Điều hoà biểu hiện gen

Điều hòa biểu hiện gen

Điều hòa biểu hiện gen
... thành phần điều hòa biểu gen là: 1) Tín hiệu gây đáp ứng làm thay đổi biểu gen; 2) Giai đoạn thực điều hòa trình từ tái đến dịch mã; 3) Cơ chế phân tử điều hòa biểu gen 4.1 Sự biểu gen prokaryote ... có gen biểu phôi sau dừng hẳn Tất điểm nêu cho thấy điều hòa biểu gen eukaryote phức tạp nhiều, mà lại biết prokaryote Hình 8.2 Sự biểu gen eukaryote II Các mức độ điều hòa Các chế điều hòa biểu ... gen cấu trúc Các gen tổng hợp protein điều hòa gọi gen điều hòa (regulatory gen) Phía trước gen cấu trúc (hoặc nhóm gen) có trình tự promoter, nơi RNA polymerase nhận biết (Hình 8.3) Cơ chế điều...
 • 21
 • 2,432
 • 28

Tài liệu Điều hòa biểu hiện gene ở eukaryote doc

Tài liệu Điều hòa biểu hiện gene ở eukaryote doc
... ngoại lệ tính chất Một vài gene eukaryote biểu điều hòa nhờ chế cấu trúc lại đoạn DNA định theo phương thức điều khiển để tăng số lượng gene đặc biệt cần thiết Các gene eukaryote gián đoạn phân ... đầu dịch mã eukaryote, mRNA tổng hợp nhân chuyển qua màng nhân, vào tế bào chất sử dụng Tế bào vi khuẩn nhân tách biệt với tế bào chất 1 Sự biến đổi DNA Một số gene eukaryote điều hòa biến đổi ... tố phiên mã TFIIB, TFIIF TFIIH protein khác Trình tự bất hoạt gene (gene silencing) Trình tự bất hoạt gene nằm trước sau gene điều hòa khoảng vài trăm cặp base Chúng làm ngừng trình phiên mã cách...
 • 14
 • 647
 • 23

Điều hòa biểu hiện gen Lac Operon docx

Điều hòa biểu hiện gen Lac Operon docx
... I LAC OPERON LÀ GÌ? II CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GENE III MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA I LAC OPERON: Lac Operon operon cảm ứng có chứa gen mã hóa cho enzym tham gia vào việc thủy phân chuyển hóa đường lactose ... mặt đường lactose, lactose gọi chất cảm ứng lac operon gọi operon cảm ứng (inducible) hay operon dị hoá (catabolite) III CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GENE Khi môi trường Lactose Mô hình lac operator ... hình cho trường hợp operon lactose E coli Cấu trúc Ch ức Năng Operon lactose có chức sản sinh enzyme tham gia vào trình hấp thụ phân giải đường lactose (một disacharide) thành galactose glucose Chỉ...
 • 22
 • 1,092
 • 1

Điều hòa biểu hiện gene ở eukaryote pdf

Điều hòa biểu hiện gene ở eukaryote pdf
... Một vài gene eukaryote biểu điều hòa nhờ chế cấu trúc lại đoạn DNA định theo phương thức điều khiển để tăng số lượng gene đặc biệt cần thiết Các gene eukaryote gián đoạn phân ... đầu dịch mã eukaryote, mRNA tổng hợp nhân chuyển qua màng nhân, vào tế bào chất sử dụng Tế bào vi khuẩn nhân tách biệt với tế bào chất Sự biến đổi DNA Một số gene eukaryote điều hòa biến đổi ... tố phiên mã TFIIB, TFIIF TFIIH protein khác Trình tự bất hoạt gene (gene silencing) Trình tự bất hoạt gene nằm trước sau gene điều hòa khoảng vài trăm cặp base Chúng làm ngừng trình phiên mã cách...
 • 7
 • 603
 • 7

điều hòa biểu hiện gen sửa

điều hòa biểu hiện gen sửa
... hot ng ca gen chớnh l iu ho lng sn phm ca gen c to t bo nhm m bo cho hot ng sng ca t bo phự hp vi iu kin mụi trng cng nh s phỏt trin bỡnh thng ca c th - sinh vt nhõn s, iu ho hot ng gen gen ch ... mt s biu hin gen Nhng t bo c v t bo gan cha nhng gen nh nhau, nhng chc nng ca nhng t bo ny khụng c quyt nh bng nhng khỏc h gen ca chỳng m c quyt nh bng nhng mụ hỡnh iu hũa biu hin gen chi phi ... hin gen prokaryote: Operon cm ng: - operon lac - operon arabinose Operon kỡm hóm operon tryptophan operon l gỡ? Các gen cấu trúc liên quan chức nng thường phân bố liền thành cụm có chung chế điều...
 • 37
 • 1,409
 • 0

Campbell Chương 18 Điều Hòa Biểu Hiện Gen

Campbell Chương 18 Điều Hòa Biểu Hiện Gen
... quan: Điều hòa biểu gen Hoạt động Điều hòa phiên mã Hoạt động Các chế điều hòa sau phiên mã Hoạt động Tổng kết: Điều hòa biểu gen Điều tra Bạn thiết kế hệ thống biểu gen nh nào? Khái niệm 18. 4 ... mặt trình tự điều khiển đơn lẻ điều hòa biểu gen Mặc dù có dới chục trình tự điều khiển khác Gen albumin đợc biểu Gen crystallin không biểu (a) Tế b o gan: Gen albumin đợc biểu hiện, gen crystallin ... chất Gen trpE Enzym Gen trpD Điều hòa biểu gen Enzym Gen trpC Gen trpB Enzym Gen trpA Trytophan (a) Điều hòa hoạt tính enzym (b) Điều hòa tổng hợp enzym Hình 18. 2 Điều hòa đờng trao đổi chất Trong...
 • 30
 • 845
 • 12

Trắc nghiệm di truyền Chương V. GEN VÀ SỰ ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GEN

Trắc nghiệm di truyền Chương V. GEN VÀ SỰ ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GEN
... hóa protein histone) Điều hòa phiên mã Hoàn thiện mARN Tất chế Câu 12: Một nhà khoa học nhân dòng gen điều hòa có liên quan đến việc điều khiển biểu gen khác, phát gen điều hòa mã hóa cho enzym ... đột biến gen tổng hợp chất ức chế (Lac I) mô hình operon E coli làm cho sản phẩm gen không gắn vào trình tự điều hành Hậu đột biến gen Operon Lac không biểu hay biểu yếu gen Operon Lac biểu theo ... vùng khởi động (P) Đột biến trình tự điều hành (O) dẫn đến sản phẩm gen điều hòa lacI không liên kết vào ADN Đột biến gen điều hòa (I) cho sản phẩm không nhận di n chất cảm ứng Không phải trường...
 • 9
 • 1,163
 • 24

Điều hòa biểu hiện gene pps

Điều hòa biểu hiện gene pps
... ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GENE ĐIỀU HÒA DƯƠNG VÀ ÂM TRÌNH TỰ & NHÂN TỐ TRONG ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GENE CẤU TRÚC OPERON LAC HOẠT ĐỘNG CỦA OPERON LAC PROMOTER ... phiên mã gene muộn phage 19 OPERON ARABINOSE 20 CÂU HỎI Điều hòa biểu gene prokaryote dùng để làm ? Có kiểu điều hòa biểu gene prokaryote ? Khi có lactose glucose môi trường nuôi E coli điều xảy ... Khi tryptophane môi trường điều xảy operon tryptophane ? Mô tả tượng “giảm bớt” (attenuation) operon histidine Điều hòa nhân tố sigma có ưu ? Cho ví dụ Vì điều hòa biểu gene prokaryote khác với...
 • 21
 • 208
 • 2

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 6 pdf

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 6 pdf
... Hoạt động Tổng quan: Điều hòa biểu gen Hoạt động Điều hòa phiên mã Hoạt động Các chế điều hòa sau phiên mã Hoạt động Tổng kết: Điều hòa biểu gen Điều tra Bạn thiết kế hệ thống biểu gen nh nào? ... Các gen Hoàn thiện ARN Chất kiềm chế dạng hoạt hóa: chất cảm ứng Chất kiềm chế dạng bất hoạt: liên kết với chất cảm ứng Điều hòa biểu gen kiểu dơng tính Một số operon đợc điều hòa kiểu dơng tính ... hoocmôn steroid này.) Tìm hiểu sinh học: Dùng B i tập điều tra tình Hãy khám phá điều hòa biểu gen đờng kiểu nhím tình Shh: Làm tắt đờng kiểu nhím Khoa học, công nghệ xã hội 14 Một lợng nhỏ điôxin...
 • 5
 • 220
 • 0

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 5 pdf

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 5 pdf
... phân tử trình biểu gen điều hòa biểu gen, xem ung th cách kỹ Các hệ thống điều hòa biểu gen vốn sai hỏng ung th hóa giống với hệ thống có vai trò điều khiển phát triển phôi, điều hòa đáp ứng miễn ... thể khác (xem Hình 15. 15) Đến đây, biết cách gen đợc điều hòa biểu hiện, qua hiểu đợc hậu xảy chuyển đoạn Nếu gen tiền khối u đợc chuyển đến gần promoter (hoặc trình tự điều hòa) hoạt động cực ... truyền vận động: gen chuyển đến vị trí mới, đợc điều khiển theo cách Lặp gen: Có đồng thời nhiều gen Promoter D thừa mức lợng protein thúc đẩy sinh trởng Đột biến điểm: trình tự điều hòa Gen gây...
 • 5
 • 210
 • 4

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 4 potx

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 4 potx
... thuộc vào gen mà biểu protein mà tạo Hầu hết tế bào thể có hệ gen giống hệt nhau; vậy, biểu khác tế bào gen đợc điều hòa biểu khác tế bào Trên Hình 18.10, thấy sơ đồ giản lợc minh họa biểu gen biệt ... trình điều hòa biểu gen diễn với trình tế bào phân chia, lập trình làm cho tế bào trở nên khác theo kiểu đợc điều phối chung Để hiểu chơng trình hoạt động nào, phân tích hai trình phát triển bản: ... cuối cùng, trình phiên mã điểm điều hòa chủ yếu để trì biểu phù hợp gen Có thể ví tế bào biệt hóa nh chuyên gia sản xuất protein đặc trng mô Chẳng hạn nh, nhờ chế điều hòa phiên mã, tế bào gan chuyên...
 • 5
 • 255
 • 1

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 3 pdf

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 3 pdf
... tử ARN đợc phát có vai trò điều hòa biểu gen số cấp độ khác Đây nội dung đợc đề cập phần cuối chơng Khởi đầu dịch mã Dịch mã bớc khác để điều hòa biểu gen; đó, điều hòa giai đoạn khởi đầu dịch ... ARN Giai đoạn hoàn thiện ARN nhân tế bào chuyển phân tử ARN tế bào chất bổ sung thêm số bớc điều hòa vốn đợc sinh vật nhân sơ Một ví dụ kiểu điều hòa biểu gen giai đoạn hoàn thiện ARN cách ghép ... 11.14) Nguyên tắc điều hòa phối hợp trờng hợp giống nh với hoocmôn steroid: nghĩa là, gen khác nhng có trình tự điều khiển giống chúng đợc hoạt hóa tín hiệu hóa học giống Hệ thống điều hòa phối hợp...
 • 5
 • 209
 • 2

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 2 ppt

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 2 ppt
... cho điều hòa sau phiên mã bớc hoàn thiện ARN vốn sinh vật nhân sơ Ngoài ra, tế bào sinh vật nhân thật có chế điều hòa biểu gen đa dạng nhiều kể từ bớc trớc phiên mã sau dịch mã Tuy vậy, biểu ... dòng Một số trình tự điều khiển (màu vàng) liên quan đến điều hòa bớc khởi đầu phiên mã; trình tự ADN gần (ngay cạnh) xa promoter Các trình tự điều khiển xa Chơng 18 Điều hòa biểu gen 359 trí chúng ... bớc điều hòa biểu gen qua việc tạo vùng ADN tiếp cận đợc hay không máy phiên mã Một vùng chất nhiễm sắc gen đợc biến đổi điều kiện tối u cho phiên mã, khởi đầu phiên mã bớc mà biểu gen đợc điều...
 • 5
 • 275
 • 2

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 1 pps

Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 1 pps
... bị ức chế (điều hòa âm tính) protein kiềm chế Cơ chế điều hòa biểu gen đợc gọi điều hòa dơng tính protein điều hòa tơng tác trực tiếp với hệ gen tăng cờng phiên mã Hãy xem ví dụ điều hòa dơng tính ... chất Gen trpE Enzym Gen trpD Điều hòa biểu gen Enzym Gen trpC Gen trpB Enzym Gen trpA Trytophan (a) Điều hòa hoạt tính enzym (b) Điều hòa tổng hợp enzym Hình 18 .2 Điều hòa đờng trao đổi chất Trong ... phiên mã mức thấp, kể môi trờng có lactose (Hình 18 .5b) Nh vậy, operon lac điều điều hòa chế kép: điều hòa âm tính protein kiềm chế lacI điều hòa âm tính protein hoạt hóa CAP Trạng thái chất...
 • 5
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều hòa biểu hiện gen ở mức độ cấu trúc nstđiều hòa biểu hiện gen lac operon docxđiều hòa biểu hiện gene ở eukaryoteđiều hòa biểu hiện gen ở prokaryotaetổng kết về sự điều hòa biểu hiện gen ở eukaryotaeđặc điểm điều hòa biểu hiện genđiều hòa biểu hiện gen ở prokaryoteđiều hòa biểu hiện gen ở eukaryotesự điều hòa biểu hiện của geneđiều hòa hoạt động gen bằng kiểm soát phiên mã a điều hòa biểu hiện bằng các trình tự tăng cường enhancer phiên mãcó vai trò điều khiển biểu hiện genbài 5 cơ chế điều hòa biểu hiện ở cấp độ phân tửđiều hòa sự biểu hiện gen và biệt hóa tế bàobiểu hiện gen mã hóa enzymnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học