161 chuyên đề ôn thi vật lý

Chuyên đề ôn thi Vật 2011 - Mạch dao động LC với C thay đổi pptx

Chuyên đề ôn thi Vật lý 2011 - Mạch dao động LC với C thay đổi pptx
... Mạch dao động LC với C thay đổi Nguyễn văn Đạt, Lạng Giang1, B c Giang DÙNG ĐỒ THỊ GIẢI BÀI TOÁN MẠCH LC C sở thuyết Từ c ng th c tính tần số mạch dao động điện từ: f  giá trị không thay ... lần, tần số dao động mạch giảm lần Suy f = 30MHz -3 - Mạch dao động LC với C thay đổi Nguyễn văn Đạt, Lạng Giang1, B c Giang Bài Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn c m L tụ xoay C có điện dung ... tụ C , mạch bắt sóng điện từ c tần số từ 30kHz đến 30 kHz Do f1’ = -4 - Mạch dao động LC với C thay đổi Nguyễn văn Đạt, Lạng Giang1, B c Giang Bài Một mạch chọn sóng gồm cuộn c m L tụ xoay C bắt...
 • 5
 • 211
 • 1

Chuyên đề ôn thi Vật 2011 - Mạch xoay chiều ppt

Chuyên đề ôn thi Vật lý 2011 - Mạch xoay chiều ppt
... có L,C không đổi mắc vào nguồn điện xoay chiều có U  không đổi, R biến thi n, điện trở nhận giá trị R1 R2 góc lệch điện áp toàn mạch dòng điện mạch 1, 2 đồng thời công suất tiêu thụ mạch là ... gấp 9/16 lần công suất mạch Tính giá trị (Đs: 45 & 80 ) Bài 4, Cho mạch điện RLC nối tiếp, biết U = 120V L = 0,2/ H, C  không đổi R biến thi n a Khi R nhận giá trị 18 32 mạch công suất tiêu ... Bài 6: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Biết R = 104 H, C  F Đặt vào hai đầu mạch điện   hiệu điện xoay chiều u  100cos100 t (V) 200, L  a Tính số ampe kế b Khi R, L, C không đổi để số...
 • 35
 • 136
 • 0

Chuyên đề ôn thi Vật 2011 - Dao động pptx

Chuyên đề ôn thi Vật lý 2011 - Dao động pptx
... pha gồm hai phần: - Phần cảm: Là rôto, thường nam châm điện - Phần ứng: Là stato, gồm cuộn dây giống quấn quanh lõi sắt đặt lệch 1200 vòng tròn Th i m – th i gian: T -A T -A 2 -A T T T A T 12 T ... a Dao đ ng t t d n: • ð • Dao đ ng t t d n dao đ ng có biên đ gi m d n theo th i gian • Ngun nhân: Do l c c n • S t t d n c a dao đ ng có có l i, có có h i tùy theo m c đích u c u c th b Dao ... c th b Dao đ ng cư ng b c: • Dao đ ng cư ng b c dao đ ng c a v t ch u tác d ng c a ngo i l c cư ng b c tu n hồn • ð c m : o Dao đ ng cư ng b c dao đ ng u hòa o Dao đ ng cư ng b c n đ nh có t...
 • 24
 • 134
 • 0

Chuyên đề ôn thi vật

Chuyên đề ôn thi vật lý
... các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học A - Phương trình – bất Phương trình chứa dấu giá trò tuyệt đối Bài : Giải PT ... + y +1 = m  a Gi¶i hƯ m = b Có nghiệm c Có hai nghiệm phân biệt b T×m m ®Ĩ hƯ cã nghiƯm CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 5: T×m m ®Ĩ hƯ cã nghiƯm nhÊt ( y + 1) = m + x  ( x + 1) = m + y  a  ... + x = m( y − 1)  b   xy + y = m( x − 1)  ( x + 1) = y + m  c  ( y + 1) = x + m  CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học A C¸c phÐp to¸n vỊ sè phøc C©u1: Thùc hiƯn c¸c phÐp to¸n sau: 1  2  a.(2...
 • 4
 • 152
 • 0

161 CHUYEN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT 2013

161 CHUYEN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 2013
... 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit bin thi n nh gia tc trng trng g, bin thi n chiu di l 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit nhit bin thi n nh t; a lờn cao ... l lch pha v thi gian gia u v i ( o bng khong thi gian gia hai cc i liờn tip ca u v i) Lch thi gian T lch pha Lch thi gian lch pha u/i Vy: u/i = T Th.s Trn AnhTrung 50 Luyn thi i hc www.VNMATH.com ... = s0 sin s0 cos Chỳ ý:Nu bit s dao ng n thi gian t, chu k: T = s0 t n CH 2.Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit bin thi n nh gia tc trng trng g, bin thi n chiu di l: Phng phỏp: Lỳc u: T = Th.s...
 • 113
 • 201
 • 2

de on thi vat ly 8

de on thi vat ly 8
... treo vào cân đòn thả vào dầu cân trọng lợng P3= 58, 8 N a) xác định khối lợng riêng D1 gỗ , biết khối lợng riêng chì D2= 11,3g/cm3 , dầu D3= 0,8g/cm3 b) nhúng hai vật vào chất lỏng có khối lợng ... lợt D1= 7 ,83 g/cm3 ; D2= 2,7g/cm3 ; D0=1g/cm3 b) nhúng hai cầu vào dầu có khối lợng riêng D= 0,8g/cm3 phải đặt thêm cân vào đĩa ? khối lợng để cân thăng ? : khối gỗ hình lập phơng cạnh a= 8cm nớc ... thấp mặt phân cách 4cm Tìm khối lợng thỏi gỗ biết khối lợng riêng dầu 0,8g/cm3 : vật sáng AB đặt trớc gơng phẳng song song với gơng Xác định hình vẽ khoảng không gian cần để mắt để quan sát...
 • 7
 • 595
 • 1

Tài liệu Đề ôn thi Vật docx

Tài liệu Đề ôn thi Vật lý docx
... vận tốc thời gian vật dao động điều hòa cho hình vẽ Chọn câu đúng? A) Tại vị trí li độ vật âm dương B) Tại vị trí li độ vật âm C) Tại vị trí gia tốc vật âm D) Tại vị trí gia tốc vật dương 27/ Một ... dao động hình vẽ Vật m có khối lượng 350g có kích thước nhỏ Hai lò xo có độ cứng lầ lượt K1 K2 Khi vật cân lò xo K1 dãn 3cm K2 dãn 6cm.Kéo vật m đến vị trí lò xo khơng dãn thả nhẹ Vật dao động điều ... điện trước truyền tải xa C)Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ D)Dùng dây dẫn vật liệu siêu dẫn 25/ Hai dao động đềiu hòa phương ,cùng tần số x1 x2 Biết phương trình dao động tổng hợp chúng x=10sin...
 • 3
 • 208
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI VẬT CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ ÔN THI VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN
... ánh sáng đơn sắc khác giá trị bước sóng C Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc bước sóng Biên soạn: Lê Văn Hùng- Võ Hữu Quyền Bộ đề thi thử môn vật năm 2014 D Các ánh sáng đơn sắc ... Nguồn sáng X công suất P1 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng 1  400 nm Nguồn sáng Y công suất P2 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng   600 nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôtôn mà ... Bộ đề thi thử môn vật năm 2014 Câu 8: Vật nhỏ khối lượng 200 g lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ độ lớn gia tốc không nhỏ...
 • 233
 • 1,534
 • 133

đề ôn thi vật chương vật rắn pot

đề ôn thi vật lý chương vật rắn pot
... 2m, khối lợng m = 3kg a, Thanh đợc treo cân hai dây I B nh hình ; AI = = 25cm Dựa điều kiện cân vật rắn, tính lực tác dụng lên b, Thanh đợc treo sợi dây đầu B, đầu A tựa cạnh bàn Tính lực tác dụng ... Thang đứng yên cân bằng, tìm lực tác dụng lên thang = 450 b, Tìm giá trị để thang đứng yên không trợt sàn nhà b, Một ngời khối lợng m/ = 40kg leo lên thang = 450 Hỏi ngời lên đến vị trí O/ ... ma sát đĩa mặt phẳng nghiêng a, Hãy tính lực căng dây AC b, Nếu tăng góc nghiêng lợng nhỏ đĩa không trạng thái cân Hãy tính giá trị hệ số ma sát Su t m b i: www.daihoc.com.vn A C ...
 • 2
 • 338
 • 2

De on thi Vat ly so 05

De on thi Vat ly so 05
... Câu 50 : A C ; |e| = 1,6.10-19C 1,5.1015photon B 2.1015photon C 2,5.1015photon D 5.1015photon iu no sau õy sai núi v Laze: Tia laze l chựm sỏng song song, cú cng ln Nguyờn tc hot ng ca laze l ... tia sỏng hp song song gm hai chựm tia sỏng hp l chựm mu vng v chựm mu chm, ú gúc khỳc x ca chựm mu vng ln hn gúc khỳc x ca chựm mu chm ch l chựm tia mu vng cũn chựm tia mu chm b phn x ton phn Trang ... cụng sut ban u in tr ca ng dõy ti in l: 7,5 B 55 C 5,5 D 0 ,055 T khụng khớ ngi ta chiu xiờn ti mt nc nm ngang mt chựm tia sỏng hp song song gm hai ỏnh sỏng n sc: mu vng, mu chm Khi ú chựm tia khỳc...
 • 7
 • 162
 • 0

Chuyên đề ôn tập Vật 12 toàn tập

Chuyên đề ôn tập Vật lý 12 toàn tập
... lực phục hồi cực đại tác dụng vào vật vật Lời giải Chọn trục ox nằm ngang, chiều dơng từ trái qua phải, gốc VTCB Khi vật VTCB, lò xo không bị biến dạng Khi vật li độ x x = x + x2 với x1; x2 độ ... Chứng minh vật dao động điều hoà, viết PTDĐ? Tính Fmax mà hệ lò xo tác dụng lên vật? Lời giải Chọn trục 0x thẳng đứng hớng xuống gốc VTCB + Khi vật VTCB lò xo không bị biến dạng + Khi vật li độ ... (cm) thấy L2 không dãn, nén thả nhẹ cho vật chuyển động không vận tốc ban đầu Bỏ qua ma sát khối lợng lò xo Chọn gốc toạ độ VTCB, chiều dơng hớng từ A B,chọn t = lúc thả vật a) CM vật DĐĐH? b)...
 • 102
 • 213
 • 1

Bài tập chuyên đề: ôn tập vật hạt nhân phần 1 pptx

Bài tập chuyên đề: ôn tập vật lý hạt nhân phần 1 pptx
... với hạt nhân B lớn với hạt nhân nhẹ C lớn với hạt nhân trung bình D lớn với hạt nhân nặng Câu 39 Năng lượng liên kết hạt nhân A dương âm B lớn hạt nhân bền C nhỏ hạt nhân bền D có thề với hạt nhân ... khối lượng nuclôn mp = 1, 0073u, mn = 1, 0087u, 1u = 9 31, 5 MeV/c2 A ∆E = 2,7 .10 13 J B ∆E = 2,7 10 16 J 10 C ∆E = 2,7 .10 J D ∆E = 2,7 .10 19 J Câu 46 Hạt nhân đơteri D có khối lượng 2, 013 6 u Biết khối ... notron, Ôn tập Vật hạt nhân 40 18 C X, Y, Z D Z, X, Y Ar; Li là: 1, 0073 u ; 1, 0087u; 39,9525 u; 6, 014 5 u 1u = 9 31, 5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết riêng hạt nhân...
 • 6
 • 279
 • 1

Đề ôn thi vật 12 docx

Đề ôn thi vật lý 12 docx
... minh d vuông góc với IK b) Viết phương trình tổng quát hình chiếu vuông góc d mặt phẳng có phương trình: x + y - z + = 2) Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) ∆ABC vuông A, AD ... Qua A dựng mặt phẳng (α) vuông góc với SC Tính diện tích thi t diện tạo mặt phẳng (α) hình chóp ĐỀ SỐ 34 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x −1 2x − 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số 2) ... AB dựng mặt phẳng vuông góc với SC Tính diện tích thi t diện tạo thành theo a h ĐỀ SỐ 47 CÂU 1: (2,5 điểm) x + 2m x + m Cho hàm số: y = x +1 (m tham số) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số...
 • 38
 • 191
 • 0

Đề ôn thi vật 12 - 5 potx

Đề ôn thi vật lý 12 - 5 potx
... ? A R = 50 Ω B R = 100 Ω Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt     C R = 150 Ω D R = 100 Ω Tổng đài tư vấn: 1900 5 8 -5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật Đề thi tự luyện ... Câu 19 Phát biểu sau không đúng? Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt     Tổng đài tư vấn: 1900 5 8 -5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật Đề thi tự luyện số 01   A ... trường chung học trò Việt     Tổng đài tư vấn: 1900 5 8 -5 8 -1 2 - Trang | -  Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật Đề thi tự luyện số 01   A 5C1 B C1 C C1 D C1 Câu 41 Trong mạch dao động LC điện...
 • 7
 • 157
 • 0

Xem thêm