CHUONG 1 khai quat ve quan tri nhan luc

Bài giảng quản trị công tác xã hội – chương 1 khái quát về quản trị trong CTXH

Bài giảng quản trị công tác xã hội – chương 1 khái quát về quản trị trong CTXH
... quản trị CTXH 1. 2 Khái niệm quản trị CTXH, phân biệt quản trị quản 1. 2 .1 Khái niệm quản trị CTXH 1. 2.2 Phân biệt quản trị quản 1. 3 Vai trò quản trị CTXH 1. 4 Các nguyên tắc quản trị CTXH ... dịch vụ thủ tục quản trị 1. 5 Nhà quản trị CTXH 1. 5 .1 Kiến thức nhà quản trị CTXH 1. 5.2 Thái độ nhà quản trị CTXH 1. 5.3 Hành động/ kỹ nhà quản trị CTXH 1. 5 .1 Kiến thức nhà quản trị CTXH     ... CTXH hiệu 1. 5 Nhà quản trị CTXH 1. 5 .1 Kiến thức nhà quản trị CTXH 1. 5.2 Thái độ nhà quản trị CTXH 1. 5.3 Hành động/kỹ nhà quản trị CTXH Tại nhân viên CTXH cần kiến thức quản trị CTXH ? 1. 1 Tại nhân...
 • 30
 • 296
 • 0

Chương 1: Tổng quát về quản trị nguồn nhân lực

Chương 1: Tổng quát về quản trị nguồn nhân lực
... nghiệp QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Các yếu tố động viên Tính chất công việc + Thăng tiến + Tiền QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Thái độ thay đổi Nhân viên thường chống lại thay đổi QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Nguồn ... QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Cơ sở suất chất lượng Máy móc + Tổ chức QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Cơ sở suất chất lượng Công nghệ + Tổ chức + Chất lượng nguồn nhân lực QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Các ... công việc nhà quản trị có sở để tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, thăng thưởng, lương bổng … CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.1 TỔNG QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.1.1 Định...
 • 20
 • 985
 • 4

Chương 1. Khái niệm về quản trị Marketing

Chương 1. Khái niệm về quản trị Marketing
... II Công việc nhà quản trị Marketing: b Hoạch định: - Lập kế hoạch nghiên cứu - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Hoạch định chiến lược Marketing - Quyết định danh mục SP - Lập chương trình phát ... giá - Lập chương trình chiêu thị - Xây dựng kênh phân phối - Kế hoạch đào tạo nhân viên Marketing b Tổ chức: - Tổ chức chương trình nghiên cứu Marketing - Quyết định cấu tổ chức phận Marketing ... Tiến hóa quan điểm Marketing: g Quan điểm trọng SX h Quan điểm trọng SP i Quan điểm trọng bán hàng d Quan điểm trọng Marketing- mix e Quan điểm tiếp thị XH VI Các cấp quản trị Marketing: - Cấp cao...
 • 7
 • 3,969
 • 17

Chương 1: Tổng quát về quản trị sản xuất và dịch vụ. pptx

Chương 1: Tổng quát về quản trị sản xuất và dịch vụ. pptx
... 3; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing B 4; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị cung ứng C 2; quản trị tài chính, quản trị sản xuất D 2; quản ... Chương Tổng quát quản trị sản xuất dịch vụ  Chương 1: Tổng quát quản trị sản xuất dịch vụ Câu Sản xuất dịch vụ gì? a Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu thành yếu tố đầu vào b Quá ... gỡ 16 Quản trị sản xuất thực tế xuất từ thời cổ đại chúng coi là: A Dự án sản xuất công cộng B Quản trị sản xuất kinh tế thị trường C Quản trị sản xuất kinh tế bao cấp D Dự án quản trị sản xuất...
 • 297
 • 517
 • 0

Chuong 5 khái quát về quản trị kinh doanh

Chuong 5 khái quát về quản trị kinh doanh
... Chương KHÁI LƯỢC VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH KẾT CẤU CHƯƠNG 5. 1 Khái lược quản trị kinh doanh (QTKD) 5. 2 Xu hướng phát triển mô hình QTKD 5. 3 Các nguyên tắc QTKD 5. 4 Các phương pháp quản trị 5. 5 Các ... quan điểm QT phương đông  Trường phái quản trị định lượng  Một số hướng quản trị đại 5. 4.1 ý nghĩa việc nghiên cứu 5. 4.1.1 Học thuyết QTKD  Là khái quát lý luận QT HĐKD sở ncứu khảo nghiệm ... 5. 3 Các nguyên tắc QTKD 5. 4 Các phương pháp quản trị 5. 5 Các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu 5. 1 Khái lược KHÁI NIỆM QTKD  Là QT HĐKD nhằm trì, phát triển một/các cviệc KD DN  Là tổng hợp...
 • 70
 • 263
 • 2

