Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng trần thị bạch điệp pdf

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 2 pdf

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 2 pdf
... 19 2. 2.3 Các bớc lập đơn giá dự toán xây dựng bản: Quá trình tính toán lập đơn giá phải thực đầy dủ bớc sau: - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu làm để lập đơn giá xây dựng nh trình bày - Tính toán bảng ... Với: ( 2- 1 ) GHT = GG + CVC + CTC ( 2- 2 ) Trong đó: GVL - Giá vật liệu đến trờng(đ/ ĐVT) (bảng 3) CHT - Chi phí trờng xây dựng (đ/ ĐVT) GHT - Giá giao đơn vị tính loại vật liệu đến trờng xây dựng ... lập đơn giá xây dựng phải xác định đợc giá vật liệu bình quân đến trờng theo khu vực xây dựng (nếu xây dựng đơn giá khu vực thống nhất), công trờng xây dựng (nếu đơn giá công trình) Giá vật liệu...
 • 11
 • 184
 • 1

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản ppt

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản ppt
... định giá sản phẩm xây dựng có số đặc điểm sau: Giá sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao, công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa điểm xây dựng, chủng loại công trình xây dựng vào ... thầu xây dựng Nh giá xây dựng công trình đợc hình thành trớc sản phẩm thực tế đời Chủ đầu t đóng vai trò định việc định giá công trình xây dựng Phụ thuộc vào giai đoạn đầu t, giá xây dựng công trình ... ngời ta định giá cho loại công việc xây dựng, phận hợp thành công trình thông qua đơn giá xây dựng 13 Trên sở đơn giá ngời ta lập giá cho toàn thể công trình xây dựng Trong xây dựng giá trị dự...
 • 84
 • 291
 • 1

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 6 ppt

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 6 ppt
... công trình xây dựng sai quy trình vận hành c Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết xây dựng công trình nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình ... với công trình xây dựng mới, nhà thầu thiết kế, nhà sản xuất thiết bị công trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại cấp công trình xây dựng Đối với công trình xây dựng sử ... bảo hành xây dựng - Giám sát nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa nhà thầu thi công xây dựng - Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình nhà...
 • 11
 • 194
 • 0

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 5 docx

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 5 docx
... 8,02 - 3,94 5, 42 2,76 1,97 1,00 67,63 34,43 67,63 m3 - 21,46 - 14,49 3,24 0 ,59 39,77 m2 5, 4 1 ,52 - 1,03 0,71 0,26 8,92 m3 - 4, 35 - 2,4 0,66 0,12 8,07 T - 8,88 - 5, 99 1,34 0, 25 16,47 m3 - - 4,7 - ... công Kỹ s 23 35 46 68 0, 25 0,3 75 0,3 75 0,6 25 0 ,50 0, 75 0, 75 1,00 Chi phí sử dụng máy: - Định mức suất máy xây dựng: Có thể sử dụng định mức suất máy xây dựng hành Việt Nam - Giá ca máy: xác ... Thợ Thợ động bậc lành phổ thấp nghề thông (4) (5) (6) 3,92 2, 45 1,96 7 ,50 5, 62 3 ,50 170 1 45 1 35 7,83 7, 05 5,96 53 67 454 2 3192 39 30 25 3 750 250 0 18 75 Tiền công / công tính theo đồng USD Lao Thợ...
 • 13
 • 192
 • 0

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 4 pot

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 4 pot
... kết ( 4- 2 1) số dơng có lãi, số âm bị lỗ Trong xây dựng việc bán xác định giá sản phẩm (công trình xây dựng) DNXD diễn từ xác định giá dự thầu, đấu thầu ký hợp đồng, có nghĩa sản phẩm xây dựng ... định Bộ Xây dựng: XD T = ( T + CC + LKH) x TGTGT ( 4- 2 7) XD TGTGT - Thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu áp dụng xây dựng 4. 3 Giá ký hợp đồng nhận thầu xây dựng công trình: 4. 3.1 Khái niệm: Giá ký ... Giá dự thầu đợc tổng hợp theo biểu mẫu thống nh bảng 4- 1 sau: Bảng 4- 1 : Tổng hợp giá dự thầu xây dựng: Các phận công trình tên công việc xây dựng (1) (2) Công việc Công việc Công việc n n Giá...
 • 19
 • 263
 • 1

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 3 doc

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 3 doc
... ) ( 3- 1 1) i =1 G i XD - Chi phí xây dựng trớc thuế công trình, hạng mục công trình thứ i XD TGTGT - Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng b Chi phí xây dựng xây dựng ... XD XD ì (tỷ lệ quy định) ì (1 + TGTGT ) ( 3- 1 2) Chi phí xây dựng đợc tổng hợp bảng 3- 3 Bảng 3- 3 : Tổng hợp chí phí xây dựng Ngày tháng năm Tên công trình: TT (1) Tên hạng mục CT (2) Hạng mục ... GXDLT Ngời kiểm tra 35 GTB GKDP GDP GKTDT GTDT quan lập 3. 3 Dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình: 3. 3.1 Khái niệm: Dự toán xây dựng công trình (gọi tắt dự toán công trình) toàn chi...
 • 18
 • 215
 • 0

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 1 pot

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 1 pot
... định giá sản phẩm xây dựng có số đặc điểm sau: Giá sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao, công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa điểm xây dựng, chủng loại công trình xây dựng vào ... doanh nghiệp xây dựng: Sản phẩm doanh nghiệp xây dựng công trình xây dựng, mà công trình đợc doanh nghiệp xây dựng (B) sản xuất theo đơn đặt hàng chủ đầu t (là khách hàng xây dựng -A) thông qua ... ngời ta định giá cho loại công việc xây dựng, phận hợp thành công trình thông qua đơn giá xây dựng 13 Trên sở đơn giá ngời ta lập giá cho toàn thể công trình xây dựng Trong xây dựng giá trị dự...
 • 12
 • 197
 • 0

Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng (tái bản) phần 1

Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng (tái bản) phần 1
... vốn ngân sách 1. 3.3 M ột sô đặc điêrn định giá sản phẩm xảy dựng Việc định giá sản phẩm xây dựng có số đặc điểm sau 1- Giá sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao, công trình xây dựng phụ Ihuộc ... Ban đơn giá xây dựng công trình có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá đề xuất chế quản lý chi phí công trình đê trình Bộ Xây dựng ban hành áp dụng Đơn giá xây dựng công trình xác định theo ... Vì công trình xíìy dựng thường lớn phái xây dựng nhiều năm, nên đế phù hợp với yêu cầu công việc loan cấp vón, chia thành sản phấm xây dựng trung gian sản phẩm xây dựng cuối Sản phẩm xây dựng trung...
 • 46
 • 30
 • 0

Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng (tái bản) phần 2

Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng (tái bản) phần 2
... Các chi phí sản xuất = Lợi nhuận trước thuế (4 -22 ) Nếu kết (4 -22 ) số dương có lãi, số âm bị lỗ Trong xây dựng việc bán xác định giá sản phẩm (công trình xây dựng) DNXD diễn từ xác định giá dự thầu, ... nhận thầu xây dựng công trình Giá hợp đồng xây dựng bên giao thầu bên nhận thầu xây dựng xác định 4.3 .2 C ác loại giá hợp đ n g Giá hợp dồng trọn gói (giá khoán gọn): a) Giá trọn gói giá trị hợp ... cần thực hợp đồng xây dựng không thay đổi suốt 65 trình thực hợp đồng xây dựng Đơn giá cố định xác định ngav ký hợp xây dựng để toán công việc khối lượng xây dựng hoàn thành Giá trị toán tính...
 • 56
 • 67
 • 0

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 1phần định mức

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 1phần định mức
... Phần thứ LẬP ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT XÂY DỰNG Phần thứ hai ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH HỌC Tài liệu chính: ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TRONG XÂY DỰNG Tác giả: ... LẬP ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT XÂY DỰNG  Chương : Khái quát chung công tác lập đònh mức kỹ      thuật xây dựng Chương : Chi phí thời gian làm việc phương pháp lập đònh mức kỹ thuật xây dựng Chương ... cứu trình xây dựng Chương : Nghiên cứu tổn thất lãng phí thời gian xây dựng Chương : Lập đònh mức kỹ thuật sản xuất xây dựng Chương 6: Đònh mức dự toán ĐMDT tổng hợp XDCT Phần thứ hai ĐỊNH GIÁ SẢN...
 • 30
 • 694
 • 3

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 2

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 2
... máy 2. 2 PHÂN LOẠI ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT Đònh mức thời gian Đònh mức chi phí lao động Phân loại theo tiêu đònh mức Đònh mức sản lượng Đònh mức thời gian máy Đònh mức suất máy 2. 2 PHÂN LOẠI ĐỊNH MỨC KỸ ... y ' 2. 3 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐỊNH MỨC THỜI GIAN VÀ ĐỊNH MỨC SẢN LƯNG (tt) Ví dụ : Với đònh mức thời gian giảm x = 20 % phù hợp với đònh mức sản lượng tăng: - y = 100.x/(100 – x) = 100 .20 /(100 – 20 ) ... n , i = 1 ,2, , n pi ∑ 18 i =1 Ti Trong : - pi : số sản phẩm - Ti : hao phí lao động 2. 4 CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG VIỆC LẬP ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT XÂY DỰNG (tt) Luận điểm : Việc xây dựng đònh mức phải phù...
 • 22
 • 159
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm của việc định giá sản phẩm xây dựngnguyên tắc định giá sản phẩm xây dựngđịnh giá sản phẩm xây dựng cơ bảnđịnh mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựngphần ii định giá sản phẩm xây dựngtiến trình định giá sản phẩm áp dụngbài thuyết trình định giá sản phẩmgiáo trình định mức dự toán xây dựnggiáo trình định mức dự toán xây dựng công trìnhquy trình định giá sản phẩmquy trình định giá sản phẩm mớiquy trình định giá sản phẩm quốc tếquá trình định giá sản phẩmgiao trinh to chuc san xuat xay dungtiến trình định giá sản phẩm bước 1 mục tiêu định giáchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây