Bộ đề toán 3 dành cho học sinh khá giỏi

Một số chuyên đề ôn tập môn toán lớp 3 dành cho học sinh khá giỏi

Một số chuyên đề ôn tập môn toán lớp 3 dành cho học sinh khá giỏi
... .Bài : Lớp A có 32 học sinh , 1/4 số học sinh lớp A nữ Hỏi lớp A có học sinh Nam ? Bài giải: ... TOÁN GIẢI BẰNG PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo) Bài : Có hai đội học sinh tham gia trồng , đội thứ có 45 học sinh , đội thứ hai có nhiều đội thứ 10 học sinh Hỏi hai đội có học sinh ? Bài ... Bài 22 : Một nhà máy có 63 công nhân chia thành tổ , biết 1 /3 số công nhân tổ thứ 1/ 4số công nhân tổ thứ hai Tính số công nhân tổ ? Bài giải: ...
 • 27
 • 372
 • 0

Đề ôn tập hè lớp 3 dành cho học sinh khá giỏi

Đề ôn tập hè lớp 3 dành cho học sinh khá giỏi
... chưa có dịp thăm quê Em viết thư cho ông bà em quê Đề ôn tập lớp dành cho học sinh giỏi PHIẾU BÀI TẬP Toán: Ôn bốn phép tính Bài 1: Tìm giá trị n biết: a/ 3+ 7 < n x < 29 + 46 b/ 12 + < n : ... hóa để nói lên vui mừng tờ giấy loại táI chế, giúp ích Đề ôn tập lớp dành cho học sinh giỏi cho đời PHIẾU BÀI TẬP Toán: Ôn tập hình học Bài 1: Trong hình bên có: a/ Bao nhiêu tam giác? Kể ... như……… Bài 6: Đã lâu em chưa có dịp thăm quê Em viết thư cho ông bà em quê Đề ôn tập lớp dành cho học sinh giỏi PHIẾU BÀI TẬP Toán: Ôn đọc, viết số Bài 1: Viết tất số có ba chữ số mà tổng chữ...
 • 9
 • 400
 • 2

de toan cuc danh cho hoc sinh gioi

de toan cuc danh cho hoc sinh gioi
...   1)  ( x   2)   x     x   , loại Vậy phương trình cho có nghiệm x thuộc  2;5 2/ Điều kiện x  5 Phương trình cho tương đương với  x  5  x   x  (1  x )  (5  x )  ... phương trình cho có nghiệm phân biệt ( x, y )  (1,1), (0,1), (1, 1), (0, 1) Nhận xét Đây dạng hệ phương trình đa thức khó, rõ ràng phương trình thứ hai, người ta chia hai vế cho khó tự nhận ... Đồng thời, từ hệ cho ta có x   x y   x  216  96 312 6  6 Do x  x          25  x  x  x  25  5 5 25 25   Suy trường hợp này, hệ vô nghiệm Vậy hệ cho có hai nghiệm...
 • 67
 • 168
 • 0

Bộ đề toán ôn tập cho học sinh lớp 2 có đáp án

Bộ đề toán ôn tập cho học sinh lớp 2 có đáp án
... năm học, lớp 2A, 2B, 2C tất 19 học sinh giỏi Biết lớp 2B học sinh giỏi lớp 2C học sinh giỏi Hỏi lớp 2A học sinh giỏi ? Bi gii Câu 5/ Cho tam giác ABC độ dài cạnh AB 12 cm ... 12) Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: A) Cỏc s 5 62; 625 ; 6 52 vit theo th t t n ln l: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) Trong cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; s ln hn 27 9 l: a 26 5 b 25 7 ... >,...
 • 39
 • 378
 • 1

Các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 8 dành cho học sinh khá giỏi

Các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 8 dành cho học sinh khá giỏi
... chọn (khác a), c có cách chọn (khác b), d có cách chọn (khác c), e có cách chọn (khác d) Tất có: = 1 280 số d) Chọn chữ số chẵn, có cách chọn chọn chữ số lẻ, có cách chọn Các chữ số hốn vị, ... 5625 Cách 2: Tìm số dư chia 51994 cho 10000 = 24 54 Ta thấy 54k – chia hết cho 54 – = (52 – 1)(52 + 1) chia hết cho 16 Ta có: 51994 = 56 (51 988 – 1) + 56 Do 56 chia hết cho 54, 51 988 – chia hết cho ... 9x8 + = 8( x9 – 1) – 9(x8 – 1) = 8( x – 1)(x8 + x7 + + 1) – 9(x – 1)(x7 + x6 + + 1) = (x – 1)(8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) (8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) chia hết cho...
 • 117
 • 312
 • 0

1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI

1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI
... 6.1 0-8 C 3T 10 B: 2.1 0-6 C C: 1,21.1 0-8 C GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! D: 2,56.1 0-8 C Trang 12 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Câu ... tụ A: 4.1 0-4 /π F B: 1 0-4 /4π F C: 1 0-4 /π F D: 1 0-4 /2π F GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 50 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Câu 98: ... 23 Hz D: 45Hz GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 30 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Câu 113: Một sóng học lan truyền dọc theo đường thẳng...
 • 85
 • 569
 • 21

Đề cương ôn tập hóa học 9 học kỳ II dành cho học sinh khá giỏi

Đề cương ôn tập hóa học 9 học kỳ II dành cho học sinh khá giỏi
... H2 + Cl2 Sau anot thoát 89, 6 lít Cl2 đktc ngừng đf, H2O bay không đáng kể tính C% chất tan dd sau điện phân Nguyn Th Lõm THCS Phỳ Lõm Đề cơng ôn tập hoá hữu lớp Học kỳ II HS cần nắm sơ lợc : hợp ... muối sinh hấp thụ khí dd kiềm Muối bị nhiệt phân : Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, BaCO3, Ba(HCO3)2,KMnO4.Viết pthh xảy Cho sơ đồ sau : a A B C D A khí màu vàng lục, độc D khí không màu, không cháy không ... (hoá trị III) vào dd HCl d thu đợc khí C Dẫn toàn C sinh qua bột CuO đốt nóng vừa đủ đợc 32 gam chất rắn a Viết PThh b Tính V khí C đktc c Tìm B 12 Đốt cháy hết 4,48 g KLA hoá trị III khí Clo...
 • 7
 • 1,086
 • 30

Đề ôn tập Hình học 8 (Dành cho học sinh khá giỏi)

Đề ôn tập Hình học 8 (Dành cho học sinh khá giỏi)
... minh AD = AB2 + AC2.(Bi 18- gii theo cỏch khỏc) Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 51 Cho hỡnh vuụng ABCD , trờn BC ly M cho : BM = BC Trờn tia i ca tia CD ly im N cho CN = BC Cnh AM ct ... B H D A C A E B M F 11 C CE = 1 ,87 cm Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 26 Cho tam giỏc ABC Trờn AB ly im D cho BD = DA Trờn CB EB = -4,05 EC ly im E cho BE = 4EC Gi F l giao im ca ... K D F M C Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 18 Cho tam giỏc ABC cú gúc A = 30 Dng bờn ngoi tam giỏc u BCD Chng minh rng AD2 = AB2 + AC2 HD:Dng u ADE + = 2700 A B D C E 19 Cho tam giỏc...
 • 22
 • 2,955
 • 6

Bồi dưỡng học sinh giỏi hình học 10 Dành cho học sinh khá, giỏi và chuyên toán. Biên soạn theo chương trình mới

Bồi dưỡng học sinh giỏi hình học 10 Dành cho học sinh khá, giỏi và chuyên toán. Biên soạn theo chương trình mới
... "Boi dtiditg hoc sinh gidi Hinh hoc 10" la mot tai lieu tham khao mon toan dung truong trung hoc thong, n h ^ m muc dich giijp cho hoc sinh ren luyen cac ky nang giai cac dang toan theo yeu cau Chuan ... mai, dang kho, phiic tap phuc v u cho doi tugng hoc sinh kha - gioi nham De hoc tot tai lieu nay, hoc sinh can nSm v u n g l i thuyet, cac dang Gia ciia vecto A B : Cho AB khac Duong thJing AB dugc ... gon he thuc • Nen chon hai vecta ca so (khong cung phuong) (Bdi 20 Cho tam giac ABC Cac diem M , N tren canh AB va P, Q tren canh AC cho A M = M N = NB va AP = PQ = QB ...
 • 133
 • 395
 • 1

Bài tập theo chuyên đề môn Toán lớp 5 cho học sinh khá giỏi

Bài tập theo chuyên đề môn Toán lớp 5 cho học sinh khá giỏi
... 4B có 26 học sinh Trung bình số học sinh hai lớp 4A 4C nhiều trung bình số học sinh ba lớp học sinh Tính số học sinh lớp 4C? Bài 10 Bốn khối 2, 3, 4, trường tham gia trồng Khối trồng 1 95 cây; khối ...  11 11 25 25 d)         2014 b) 19 37 1 163       100 25 25 e) c) 1313 1 651 65 424242   2121 143143 151 5 15 19 95 19961996 199319931993   1996 19931993 19 951 9 951 9 95 Bài Tính nhanh ... - Toán bồi dưỡng lớp Bài Xe thứ chở 40 hàng xe thứ hai chở 50 hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe 10 Hỏi xe thứ chở hàng Bài Khối lớp trường Tiểu học có ba lớp Biết lớp 4A có 28 học sinh, lớp...
 • 11
 • 356
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi toán lớp 3 dành cho học sinh giỏitoán lớp 3 dành cho học sinh giỏiđề cơ bản danh cho hoc sinh bước vào lớp 7 môn toán anh vănđề toán nâng cao cho học sinh lớp 2các bài toán hay dành cho học sinh lớp 2đề toán nâng cao cho học sinh lớp 1luận văn thạc sỹ toán phát triển tư duy sáng tạo toán học cho học sinh khá giỏi ở trường thpt qua chủ đề giải toán bằng phương pháp vectơ và toạ độ trong hình học phẳngrèn luyện cho học sinh khá giỏi kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến phương trình và bất phương trình có chứa tham số trong dạy học toán ở trung học phổ thôngđề thi thử danh cho hoc sinh lớp 4đề cơ bản danh cho hoc sinh bước vào lớp 7rèn luyện khả năng tìm lời giải bài toán hình học cho học sinh khá giỏi lớp 9hướng dẫn giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh khá giỏi khối lớp 4skkn một số kinh nghiệm dạy toán lớp 4 5 cho học sinh khá giỏirèn luyện tư duy thông qua dạy học giải toán phương trình hàm cho học sinh khá giỏi toán trung học phổ thôngbài tập bổ trợ cho học sinh khá giỏi lớp 6Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiếnBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 2. Xã hội nguyên thuỷLược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ -1954Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 8. Nước MĩBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXCÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANOdây truyền sản xuất xi măngHydrazinmạ nikenNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITESẢN XUẤT SUPEPHOTPHAT đơn