Quy trinh quản lý và sử dụng đế tài NCKH

Quy trinh quản sử dụng đế tài NCKH

Quy trinh quản lý và sử dụng đế tài NCKH
... sát việc thác sử thực sử dụng đề dụng tài mục đích Phản hồi đơn vị sử dụng việc sử dụng không mục đích Báo kết sử dụng Báo cáo tồng kết kết ứng dụng đề tài vào thực tế Đơn vị sử dụng Cá nhân liên ... thác kết đế tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị sử dụng NCKH Quy trình lên kế vận hành hoạch chuyển dao Lập kế hoạch khai thác sử dụng Giao phận chịu trach nhiện sử Ứng dụng kết đưa dụng vào khai ... qoan Kết sử dụng Phòng quản kết NCKH Đơn vị sử dụng Các ý kiến góp ý Đơn vị sử dụng Ban giám hiện, phận quản đề tài, Các kết chủ nhiệm đề tài Sau hoàn thành đầy đủ sản phẩm ứng dụng Trong...
 • 5
 • 197
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG VIỆC QUY HOẠCH, QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NÔNG NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG VIỆC QUY HOẠCH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NÔNG NGHIỆP
... đất nông nghiệp nhằm tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp; cấm mua bán để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp Nới rộng mức hạn điền thời hạn giao quy n sử dụng đất nông ... thấy, quy n sử dụng ruộng nhỏ bé, manh mún người nông dân quy n chưa đầy dủ, trở nên mong manh, yếu ớt trước bão thị trường hội nhập Trong đó, công tác quy hoạch, quản sử dụng đất đai nông nghiệp ... vực nông nghiệp, nông thôn chưa đủ “độ” không phù hợp với giai đoạn Tuy nhiên năm qua sách đất đai Nhà nước ta có nhiều thay đổi đột phá khâu quy hoạch, quản sử dụng, tích tụ đất đai nông nghiệp...
 • 9
 • 458
 • 3

Quy định quản sử dụng ô tô

Quy định quản lý và sử dụng ô tô
... tượng sử dụng xe ô công ty đối tượng cấp xe riêng, đối tượng không sử dụng có nhu cầu phải làm giấy đề nghị sử dụng phải duyệt theo quy trình Quy trình điều xe - Người có nhu cầu sử dụng xe công ... dụng xe: - Xe ô quan phục vụ cho nhu cầu công tác công ty, không sử dụng vào mục đích riêng, trừ trường hợp xe sử dụng cho ban giám đốc, hội đồng quản trị công ty, người sử dụng phải chịu ... Bản quy n tài liệu thuộc Công ty CP ABCD Ban ISO biên soạn kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ...
 • 5
 • 3,730
 • 92

Mẫu Quy định quản sử dụng điện thoại

Mẫu Quy định quản lý và sử dụng điện thoại
... không sử dụng điện thoại quan vào việc riêng - Nếu sử dụng vào việc riêng phải dùng tiền cá nhân trả cho bưu điện Quản sử dụng điện thoại cố định: 2.1 Các đối tượng cấp điện thoại cố định - ... trang / QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI Mã tài liệu: HC-11 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 I/ MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo việc sử dụng quy định, mục đích II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho ... nhân cung cấp riêng điện thoại cấp password để tự gọi theo hạn mức quy định theo mẫu: HC – 11 – BM01 2.2 Mức khoán phí điện thoại cố định: - Mức khoán điện thoại cố định quy định cụ thể sau: Stt...
 • 6
 • 1,923
 • 61

Tình hình quản sử dụng vốn tại công ty xây dựng công trình giao thông 1

Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại công ty xây dựng công trình giao thông 1
... hiệu sử dụng vốn cao, số vốn tiết kiêm đợc nhiều Phần II: phân tích tình hình quản sử dụng vốn tổng công ty xây dựng công trình giao thông I vài nét khái quát tổng công ty 1- Lịch sử hình ... sở luận chung vốn Phần II: Phân tích tìn hình quản sử dụng vốn tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I Phần III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản sử dụng vốn ... Tổng công ty cồn có hạn chế định trình sử dụng vốn thể qua: + Hiệu suất sử dụng toàn vốn cha cao: năm 19 97 hiệu sử dụng vốn 1, 07; Năm 19 98 1, 69; Năm 19 99 1, 26; năm 2000 1, 4 + Hiệu sử dụng vốn...
 • 56
 • 264
 • 2

Tình hình quản sử dụng vốn tại tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I

Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I
... đồng vốn lu động Hệ số nhỏ chứng tỏ hiệu sử dụng vốn cao, số vốn tiết kiêm đợc nhiều Phần II: phân tích tình hình quản sử dụng vốn tổng công ty xây dựng công trình giao thông I v i nét kh i ... nghiệp ph i quản chặt chẽ nhằm chống thất thoát vốn, tránh bị chiếm dụng vốn đồng th i sử dụng biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn II Phân lo i vốn 1.Căn v i hình th i biểu hiện: Vốn đợc chia ... doanh xây dựng thờng kéo d i, đặc i m làm cho vốn đầu t công trình vốn sản xuất Tổng công ty bị ứ đọng lâu d i công trình thi công dở dang, ảnh hởng t i hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Ngo i công trình...
 • 55
 • 234
 • 0

