Giáo trình động vật học thái trần bá pdf

Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐỘNG VẬT HỌC pptx

Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐỘNG VẬT HỌC pptx
... mặt hoạt động sống động vật, hệ thống phân loại bao gồm: Hình thái học động vật, Sinh lý học động vật, Sinh thái học động vật, Di truyền học động vật, Phân loại học động vật, Địa động vật học, Sinh ... VỀ ĐỘNG VẬT HỌC 1.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘNG VẬT HỌC Động vật học (Zoologos theo tiếng Hy Lạp: logos- khoa học, zoo -động vật) khoa học động vật Nó nghiên cứu nhiều phương diện khác động vật ... Công Nguyên) chia động vật làm hai loại động vật có máu đỏ động vật máu Trong đó, động vật máu lại chia thành động vật mềm, động vật phân đốt động vật cứng Ông mô tả 454 loài động vật khác Thời Trung...
 • 186
 • 571
 • 0

Giáo trình động vật học part 7 doc

Giáo trình động vật học part 7 doc
... người ta cho tổ tiên động vật Có xương sống sống biển Gần vào dẫn liệu cổ sinh hoá thạch nhóm động vật Có sọ cổ xưa nhất, nhà khoa học lại cho tổ tiên động vật có xương sống động vật sống nước Xác ... (Perissodactyla) 251 III Tổ tiên hướng tiến hoá động vật Có xương sống Tổ tiên động vật Có xương sống nước Ngành Dây sống ngành động vật trẻ nhất, loài động vật có xương sống cổ xưa hình thành vào cuối ... Lưỡng tiêm nguồn gốc động vật Có xương sống Về nguồn gốc động vật Có xương sống vấn đề quan trọng Các động vật Dây sống chuyên hoá cao nên khó hình dung rõ ràng từ tổ tiên động vật Dây sống tiến...
 • 50
 • 157
 • 0

Giáo trình động vật học part 8 potx

Giáo trình động vật học part 8 potx
... 18 Lớp Lưỡng cư (Amphibia) I Đặc điểm chung - Lưỡng cư động vật Có xương sống chuyển từ môi trường nước lên cạn nên mang đặc điểm động vật Có xương sống cạn chưa hoàn chỉnh có đặc điểm động vật ... mao mạch 9.2 Hệ động mạch Hệ động mạch Lưỡng cư không đuôi có đôi động mạch: Đôi động mạch cảnh, đôi cung động mạch chủ, đôi động mạch phổi da Nòng nọc cá cóc có bốn đôi cung động mạch qua mang ... (tim có tâm nhĩ tâm thất, vòng tuần hoàn) 1 8 12 12 10 11 Hình 18. 12 Quá trình phôi vị hóa (gastrula) ếch (theo Raven) (a).Chuyển động tế bào cực động vật; b) Hình thành phôi; (c) Hình thành xoang...
 • 50
 • 243
 • 0

Giáo trình động vật học part 5 doc

Giáo trình động vật học part 5 doc
... thực vật, động vật, mùn bã hữu chất thải động vật Một mặt chúng cung cấp chất mùn, khoáng cho đất, mặt khác chúng tạo nên môi trường vi sinh vật phong phú gián tiếp cải tạo đất khu hệ sinh vật ... nước, thụ tinh Nhờ côn 1 95 trùng phát triển mạnh chiếm lĩnh hầu hết sinh cảnh nhanh chóng thích nghi mà nhóm động vật sánh Đối với lớp động vật nhiều chân nhóm động vật chân môi nhóm cổ thể số ... đốt Điều gợi cho ta bước chuyển từ tổ tiên giun đốt động vật chân khớp đến tổ tiên chân khớp động vật có khí quản cạn nhóm nhiều chân Động vật chân khớp sớm phân hoá thành nhiều nhánh khác mức...
 • 50
 • 352
 • 0

Giáo trình động vật học part 6 ppsx

Giáo trình động vật học part 6 ppsx
... gốc động vật Dây sống từ động vật sống, đặc biệt giai đoạn phát triển sớm Có giải thuyết cho tổ tiên động vật Dây sống nhóm động vật Chân khớp (Arthropoda) Căn để đưa giả thuyết thể động vật ... giống với động vật Mang ruột (Enteropneusta) động vật Mang lông (Pterobranchia) thuộc ngành Nửa dây sống, nhiều nhà khoa học khẳng định mối quan hệ họ hàng động vật Dây sống với động vật Mang ... để xác định vị trí động vật da gai không dựa vào đặc điểm phát triển động vật da gai sống đặc điểm hình thái động vật da gai hoá thạch Ấu trùng có đối xứng bên tất nhóm động vật da gai sống giúp...
 • 50
 • 259
 • 0

Giáo trình động vật học part 3 pdf

Giáo trình động vật học part 3 pdf
... thực vật (Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Vũ Thanh, 2000), số có 65 loài hại lúa, 33 loài hại ngô, 39 loài hại chè, 31 loài hại mía 23 loài hại dứa Giun tròn nguồn gốc nội ký sinh Giun tròn nhóm động vật ... quan kín hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết, hốc, màng não… động vật có vú động vật có xương sống khác Phát triển gián tiếp qua vật chủ trung gian động vật chân khớp Người bị bệnh giun muỗi đốt truyền ấu ... (Nemathyhelminthes) Bao gồm động vật mang đặc điểm điển hình động vật Có xoang giả Có thể gặp giun tròn khắp nơi (trong nước, đáy thuỷ vực, đất ẩm ký sinh thể động vật thực vật) Chúng có khối lượng...
 • 50
 • 383
 • 0

Giáo trình động vật học part 2 pot

Giáo trình động vật học part 2 pot
... nhóm động vật phát gần Các động vật thuộc nhóm không thuộc hẳn vào động vật có xoang giả, nghĩ vị trí chúng ngành động vật có tính chất hỗn hợp Mẫu vật phát vịnh Kiel biển Bantic vào năm 1 928 , ... gần với giun dẹp 75 Chương Các ngành động vật Có xoang giả (Pseudocoelomata) I Đặc điểm chung động vật Có xoang giả Các nhóm động vật nghiên cứu thuộc động vật có xoang giả (pseudocoelomates) ... fusci) 2. 4 Lớp Sán dây (Cestoda) Các động vật thuộc lớp Sán dây chịu ảnh hưởng đời sống ký sinh sâu sắc nhất, trưởng thành sống ống tiêu hoá động vật có xương sống, ấu trùng sống ký sinh nội quan động...
 • 50
 • 2,232
 • 1

Giáo trình động vật học part 9 potx

Giáo trình động vật học part 9 potx
... hoạt động phạm vi rộng Các loài bò sát ăn thực vật cần xa để kiếm mồi, loài ăn động vật tìm mồi gần Các loài hoạt động ban đêm có địa bàn hoạt động loài hoạt động ban ngày Bò sát đực hoạt động ... chứa máu động mạch (hình 14.4a) 9. 2.1 Hệ động mạch Chim có cung động mạch chủ phải, từ tâm thất trái dẫn tới động mạch chủ lưng Ở gốc cung chủ động mạch phát đôi động mạch không tên, động mạch ... thành động mạch động mạch cảnh, động mạch đòn động mạch ngực tới cánh ngực Thân động mạch không tên vòng qua phế quản phải, kéo dài dọc sống lưng hình thành nên động mạch chủ lưng, từ hình thành động...
 • 50
 • 229
 • 0

Giáo trình động vật học part 4 doc

Giáo trình động vật học part 4 doc
... nguyên sinh kích thước nhỏ I Vị trí ngành động vật có miệng nguyên sinh kích thước nhỏ giới động vật Có ngành động vật sau xếp vào chương riêng có tên gọi động vật Có miệng nguyên sinh kích thước nhỏ ... thành bó vận động phần đốt thể Quá trình động vật giun đốt có lối vận động tích cực chi bên Cơ hân khớp vân điển hình có phản ứng nhanh so với trơn So sánh thời gian phản ứng số nhóm động vật ta thấy ... giây; bụng sam 0,195 giây cánh côn trùng 0,025 giây 144 Nhánh thần kinh điều khiển hoạt động chân khớp có sai khác với nhóm động vật khác Ở động vật có xương sống điểm đến từ hàng trăm hay hàng triệu...
 • 50
 • 438
 • 0