Khái luận về quản trị nhân lực

Khái luận về quản trị nhân lực
... Khái niệm Quản trị nhân lực Khái niệm: Quản trị nhân lực l tổng hợp hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, trì, phát triển v sử dụng ... khô khan đơn điệu Chú trọng đo tạo, nâng cao lực nhân viên Đánh giá nhân viên ton diện Một số chức danh Quản trị nhân lực Giám đốc Trởng phòng tổ chức nhân Trởng phòng Marketing Trởng phòng kinh ... dũng, liêm, Nhân l đạo lm ngời Con đờng thực Đức trị: Nhân đợc đặt mqh Nhân Lễ Chính danh Trong Nhâ n l đích, Lễ l đờng thực Nhân Chính danh l chuẩn mực đánh giá Lễ Trờng phái Đức trị Bố trí...
 • 19
 • 537
 • 0

Chuong 1 khai quat ve ke toan quan tri trong doanh nghiep

Chuong 1 khai quat ve ke toan quan tri trong doanh nghiep
... thiệu nh nào? link Thảo luận đời KTQT 14 August 2 013 BO MON KE TOAN - HVTC 1. 1 Khái niệm mục đích KTQT Mục đích ? 14 August 2 013 linkSlide 16 BO MON KE TOAN - HVTC Từ câu chuyện Dupont cho thấy ... động đầu t khác DN Xét theo trình KTQT mối quan hệ với chức quản lý (TL tr 11) 14 August 2 013 BO MON KE TOAN - HVTC 21 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ SGK Tr12 ,13 Ngoài có mục tiêu hoạt động KTQT (theo ... kinh doanh phân tích chi phí Tổng Tổng cộng 14 August 2 013 Trong Bài tập Kiểm tra 28,5 Lý thuyết 18 12 13 19 12 8,5 0,5 90 90 62 52 25.5 25 2,5 BO MON KE TOAN - HVTC 9,5 Chơng Khái quát kế toán quản...
 • 55
 • 438
 • 2

Bài giảng quản trị lữ hành chương 1 khái quát về kd lữ hành

Bài giảng quản trị lữ hành chương 1 khái quát về kd lữ hành
... Nghiên cứu, thảo luận  Bài thi cuối kỳ Chương 1: KHÁI QT VỀ LỮ HÀNH VÀ KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG Các khái niệm lữ hành kinh doanh lữ hành, phân loại kinh doanh lữ hành Các xu hướng phát ... hướng phát triển kinh doanh lữ hành giới Chức kinh doanh lữ hành Vai trò tổ chức kinh doanh lữ hành 1. 1 ĐỊNH NGHĨA: LỮ HÀNH VÀ KINH DOANH LỮ HÀNH ĐỊNH NGHĨA LỮ HÀNH Lữ hành (travel) bao gồm tất ... Bộ chương trình tour • - Quản lý có kinh nghiệm lữ hành năm 50 KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ • - Phương án kinh doanh • - Bộ chương trình tour cho khách quốc tế • - Quản lý có kinh nghiệm lữ hành...
 • 17
 • 259
 • 0

Bài giảng kế toán quản trị chương 1 khái quát về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Bài giảng kế toán quản trị  chương 1 khái quát về kế toán quản trị trong doanh nghiệp
... 27, 2 015 www.ketoanhaiduong.com Ni dung v mc ớch ca KTQT 1. 1 Khỏi nim v mc ớch KTQT 1. 2 Ni dung c bn ca KTQT 1. 3 Mc tiờu v nhim v ca KTQT 1. 4 Vai trũ ca KTQT vic thc hin chc nng qun lý DN 1. 5 ... Xột theo quỏ trỡnh KTQT mi quan h vi chc nng qun lý (TL tr 11) May 27, 2 015 www.ketoanhaiduong.com 21 1.3 Mc tiờu v nhim v SGK Tr12 ,13 Ngoi cú mc tiờu ca hot ng KTQT (theo cun Managerial Accounting ... 27, 2 015 www.ketoanhaiduong.com Chng Khỏi quỏt v k toỏn qun tr Ni dung v mc ớch ca k toỏn qun tr i tng ca KTQT doanh nghip Phng phỏp ca KTQT May 27, 2 015 www.ketoanhaiduong.com Mc tiờu 11 :Khỏi...
 • 54
 • 306
 • 0

bài giảng môn quản trị nguồn nhân lực giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực

bài giảng môn quản trị nguồn nhân lực giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực
... CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QT VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Thách thức nhà quản trị Xu hướng tồn cầu hóa Thách thức nhà quản trị (tt) Nguy chảy máu chất xám Thách thức nhà quản trị (tt) Đòi hỏi ... Quản trị theo mối quan hệ người QUAN HỆ TỐT VỚI CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHĨA THÀNH CƠNG Quản trị nguồn nhân lực CON NGƯỜI LÀ NGUỒN LỰC CỐT LÕI 10 Sự khác biệt QTNS QTNNL QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUẢN TRỊ NGUỒN ... người lao động Thách thức nhà quản trị (tt) Sự đa dạng nguồn nhân lực Khuyến khích đổi sáng tạo Định nghĩa Nhân lực Lực lượng lao động Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể tiềm lao động người...
 • 21
 • 337
 • 0

