Nghiên cứu phục hồi một số chủng loại khí tài quang học của quân chủng phòng không không quân

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng (tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng (tóm tắt)
... tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp số aurone hoạt tính sinh học chúng Nhiệm vụ luận văn - Tổng hợp số aurone với nhóm khác - Xác định cấu trúc phân tử chất tổng hợp phương pháp phổ đại ... cho nhà khoa học nghiên cứu tổng hợp hay phân lập nhằm tìm kiếm hợp chất có giá trị điều trị bệnh bệnh hiểm nghèo hiệu Để góp phần vào việc tìm kiếm hợp chất aurones có hoạt tính sinh học cao, tiến ... bào nghiên cứu Các mẫu lại có hoạt tính yếu, hoạt tính nồng độ nghiên cứu B NỘI DUNG LUẬN ÁN CHƯƠNG TỔNG QUAN Trên sở nghiên cứu tài liệu, phần tổng quan luận văn trình bày nội dung sau: - Các hợp...
 • 22
 • 88
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng
... thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp số aurone hoạt tính sinh học chúng , mục tiêu đề tài tổng hợp số aurone đánh giá hoạt tính sinh học chúng Nội dung nghiên cứu là:  Tổng hợp số aurone với nhóm ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  PHẠM THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ AURONE VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Hoá hữu Mã số: 60440114 ... cho nhà khoa học nghiên cứu tổng hợp hay phân lập nhằm tìm kiếm hợp chất có giá trị điều trị bệnh bệnh hiểm nghèo hiệu Để góp phần vào việc tìm kiếm hợp chất aurones có hoạt tính sinh học cao, tiến...
 • 120
 • 120
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng (tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng (tóm tắt)
... chất aurones có hoạt tính sinh chất 77 có mức hoạt tính tốt với giá trị IC50 = 34.17 - học cao, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp 47.68 µg/ml dòng tế bào nghiên cứu Các mẫu lại số aurone ... dòng tế bào nghiên cứu Các mẫu lại số aurone hoạt tính sinh học chúng hoạt tính yếu, hoạt tính nồng độ Nhiệm vụ luận văn nghiên cứu - Tổng hợp số aurone với nhóm khác tương ứng); đồng thời ... phần tổng quan luận văn trình bày nội dung sau: - Các hợp chất flavonoid - Hoạt tính sinh học aurone CHƯƠNG 2.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Các aurone tổng hợp: ...
 • 12
 • 179
 • 0

nghiên cứu hàm lượng một số kim loại năng (as, cd, pb) trọng gạo trên địa bàn tỉnh tiền giang và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe người tiêu dùng

nghiên cứu hàm lượng một số kim loại năng (as, cd, pb) trọng gạo trên địa bàn tỉnh tiền giang và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe người tiêu dùng
... hàm lượng Pb, Cd (có điều kiện nhân tạo) nghiên cứu xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thuộc ĐBSCL Đề tài Nghiên cứu hàm lượng số KLN gạo địa bàn tỉnh Tiền Giang ảnh hưởng chúng đến ... mục tiêu cụ thể sau: Xác định hàm lượng tổng số số kim loại nặng (As, Cd, Pb) gạo tiêu dùng xã Bình Xuân, tỉnh Tiền Giang thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long - vựa lúa lớn nước Đánh giá rủi ro ảnh hưởng ... ro sức khỏe người tiêu dùng ăn gạo bị nhiễm kim loại nặng 45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 2.2 Phiếu khảo sát số hàng bán gạo địa bàn xã Bình Xuân PHIẾU KHẢO SÁT MỘT SỐ CỬA HÀNG BÁN GẠO TRÊN ĐỊA BÀN...
 • 96
 • 634
 • 1

luận văn thạc sỹ tổng hợp nghiên cứu phức chất một số nguyên tố đất hiếm với l serin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

luận văn thạc sỹ tổng hợp nghiên cứu phức chất một số nguyên tố đất hiếm với l serin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
... bước đầu thăm hoạt tính sinh học chúng I Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp phức rắn số NTĐH với L- serin - Nghiên cứu phức chất phương pháp vật l hóa l - Tiến hành nghiên cứu hoạt tính sinh học ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  NGUYỄN HƢƠNG GIANG TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI L- SERIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÕ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÖNG ... học số phức chất tổng hợp II Nội dung nghiên cứu Tổng hợp phức chất Pr, Nd, Sm, Eu, Gd với L- serin Xác định thành phần phức chất: kim loại, nitơ, cacbon, clo Nghiên cứu cấu trúc phức chất tổng hợp...
 • 10
 • 98
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus có hoạt tính enzyme proteaza kiềm

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus có hoạt tính enzyme proteaza kiềm
... sinh enzyme thủy phân amylaza, proteaza, xenlulaza chúng 2 Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn số chủng vi khuẩn Bacillus hoạt tính enzyme proteaza kiềm ... tây để chọn chủng Bacillus Nghiên cứu đặc điểm hình thái tế bào khuẩn lạc, nghiên cứu số đặc điểm sinh lý, sinh hóa chủng tuyển chọn Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy để thu sinh khối hoạt tính ... – Bacillus mesentericus 3.4 Nghiên cứu hoạt tính Catalase Chúng tiến hành thí nghiệm với chủng vi khuẩn nghiên cứu: Cấy chủng vi khuẩn đĩa nuôi tủ ấm 340C Sau thấy khuẩn lạc mọc lên nhỏ lên khuẩn...
 • 71
 • 767
 • 9

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên bò sinh sản nuôi tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên bò sinh sản nuôi tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n, b nh quan sinh d c th nghi m ñi u tr b nh viêm t cung sinh s n nuôi t i huy n L p Th ch, t nh Vĩnh Phúc 1.2 M c ñích nghiên ... thư ng g p quan sinh d c sinh s n nuôi t i huy n L p Th ch, t nh Vĩnh Phúc 50 4.2.1 T l m c b nh quan sinh d c 50 4.2.2 T l b nh b ph n quan sinh d c 51 4.3 K t qu xác ñ nh thành ... u ñ tài - Xác ñ nh ñư c m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn n i nuôi t i m t s ñ a phương thu c huy n L p Th ch, t nh Vĩnh Phúc - Xác ñ nh ñư c b nh thư ng g p quan sinh d c ñàn n i nuôi t i...
 • 80
 • 640
 • 0

Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong đất nông nghiệp do ảnh hưởng của nước tưới sông nhuệ

Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong đất nông nghiệp do ảnh hưởng của nước tưới sông nhuệ
... dụng nước tưới sông Nhuệ ảnh hưởng đến hàm lượng kim loại nặng đất Tại điểm có hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) nước tưới thấp hàm lượng kim loại nặng đất thấp, điểm có hàm lượng kim loại nặng ... kim loại nặng đất thấp Điểm có hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) nước tưới cao hàm lượng kim loại nặng đất cao Như việc sử dụng nước tưới lấy từ sông Nhuệ hàm lượng lượng kim loại nặng (Cu, ... thấy rằng: Việc sử dụng nước tưới sông Nhuệ ảnh hưởng đến hàm lượng kim loại nặng đất So sánh khu vực nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng nước hàm lượng kim loại nặng đất: điể m đầu nguồn WS1,...
 • 42
 • 257
 • 0

Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã thạch sơn lâm thao phú thọ

Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã thạch sơn  lâm thao  phú thọ
... nhiễm nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cho người dân Thạch Sơn, em chọn đề tài Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xác định số kim loại nguồn nước sinh hoạt khu vực Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ II ... đề môi trƣờng Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ Thạch Sơn nằm phía Tây huyện Lâm Thao, cách Hà Nội 100 km, giáp với Chu Hoá (Lâm Thao) phía Đông, giáp Xuân Huy, Xuân Lũng (Lâm Thao) phía Bắc, ... Thao- Phú Thọ II Mục đích nghiên cứu Xây dựng quy trình hoàn chỉnh để xác định hàm lượng đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại Pb, Cu Zn mẫu nước Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ III Tóm tắt luận...
 • 14
 • 291
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý tinh bột và ứng dụng xử lý nước thải sản xuất nui

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý tinh bột và ứng dụng xử lý nước thải sản xuất nui
... s ch ng vi sinh v t ti m ng d ng phương pháp x sinh h c nư c th i s n xu t tinh b t, ti n hành ñ tài: Nghiên c u n ch n m t s ch ng vi sinh v t kh phân h y tinh b t ng d ng x nư c ... c nghiên c u ng d ng vi sinh v t ð phân l p vi sinh v t kh phân h y tinh b t, ñ u tiên, ph i l a ch n ngu n l y m u ngu n s hi n di n c a tinh b t (nư c th i tinh b t, bùn ho t tính tinh ... t nh ng vi sinh v t gây b nh, virus ký sinh trùng nư c th i M t cách t ng quát, x sinh h c th chia thành hai nhóm phương pháp l n: - Nhóm phương pháp hi u khí: s d ng nh ng vi sinh v...
 • 61
 • 510
 • 0

nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn có hoạt tính protease sống bám trên cá chim vây vàng

nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn có hoạt tính protease sống bám trên cá chim vây vàng
... biệt chƣa nghiên cứu bổ sung chúng vào thành phần thức ăn vi n cho nuôi chim vây vàng Do vi c Nghiên cứu phân lập số chủng vi khuẩn hoạt tính protease sống bám chim vây vàng với mục ... tế trên, em đƣợc Vi n Nghiên cứu Công nghệ Sinh học giao thực đề tài Nghiên cứu phân lập số chủng vi khuẩn hoạt tính protease sống bám chim vây vàng , với mục đích phân lập, tuyển chọn số ... kết nghiên cứu đƣa số kết luận nhƣ sau: 1) Đã phân lập đƣợc 40 chủng vi khuẩn 21 chủng hoạt tính protease 2) Từ chủng vi khuẩn hoạt tính protease phân lập đƣợc, tuyển chọn đƣợc chủng có...
 • 66
 • 392
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số chủng vi sinh vật hữu ích để xử lý chất lót chuồng nuôi gia cầm làm giảm ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi

Nghiên cứu ứng dụng một số chủng vi sinh vật hữu ích để xử lý chất lót chuồng nuôi gia cầm làm giảm ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi
... tài: Nghiên cứu ứng dụng số chủng vi sinh vật hữu ích để xử chất lót chuồng nuôi gia cầm làm giảm ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi với nội dung sau: - Tuyển chọn số chủng vi sinh vật có ... bệnh Từ chủng vi sinh vật phòng Vi sinh vật môi trường Vi n Công nghệ môi trường tiến hành chọn số chủng vi sinh vật có khả phân giải mạnh hợp chất hữu số chủng có khả sinh chất ức chế số vi sinh ... phòng Vi sinh vật môi trường Vi n Công nghệ môi trường chọn số chủng vi sinh vật có khả phân giải mạnh đồng thời hợp chất hữu số chủng có khả sinh chất ức chế vi sinh vật gây bệnh Các chủng vi sinh...
 • 79
 • 305
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: "Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus có hoạt tính enzyme proteaza kiềm” docx

Luận văn tốt nghiệp:
... sinh enzyme thủy phân amylaza, proteaza, xenlulaza chúng 2 Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: ”Nghiên cứu tuyển chọn số chủng vi khuẩn Bacillus hoạt tính enzyme proteaza kiềm” ... tây để chọn chủng Bacillus Nghiên cứu đặc điểm hình thái tế bào khuẩn lạc, nghiên cứu số đặc điểm sinh lý, sinh hóa chủng tuyển chọn Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy để thu sinh khối hoạt tính ... protease Hoạt tính amylase Chủng Chủng Bs Bs Chủng BM Chủng BM Chủng Chủng Bm Bm Hình 7: Thử hoạt tính phân giải protease amylase chủng Bs, Bm BM Từ thí nghiệm thấy, chủng nghiên cứu Bs, Bm, BM chủng...
 • 72
 • 233
 • 0

Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn bacillus spp từ đầm nuôi tôm tại hải phòng làm nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic trong nước

Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn bacillus spp từ đầm nuôi tôm tại hải phòng làm nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic trong nước
... khí h u Vi t Nam, l a ch n tài t t nghi p Nghiên c u phân l p m t s ch ng vi khu n Bacillus spp t m nuôi tôm t i H i Phòng làm ngu n nguyên li u s n xu t probiotic nư c” M c tiêu c a tài phân l ... m u: Phòng Nghiên c u Công ngh Sinh h c Bi n Vi n Nghiên c u H i s n H i Phòng 2.2 V t li u nghiên c u 2.2.1 i tư ng nghiên c u: Vi khu n Bacillus spp có bùn ao nuôi tôm h tiêu hóa c a tôm sú ... nh nhóm vi khu n Vibrio spp (Vibriosis) Vibriosis tên g i chung cho b nh loài vi khu n thu c chi Vibrio gây loài ng v t th y s n 1.4.2.1 M t s c i m phân lo i Vibrio Vi khu n Vibrio phân b r...
 • 80
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànnghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạcnghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng tại xã đông xuân huyện quốc oai thành phố hà nộihợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía bắc việt namnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếnghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcđánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao lưng qua xà cho nam vận động viên đội tuyển điền kinh trường thpt vĩnh yên vĩnh phúcnghiên cứu lựa chọn một số bài tập aerobic nhằm phát triển thể lực chung cho học sinh trường thpt quỳnh lưu i nghệ annghiên cứu lựa chọn một số bài tập khắc phục trạng thái cực điểm nhằm nâng cao thành tích trong chạy 800m cho nữ của trường thpt minh khai hà tĩnhnghiên cứu ứng dụng một số thiết bị trắc địa chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng nhà cao tầngnghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy thái cây ngô mtc – 12 làm thức ăn chăn nuôi phục vụ nội tiêu và xuất khẩunghiên cứu hàm lượng một số kln as cd pb trọng gạo trên địa bàn tỉnh tiền giang và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe người tiêu dùngnghiên cứu sử dụng một số thuốc phòng trừ sâu hại rau họ thập tự và an toàn đối với thiên địch của chúng tại vùng song phương hoài đức hà tây vụ đông xuân 1996 – 19978. To trinh ve bo sung nganh nghe kinh doanh9. To trinh ve thu lao HDQT, BKS- Các file kèm theo. 4. Giay Uy quyen10. Mau So yeu ly lich9. Giay de cu tham du bau BKS nhiem ky 2012-2016Khung vien 9 - thuthuatphanmem.vn1. Chuong trinh ieu Dai hoi dong co dong thuong nien3. Bao cao hoat dong cua HDQT (Repaired)4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016Mau bia 3 - thuthuatphanmem.vnbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo án2016 9 TT ke hoach TC quy KhCac mau bia dep nhat cho giao anMau bia Giao an tuyet depB%c3%a1o c%c3%a1o th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2009BCTC NAM 2016 Tieng anh2017 03 15 185 Cong bo thong tin thay doi DKKD645 Gui BCTC Quy III nam 20162017 03 21 319 Hose TB ngay Dang ky cuoi cung2017 3 30 TB GD CDNB PGD Ngo Duc Nhan