kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại gia vượng

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
... 1.349.487. 958 1.6 25. 182.946 1.934.7 05. 820 Li nhun trc thu 3 .50 0.223. 253 3.8 25. 455 . 451 4. 056 .124.362 Giỏ tr ti sn c nh 23.100.308.322 38.343 .56 2.213 42. 256 .898 .54 2 2- C cu t chc hot ng ca Cụng ty - ... k: 157 .743.707, CPSX phỏt sinh k: 54 8.049. 255 v CPSX d dang cui k: 255 .331.748 Giỏ thnh thc t (Ztt) lng xõy lp cụng trỡnh VIMECO hon thnh l: Ztt = 157 .743.707 + 54 8.049. 255 - 255 .331.748 = 450 .461.214 ... cụng trc tip 154 1 PXSXC1 50 0.000 100.000 n t hng A 150 .000 40.000 n t hng B 350 .000 60.000 154 2 PXSXC2 800.000 150 .000 2 25. 000 300.000 50 0.000 1.300.000 50 .000 100.000 250 .000 355 .000 phớ PXSXC...
 • 87
 • 298
 • 1

Kế toán Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I

Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I
... Tng hp v chi tit TK 136 Chng II THC TRNG K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM XY LP TI CễNG TY C PHN XY DNG THU LI I I Tp hp chi phớ sn xut c im v phõn loi chi phớ sn xut vic hp chi phớ cụng ... toỏn tin lng, bng toỏn BHXH, m au thai sn, tai nn lao ng lp 13 phiu chi phiu thu k toỏn trng v giỏm c ký v chuyn sang cho th qu thu tin, chi tin Cui thỏng i chiu vi th qu v thu, chi tin mt v ... I: Tng quan v Cụng Ty CP Xõy Dng Thu Li I Chng II: Thc trng k toỏn Chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp ti Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I Chng III: Nhng gii phỏp nhm hon thin k toỏn Chi...
 • 91
 • 281
 • 3

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng đầu tư 492

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492
... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Xây dựng đầu 492 Công ty cổ phần xây dựng đầu 492 ( C92) thành viên tổng công ty xây dựng công trình ... đến công tác hạch tóan kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty CP XD& ĐT 492 Phần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây ... quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty CP Xây dựng đầu 492 10 1.4.1.Đối ng tập hợp chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất phương pháp kế toán chi phí sản xuất ...
 • 94
 • 235
 • 2

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
... sn phm xõy lp Cụng ty CPXD&PTCSHT Quý II/ 2006 Cụng trỡnh: ng in 35KV TP Hi Dng Khon mc chi phớ Chi phớ NVL TT Chi phớ NCTT Chi phớ MTC Chi phớ SXC Tng cng Chi phớ Chi phớ SX Chi phớ Giỏ thnh sn ... TK 6274 Chi phớ ny c tớnh cn c vo t l khu hao quy nh ca tng loi TSC - i vi chi phớ mua ngoi v chi phớ bng tin khỏc Chi phớ ny bao gm rt nhiu khon nh: chi phớ tip khỏch, chi phớ in thoi, chi phớ ... Cụng ty CPXD&PTCSHT S chi tit chi phớ sn xut KDDD TK154 Cụng trỡnh: ng in 35KV TP Hi Dng Chng t SH NT 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 Din gii D u k Chi phớ NVL TT Chi phớ NCTT Chi phớ MTC Chi phớ...
 • 63
 • 175
 • 0

Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1

 Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1
... lơng TK 338,333 ,14 1 ,13 8 TK 334 TK 622,623,627,6 41, 642 (5) (1) TK 335 TK 512 (6) (2) TK 33 311 (2) (7) TK 4 31 (8) TK 11 1 ,11 2 TK 11 1 ,11 2 (3) (9) TK 334 TK 11 1 ,11 2 (4) (10 ) 1. 4.4 Tổ chức hệ thống sổ ... xuất tổ chức quản lý 2.2 .1 Đặc điểm tổ chức sản xuất Tính chất sản xuất công ty sản xuất phức tạp, chu kỳ sản xuất ngắn, loại hình sản xuất hàng loạt Công ty tổ chức sản xuất theo phân xởng, phân ... ngạch xuất Đầu t Lao động Trong Nữ Thu nhập bình quân 10 00USD Tỷ Ngời Ngời 10 00đ 14 067 16 200 13 80 11 73 770 13 70 11 64 705 14 390 38 13 50 11 47 730 ngời/ tháng 2.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức...
 • 69
 • 250
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng dầu khí Nghệ An

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng dầu khí Nghệ An
... xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An Chơng III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần xây dựng ... sổ chi tiết CFSX Chơng Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An 2.1 Giới thiệu kháI quát công ty Cổ phần Xây dựng dầu khí Nghệ An 2.1.1 ... xác có tác dụng định đến việc tính toán giá thành SPXL 1.4 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.4.1 Vai trò, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp;...
 • 105
 • 193
 • 2

Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Thuỷ Lợi 1 (ko lý luận, chứng từ ghi sổ

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Thuỷ Lợi 1 (ko lý luận, chứng từ ghi sổ
... ngy 01/ 01/ 2008 n ngy 31/ 12/2008 STT Ngy ghi s 31/ 10 30 /11 31/ 12 31/ 12 Chng t s BKCTXVT BKCTXVT BKCTXVT PKT-S 60 Din gii Ngy 31/ 10 30 /11 31/ 12 Xut vt t thỏng 10 Xut vt t thỏng 11 Xut ... 13 8 Bng phõn b khu hao Din gii Ngy 31/ 12 31/ 12 tin lng cụng nhõn s dng MTC Xut vt liu dựng chy mỏy 11 /12 /2006 Chi sa cha mỏy 31/ 12 Ghi n TK623, ghi cú cỏc ti khon 11 1 15 2 214 334 12 .235.600 12 .235.600 ... 30 /11 340 30 /11 10 Tin lng phi tr CN XN 14 thỏng 31/ 12 357 31/ 12 11 Tin lng phi tr CN XN 14 thỏng 31/ 12 384 31/ 12 12 Kt chuyn CP NCTT Quý IV Cng phỏt sinh 43 15 4 Phỏt sinh N Cú 85.927.8 21 207.937. 718 ...
 • 91
 • 590
 • 4

Công tác kế toán chi phí (chi phí sản xuất) tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp

Công tác kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp
... phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp Sinh viên: Vũ Thị Quyên Lớp: Kế toán ... Kế toán K20 23 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán PHẦN II: THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 2.1 Đặc điểm tập hợp chi phí tính giá thành ... tính giá thành sản phẩm Nợ TK 154 Có TK 627 279.061.552 279.061.552 2.3 Công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp 2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm kỳ tính giá...
 • 67
 • 127
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng đầu tư 492

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492
... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Xây dựng đầu 492 Công ty cổ phần xây dựng đầu 492 ( C92) thành viên tổng công ty xây dựng công trình ... đến công tác hạch tóan kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty CP XD& ĐT 492 Phần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây ... quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty CP Xây dựng đầu 492 10 1.4.1.Đối ng tập hợp chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất phương pháp kế toán chi phí sản xuất ...
 • 93
 • 315
 • 4

Hoàn thiện kế toán chi phí (chi phí sản xuất) tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Thái Nguyên

Hoàn thiện kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Thái Nguyên
... động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng số II - Thái Nguyên Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng số II - Thái Nguyên ... kế toán tiến hành hạch toán sau: 2. 2 Kế toán chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên 2. 2.1 .Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí ... 27 9.061.5 52 279.061.5 52 Lớp: Kế toán KV15 Chuyên đề thực tập 44 Khoa Kế toán 2. 3 Công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên 2. 3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm kỳ tính...
 • 71
 • 198
 • 3

Hoàn thiện kế toán chi phí (chi phí sản xuất) tính giá thành (giá thành sản phẩm) tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Lào Cai

Hoàn thiện kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành (giá thành sản phẩm) tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Lào Cai
... đề chung công tác quản lý kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty Cổ phần Xây dựng số Lào Cai 2. 1.1 Phân loại chi phí sản xuất Tại Công ty Cổ phần Xây dựng số Lào Cai chi phí sản xuất ... Lào Cai Địa chỉ: Số 585 - Đờng Hoàng Liên - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai Công ty cổ phần xây dựng số Lào Cai ( trớc công ty Xây dựng số Lào Cai ), công ty đợc tách từ công ty xây dựng số I Hoàng ... động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng số Lào Cai Chơng II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng số Lào Cai Chơng III: Một số...
 • 78
 • 222
 • 1

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình xây dựng (giá thành sản phẩm) tại Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 6

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng (giá thành sản phẩm) tại Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 6
... chi phí sản xuất tính giá thành công trình xây dựng, phục vụ cho sản xuất kinh doanh Công ty với đề tài: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình xây dựng công ... tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số Chơng III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính ... 16. 143.842 Kế toán trởng Ngời lập biểu Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình xây dựng Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình xây dựng Công ty đợc tiến hành vào cuối...
 • 60
 • 419
 • 4

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng số 5

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng số 5
... Đánh giá chung số ý kiến nhằm tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần xây dựng số Chơng I Cơ sở Lý luận kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính ... luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây dựng Chơng II : Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần xây dựng số Chơng ... đặc lực vào công tác kế toán quản lý kinh tế cuả Công ty 1.1.4- Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có ý...
 • 86
 • 224
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
... nghiệp Phần I: Khái quát chung công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CP xây dựng phát triển sở hạ tầng ... nội dung phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng với nét đặc ... năm 2006 Công ty cổ phần xây dựng phát triển cở sở hạ tầng) 2.5 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang Sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng chủ yếu công trình, hạng mục công trình...
 • 68
 • 176
 • 5

7 Thực trạng tổ chức công tác Hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng - Dịch vụ Thương mại 68

7 Thực trạng tổ chức công tác Hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng - Dịch vụ và Thương mại 68
... Chuyên đề thực tập chuyên ngành Phần II: Thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng - Dịch vụ Thơng mại 68 Phần III: Những ... III: Những biện pháp, phơng hớng nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng - Dịch vụ Thơng mại 68 Tuy nhiên, điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn ... xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Xây dựng - Dịch vụ Thơng mại 68, đặc biệt thầy giáo Th.sỹ Phạm Xuân Kiên tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên...
 • 104
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hồ tâythực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp tiên lãngnhững kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộikế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mai hoàng sơnhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hud 101một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại quốc tế minh quânthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắpgiải pháp hoàn thiện về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp tâm phátthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp tâm phátthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp tâm phátmột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí và giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng và thương mại quốc tế minh quântổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7vinaconex7tính giá thành sản phẩm tị công ty cổ phần xây dựng vinaconex 7đặc điểm sản phẩm của công ty cổ phần xây dựng công trình 525tình hình về nguồn lực tại công ty cổ phần xây dựng công trình điệnĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tôĐề cương bài giảng lý thuyết ô tôTuần 10. Hai đứa trẻĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôĐề cương bài giảng hệ thống điện động cơ hệ cao đẳngNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiểnTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 1Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động 2Bài giảng mạng lưới điện 1 (đại học chính quy)Bài giảng điều khiển hệ thống khí nén thuỷ lựcBài giảng thực tập bảo trì thiết bị điện tửBài giảng trường điện từ và truyền sóng