Chăn nuôi trang trại lơn

Ảnh hưởng của một số thiết kế chuồng hở đến tiểu khí hậu và năng suất chăn nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại

Ảnh hưởng của một số thiết kế chuồng hở đến tiểu khí hậu và năng suất chăn nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại
... hợp 3.2.1.1 Ảnh hưởng thời gian nồng độ kiềm đến chất lượng cảm quan trứng kiềm Kết nghiên cứu thể ảng Bảng Chất lượng cảm quan trứng kiềm theo thời gian nồng độ kiềm khác Thời gian theo dõi (ngày) ... thị trường phương pháp cho điểm thị hiếu 2.3.2 Các phương pháp phân tích Xác định pH: đo pH lòng đỏ lòng trắng trứng máy đo pH điện tử số EU Xác địnhh hàm lượng nước: phương pháp sấy đến khối lượng ... kiềm ảo quản theo hai phương pháp: vỏ bọc (đất sét, trấu, thảo dược…) túi polyme hút ch n không Theo dõi biến đổi chất lượng trứng theo thời gian bảo quản, đánh giá ưu nhược điểm t ng phương pháp...
 • 10
 • 412
 • 1

Thực trạng kiểu chuồng nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại

Thực trạng kiểu chuồng nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại
... tỉnh - Phương pháp chọn mẫu điều tra: Chọn trang trại chăn nuôi lợn ngoại nuôi khép kín đến lợn thịt xuất chuồng kiểu chuồng hở - Số lượng trang trại điều tra: Miền Bắc, điều tra 57 trang trại ... giá trị bên bên chuồng nuôi (CL= – trong) 3.3 Năng suất chăn nuôi lợn theo độ cao chuồng Một số tiêu suất chăn nuôi lợn độ cao chuồng khác thể bảng Kết bảng cho thấy suất chăn nuôi chuồng có độ ... gian nuôi lợn thịt, khối lượng xuất chuồng lợn thịt, thu nhập từ chăn nuôi, chi phí cho chăn nuôi, tình hình dịch bệnh - Các thông số chuồng trại: Độ cao chuồng, chiều rộng mái hiên, kiểu mái chuồng...
 • 8
 • 2,545
 • 5

Báo cáo khoa học : ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI THUẦN LANDRACE (L) YORKSHIRE (Y) , NÁI LAI F1 (LY/YL) , NÁI VCN22 VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, CHO THỊT CỦA LỢN THƯƠNG PHẨM HAI, BA VÀ BỐN GIỐNG TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TẠI QUẢNG BÌNH pdf

Báo cáo khoa học : ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI THUẦN LANDRACE (L) YORKSHIRE (Y) , NÁI LAI F1 (LY/YL) , NÁI VCN22 VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, CHO THỊT CỦA LỢN THƯƠNG PHẨM HAI, BA VÀ BỐN GIỐNG TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TẠI QUẢNG BÌNH pdf
... 1 0,5 8 0,1 2 0,9 7 0,0 9 0,2 2 0,0 4 1 0,3 5 a 0,1 0 1,5 0 0,0 1 a 1 5,8 6 0,1 8 b 2 3,6 3 0,1 2 9,4 6 0,0 9 9 1,9 9 0,7 0 6,2 3ab 0,0 7 a 5 8,9 5 0,8 7 2,1 L,Y (n = 55) Mean SE b 9,7 5 0,2 1 1,0 9 0,1 5 0,1 9 0,0 7 9,6 8 b 0,1 8 ... nái lai LY/YL VCN22 thích hợp tốt với điều kiện nuôi dưỡng trang trại Quảng Bình so với lợn nái L, Y thể tiêu sinh sản cao Khả sinh trưởng, cho thịt lợn thương phẩm lợn giống cao lợn thương phẩm ... 0,1 8 1,4 8 0,0 2 b 1 4,4 3 0,3 1 a 2 4,1 5 0,2 1 8,7 4 0,1 6 9 0,8 7 1,2 2 5,9 5 b 0,1 2 b 5 1,7 5 1,5 1 2,0 P *** Ns Ns * Ns *** ** ** Ns * *** ns: P> 0,0 5, ** *: P< 0,0 0 1, * *: P< 0,0 1, *: P< 0,0 5; a, bCác giá trị...
 • 6
 • 469
 • 0

THỰC TRẠNG KIỂU CHUỒNG NUÔI LỢN Ở PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TẠI BA MIỀN BẮC – TRUNG - NAM

THỰC TRẠNG KIỂU CHUỒNG NUÔI LỢN Ở PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TẠI BA MIỀN BẮC – TRUNG - NAM
... VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 32 Tháng 10 2011 V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U i tư ng i u tra: Các trang tr i chăn nuôi l n ngo i a i m i ... chăn nuôi l n bò s a phù h p v i i u ki n sinh thái vùng ven ô Hà n i H i th o Chu ng tr i chăn nuôi l n Bò s a Hà n i 2006a 87 VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 32 Tháng ... NGH P * * * NGUY N QU CÔI Th c tr ng ki u chu ng nuôi l n phương th c chăn nuôi trang tr i … K t lu n K t qu i u tra ki u chu ng chăn nuôi l n trang tr i cho th y trang tr i có ki u chu ng...
 • 10
 • 281
 • 0

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái thuần (L,Y), nái lai f1(LY), nái c22 và khả năng sinh trưởng, cho thịt của lợn thương phẩm 2, 3 và 4 giống trong điều kiện chăn nuôi trang trại tại Quảng Bình

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái thuần (L,Y), nái lai f1(LY), nái c22 và khả năng sinh trưởng, cho thịt của lợn thương phẩm 2, 3 và 4 giống trong điều kiện chăn nuôi trang trại tại Quảng Bình
... 67,92a 63, 49 b 1 , 34 * Tăng tr ng bq/ngày (g/) 755,22a 7 54, 67a 705 ,45 b 14, 92 * TTTĂ toàn kỳ (kg) 3. 589,0 3. 708,0 3. 606,0 - - 2,6 4 2,7 3 2,8 4 - - TTTĂ/kg tăng tr ng (kg) ns: P>0,05, *: P...
 • 8
 • 145
 • 1

Thực trạng kiểu chuồng nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại

Thực trạng kiểu chuồng nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại
... t giai on u mi vo nc ta Trong tng s 63 trang tri c thit k kiu chung kớn khụng hon ton, cú 35 trang tri nm Bc, 26 trang tri Trung v trang tri Nam Cỏc trang tri Nam hu nh c thit k kiu chung ... iu tra: Chn cỏc trang tri chn nuụi ln ngoi cú quy mụ trờn 30 nỏi c nuụi khộp kớn n ln tht xut chung - S lng trang tri iu tra: Min Bc, iu tra 100 trang tri Min Trung, iu tra 100 trang tri v Min ... tin hnh iu tra thc trng chung tri chn nuụi ln theo phng thc trang tri ti Bc - Trung - Nam Đối t-ợng ph-ơng pháp nghiên cứu 2.1 i tng iu tra Cỏc trang tri chn nuụi ln ngoi 2.2 a im iu tra Min...
 • 10
 • 345
 • 0

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế chăn nuôi trang trại ở tỉnh Sơn La.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế chăn nuôi trang trại ở tỉnh Sơn La.doc
... giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại tỉnh thời gian tới I Phơng hớng phát triển Phơng hớng chung phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp nớc ta Phơng hớng phát triển kinh tế trang trại ... trại tỉnh Sơn la II Các giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế trang trại Sơn la thời gian tới Giải pháp đất đai Giải pháp lao động Giải pháp đầu t tín dụng Giải pháp khoa học công nghệ Giải pháp ... 0918.775.368 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại Sơn La I Đặc điểm t nhiên, kinh tế- xã hội có ảnh hởng đến phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đặc điểm tự nhiên a vị trí địa lý Sơn La tỉnh miền...
 • 77
 • 792
 • 6

Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tại trại lợn giống siêu nạc của công ty TNHH Thành Lộc xã Thượng Lan - huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tại trại lợn giống siêu nạc của công ty TNHH Thành Lộc xã Thượng Lan - huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang
... hình chăn nuôi 1.1 Giống Trại lợn giống siêu nạc nuôi công ti TNHH Thành Lộc sở chăn nuôi lợn với quy mô lớn Giống lợn nuôi trại: Lợn nái Lai F1(Landrace xYorkishire), đực Pedu, đực Landrace, Landrace, ... thôn Ngành chăn nuôi ngày khởi sắc, trại lợn xây dựng ngày nhiều trại lợn trực thuộc công ti TNHH Thành Lộc điển hình Trại lợn giống siêu nạc nuôi công ti TNHH Thành Lộc trại đợc thành lập bắt ... địa lý Trại lợn giống trực thuộc công ti TNHH Thành Lộc Trại đóng địa bàn Thợng Lan - huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang Đây vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp Trại đợc...
 • 77
 • 1,914
 • 2

Chăn nuôi trang trại - Thực trạng và giải pháp

 Chăn nuôi trang trại - Thực trạng và giải pháp
... (chỉ chủ trang trại đầu tư) Khuyến khích phát triển loại hình - Trang trại gắn với khu chăn nuôi tập trung (có nhiều chủ trang trại đầu tư); - Trang trại chăn nuôi hỗn hợp (vừa chăn nuôi vừa ... nhuận chăn nuôi trang trại, tập trung So với phương thức chăn nuôi truyền thống, nhìn chung chăn nuôi trang trại mang lợi nhuận ổn định làm cho người chăn nuôi Lợi nhuận chăn nuôi phụ thuộc vào ... Những tồn chăn nuôi trang trại Tuy chăn nuôi TT có thành công định số trang trại bị thua lỗ, chí phải giải thể với 1001 lý trang trại tỉnh cảnh diễn hầu hết vùng, miền nước Chăn nuôi TT thực đem...
 • 28
 • 153
 • 1

Xu ly chat thai trong chan nuoi trang trai

Xu ly chat thai trong chan nuoi trang trai
... khác Có thể dùng phụ phẩm dứa ủ chua dể thay thếtừ 40-60% lýợng thức ãn thô xanh(vd nhý cỏ voi )trong phần gia súc Lýu ý:Cho ãn ðến ðau lấy ðến ðó sau lấy thức ãn phải phủ kín lại cẩn thận ðể...
 • 2
 • 395
 • 2

Các nhân tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại và nông hộ ở vùng sinh thái

Các nhân tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại và nông hộ ở vùng sinh thái
... “Nghiên cứu nhân tố kinh tế, hội kỹ thu t tác động đến việc trồng thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp hệ thống chăn nuôi trang trại nông hộ hai vùng sinh thái: Miền ... định nhân tố kinh tế, hội kỹ thu t tác động đến việc trồng thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Chọn điểm sở nghiên cứu Các sở chăn ... áp dụng TBKT thức ăn cho gia súc ăn cỏ hệ thống chăn nuôi trang trại nông hộ vùng sinh thái: Miền Đông Nam Miền núi phía Bắc Xác định nhân tố kinh tế, hội kỹ thu t tác động đến việc trồng thức...
 • 18
 • 385
 • 0

XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHÃN NUÔI TRANG TRẠI potx

XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHÃN NUÔI TRANG TRẠI potx
... dể thay thếtừ 40-60% ng thức ãn thô xanh(vd nhý cỏ voi )trong phần gia súc Lýu ý:Cho ãn ðến ðau lấy ðến ðó sau lấy thức ãn phải phủ kín lại cẩn thận ðể tránh làm hỏng ng thức ãn lại./ ... phẩm Ðặc ðiểm phụ phẩm dứa hàm ng chất xõ cao,nghèo protein,nên sử dụng phụ phẩm làm cho thức ãn cho trâu bò với tỷ lệ thích hợp.Bên cạnh ðó,phụ phẩm dứa có hàm ng ðýờng dễ tan cao,thuận ... SỬ DỤNG PHỤ PHẨM DỨA LÀM THỨC ÃN CHÃN NUÔI Phụ phẩm dứa bao gồm,chồi,ngọn dứa,vỏ ngoài,những vụn nát trình chế biến dứa,bã dứa ép toàn...
 • 2
 • 143
 • 1

Đồ án thiết kế hầm sinh khí biogas cho hộ chăn nuôi, trang trại và ứng dụng thực tế của biogas

Đồ án thiết kế hầm sinh khí biogas cho hộ chăn nuôi, trang trại và ứng dụng thực tế của biogas
... DƯỠNG CÔNG TRÌNH & ỨNG DỤNG KHÍ BIOGAS TRONG THỰC TẾ Ứng dụng khí biogas thực tế a Dùng để nấu nướng Dùng để đun nấu ứng dụng sử dụng rộng rải khí biogas. Các loại bếp dùng khí sinh vật chế tạo ... phá ván khó khăn Loại hầm sinh khí nắp cố định Phần III : THIẾT KẾ HẦM BIOGAS CHO TRANG TRẠI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM Dự án xây dựng chăn trại nông thôn việt nam với khoảng 100 lợn, từ yêu cầu dự án ... phương ứng 30 ÷ 400 tốt PHẦN V: CÔNG ĐOẠN THI CÔNG DỰ ÁN 4.1/ Giới thiệu kiểu thiết bị khí sinh học áp dụng dự án Công nghệ áp dụng dự án thiết bị khí sinh học ông Trương Gặp nghiên cứu ứng dụng...
 • 54
 • 446
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chăn nuôi trang trại công nghiệpxử lý chất thải trong chăn nuôi trang trạichăn nuôi trang trạiphần ii quy hoạch khu chăn nuôi trang trại khu chuồng nuôi ở gia đìnhhoạt động chăn nuôi lợn của trang trại lợn giống ngoại thành long cư yên lương sơn hòa bìnhtrồng cây lâu năm kinh doanh trang trại chăn nuôi với quy mô tương đối lớn như trang trại lợn gia cầm hồ thả cáchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả