớng phát triển nông lâm kết hợp tỉnh Hoà Bình dới tác động số sách trình đổi kinh tế - Góp phần đề xu t số định hớng chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển hình thức nông lâm kết hợp tỉnh Hoà Bình ... tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận hình thức xu hớng phát triển nông - lâm kết hợp số nớc giới Việt Nam - Đánh giá thực trạng phát triển hình thức nông - lâm kết hợp nghiên cứu hình...
 • 116
 • 527
 • 2

Một số kết quả nghiên cứu mới về công nghệ xử lý khử độc cho môi docx

Một số kết quả nghiên cứu mới về công nghệ xử lý khử độc cho môi docx
... qua công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ môi trường quân đội đạt nhiều kết kết nghiên cứu, ứng dụng giải pháp công nghệ để xử chất thải gây ô nhiễm môi trường đặc thù ngành quốc phòng Một ... IV KẾT LUẬN Từ kết giới thiệu rút kết luận giai đoạn từ 2005 đến hướng nghiên cứu công nghệ xử khử độc cho môi trường bị nhiễm hoá chất độc hại đặc thù ngành quốc phòng tiếp tục sở nghiên cứu ... bày số kết đạt giai đoạn từ 2005 đến nghiên cứu công nghệ khử độc cho môi trường bị nhiễm hoá chất độc hại đặc thù ngành quốc phòng II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu...
 • 13
 • 259
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về sản phẩm và thị trường mục tiêu của dự ántừ kết quả nghiên cứu đến xây dựng và triển khai mô hình canh tác bền vững trên đất dốcphân tích kết quả nghiên cứu về sản xuất kinh doanh của xí nghiệptừ kết quả nghiên cứu đến xây dựng và triẻn khia mô hình canh tác bền vững trên đất dốctóm tắt những kết quả nghiên cứu về khó khăn và hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ nhỏcac ket qua nghien cuu ve phuc hoi va phat trien rung chamkết quả nghiên cứu nước sinh hoạt và nước thải ở yên hưngkết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về phân bón cho một số cây trồng trên đất dốc ở miền núi phía bắckết quả nghiên cứu tuyển chọn giống dương cam cúc đà lạtđề cao vai trò tư vấn và trung gian thu xếp tài chính cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thịkết quả nghiên cứu phân loại và lập bản đồ đất phát triển trên sản phẩm phong hóa của đá bazan tây nguyên theo phương pháp định lượng fao unesco wrbkết quả nghiên cứu sửu dụng chế phẩm cms trong chăn nuôi gia súc và nuôi thuỷ sảnbáo cáo kết quả nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplckết quả nghiên cứu bảo vệ thực vậtphục vụ sản xuất nông nghiệp thời kỳ đổi mới 1986 2005 và định hướng đén 2010kết quả nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái cụ kỵ lo6 l11 và l95 tại trại lợn giống hạt nhân tam điệpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câyBài 41. Thân câyBảng chia 6Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 23. g, ghBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 8. Ăn, uống hàng ngàyBằng nhau. Dấu =on tap chuong 1DÒNG nữ tử THÁNH GIUSE tại CABURLOTTO