Những sự kiện lịch sử hoạt động của các xứ ủy trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền

Những sự kiện lịch sử hoạt động của các xứ ủy trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 1945)

Những sự kiện lịch sử hoạt động của các xứ ủy trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930  1945)
... Minh MÃ SỐ: 06 - Những kiện lịch sử hoạt động xứ ủy thời kỳ đấu tranh giành quyền (1930 – 1045) - Cơ quan chủ trì : - Chủ nhiệm : - Thƣ ký khoa học: - Với tham gia : VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG PTS Trình ... Thơ, Doãn Thị Lợi HÀ NỘI 1997 -1I - NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA XỨ ỦY BẮC KỲ NĂM 1927 – 1929 Thành lập Kỷ Bắc Kỳ, xứ ủy Bắc Kỳ Tháng năm 1927 kỳ Bắc kỳ đƣợc thành lập gồm đồng chí: Nguyễn ... Liên xứ ủy Bắc kỳ Trung kỳ Trung kỳ lập Xứ ủy riêng, có tỉnh Vận động thành lập nghiệp đoàn báo giới bắc kỳ Xứ ủy Bắc kỳ ( Thành ủy Hà Nội ) có chủ trƣơng thành lập Nghiệp đoàn báo giới Bắc kỳ...
 • 181
 • 132
 • 1

lộc sơn trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của đảng 1930 – 1945

lộc sơn trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của đảng 1930 – 1945
... hiểu Lộc Sơn thời kỳ đấu tranh giành quyền lãnh đạo Đảng 1930 1945, nhằm tái phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân xác định rõ vai trò Đảng việc lãnh đạo nhân dân Lộc Sơn đấu tranh giành quyền ... 17 CHƯƠNG LỘC SƠN TRONG THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 1930 1939 2.1 Đấu tranh cách mạng nhân dân Lộc Sơn năm 1930 1935 2.1.1 Nhân dân xã Lộc Sơn tiếp thu trào ... lịch sử Chương Lộc Sơn thời kỳ đấu tranh giành quyền lãnh đạo Đảng 1930 1939 Chương Nhân dân Lộc Sơn đấu tranh giành quyền giai đoạn 1939 1945 cách mạng Tháng Tám xã Lộc Sơn CHƯƠNG MẢNH ĐẤT...
 • 57
 • 285
 • 2

chủ trương vận động nông dân của đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930 1945

chủ trương vận động nông dân của đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930 1945
... nông dân, hiệu vận động thời kỳ 1930 - 1945 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng: - Chủ trương biện pháp vận động nông dân Đảng - Hiệu vận động nông dân, biểu phong trào nông dân tham gia đấu ... thực chất chủ trương vận động nông dân Đảng thời kỳ 1930 - 1945 Bên cạnh phải kể đến sách, báo, tài liệu lưu trữ viết phong trào đấu tranh cách mạng nông dân lãnh đạo Đảng thời kỳ 1930 - 1945 Ngoài ... mạnh to lớn nông dân khối đại đoàn kết dân tộc, thực thắng lợi nghiệp đổi Đảng lãnh đạo Vì vậy, chọn đề tài Chủ trương vận động nông dân Đảng thời kỳ đấu tranh giành quyền (1930 - 1945) để viết...
 • 144
 • 148
 • 0

Quá trình phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930 194

Quá trình phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930 194
... Cng sn Vit Nam Lch s 12 Tailieu.vn NI DUNG PHN I: CH CHNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 Trong nhng nm 1930- 1935 1.1 Phong tro cỏch mng 1930- 1931 1.1.1 Bi cnh lch s Tỡnh hỡnh quc t - Nhng nm 1929-1933, ... chin vi c Chin tranh th gii ln th hai bung n Thỏng 6 -1940 , c tn cụng Phỏp Chớnh ph Phỏp u hng c Ngy 22-6 -1941 , quõn phỏt xớt c tn cụng Liờn Xụ Tớnh cht chin tranh quc chuyn thnh chin tranh gia cỏc ... lờn u tranh ginh chớnh quyn Ch trng phỏt ng Tng ngha ginh chớnh quyn 2.1 Cao tro khỏng Nht, cu nc v y mnh ngha tng phn Phỏt ng Cao tro khỏng Nht, cu nc: Vo cui nm 1944 , u nm 1945 , Chin tranh...
 • 16
 • 1,041
 • 3

Điều kiện thành lập TTCK và hoạt động của nó ở VN trong thời kỳ non trẻ

Điều kiện thành lập TTCK và hoạt động của nó ở VN trong thời kỳ non trẻ
... cách nhìn đắn hoạt động TTCKVN Chính em lấy tên đề tài : " Điều kiện thành lập TTCK hoạt động VN thời kỳ non trẻ" Trong tiểu luận em đa vấn đề sau: Khả xây dựng TTCK Việt Nam Điều kiện thuân lợi ... Tiểu luận: ĐIềU KIệN THàNH LậP TTCK HOạT ĐộNG CủA TRONG THờI Kỳ NON TRẻ I Lý DO CHọN Đề TàI: Trong kinh tế có xu phát triển hội nhập nớc ta nay, biến động phát triển nhanh tróng ... hình TTCK Việt Nam Hoạt động thời kỳ đầu II/ Khả xây dựng TTCK Việt Nam: - Các điều kiện cần thiết để xây dựng thành công TTCK Theo kinh nghiệm thực tiễn thành lập TTCK nớc , TTCK đời hoạt động...
 • 34
 • 360
 • 0

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO VÀ VĂN HÓA HỌC TẬP LÊN QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CỦA TỔ CHỨC

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO VÀ VĂN HÓA HỌC TẬP LÊN QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CỦA TỔ CHỨC
... Phong SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO VÀ VĂN HÓA HỌC TẬP LÊN QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CỦA TỔ CHỨC I Tổng quan 1.1 Giới thiệu chung vấn đề nghiên cứu Trong tổ chức, để có môi trường ... đến môi trường sáng tạo văn hóa học tập H3: Cấp bậc nhân viên và/ hoặc quy mô tổ chức tác động đến môi trường sáng tạo văn hóa học tập MÔ HÌNH CỤ THỂ H2 Tổ chức nước H2 Tổ chức đa quốc gia Môi ... yếu tố sau yếu tố đổi mới, người ta nhận thấy yếu tố tác động chủ yếu yếu tố thuộc môi trường sáng tạo, với 35%  nhằm làm rõ tác động biến môi trường sáng tạo lên biến đổi tổ chức Tương tự...
 • 24
 • 440
 • 1

Những giải pháp phát triển hoạt động của các siêu thị trên địa bàn Hà Nội

Những giải pháp phát triển hoạt động của các siêu thị trên địa bàn Hà Nội
... Trần Thị Thu Hương 23 Thương Mại C Đề án kinh tế thương mại Chương III Phương hướng giải pháp cho vấn đề phát triển hoạt động siêu thị địa bàn Nội Phương hướng phát triển hoạt động siêu thị địa ... điểm Bắc 2.Thực trạng hoạt động siêu thị địa bàn Nội 2.1 Tình hình chung Số lượng siêu thị :Các siêu thị Nội ngày phát triển mạnh số lượng chất lượng Số lượng siêu thị trung tâm thương mại ... siêu thị máy tính, siêu thị điện thoại di động, siêu thị trái cây, siêu thị điện máy, siêu thị kính thuốc chí có siêu thị việc làm (những cách gọi hay dùng Nội thành phố Hồ Chí Minh.) Trần Thị...
 • 40
 • 303
 • 0

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007)

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007)
... 20 - 30 ổ ) ặ ỳ x ỏ ệ ỏ ô ó ở ậ ã ỳ ó ó b ó ó ó ữ l ữ ậ , l ó ỏ ữ ệ ãl ãl l ụ l ữ ã ó ỏ ? ó ú ô ã tài: Nghiên cứu tác động yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt ... nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam vòng 20 năm (1988 200 7) ngh n dệ 20 ta tr ệ ở ữ ó lệ ó ữ h ó bệ ó ụ ngh n 1988 -200 7 b lệ C l ậ : d l ậ l ậ ụ lụ d ụ g: Tổ C C C Tổ ... trung b ô 3x ợ M Từ ( US / C è ệ ó 200 T e ã ô ó 200 US 200 T e d 200 200 ậ b x ệ x ỷ 3%; US % ô ệ l ệ l T ô % ụ x d 200 0 x ô 200 x e 2% ệ 200 óx ậ ặ l ợ 200 0 bằ ỷ US / x ụ T ị ậ C Tổ %/...
 • 25
 • 467
 • 2

Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot

Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot
... tài: Nghiên cứu tác động yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam vòng 20 năm (1988 200 7) ngh n dệ 20 ta tr ệ ở ữ ó lệ ó ữ h ó bệ ó ụ ngh n 1988 -200 7 b lệ C ... ắ 2% ổ ệ 1991 ợ l ợ ệ ụ dệ ỳ b bắ C Từ - 200 0 l b ô ệ ó ệ ỳ ó C ị ù ữ x T ệ ẫ d ợ % 40 US Từ ặ ợ %/ m 200 0 - 200 l ổ ỗ - ỷ 200 l b 4% b ỗ ụ ậ ệ e ệ - ệ Tiểu luận Kinh tế lượng l ệ GVHD: ... ) m 1992 ỷ lệ ó % 200 2 d b è 200 2; 200 (0 ệ ) x ợ ệ bệ ổ l ữ ẽl 40 30% / ) ị ; ú 20 2000 0% ợ ô trung b ô 3x ợ M Từ ( US / C è ệ ó 200 T e ã ô ó 200 US 200 T e d 200 200 ậ b x ệ x ỷ 3%;...
 • 25
 • 2,122
 • 25

Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức

Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức
... đợi Trọng tâm tiến trình kết hiệu việc sử dụng nguồn lực giới hạn 1.1.1 Khái niệm quản trị (tt) Quản trị tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát hoạt động thành viên tổ chức sử dụng ... tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề Từ tiến trình định nghĩa Hữu hiệu hiệu đề cập đến việc biểu thị hoạt động mà làm thực nhà quản trị thực hiện, hoạt chúng động hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát ... chung tổ chức chung tổ chức 1.1.3 Các chức quản trị chức tiến trình quản trị, bao gồm: xác định mục tiêu hoạt động, xây dựng chiến lược tổng thể để đạt mục tiêu, thiết lập hệ thống kế hoạch...
 • 22
 • 975
 • 0

Tham luận về việc chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong trường học

Tham luận về việc chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong trường học
... đột xuất III Kết đạt được: - Kiện toàn 100% tổ chức nhà trường - Bố trí CB-GV-NV định mức theo Điều lệ, Thông tư Bộ - Hiệu hoạt động tổ chức + 100% tổ chức hoạt động đạt kết tốt + 95 % CB-GV- NV ... thực Xây dựng cấu tổ chức hợp lý - Cơ cấu tổ chức nhà trường gồm tổng thể phận mối quan hệ công việc phận - Xây dựng cấu tổ chức hợp lý cho máy gọn nhẹ, có phân công cụ thể rõ ràng chức năng, quyền ... hoi thao Trang Củng cố, kiện toàn tổ chức nhà trường 3.1 Kế thừa, phát huy thành tích phận, đoàn thể năm học qua Chủ động cho máy năm học mới, tiến hành rà soát, đánh giá lực hoạt động cá nhân,...
 • 4
 • 502
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) (phần I)

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) (phần I)
... thành Đảng trị, tư tưởng, thể lĩnh tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng, chuẩn bị điều kiện tiến lên giành thắng lợi lớn sau Còn tiếp SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) (Phần 2) Ngày 1/9/1939, phatxit Đức công Ba-Lan, sau tuyên chiến với Anh Pháp, chiến tranh giới thứ hai bùng ... quần chúng, với sở, lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành quyền lợi thiết thực hàng ngày bước đưa quần chúng tiến lên đấu tranh cho yêu cầu trị cao Chương trình hành động Đảng Cộng sản Đông Dương nêu...
 • 14
 • 322
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)
... thành Đảng trị, tư tưởng, thể lĩnh tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng, chuẩn bị điều kiện tiến lên giành thắng lợi lớn sau Còn tiếp SỰ CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) (Phần 2) Ngày 1/9/1939, phatxit Đức công Ba-Lan, sau tuyên chiến với Anh Pháp, chiến tranh giới thứ hai bùng ... quần chúng, với sở, lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành quyền lợi thiết thực hàng ngày bước đưa quần chúng tiến lên đấu tranh cho yêu cầu trị cao Chương trình hành động Đảng Cộng sản Đông Dương nêu...
 • 13
 • 516
 • 0

Từ những hiểu biết anh chị hãy phân tích những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý nhân sự của các tổ chức trong thời kỳ đổi mới

Từ những hiểu biết anh chị hãy phân tích những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý nhân sự của các tổ chức trong thời kỳ đổi mới
... chuyên môn quản nhân Một vài doanh nghiệp có phận quản nhân phận cắt ghép từ phận khác tạo thành, trình độ người quản nhân không đào tạo kỹ khiến cho họ khó khăn bỡ ngỡ công tác quản người ... pháp làm giảm khó khăn nâng cao vai trò quản nhân Những khó khăn viêc quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam đặt yêu cầu phải thay đổi cách thức quản người doanh nghiệp Doanh nghiệp ... hiệu II- khó khăn thách thức công tác quản nhân tổ chức Việt Nam thời kỳ đổi 1- trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp Trình độ chuyên môn kỹ thuật người lao động chưa cao Thiếu cán quản giỏi...
 • 11
 • 408
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những sáng tạo trong đường lối cách mạng của đảng thời kỳ đấu tranh giành chính quyềny thuc tu tuong cua nguoi viet nam trong thoi ky dau tranh gianh doc lap dan toc tu the ky thu 2 den the ky thu x y nghia cua viec nghien cuu naytieu luan qua trinh phat trein duong loi cach mang dan toc dan chu cua dang trong thoi ki dau tranh gianh chinh quyen 1930 1945vai trò của báo chí cách mạng thời kỳ đảng chưa giành chính quyềnchi phối sự hoạt động của các quy luật kinh tế khácvốn của hộ nông dân và sự hoạt động của các tổ chức cung cấp vốn tín dụng cho hộ nông dân trong huyệnphân tích mối quan hệ và sự biến động của các khoản mục trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhphân tích mối quan hệ và sự biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toánnhững mặt đạt được trong hoạt động của ttck việt nam trong thời gian quamột số kiến nghị về hoạt động của các ngân hàng thương mạichuơng iii những giải pháp thúc đẩy hoạt động của các ngân hàng liên doanh tại việt nam trong thời gian tớimột ví dụ phân tích về sự biến động của các nhân tố trong giá thành sản phẩmnhóm những bài viết phản ánh hoạt động của các ban ngành đoàn thể các tổ chức xã hộicác hoạt động của các cơ cấu trong hệ thống điều khiển tự động đều xuất phát từ các phương trình chuyển động được xây dựng trên nguyên lý làm việc của hệbai giang mon lich su dang duong loi dau tranh gianh chinh quyen 193019454. KCT ThS Thuc vat hoc Final20170317 20170316 dlg tb ngay dkcc hop dhdcd tn 201720170301 20170228 dlg qd ny bs cp chao ban ra cong chung20170301 20170301 dlg tb ny gd bs cp28022017 cap giay chung nhan dang ky chung khoan bo sung lan 09bctc tom tat 9 thang nam 2008Bài 4. Chăm làm việc nhà1.2. KhungCT Ths QLTN&MTbctc hop nhat quy iii nam 2011Khung Thac sy Thuy Van HocCO BAN CHƯƠNG VI KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔMDH su pham ha noi tuyen sinh dai hoc chinh quy nam 20173. Khoa hoc moi truong ThS 04. Ky thuat moi truong ThSKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU 2. Khoa hoc dat ThSTuần 7. Chữ hoa: E, ÊTuần 7. Chữ hoa: E, Êtố hữuKINH tế LƯỢNG edit ĐH VĂN HIẾNĐÈ KIÊM TRA MÔN GDCD 7 TUẦN 9