Slide môn quản lý công nghệ: Chương 1: Khái quát về công nghệ

Slide môn quản lý công nghệ: Chương 1: Khái quát về công nghệ
... tế; Công nghệ gì? • Công nghệ công cụ: Khía cạnh nhấn mạnh CN sản phẩm người, người làm chủ Vì công cụ nên CN có mối quan hệ chặt chẽ người cấu tổ chức Đây dạng tồn vật chất CN Chương 1: Cơ ... Đây dạng tồn vật chất CN Chương 1: Cơ sở QLCN Công nghệ gì? Công nghệ gì? • Công nghệ kiến thức: Khía cạnh CN đề cập đến cốt lõi hoạt động công nghệ kiến thức * Không thiết phải nhìn thấy CN ... Chương 1: Cơ sở QLCN Công nghệ gì? c Định nghĩa CN UNIDO (The United National Industrial Development Organization) CN việc áp dụng khoa học vào công nghiệp cách sử dụng kết nghiên cứu xử lý...
 • 8
 • 169
 • 1

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
... CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1. 1 LAO ỘNGTRONGDOANHNGHIỆPBƯUCHÍNHVIỄNTHÔNG 1. 1 .1 Vai trò người lao động doanh nghiệp a Khái quát lao động doanh nghiệp Lao động ... tổ chức lao động vàđiều hành sản xuất, cải tiến trang thiết bị sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động 1. 3 TỔCHỨCLAOĐỘNGKHOAHỌCTRONGDOANHNGHIỆP 1. 3 .1 Khái quát tổ chức lao động ... Phân công lao động theo chức năng: Là hình thức phân công lao động tách riêng công việc khác thành chức lao động định - Phân công lao động theo công nghệ: Là hình thức phân công lao động trong tách...
 • 28
 • 777
 • 6

Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
... có 11 ngời đỗ Cử nhân là: Phạm Thanh Chân, Huỳnh Kim Minh (đỗ năm Thiệu Trị 1: 18 41) , Trần Minh Hớng, Phạm Thanh Nhã (Thiệu Trị 6: 18 46), Trần Thiện (Tự Đức 14 : 18 61) , Phạm Thanh Thục (Tự Đức 17 :18 64), ... (Tự Đức 17 :18 64), Lơng Văn Bá (Tự Đức 23: 18 73), Phan Thanh Nghiêm (Tự Đức 26: 18 37), Phạm Cung Lơng (Kiến Phúc 1: 18 84), Vũ Thức (Thành Thái 9 :18 97), Phạm Thanh Túc (Thành Thái 12 : 19 00) Riêng ... cú liờn quan n 13 v Hu hin Tr Kiu (ti Tr Kiu nm 15 78)4, thi im i ca lng vo khong gia th k XVI Thi im ny cng phự hp vi ln di dõn "Bc a tựng vng" ca Nguyn Hong vo vựng Thun Qung nm 15 585 Mó Chõu...
 • 15
 • 603
 • 0

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
... – LAO ĐỘNG TRONG DU LỊCH Đặc điểm lao động du lịch 1.1 Lao động du lịch chủ yếu lao động dịch vụ - Do đặc điểm sản phẩm du lịch phần lớn dịch vụ, nên đại phận lao động ngành du lịch lao động lĩnh ... vọng du lịch mùa du lịch 2.2 Đa dạng hoá loại hình du lịch www.ebook.edu.vn - Thông thường loại hình du lịch gắn liền với thời vụ du lịch định Để kéo dài thời vụ du lịch sở kinh doanh du lịch ... thúc đẩy ngành du lịch phát triển? www.ebook.edu.vn CHƯƠNG II - THỜI VỤ DU LỊCH I - ĐẶC ĐIỂM THỜI VỤ DU LỊCH VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA THỜI VỤ DU LỊCH Khái niệm Thời vụ du lịch dao động lặp lặp lại...
 • 37
 • 769
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khái quát về quản lý nhân lực theo dự ánkhái quát về quản trị chiến lưckhái luận về quản trị nhân lực tại bộ phận bàn của nhà hàngchương 1 tổng quan về quản trị nhân lựcbai tieu luan khai quat ve quan tri nguon nhan luckhái quát về quản trị nguồn nhân lựckhái quát về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệpgiới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lựckhái niệm về quản trị nhân sự trong doanh nghiệpkhái niệm về quản trị nhân sựchương 1 đại cương về quản trị doanh nghiệpkhái quát về quản trị thương hiệuchương 1 khái quát về cơ thể ngườicác khái niệm về quản trị nhân sựcác học thuyết về quản trị nhân lực và ứng dụng trong 1 tổ chứcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn