KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY cổ PHẦN tập ĐOÀN THÁI BÌNH

hạch toán, kế toán, tiền tương các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009

hạch toán, kế toán, tiền tương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009
... lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng ngời lao động doanh nghiệp Nội dung luận văn thực tập tốt nghiệp lời mở đầu kết luận bao gồm chơng: Chơng I Cơ sở lý luận hạch toán tiền lơng khoản trích theo ... lơng doanh nghiệp Chơng II Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Viễn thông Hà Nội Chơng III Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tiền lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng ngời lao ... tố (lao động, đối tợng lao động t liệu lao động) Trong lao động với t cách hoạt động chân tay trí óc ngời sử dụng t liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tợng lao động thành vật phẩm có ích...
 • 72
 • 2,129
 • 8

Kế toán tiền lwong các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lwong và các khoản trích theo lương
... trước tiền lương nghỉ phép, tiền lương ngừng sản xuất theo mùa vụ cơng nhân trực tiếp sản xuất thì hạch tốn vào bên nợ tài khoản 335 2 Kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng: a) Tài khoản ... CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƢƠNG: - Tiền lương tính theo thời gian - Tiền lương tính theo sản phẩm 1 Hình thức tiền lƣơng tính theo thời gian: - Tiền lương phải trả cho người lao động tính theo thời gian ... sở : Kế tốn tổng hợp khoản trích theo lƣơng: Nợ Nợ Nợ Nợ Nợ 622 627 641 642 334 – Phần tính trừ vào tiền lương CNV theo quy định Có 338(3382, 3383, 3384, 3389) Kế tốn tổng hợp khoản trích theo...
 • 274
 • 664
 • 7

Đánh giá chung về công tác toán tiền lưưng các khoản trích theo lương tại công ty ctgt 422

Đánh giá chung về công tác kê toán tiền lưưng và các khoản trích theo lương tại công ty ctgt 422
... TÁC KÊ TỐN TIỂN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CTGT 422 3.1 Đánh giá chung cơng tác tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 3.1.1 (iìỉhũítq kci quủ đạt t ro n cơng tác ... TÁC KẾ TỐN TIÊN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CTGT 422 3.1 Đánh giá chung cơng tác tốn tiền lưưng khoản trích theo lương cơng ty 55 3.1.1 Những kết đạt cơng tác ... tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 55 3.1.2 Những hạn chế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 57 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kê...
 • 49
 • 318
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II
... doanh Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng II: Phân tích tình hình tài sử dụng lao động tiền lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng III: Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà ... khoản trích theo lơng doanh nghiệp - Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II năm 2012 Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản ... vấn đề tìên lơng khía cạnh tách rời trình hoạt động Nhà máy Đây sở để tác giả lựa chọn đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Để xác định...
 • 107
 • 1,318
 • 5

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ
... nghiệp công tác kiểm kê, công tác báo cáo tài kế toán, thống kê toán nghiệp, công tác kiểm tra kế toán nghiệp việc chấp hành sách ngời lao động, chế độ thể lệ tài chính, kế toán nghiệp ... nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ trực thuộc Công ty C phn Xuất nhập thủy sản Hà Nội nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ doanh nghiệp Nhà nớc, với nhiệm vụ thu mua, chế biến thuỷ hải sản, hoạt ... TON kế toántrưởng Kế toán tổng hợp kiểm tra Kế toán vật Kế toán tiền Kế toán Kế toán tiêu thụ Kế toán tập hợp CP Thủ tư hàng hoá ơng, BHXH TSCĐ T.phẩm & toán tính Z sản phẩm quỹ Phòng kế toán...
 • 94
 • 503
 • 1

Thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngtại công ty ELmaco

Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngtại công ty ELmaco
... thởng Hạch toán tiền lơng cho ngời lao động Để toán tiền lơng, tiền thởng cho cán công nhân viên hàng tháng kế toán lập "bảng toán tiền lơng" cho tổ, phận Kế toán phải vào chứng từ hạch toán thời ... phí công đoàn (phần để lại doanh nghiệp theo qui định) + Nợ TK 338 - PT phải nộp khác (3382) Có TK 111 - TM Có TK 112 - TGNH 19 Chơng II Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo ... đa công ty phát triển 2/Tổ chức hạch toán tiền lơng công ty : a/ Hình thức tiền lơng áp dụng Công ty elmaco: + Tiền lơng giữ vai trò to lớn vấn đề kích thích sản xuất, song khả Khả trở thành thực...
 • 68
 • 286
 • 1

Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo của công ty xây dựng số 4

Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo của công ty xây dựng số 4
... Thực tế công tác kế toán lao động tiềnlơng khoản trích theo lơng công ty xây dựng số I.Khái quát chung hoạt động công ty xây dựng s 4 : 1.Đặc điểm chung công ty xây dựng số Công ty xây dựng số doanh ... luận chung hạch toán kế toán lao động tiền lơng khoản trích theo lơng Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng tạI công ty xây dựng số Phần III: Một số nhận xét tình ... xây dựng số Năm 1992, xây dựng có định số 132/BXD-TCLĐ ngày 23/3/1992 Hợp xí nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số lấy tên CTXD số Năm 1995, Bộ có định nhập công ty xây dựng số vào tổng công ty...
 • 31
 • 195
 • 0

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY
... chức công tác kế toán tiền lương nói thống với kế toán tiền lương ỏ đơn vị khác công ty - Công ty áp dụng hình thức Nhật Ký Chung phù hợp thuận tiện việc hạch toán tiền lương khoản trích theo lương ... trọng trình hạch toán công ty công ty cần ý nhằm đảm bảo tính an toàn cho số liệu kế toán công việc quản lý 3.2đánh giá thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Nam Sơn ... kế toán chi trả tiền lương 2.1.sơ đồ hình thức sổ kế toán NKC (nhật ký chung) cho phần hành kế toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương : 6 Chứng từ gốc - Bảng chấm công - Bảng toán tiền...
 • 52
 • 407
 • 1

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
... tài khoản cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty III KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Chế độ tiền lương công ty Vật liệu nổ công nghiệp ... cách khoa học hợp lý công tác kế toán SƠ ĐỒ PHÒNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Kế toán trưởng Phó phòng Kế toán tổng hợp Kế toán toán K.T T.L BH XH K.T C.P giá vốn T.Thụ Kế toán Thuế Kế toán công nợ Kế ... trữ quốc gia vật liêụ nổ công nghiệp, hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, đến dịch vụ sau cung ứng, vật chuyển thiết kế mỏ ,nổ mìn nhiệm vụ khác vật liệu nổ công nghiệp .Công ty tập trung...
 • 53
 • 257
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEOCÔNG TY VINAPON

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO Ở CÔNG TY VINAPON
... chức công tác kế toán Công ty VINAPON: Lễ tân Kế toán Ban Giám đốc Buồng An ninh Tiếp thị Th ký trì Bảo Phòng Kế toán Công ty gồm có hai ngời, bao gồm Kế toán trởng kế toán viên Nhân viên kế toán ... kê,ghi chép hạch toán nghiệp vụ kế toán Mô hình máy kế toán Hình 1: Kế toán doanh thu Kế toán trởng khoản phải thu Hình 2: Kế toán toán khoản phải trả Hình 3: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng ... hình thức kế toán tập trung Theo hình thức này, phòng kế toán công ty chịu trách nhiệm toàn công tác kế toán, công tác tài công tác thống kê toàn công ty. Phòng kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban...
 • 15
 • 212
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SXVLXD HÀTÂY

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ SXVLXD HÀTÂY
... nhịp nhàng hiệu II Một số giải pháp đề suất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán Lao động- Tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty XD phát triển hạ tầng SXVLXD Hà Tây II.1 Kiến nghị thứ nhất: ... trạng tổ chức kế toán Lao động - Tiền lơng khoản trích theo lơng công ty xd phát triển hạ tầng sxvlxd hà tây I Quá trình hình thành phát triển cuả Công ty XD phát triển hạ tầng & SXVLXD ... hạch toán kế toán lao động - Tiền lơng khoản trích theo lơngtrong công ty xd phát triển hạ tầng sxvlxd hà Tây 11 I Đánh giá chung công tác kế toán Lao đông- Tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty...
 • 12
 • 303
 • 0

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SXVLXD HÀ TÂY

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ SXVLXD HÀ TÂY
... Công ty thuộc đối tợng nộp thuế GTGT thuế phơng pháp khấu trừ III Thực trạng tổ chức kế toán Lao động- Tiền l ơng khoản trích theo l ơng Công ty XD phát triển hạ tàng SXVLXD Tây III.1 Tổ chức ... tiền, vật t, tài sản, công cụ tron toàn công ty Sơ đồ- 6: sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trởng Kế toán Tổng hợp Kế toán vật liệu toán Thủ kho kiêm thủ quỹ II.4.2 Một số đặc điểm công tác kế ... suốt động II.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty II.4.1 Bộ máy kế toán Công ty Mặc dù có hai khu vực sản xuất nhng Công ty lập phòng tài vụ đảm nhiệm công tác kế toán toàn hai khu vực,...
 • 20
 • 247
 • 2

Thực trạng kế toán tiền lương các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp
... chức cách khoa học hợp lý công tác kế toán Sơ đồ phòng kế toán công ty Kế toán trưởng Phó phòng Kế toántổng hợp Kế toánthanh toán BHXH K.TT.L K.TC.Pgiá vốnT.Thụ toánThuế toáncôngnợ Kế Kế Kế toánvật ... theo lơng công ty Vật liệu nổ công nghiệp Chế độ tiền lơng công ty Vật liệu nổ công nghiệp - Do đặc điểm công ty nên chế độ tiền lơng công ty bao gồm: - Lơng - Các khoản phụ cấp - Trích quỹ 19% ... nghiệp Khoa Kế toán II Hình thức kế toán tổ chức công tác kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp 1.Hình thức tổ chức kế toán Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty, công ty áp dụng...
 • 46
 • 133
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP.
... chức cách khoa học hợp lý công tác kế toán Sơ đồ phòng kế toán công ty Kế toán trởng Phó phòng Kế toán tổng hợp Kế toán toán K.T T.L BH XH K.T C.P giá vốn T.Thụ Kế toán Thuế Kế toán công nợ Kế toán ... tài khoản cấp II,III đợc mở chi tiết thêm số tài khoản cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty III Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Vật liệu nổ công nghiệp Chế độ tiền lơng công ... trữ quốc gia vật liêụ nổ công nghiệp,hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp,đến dịch vụ sau cung ứng, vật chuyển thiết kế mỏ ,nổ mìn nhiệm vụ khác vật liệu nổ công nghiệp .Công ty tập trung...
 • 48
 • 134
 • 0

Kế TOáN LAO ĐộNG TIềN LƯƠNG CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNGTạI CÔNG TY TNHH DƯợC PHẩM á CHÂU

Kế TOáN LAO ĐộNG TIềN LƯƠNG Và CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNGTạI CÔNG TY TNHH DƯợC PHẩM á CHÂU
... THỰC TRẠNG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á CHÂU 3.1 Tổng quan lao động cơng ty 3.1.1 Số lượng lao động : Cty TNHH dược phẩm Á Châu có số lao động tính ... VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  2.1 Khái niệm, nhiệm vụ kế tốn tiền lương & khoản trích theo lương: 2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa tiền lương & khoản trích theo lương: Khái niệm tiền lương: - Trong ... CƠNG TY DƯỢC VIỆT NAM CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á CHÂU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng 04 Năm 2004 STT GHI CĨ TK NỢ (1) (2) LƯƠN G TK 334 – PHẢI TRẢ CNV CÁC CÁC CỘNG CĨ KHOẢN KHOẢN...
 • 48
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngthực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũkế toán tiền mặt và các khoản phải thubáo cáo thực tập kế toán tiền lương công ty tnhh và pt thiều hiềnkế toán tiền lương công ty xây dựngkế toán tiền lương công ty xây dựng thanh hàbao cao ke toan tien luong cong ty tnhhke toan tien luong cong ty maykế toán tiền lương công tyhoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty cổ phần thương mại đại huymột số nhận xét chung về công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành tại công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng đông anhphương hướng và mục tiêu của công ty cổ phần bánh kẹo hải hàĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018