30 đề thi thử hóa học mới nhất

30 đề thi thử hóa học mới nhất

30 đề thi thử hóa học mới nhất
... ó dựng d 20% so vi lng cn thit Th tớch dung dch HNO 2M ó dựng l A 170 ml B 120 ml C 144 ml D 204 ml THI TH GIA HC Kè NM 2017 MễN HểA HC (Thi gian lm bi: 60 phỳt) Mó thi 10 A.PHN CHO HC SINH ... phn ng ht vi 300 ml dung dch NaOH 1M thu c dung dch Y Cụ cn dung dch Y thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m cú th l: A 20,4 B 23,9 C 18,4 D 19,0 THI TH HC Kè NM 2017 MễN HểA HC (Thi gian lm bi: ... 0,60 B 1,00 C 0,25 D 1,20 Gv: Trn Duy 18 Mobil: 0909.903.876 Tp THI TH HC Kè NM 2017 MễN HểA HC (Thi gian lm bi: 60 phỳt) Mó thi 006 A PHN CHO HC SINH LP THNG V LP NNG CAO( T cõu n cõu 40) Cõu...
 • 111
 • 296
 • 0

Đề thi thử Đại học mới nhất

Đề thi thử Đại học mới nhất
... nguyên tử A proton, electron B nơtron, electron C proton, nơtron, electron D proton, nơtron 29 Thuốc thử phân biệt dung dịch: Na2CO3; KNO3; NH4Cl; (NH4)2SO4 A dung dịch Ba(OH)2 B dung dịch H2SO4 C ... (4) CH3-CH2-OH Các chất đồng đẳng A (2) (4) B (1) (2) C (1) (3) D (2) (3) 33 Trong phản ứng hoá học nào, SO2 có vai trò chất oxi hoá: A SO2 + H2O  B SO2 + Cl2 + 2H2O  → H2SO3 → H2SO4 + 2HCl ... tính lưỡng tính A (1) ; (2) ; (4) B (2) ; (4) ; (6) C (1) ; (3) ; (6) D (3) ; (5) ; (6) 37 Thuốc thử nhận biết phenol, axit acrylic, axit axetic A Na2CO3 B quì tím C dung dịch NaOH D dung dịch...
 • 2
 • 164
 • 0

de thi thu dai hoc moi nhat

de thi thu dai hoc moi nhat
... Nhân Tông Kỳ thi thử đại học- cao đẳng năm 2009 (lần II) Hớng dẫn chấm môn toán Câu I.1 Nội dung x +1 Khảo sát hàm số y= x Điểm 1,00 Tập xác định: R\{1} Sự biến thi n: + Chiều biến thi n: y ' = ... x=1 tiệm cận đứng 0,25 x +1 =2 x x lim y = lim x Vậy đờng thẳng y= tiệm cận ngang * Bảng biến thi n: x - y' y + - - 0,5 + - 3* Đồ thị : HS tự vẽ đồ thị hàm số I.2 Với M (C), tiếp tuyến M cắt ... ) m( 2x + x2 +1 )+2 =0 2x +1 = t Điều kiện : -2< t Rút m ta có: m= 2t + x +1 t Lập bảng biến thi n hàm số (2, ] 0,25 0,75 , ta có kết m để phơng 12 Vb.1 trình có hai nghiệm phân biệt là: ...
 • 7
 • 190
 • 0

30 đề thi thử môn toán mới nhất

30 đề thi thử môn toán mới nhất
... (C),y=0,x=0,x=1 x +1 Câu 8: Khai tri n bi u th c (1 + x + x + + x100 ) thành A0+A1x+…+A100x100+…+A300x300 Tìm A100 Câu 9: Cho s dương a,b,c,d tho mãn i u ki n: c+d...
 • 31
 • 774
 • 5

Đề thi thử Hoá ĐH (mới nhất)

Đề thi thử Hoá ĐH (mới nhất)
... 24 Oxi hoá 9,2 g rượu etylic CuO đun nóng, thu 13,2 g hỗn hợp gồm anđêhyt, axit, rượu chưa phản ứng nước Hỗn hơp tác dụng với Na dư sinh 3,36 lít H2 đktc Phần trăm khôi lượng rượu bị oxi hoá A ... luận tinh bột xenlulozơ polime thi n nhiên có công thức (C6H10O5)n A Tinh bột xenlulozơ bị đốt cháy cho tỉ lệ mol n(CO2): n(H2O) = : B Tinh bột v xenlulozơ tan nước C Đều phản ứng với HNO3đ có H2SO4đ ... CH3CCl2CH3 +2KOH  CH3COCH3 + 2KCl + 2H2O Câu 28 Hóa 59,6gam este X (là sản phẩm hữu phản ứng este hoá glyxerol với hai axit: axit panmitic axit stearic), thu thể tích thể tích 2,8 gam khí nitơ điều...
 • 5
 • 169
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT(CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT(CÓ ĐÁP ÁN)
... BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC THÔNG BÁO CHIÊU SINH LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010 KHỐI A : NHẬN 10 HỌC SINH KHỐI B : NHẬN HỌC SINH NỘI TRÚ TẠI NHÀ THẦY KÝ HỢP ĐỒNG VỚI PHỤ HUYNH NẾU KHÔNG ĐẬU ĐẠI HỌC THÌ TRUNG ... sinh giao tử bình thường D giao phấn với lưỡng bội tạo tam bội bất thụ Câu 37 Theo di truyền học đại vai trò chủ yếu chọn lọc quần thể A hình thành đặc điểm thích nghi tương quan cá thể B làm ... sapiens Câu 40 Cây có hoa xuất vào kỉ A phấn trắng B Jura C tam điệp D pecmi Phần dành cho học sinh thi ban Câu 41 Cá chép sống oC đến 44oC, điểm cực thuận 28 oC Cá rô phi sống 5,6oC đến 42oC,...
 • 9
 • 439
 • 6

de thi thu dai hoc moi nhat

de thi thu dai hoc moi nhat
... Ta có bảng biến thi n hàm số f ( t ) t f’(t ) f(t ) + 3 - 0.25 Số nghiệm phương trình cho số giao điểm đồ thị hàm số y = f ( t ) đường thẳng y = m miền [ 0;1) Dựa vào bảng biến thi n suy phương ... TIN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ LẺ Câu I Cho hàm số y = ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: TOÁN 12 2x +1 x +1 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2) Viết phương trình tiếp tuyến ... Ta có: AC = BC.tanB = a.tan600 = a dt(ΔABC) = CA.CB = 0.25 a 3.a = a 2 Diện tích ∆ABC: Theo giả thi t SA = a chiều cao hình chóp Vậy thể tích khối chóp là: 1 V = dt(ΔABC).SA = a2 a = a3 3 2 Tính...
 • 5
 • 281
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT
... 18) C tinh trùng thi u NST 18 (22NST, thi u NST18) tinh trùng thừa NST18 (24NST, thừa 1NST 18) D tinh trùng bình thường (23NST, với 1NST 18) tinh trùng thi u NST 18 (22 NST, thi u NST 18) Câu ... (cánh trắng) Trong đợt điều tra quần thể lớn sống người ta xác định tần số alen Trang 3/7 - Mã đề thi 134 ĐẶNG VĂN ĐƯỢC sau: C= 0,5; cg = 0,4; c = 0,1 Quần thể tuân theo định luật Hacdy- Vanbeg ... : 25% cánh trắng Câu 26: Bằng chứng sinh học phân tử chứng minh sinh vật trái đất có chung nguồn gốc là: Mọi sinh vật sử dụng chung loại mã di truyền Đều sử dụng 20 loại axit amin để cấu tạo...
 • 7
 • 121
 • 0

De thi thu dai hoc moi nhat

De thi thu dai hoc moi nhat
... Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu dung dịch Y, chất rắn Z 3,36 lít khí H (ở đktc) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu 39 gam kết tủa Giá trị ... hai rượu, đơn chức, thu c dãy đồng đẳng thành hai phần ─ Phần 1: Đem đốt cháy hồn tồn thu 2,24 lít CO2 (đktc) ─ Phần 2: Thực phản ứng tách nước hồn tồn với H 2SO4 đặc, 180oC thu hỗn hợp Y gồm hai ... dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe 2+ Fe3+ : Chia Y thành hai phần Cơ cạn phần thu m1 gam muối khan Sục khí clo (dư) vào phần hai, cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan...
 • 9
 • 256
 • 0

ĐỀ THI THỮ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT

ĐỀ THI THỮ ĐẠI HỌC MỚI NHẤT
... điều hoà không đúng? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế ... Câu 35: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại tụ q o dòng điện Io n cực đại qua cuộn cảm Io Khi dòng điện qua cuộn cảm điện tích tụ có độ lớn: q= n2 − qo ... A2cos( t - ) cm Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos( t - ) cm Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị là: 3 A 15 cm B cm C cm D 18 cm Câu 13 Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng...
 • 7
 • 181
 • 0

Đề thi thử đại học mới nhất 2011

Đề thi thử đại học mới nhất 2011
... 2008 -2011 A2vdo.forum.st P N THI S Cõu I í Ni dung Khi m = ta cú y = x + x + MX: D = Ă a2vdo.forum.st 18 im 2,00 1,00 0,25 Trng THPT Vnh nh Lp 12a2 khúa 2008 -2011 A2vdo.forum.st + S bin thi n: ... 2008 -2011 A2vdo.forum.st THI TH TUYN SINH I HC- S Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y = ( m - 1) x + mx + ( 3m - 2) x (1) Kho sỏt s bin thi n ... 12a2 khúa 2008 -2011 A2vdo.forum.st THI TH TUYN SINH I HC- S Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) mx + Cho hm s y = (1) x+m Kho sỏt s bin thi n v v th...
 • 60
 • 76
 • 0

de thi thu dai hoc moi nhat

de thi thu dai hoc moi nhat
... phụ thu c vào nhiệt độ nguồn sáng B phụ thu c vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J C không phụ thu c vào nhiệt độ nguồn sáng J, mà phụ thu c thành phần cấu tạo nguồn sáng D không phụ thu c ... quang điện A không phụ thu c bước sóng ánh sáng kích thích B phụ thu c chất kim loại làm catốt bước sóng ánh sáng kích thích C không phụ thu c chất kim loại làm catốt D phụ thu c cường độ ánh sáng ... trình lan truyền điện từ trường biến thi n, không gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Điện trường từ trường biến thi n theo thời gian với chu kì B Tại...
 • 4
 • 52
 • 0

30 Đề thi thử hóa học có lời giải chi tiết

30 Đề thi thử hóa học có lời giải chi tiết
... áo lụa tơ tằm xà phòng độ kiềm cao ? làm mục quần áo A phản ứng axit-bazơ B phản ứng phân hủy C phản ứng thủy phân D phản ứng trung hòa Câu 37 đồng phân tính chất lưỡng tính ... dịch anilin Hỏi dung dịch màu gì? A Màu đỏ B Màu xanh C Màu tím D Không màu Câu 49 Toluen tính chất hóa học mà bezen không có? A Phản ứng cháy B Phản ứng halogen xúc tác Fe C Phản ứng ... phân nhóm chu kì số đơn vị điện tích hạt nhân A B 18 C D 10 Câu 30 Nguyên tử nguyên tố hóa học cấu hình electron sau:1s22s22p63s23p64s1 A Na B Ca C K D Ba Câu 31 Nguyen tố X tổng số hạt...
 • 125
 • 378
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học mới nhất năm 2014đề thi thử đại học mới nhất 2013đề thi thử đại học mới nhất 2014đề thi thử đại học mới nhất 201230 de thi thu dai hoc mon hoa cua cac truong chuyenđề thi thử hóa họcđề thi thử hóa học 2012đề thi thử hóa học 12đề thi thử hóa học 2013đề thi thử hóa học có đáp ánđề thi thử hóa học 2012 có đáp ánđề thi thử hóa học có đáp án chi tiếtđề thi thử hóa học 2011 của các trường chuyênđề thi thử hoá học 201430 đề thi thử đại học môn toánQuyết định 1220 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh BìnhQuyết định 25 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 19 2016 QĐ-UBND Quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao BằngQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 2692 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2015Quyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia LaiQuyết định 62 2016 QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016Quyết định 61 2016 QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 2324 QĐ-UBND năm 2016 cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt do tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 1188 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khu dân cư Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3255 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai hồ chứa nước Hội Sơn năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 1444 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020Quyết định 3253 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 3254 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2992 QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào CaiQuyết định 2006 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 08 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái BìnhQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh