Nghiên cứu phản ứng tổng hợp biaryl sự xúc tác đồng

Nghiên cứu phản ứng tổng hợp biaryl sự xúc tác đồng

Nghiên cứu phản ứng tổng hợp biaryl sự xúc tác đồng
... Hình Phản ứng biaryl sử dụng xúc tác Ruthenium Hình Phản ứng biaryl sử dụng xúc tác Palladium SEMINAR CHUYÊN NGÀNH Hình Phản ứng biaryl sử dụng xúc tác rhodium SỬ DỤNG XÚC TÁC ĐỒNG TRONG PHẢN ỨNG ... ether từ phản ứng tert-butoxide base với aryl iodide làm giảm tạo thành sản phẩm phản ứng aryl hóa Xúc tác đồng nghiên cứu thấy tương đối ổn định nhiệt độ phản ứng aryl hóa, làm cho phản ứng xảy ... gia trình aryl hóa tạo nối C-C Xúc tác đồng có giá thành rẻ, số lượng lớn nên dễ sử dụng cho phản ứng tổng hợp biaryl Sử dụng xúc tác đồng có độ chọn lọc phản ứng cao 14 SEMINAR CHUYÊN NGÀNH...
 • 21
 • 477
 • 0

nghiên cứu phân tích tổng hợp và mô phỏng truyền động điện xoay chiều điều khiển vec-tơ trên cơ sở ứng dụng Matlab Simulink

nghiên cứu phân tích tổng hợp và mô phỏng truyền động điện xoay chiều điều khiển vec-tơ trên cơ sở ứng dụng Matlab Simulink
... nghiên cứu phương pháp điều khiển động không đồng ba pha Chương tập chung xây dựng động học hệ điều khiển vecto động điện xoay chiều ba pha Chương mang tính giơí thiệu Matlab- Simulink công cụ phân ... việc điều khiển tốc độ động xoay chiều gặp nhiều khó khăn, động xoay chiều phần tử phi tuyến mạnh, phần cảm phần ứng không tách biệt nên khó khăn điều chỉnh tốc độ mômen 16 - hệ truyền động điện ... truyền động điện xoay chiều ba pha, áp dụng phương pháp điều khiển véc tơ việc điều khiển từ thông momen quay động tương tự động điện chiều Như vậy, áp dụng phương pháp điều khiển véc tơ ta tạo...
 • 106
 • 674
 • 1

Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit y và các xúc tác khác152254

Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit y và các xúc tác khác152254
... Khi nghiên cứu ph&n ứng chuyến hos etylbensen tr ê n )sy bang ơéc ket qưễ oho th a y bẳn ... tóc xúc — l i i treo doiMD© deqa- !SiO / ! ! ion (%) ! tion (^ ) ! AlpO- ! _ — ĨT , ) aY SnY - Zụĩ - ZnY - 50 Znl - 75 C Y - 30 Ổ ZnBY - 30/ H Y - 35 NsY (4 ,2 ) NeY ( , ) 3nY - 45 ... C tsc U triry, tSian” * / ” 62 ' đeng / M eSPKK /• Phức phân h y • ’ĩhrnh sail piiẫra caa phân ứng ơhvyểĩì hoa, Khi nghiên cứt pi£;i ứng c huyễn hoẳ etylbenzea 2C C tắc Z30l i t Y chức U 3n^+...
 • 88
 • 289
 • 0

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa stiren trên xúc tác coox sepiolite

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa stiren trên xúc tác coox sepiolite
... dạng oxit hay dạng cấu trúc khung mạng tinh thể 1.2 Phản ứng oxi hóa stiren 1.2.1 Oxi hóa pha lỏng stiren Phản ứng oxi hóa stiren thường tiến hành pha lỏng sử dụng xúc tác dị thể Với chất oxi hóa ... phuơng pháp vào phản ứng oxi hóa stiren chưa đuợc ý nhiều việc dung lò vi sóng phản ứng hóa học có nhiều Do đề tài tiến hành khảo sát phản ứng oxi hóa stiren sử dụng xúc tác CoOx/ sepiolite nhiễu ... ngành Hóa dầu Hoạt tính xúc tác CoOx/ sepiolite phản ứng oxi hóa stiren 3.2.1 Ảnh hưởng chất oxi hóa Tác nhân oxi hóa có ảnh hưởng quan trọng tới độ chọn lọc sản phẩm tạo thành Do thực phản ứng...
 • 78
 • 242
 • 0

Luận án phó tiến sỹ Nghiên cứu phản ứng giảm cấp cao su latex trong tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin - FeCl2 và một số phản ứng biền hình tính cao su giảm cấp

Luận án phó tiến sỹ Nghiên cứu phản ứng giảm cấp cao su latex trong tự nhiên bằng hệ phenilhidrazin - FeCl2 và một số phản ứng biền hình tính cao su giảm cấp
... TREN CAO SU LATEX Glt\M III PHAN UNG GHEP POLYSTIREN CAP CH3 t [-CH2-C=CH-CH2 K2S20S -] n+ C6H6-CH=CH2 ~ CH3 I [-CH2-C=CH-yH-)n+ [CH2-CH-)m \ 'C6H6 Phan u-ng ghep polystiren (PS) tren cao su giam ... den hi$u suat phan ling nei tren - 19 V PHAN :UNG CONG 1.2-DTCLOROCARBEN V;\O CAO SU GTAM CAP BANG PHUONG PHAP XUC TAC CHuvEN PHA CH3 I [-CH2-C=CH-CH 2-] n + :CCl2 CH3 I ~ [-CH2-C-CH-CH 2-} n \1 ... Bromcua cao su giamcap My 650.000 70.000 30.000 rn 394 089 0.50 Chi so BraID 215 207 204 I - 21 VI PHAN UNG CONG HC! VAO CAO SO GIAM CAP CH3 CH3 [-CH2-C-CH-CHz-]n -, I I [-CH 2-~ =CH-CH 2-] n +...
 • 29
 • 264
 • 0

Nghiên cứu phản ứng trùng hợp ghép styren với chitosan

Nghiên cứu phản ứng trùng hợp ghép styren với chitosan
... cp(cp = mPa.s) độ deaxetyl hóa 71,12% Phản ứng trùng hợp ghép styren với chitosan thực theo chế phản ứng trùng hợp ghép mô tả mục 1.4.1 sơ đồ phản phản ứng OH O O HO NH2 O n O (NH4)2S2O8 HO O ... styren với chitosan; + Khảo sát điều kiện ảnh hưởng đến phản ứng trùng hợp ghép styren với chitosan; + Khảo sát cấu trúc, hình thái học tính chất nhiệt copolyme tổng hợp Đối tượng nghiên cứu Chitosan ... copolyme ghép monome vinyl với chitin chitosan có khả tạo phức với ion kim loại nặng 11 nên có khả ứng dụng chúng lĩnh vực xử lý nước nước thải[3] Chính chọn đề tài Nghiên cứu phản ứng trùng hợp ghép...
 • 52
 • 121
 • 0

Nghiên cứu phản ứng khâu mạch của một số hệ đóng rắn trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật

Nghiên cứu phản ứng khâu mạch của một số hệ đóng rắn trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật
... phản ứng, trình khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu thực vật hệ khâu mạch quang nghiên cứu tính chất sản phẩm khâu mạch: - Hoạt tính nhựa epoxy biến tính dầu phản ứng khâu mạch quang theo chế trùng ... Nguyễn Thị Việt Triều, Nghiên cứu phản ứng khâu mạch tính chất số hệ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật II- Ảnh hưởng cấu tạo hoá học dầu thực vật đến tính chất hệ khâu mạch quang hoá”, Tạp chí ... nhân thấy nhựa epoxy biến tính dầu thực vật có: + Nhóm epoxy đầu mạch nhựa epoxy đian E44 + Nhóm hiđroxyl + Nhóm este + Liên kết đôi dầu thực vật Sản phẩm nhựa epoxy biến tính dầu thực vật sau...
 • 27
 • 631
 • 2

Nghiên cứu công nghệ tổng hợp một số chất hoạt động mặt từ dịch đen nhà máy giấy dùng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật

Nghiên cứu công nghệ tổng hợp một số chất hoạt động mặt từ dịch đen nhà máy giấy dùng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật
... Bộ công thơng Viện hoá học công nghiệp Việt nam Báo cáo Kết nghiên cứu đề tài Nghiên cứu công nghệ tổng hợp số chất hoạt động bề mặt từ dịch đen nhà máy giấy dùng gia công ... gia công thuốc bảo vệ thực vật 6 Mục tiêu đề tài Từ nguồn nguyên liệu dịch đen nhà máy sản xuất giấy ,nghiên cứu tổng hợp số chất hoạt động bề mặt dạng muối lignosulfonat sử dụng cho gia công số ... chí dùng cho gia công thuốc bảo vệ thực vật Trong nội dung đề tài tập trung nghiên cứu trình tách sulfonic hoá lignin từ dịch đen nhà máy giấy Hoà Bình để tạo sản phẩm lignosulfonat dùng cho gia...
 • 56
 • 349
 • 5

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8

Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8
... trình đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi nhằm tạo sản phẩm có khả ứng dụng thực tế Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi vải gòn tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8 ... NĂNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP CỦA ACRYLAMIT LÊN SỢI BÔNG, SỢI TRE, SỢI XƠ DỪA KHI SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO APS 3.5.1 Đặc tính ban đầu loại sợi bông, sợi tre sợi xơ dừa 19 a Phổ hồng ngoại sợi bông, sợi ... trên, chọn đề tài nghiên cứu với nội dung Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8 làm luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Tìm điều kiện...
 • 26
 • 520
 • 1

Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
... protease 1.1.1 ch t c a enzym pectinase Pectin ch t c a enzym pectinase Pectin r t ph bi n t nhiên, ñ c bi t gi i th c v t 1.1.2 Phân lo i enzym pectinase 1.1.3 ng d ng c a enzym pectinase 1.2 ... KH NĂNG SINH ENZYM PECTINASE C A CÁC CH NG N M M C PHÂN L P ĐƯ C Đ ñánh giá kh sinh enzym pectinase c a ch ng n m m c phân l p ñư c, ti n hành nuôi môi trư ng: bán r n l ng Kh sinh enzym pectinase ... t ñ pectinase Hàm lư ng protein Phân ño n ch y s c ký Hình 3.20: Ho t ñ pectinase hàm lư ng protein ño ñư c phân ño n ch y s c ký T phân ño n ñ n phân ño n 23, có peak tương ng ñ t ñ nh phân...
 • 26
 • 430
 • 1

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel
... GVHD: GS.TS inh Th Ng Bộ giáo dục đào tạo tr-ờng đại học dân lập hải phòng - Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel đồ án tốt nghiệp đại học ... khụng cú ph gia gii hn c trng ca diezel l 450 Vỡ vy diezel khoỏng cn phi c b sung ph gia tng kh nng bụi trn Trong ú, HFRR ca biodiezel khong 200 v nh vy chớnh biodiezel s l ph gia tt nht cho diezel ... im ca biodiezel [10, 13, 14]: a Cỏc tớnh cht ca biodiezel: Biodiezel l cỏc mono-alkyl este mch thng c iu ch nh phn ng trao i este gia du thc vt vi cỏc loi ru mch thng nh metanol v etanol Biodiezel...
 • 58
 • 370
 • 0

nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel

nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel
... GVHD: GS.TS inh Th Ng Bộ giáo dục đào tạo tr-ờng đại học dân lập hải phòng - Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel đồ án tốt nghiệp đại học ... khụng cú ph gia gii hn c trng ca diezel l 450 Vỡ vy diezel khoỏng cn phi c b sung ph gia tng kh nng bụi trn Trong ú, HFRR ca biodiezel khong 200 v nh vy chớnh biodiezel s l ph gia tt nht cho diezel ... im ca biodiezel [10, 13, 14]: a Cỏc tớnh cht ca biodiezel: Biodiezel l cỏc mono-alkyl este mch thng c iu ch nh phn ng trao i este gia du thc vt vi cỏc loi ru mch thng nh metanol v etanol Biodiezel...
 • 58
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều tra nghiên cứu phân tích tổng hợp điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của địa phươngđiều tra nghiên cứu phân tích tổng hợp điều kiện tự nhnghiên cứu khoa học phản ứng tổng hợp adnnghiên cưu động học của phản ứng tổng hợp fomazan và phức fomazan vơqí các ion kim loạinghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcứng dụng thông tin viễn thám và gis để nghiên cứu quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường ở ven biển và hải đảoxúc tác sử dụng cho phản ứng tổng hợp biodieselsử dụng notron nhiệt trong nghiên cứu phản ứng hạt nhânnghiên cứu phản ứng hóa họcnghiên cứu phản ứng hạt nhânnghiên cứu phản ứng điện hóaphản ứng tổng hợp hạt nhânphản ứng tổng hợpcơ chế phản ứng tổng hợp aspirinphản ứng tổng hợp polypropylene03.KCT thac si Hoa phan tich 21 9 1501.KCT thac si Hoa VoCo 21 09 1505.KCT thac si KTHH 20 9 157. KCT ThS Di truyen hoc Final20161124 dlg tb ngay dkcc ph cp tra co tuc 2015 ph cp tu nv cshBang tien do (mau) va huong dan mau do an chuyen nghanh KTL DHKK rev04. KCT ThS Thuc vat hoc FinalKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU 1.2. KCT Dia ly hoc1.2. KhungCT Ths DM&CDLbctc hop nhat quy ii nam 2010bctc hop nhat da kiem toan nam 2009Bài 5. Chăm chỉ học tậpBài 4. Chăm làm việc nhà1.2. Khung CTSDT Ths BDVTKhung chương trình đào tạo đại học | Hanoi University of Science, VNUbctc cong ty me quy iv nam 2011Khung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU KCT Dia chat hocCAC DINH LUAT BAO TOAN GIAI NHANH BAI TAP HOA HOC 1999, 2000, 2001giaibt toana1 dhnl 7841T NG n m t n n l THUY t