Giáo trình động vật học part 1 ppt

Giáo trình động vật học part 1 ppt
... Chúng giáo trình có nhiều thiếu sót, mong góp ý bạn đọc Nhóm tác giả biên soạn Mở đầu I Động vật học khoa học Động vật học (Zoologos) khoa học động vật Đối tượng toàn giới động vật Nhiệm vụ động vật ... tượng nhiệm vụ động vật học Động vật học khoa học lấy đối tượng động vật để nghiên cứu Nhiệm vụ động vật học tìm hiểu, nghiên cứu tất đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh thái, sinh học, trình phát ... I Trung động vật (Mesozoa) 13 Ngành Mesozoa II Động vật cận đa bào (Parazoa) 14 Ngành Thân lỗ (Porifera) 15 Ngành Động vật hình (Placozoa) III Động vật đa bào thật (Eumetazoa) 3 .1 Động vật có...
 • 50
 • 302
 • 1

Giáo trình động vật học part 10 pot

Giáo trình động vật học part 10 pot
... sinh động vật I Các bước phát triển tiến hoá động vật Sự hình thành động vật Nguyên sinh sở cấu trúc tế bào có nhân bước phát triển giới động vật Tuy mức độ tế bào động vật Nguyên sinh có hoạt động ... nhà sinh vật học chấp nhận quan điểm đơn phát sinh (monophyletic) giới động vật, tức tất động vật có chung nguồn gốc Trong trình phân ly, tiến hoá chọn lọc hình thành nên loài động vật sống, ... phát sinh chủng loại, đưa động vật lên bậc thang tiến hoá Từ hình thành động vật Đa bào có bước phát triển sau: Bước phát triển động vật Thân lỗ (Porifera) Nhóm động vật có mức độ tổ chức thể...
 • 50
 • 190
 • 0

Giáo trình động vật học

Giáo trình động vật học
... mặt hoạt động sống động vật, hệ thống phân loại bao gồm: Hình thái học động vật, Sinh lý học động vật, Sinh thái học động vật, Di truyền học động vật, Phân loại học động vật, Địa động vật học, Sinh ... ĐỘNG VẬT HỌC 1.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘNG VẬT HỌC Động vật học (Zoologos theo tiếng Hy Lạp: logos- khoa học, zoo- động vật) khoa học động vật Nó nghiên cứu nhiều phương diện khác động vật ... Công Nguyên) chia động vật làm hai loại động vật có máu đỏ động vật máu Trong đó, động vật máu lại chia thành động vật mềm, động vật phân đốt động vật cứng Ông mô tả 454 loài động vật khác Thời Trung...
 • 171
 • 436
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giao trinh dong vat hoc pot htmgiao trinh dong vat hoc potgiáo trình dộng vật họcgiao trinh dong vat hoc khong xuong trang 131giáo trình động vật có xương sống cao đẳng của trần kiêngiáo trình động vật hại nông nghiệpgiáo trình sinh vật họcgiáo trình khoáng vật họcgiáo trình xử lý nước thải trần đức hạgiao trinh dong luc hoc tau thuygiao trinh thuc vat hocgiáo trình khoáng vật học mô tảgiáo trình động vật hại nông sảngiáo trình động lực học công trìnhphương trình động lực học của robot ba bậc tự doUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding management 8th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUsing MIS 5th edition kroenke test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bankUnderstanding weather and climate 6th edition aguado test bankPhân loại và giải bài tập tích số tan trong các kì thi olympicVisualizing technology complete 1st edition debra geoghan test bankVoice and voice therapy 9th edition boone test bankVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWeb design introductory 5th edition campbell test bankWelding principles and applications 7th edition larry jeffus test bankthuyet trinh luat csmtLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngngan hang cou hoi trac nghiem ke toan thuong maiKe toan mua ban hang hoa