Tình hình quản sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Công trình giao thông 1

Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Công trình giao thông 1
... % Vốn ngân sách 59 ,15 1 61, 389 73,499 77, 616 2,238 3.78 12 ,11 0 19 .73 4 ,11 7 5.60 Vốn tự bổ sung 11 5,359 13 7, 219 17 0,288 18 6,862 21, 860 18 .95 33,069 24 .10 16 ,574 9.73 Vốn vay 55,286 19 1,399 11 0,964 ... 18 ,640 14 .99 62,363 43.60 64,6 71 31. 49 Lãi ròng 16 ,500 18 ,795 20,777 25,920 2,295 13 . 91 1,982 10 .54 5 ,14 3 24.75 Tổng vốn 765 ,11 3 1, 119 ,5 61 1.5030 1. 410 4 1. 3 315 1. 3586 -0.093 Hệ số LG/ V 0 .16 26 0 .12 77 ... 10 .22 383,435 22.03 10 .54 24.75 5 ,14 3 27.98 13 8,449 -13 .8 -13 .6 16 .11 19 .83 0.046 1. 835 0.0 012 4 .10 9 -0. 01 - 1. 80 40 BẢNG 11 : HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY Chỉ têu So sánh 01- 00...
 • 42
 • 265
 • 0

Tình hình quản sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng Công trình giao thông I

Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng Công trình giao thông I
... HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN T I TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I – V I NÉT KH I QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY 1- Lịch sử hình thành phát triển Tổng công ty xây dựng công trình giao thông ... đồng th i sử dụng biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn II –PHÂN LO I VỐN 1.Căn v i hình th i biểu hiện: Vốn chia làm hai lo i: Vốn hữu hình vốn hình -Vốn hữu hình: bao gồm giá trị t i sản cố ... III: GI I PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN I - GI I PHÁP Quản t i sản lưu động Hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh n i chung hiệu sử dụng vốn lưu động n i riêng...
 • 60
 • 208
 • 0

Quyết định Ban hành Quy chế quản sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
... sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Bắc Kạn phục vụ mục đích công tác giao dịch hành Điều Hệ thống thư điện tử quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể tỉnh Bắc Kạn Thư điện tử quan Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, ... điện tử; h) Hỗ trợ kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân việc sử dụng thư điện tử Điều Trách nhiệm quan, đơn vị, tổ chức Đoàn thể quản sử dụng hộp thư điện tử tỉnh Tổ chức đăng ký, quản sử dụng ... suốt trình quản sử dụng hệ thống thư điện tử b) Thực nhiệm vụ quản nhà nước hệ thống thư điện tử hoạt động theo quy định nhà nước hành c) Nghiên cứu bước ứng dụng chữ ký điện tử chứng thực...
 • 7
 • 572
 • 1

Quyết định Ban hành Quy định quản sử dụng hệ thống thư tín điên tử tỉnh Vĩnh long

Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điên tử tỉnh Vĩnh long
... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Quản sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long (Ban hành kèm theo Quy t định số ... vận hành khai thác, sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh - Hệ thống thư tín điện tử: Thuộc hệ thống mạng tin học diện rộng Uỷ ban nhân dân tỉnh (có dạng http://mail.vinhlong.gov.vn) hệ thống ... điện tử mật sử dụng cho tổ chức, cá nhân theo định cấp có thẩm quy n Quản quy n truy cập tổ chức cá nhân tham gia hệ thống thư tín điện tử tỉnh theo quy định kiểm soát hệ thống thư tín điện tử...
 • 9
 • 289
 • 0

Quy chế Quản sử dụng Website Sở giao thông vận tải tỉnh Bình phước trên mạng Internet

Quy chế Quản lý và sử dụng Website Sở giao thông vận tải tỉnh Bình phước trên mạng Internet
... gia viết cho website Sở Điều Quản Website Website Sở hoạt động đạo trực tiếp Giám đốc Sở Phó Giám đốc Sở (khi Giám đốc Sở phân công) Ban Biên tập Website quy định Chương III Quy chế này: Chịu ... Cung cấp dịch vụ hành Sở d) Các thông tin hoạt động Ban quản dự án ngành giao thông vận tải, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Khu quản bảo trì đường bộ, Trung tâm đăng kiểm 9301S, Phòng Kinh ... DUNG THÔNG TIN, CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO WEBSITE Điều Quy định nội dung thông tin cung cấp Website Các thông tin cung cấp Website Sở thực theo quy định Luật Công nghệ thông tin; văn quy...
 • 7
 • 311
 • 2

Quyết định Ban hành Quy chế quản sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum trên mạng Internet

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum trên mạng Internet
... QUY CHẾ Quản sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum mạng Internet (Ban hành kèm theo Quy t định số…./QĐ-SCT ngày… tháng… năm… Giám đốc Sở Công Thương) Chương I QUY ĐỊNH ... tượng áp dụng Quy chế quy định quản sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum( sau gọi tắt website) mạng Internet bao gồm: quản lý, cung cấp thông tin, dịch vụ công, công tác ... định hành Chương II NỘI DUNG THÔNG TIN, CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO WEBSITE Điều Quy định nội dung thông tin cấp Website Các thông tin cung cấp Website sở thực theo quy định Luật công...
 • 8
 • 332
 • 0

Xem thêm