Báo cáo thực tập tại tổng cục thống kê

Báo cáo thực tập tại Tổng cục thống

Báo cáo thực tập tại Tổng cục thống kê
... Sau thực xong nhiệm vụ thống chuyên môn vụ mình, vụ chuyển kết thống cho vụ thống tổng hợp.Với tư cách quan phát ngôn Tổng cục thống kê, vụ thống tổng hợp biên soạn báo cáo thống tổng ... thuộc tỉnh có phòng thống trực thuộc cục thống tỉnh, thành phố trực thuộc TW b.Cơ cấu tổ chức tổng cục thống Đứng đầu tổng cục thống tổng cục trưởng tổng cục thống kê, ông LÊ MẠNH HÙNG ... tổng cục thống Tổng cục thống quan trực thuộc phủ, tổ chức theo ngành dọc, gồm: Ở cấp TW có Tổng cục thống Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW có cục thống trực thuộc tổng cục thống kê...
 • 40
 • 312
 • 1

Báo cáo thực tập tại tổng cục thống

Báo cáo thực tập tại tổng cục thống kê
... việt nam 1.Tổ chức Việt nam, hệ thống thống Nhà nớc nói chung thống nông nghiệp nói riêng đợc tổ chức theo hệ tập trung, Tổng cục Thống quản lý đạo Thống bộ, ngành chủ yếu thu thập ... hệ thống Thống nông nghiệp Việt Nam Những tồn tại, hạn chế mặt tổ chức giải pháp khắc phục Thống nông nghiệp Việt Nam từ trớc đến đợc tổ chức theo hệ thống tập trung Hệ thống Tổng cục thống ... liệu thống tổng cục thống thu thập, xử lý công bố, số liệu thống tác nghiệp Bộ thu thập công bố cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW Có phòng nông, lâm nghiệp thuỷ sản thuộc Cục thống kê...
 • 15
 • 41
 • 0

Báo cáo Thực tập tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1

Báo cáo Thực tập tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
... Tổng công ty đợc thành lập theo định 90 QĐ\TTg, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông hợp thành nhiều công ty, xí nghiệp, công trờng giao thông vận tải vốn có truyền thống từ năm 19 50 -19 60 ... ty Căn theo định số 4895 QĐ/TCCB - LĐ cho phép thành lập Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I Trải qua thời kỳ xây dựng, bảo vệ, tái thiết đất nớc Nhiệm vụ tổng Công ty chủ yếu xây dựng ... 70, Tổng công ty đợc giao thi công, xây dựng nhiều công trình cầu đờng bộ, đờng sắt, nhà máy, đóng sửa chữa tàu biển, nhà đân dụng khắp miền đất nớc Trong thời kỳ này, Tổng công ty xây dựng công...
 • 20
 • 143
 • 0

Báo cáo thực tập tại tổng công ty chè Việt Nam.doc

Báo cáo thực tập tại tổng công ty chè Việt Nam.doc
... công ty - Công ty chè Yên Bái - Công ty chè Thái Nguyên 3.6 Các Công ty hạch toán phụ thuộc Tổng công ty (14 Công ty, xí nghiệp) - Công ty chè Thái Nguyên - Công ty chè Yên Bái - Công ty chè Hải ... Công ty xây lắp vật t kỹ thuật Tổng công ty không nắm giữ cổ phần chi phối (4 công ty) - Công ty chè Hà Tĩnh - Công ty chè Quân Chu - Công ty chè Liên Sơn - Công ty khí chè 3.2 Các công ty liên ... thuật Tổng công ty nắm giữ cổ phần công ty sau: Tổng công ty nắm giữ cổ phần chi phối (4 công ty) - Công ty cổ phần chè Kim Anh - Công ty cổ phần chè Trần Phú - Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ - Công...
 • 30
 • 977
 • 4

Báo cáo thực tập tại Chi cục Thuế Tỉnh Bắc Giang.docx

Báo cáo thực tập tại Chi cục Thuế Tỉnh Bắc Giang.docx
... Giang Chi cục thuế Tân Yên Chi cục thuế Việt Yên Chi cục thuế Yên Thế Chi cục thuế Hiệp Hoà Chi cục thuế Lục Nam Chi cục thuế Yên Dũng Chi cục thuế Lục Ngạn Chi cục thuế Lạng Giang Chi cục thuế ... Kiểm tra thuế Phòng Hành -Tài vụ- Ấn Phòng Thanh tra thuế Phòng Tin học Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân Báo cáo thực tập * 10 Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế Bắc Giang: Chi cục thuế TP Bắc Giang ... chung Cục thuế tỉnh Bắc Giang 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển cục thuế tỉnh Bắc Giang Theo nghị định 281/HĐBT (nay phủ) thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 281/HĐBT, Cục thuế Bắc phận...
 • 23
 • 2,345
 • 30

Báo cáo thực tập tại Tổng công ty chè Việt Nam.docx

Báo cáo thực tập tại Tổng công ty chè Việt Nam.docx
... CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM: Tổng công ty chè Việt Nam (viết tắt là: Tổng công ty chè) hình thành phát triển qua nhiều thời kỳ lịch sử, tiền thân Liên hiệp xí nghiệp công nông nghiệp chè Việt ... lại Tổng công ty chè Việt Nam theo mô hình công ty mẹ công ty phủ Bộ Nông nghiệp PTNT phê duyệt - Tiến hành khẩn trương chuyển đổi công ty cổ phần hoá gồm: Công ty chè Thái Nguyên, công ty chè ... thời gian em đến TỔng công ty chè thực tập Bản báo cáo giới thiệu đơn vị thực tập em phần thực trạng hoạt động Tổng công ty chè phần mà em cần phải quan tâm nhiều thời gian thực tập lại Em hy vọng...
 • 34
 • 893
 • 3

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty CP XNK và xây dựng VN - Vinaconex.DOC

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty CP XNK và xây dựng VN - Vinaconex.DOC
... quản lý trình thực xây dựng dự án bên tham gia thực là: Tổng công ty cổ phần Vinaconex, Tổng công ty cổ phần Sông Đà, Tổng công ty cổ phần Xây dựng Tổng công ty cổ phần Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp ... phục vụ cho việc xây dựng dự án • Có đạo công ty tham gia xây dựng dự án tổng công ty Vinaconex, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xây Dưng 4, Công ty cổ phần Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp ... thầu gồm Tổng công ty lớn là: Tổng công ty Vinaconex, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp Thủy lợi, thi công công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt nhà...
 • 37
 • 708
 • 5

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty dệt may Hà Nội..DOC

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty dệt may Hà Nội..DOC
... nghiệp thành công nội, + Năm 1999 chuyển đổi tên thành công ty Dệt May nội +Tháng 3/2007 Công ty Dệt May nội đổi tên thành Tổng công ty Dệt May nội Hiện nay, Tổng công ty Dệt May nội ... gồm đơn vị thành viên sau: - Nhà máy dệt Demin - Nhà máy may - Nhà máy may - Công ty may thời trang - Công ty Cổ phần Dệt Đông Hanosimex - Công ty Cổ phần Dệt Hoàng Thị Loan - Công ty Cổ phần ... chức Tổng công ty 8 2.6.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất Tổng công ty: Trong tổng ty dệt may nội, phận sản xuất nhà máy may dệt vải Bộ phận sản xuất phụ trợ nhà máy sợi, dệt nhuộm Bên cạnh tổng công...
 • 29
 • 1,583
 • 8

Báo cáo thực tập tại tổng Công ty CP dệt may Hà NộI.DOC

Báo cáo thực tập tại tổng Công ty CP dệt may Hà NộI.DOC
... cao tổng công ty sau cổ phần hoá, tăng trưởng chung toàn tổng công ty khoảng 15%/năm, đảm bảo hài hoà lợi ích nhà nước, tổng công ty, cổ đông người lao động, tổng công ty cổ phần Dệt May Nội ... vụ sở y tế Nội quản lý ngành trung tâm y tế tổng công ty Dệt May Nội •Cấp công ty khối phòng ban - Mỗi nhà máy đơn vị sản xuất thành viên tổng công ty, giám đốc nhà máy điều hành quản lý ... 2010 tổng công ty chuyển đơn vị thành viên hoạch toán phụ thuộc tổng công ty sang tổ chức theo mô hình công ty cổ phần để trở thành Công ty liên kết với vốn nhà nước chiếm không 30% vốn điều lệ Công...
 • 20
 • 838
 • 6

Báo cáo thực tập Tại Tổng Công ty Lâm nghiệp VN - Vinafor.DOC

Báo cáo thực tập Tại Tổng Công ty Lâm nghiệp VN - Vinafor.DOC
... viên Tổng công ty Các công ty hạch toán độc lập: Công ty Ván dăm Thái Nguyên Công ty Nông lâm nghiệp Đông Bắc Công ty Lâm nghiệp Hoà Bình Công ty Lâm nghiệp Batơ Công ty MDF Gia Lai Công ty Lâm nghiệp ... La Ngà Các công ty hạch toán phụ thuộc: Công ty lâm sản Giáp Bát Công ty Du lịch Lâm nghiệp dịch vụ Công ty xuất lao động Công ty kinh doanh dịch vụ lâm nghiệp Đồ Sơn Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh ... Ban thi đua Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Thực công tác tổng hợp tình hình chung Văn phòng Tổng công ty tổng hợp theo chuyên đề, lĩnh vực mà lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu - Thực nhiệm vụ...
 • 32
 • 1,244
 • 7

Báo cáo thực tập tại Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – VINACONEX

Báo cáo thực tập tại Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – VINACONEX
... liệu xây dựng; đại lý bán vé máy bay cho hãng nớc III- Các nhiệm vụ Tổng công ty VINACONEX Tổng công ty hàng đầu Bộ Xây Dựng, Tổng công ty xuất nhập xây dựng Việt Nam có nhiệm vụ sau đây: 10 Thực ... hình đó, ngày 10/08/1991 Bộ Xây Dựng định số 432/BXD-TCLĐ chuyển công ty Dịch vụ xây dựng nớc thành Tổng công ty xuất nhập xây dựng Việt Nam VINACONEX Tổng công ty VINACONEX lúc có nhiệm vụ thu ... 1995, công ty xây lắp có, để chủ động bảo đảm tính đa dạng thi công xây lắp công đoạn xây dựng, Tổng công ty đx thành lập công ty chuyên ngành nh Công ty giới lắp máy, Công ty t vấn xây dựng cấp...
 • 41
 • 438
 • 2

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
... nhỏnh Bo him thnh Cụng ty bo him Vit Nam -Nm 1996, B trng b ti chớnh quyt nh v vic thnh lp li Tng cụng ty Bo him Vit Nam. Theo ú Ch tch hi ng qun tr ca Tng cụng ty Bo him Vit Nam ban hnh quyt nh ... Cụng ty khụng trc tip tham gia cỏc hot ng tỏi bo him m tỏi bo him thụng quaTng cụng ty, nhng thc t Tng cụng ty ch l ch o giỏn tip cú cht v mụ, to iu kin cho cụng ty hot ng.Thc cht Cụng ty Bo ... ch ca Tng Cụng TY thụng qua Hi ng tuyn dng ca -Ngoi vic h tr o to trung theo k hoch ca Tng Cụng ty , Cụng ty d kin kinh phớ o to hng nm t ngun Cụng ty khong 150-200triu/nm -Cụng ty khuyn khớch...
 • 24
 • 1,156
 • 7

Báo cáo thực tập tại tổng công ty xây dựng hà nội

Báo cáo thực tập tại tổng công ty xây dựng hà nội
... Tổng công ty xây dựng Nội Tổng công ty xây dựng Nội tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ Xây Dựng gồm 21 doanh nghiệp thành viên có 10 công ty xây dựng, công ty lắp máy điện, nước xây dựng, công ... triển nhà đô thị Công ty tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Công ty lắp máy điện nước xây dựng Công ty kinh doanh vật tư xây dựng Công ty bê tông xây dựng Nội Công ty khí xây lắp Công ty thi công ... kế xây dựng, công ty phát triển kỹ thuật xây dựng Tổng công ty xây dựng Nội hoạt động nước, có đơn vị thành viên đóng địa bàn tỉnh như: công ty K Thanh Hoá, công ty xây dựng số Vinh, công ty...
 • 52
 • 2,495
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap tai chi cuc thuebáo cáo thực tập tai trạm viên thông vnptbáo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo cổ phần hữu nghịbáo cáo thực tập tại nhà khách tổng liên đoànbáo cáo thực tập tại trung tâm viễn thôngbáo cáo thực tập tại công ty viễn thôngbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần traphaco và khoa dược – bệnh viện giao thông vận tải gtvt trung ươngbáo cáo thực tập tại công ty viễn thông bình phướcbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thôngbáo cáo thưc tập tại cục quản lý cạnh tranhbáo cáo thực tập tại viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải hà nộibáo cáo thực tập tại công ty truyền thôngbáo cáo thực tập tại cục bảo vệ môi trườngbáo cáo thực tập tại cục thuế thành phố hồ chí minhbáo cáo thực tập tại phòng cơ sở dữ liệu – cục bảo vệ môi trườngSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bảng nhân 6Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 17. u, ưLần đầu tiên trừ quỷBài 8. Ăn, uống hàng ngàyPhép trừ trong phạm vi 8trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánDE KT CHUONG 1-LOP 11