LUẬN văn THẠC sỹ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU XĂNG dầu của TỔNG CÔNG TY XĂNG dầu PETROLIMEX

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH VKX

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH VKX
... cụng ty TNHH VKX 82 3.3.4 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc ca cụng ty TNHH VKX .84 Trờng đại học kinh tế quốc dân LIÊU TIếN HOàN NÂNG CAO HIệU QUả TIÊU THụ SảN PHẩM CủA CÔNG TY TNHH ... y v nõng cao hiu qu tiờu th sn phm ca mỡnh thi gian ti Trờng đại học kinh tế quốc dân LIÊU TIếN HOàN NÂNG CAO HIệU QUả TIÊU THụ SảN PHẩM CủA CÔNG TY TNHH VKX Chuyên ngành: QUảN TRị ... phỏp nhm nõng cao hiu qu tiờu th sn phm ti cụng ty TNHH VKX Vi nhng xut phng hng cng nh gii phỏp nhm nõng cao hiu qu tiờu th sn phm ca cụng ty TNHH VKX, tụi hi vng cụng ty TNHH VKX s cú nhng...
 • 112
 • 336
 • 2

Luận văn thạcNâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái

Luận văn thạc sĩ Nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái
... tích thực trạng công tác đào tạo nhân lực công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái • Tìm hiểu nguyên nhân mặt tồn công tác đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái • Đưa số ... nguồn nhân lực công tác đào tạo nguồn nhân lực tổ chức • Góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo nhân lực Công ty Đóng góp luận văn: • Hệ thống hóa lý luận công tác đào tạo nguồn nhân lực • Phân ... tham gia công tác trình đào tạo 40 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG YÊN BÁI 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái: 2.1.1...
 • 122
 • 205
 • 2

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy của các công ty cổ phần công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở việt nam

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy của các công ty cổ phần công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở việt nam
... i ro kh i c a công ty c ph n ngành công nghi p ch bi n th c ph m niêm y t Vi t Nam thông qua khóa lu n t t nghi p v tài: Gi i pháp nâng cao hi u qu s d y c a công ty c ph n ngành công nghi p ch ... c a công ty c ph n ngành công nghi p ch bi n th c ph m niêm y t Vi t Nam; u qu s d y ho y tài y t ng h p c a công ty c ph n ngành công nghi p ch bi n th c ph m niêm y t Vi t Nam; xu t gi i pháp ... Công ngh s n xu v y mà công ngh ch bi n th c ph c a th i ch nh ng i ng nhu c u ng cao ây danh sách công ty ngành công nghi p ch bi n th c ph m niêm y t Vi t Nam: 2.1 Danh sách công ty ngành công...
 • 93
 • 66
 • 0

Một số kiến nghị về phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hoá của CN công ty

Một số kiến nghị về phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hoá của CN công ty
... công ty tăng lên cao dẫn đến hậu làm giảm hiệu nhập công ty toán L/C hợp đồng có giá trị lớn công ty lên kết hợp số phơng thức toán khác làm nhằm nâng cao hiệu nhập Tạo vốn hoạt động vốn có hiệu ... phát triển công ty 3.2 Ký kết hợp đồng nhập Trong việc ký kết hợp đồng nhập khẩu, công ty cần phải có ngời có kiến thức tổng hợp nhập công ty số cán làm tốt công việc này, cán công nhân viên ... kinh doanh thiết bị công nghệ cao Về sách quản lý công ty có đội ngũ cán quản lý giỏi nhng không lòng với đội ngũ cán mà công ty ý đến công tác quản lý nhân nh mặt khác công ty Phơng hớng cụ thể...
 • 18
 • 245
 • 0

Luận văn thạc sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế

Luận văn thạc sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế
... TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUỐC TẾ 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản Quốc tế Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản ... hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản Quốc tế Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản Quốc tế CHƯƠNG LÝ LUẬN ... trạng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty TNHH Tích hợp Hệ Thống Quản Quốc tế - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản Quốc tế Đối...
 • 78
 • 722
 • 5

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội
... quan Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Nội 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Đông Á chi nhánh Nội Ngân hàng Đông Á chi nhánh Nội tên đầy đủ ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Nội ... chi nhánh Nội Thứ hai pháp lý cho hoạt động tín dụng nhân ngân hàng Đông Á Thứ ba quy trình tín dụng nhân ngân hàng Đông Á Thư tư sản phẩm tín dụng nhân Ngân hàng Đông Á chi nhánh ... đề hiệu tín dụng nhân - Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng Đông Á chi nhánh Nội - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng Đông Á...
 • 82
 • 290
 • 4

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
... vốn doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Điện Biên Chương 4: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Điện Biên ... hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh Điện Biên Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc quản lý tỉnh Điện Biên ... nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Điện Biên 5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHO 2.1 Doanh nghiệp vừa nhỏ nền kinh...
 • 152
 • 294
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu ở Hà Nội

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu ở Hà Nội
... Hợp tác dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu Nội làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp /Hợp ... khảo Luận văn kết cấu chương: Chương 1: Lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp/ Hợp tác Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại, tổng ... QUẢ SẢN XUẤT 39 KINH DOANH CỦA HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP, KINH DOANH, THƯƠNG MAI, TỔNG HỢP DƯƠNG LIỄU 2.1 Quá trình hình thành phát triển, cấu tổ chức HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh, thương mại,...
 • 112
 • 430
 • 1

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC
... Việt Nam nào? Tại phải nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH thành viên Thăng Long GTC? Tại phải có giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH thành viên Thăng Long GTC? Và giải pháp ... LONG GTC 2.1 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG GTC 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long GTC Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG ... hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng sử dụng vốn Công ty TNHH thành viên Thăng Long GTC Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH thành viên Thăng Long GTC CHƯƠNG...
 • 104
 • 327
 • 2

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long
... THị HảI NÂNG CAO HIệU QUả CHO VAY VớI DOANH NGHIệP NHỏ VừA TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN ĐầU PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH THĂNG LONG Chuyên ngành: KINH Tế TàI CHíNH - NGÂN HàNG Hà ... THị HảI NÂNG CAO HIệU QUả CHO VAY VớI DOANH NGHIệP NHỏ VừA TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN ĐầU PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH THĂNG LONG Chuyên ngành: KINH Tế TàI CHíNH - NGÂN HàNG ngời ... qu cho vay tr i chi phớ cho vay (li nhun trc thu t hot ng cho vay DNNVV) hay bng kt qu chia cho chi phớ nh lói thu c t hot ng cho vay DNNVV/ chi phớ cho vay DNNVV Li nhun trc thu t hot ng cho vay...
 • 110
 • 1,031
 • 13

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh
... luận vốn hiệu sử dụng vốn kinh doanh, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty ... pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty 70 3.2.1 Chủ động công tác huy động sử dụng vốn kinh doanh 70 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 73 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động ... Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 31 Kết luận Chương 33 Chương THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN CẦU KHẢI MINH 34 2.1 Khái quát công ty TNHH Toàn...
 • 98
 • 423
 • 2

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long
... trình cổ phần hoá Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long đổi tên thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long (VCB Thăng Long) ... chi nhánh ngân hàng vấn đề chưa xem xét giải cách toàn diện 1.6 Bố cục luận văn Tên luận văn Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long ... thương mại 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QỦA HUY ĐỘNG VÔN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 3.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Thăng...
 • 91
 • 247
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
... DNNVV Ngân hàng thương mại Chương - Thực trạng hiệu tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng Chương - Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV Ngân hàng ... g : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức Tín dụng VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB HP : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng ... hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng 1 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng...
 • 102
 • 134
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
... trạng sử dụng vốn Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ, tác giả chọn đề tài Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình làm luận văn thạc sỹ Luận văn sử dụng phương ... vốn hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Khu ... với thực trạng sử dụng vốn Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ, tác giả chọn đề tài Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình làm luận văn thạc sỹĩ .2 Mục đích...
 • 113
 • 275
 • 1

Luận văn thạc sỹ - Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần iuEdu

Luận văn thạc sỹ - Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần iuEdu
... cỏc chc nng khỏc ca Cụng ty Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN LÊ THị THANH XUÂN NÂNG CAO HIệU QUả Sử DụNG TàI SảN TạI CÔNG TY Cổ PHầN IUEDU Chuyên ngành: Kinh tế Tài Ngân hàng Ngời hớng ... doanh nghip - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng hiu qu s dng ti sn ti Cụng ty c phn iuEdu - xut mt s gii phỏp nõng cao hiu qu s dng ti sn ti Cụng ty c phn iuEdu i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn ... Cụng ty c phn iuEdu núi riờng Qun lý v s dng hiu qu ti sn gúp phn nõng cao cụng tỏc qun lý ti chớnh, t ú gúp phn nõng cao hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty. Tuy nhiờn, vic nõng cao hiu...
 • 116
 • 258
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế và xây dựng hải dươngnghiên cứu cơ sở hình thành khung giá đất, thực trạng việc áp dụng khung giá đất ở thành phố kon tum – tỉnh kon tumnghiên cứu hợp đồng kỳ hạn foward contractnghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe vị thành niên và một số yếu tố liên quan của học sinh thpt ở quận ninh kiều thành phố cần thơ năm 2016Nghiên cứu thống kê về chất lượng dịch vụ gửi xe trường đại học ngoại thương cơ sở ingười đàn bà và con chó nhỏ chekhov văn học ngaNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtso sánh vitamin tổng hợp tự nhiên và tổng hợpPhân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sảnphân tích khóang trong thực phẩm (xác định độ tro, độ kiềm của tro)phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerphương pháp quy nạp trong toán họcquy trình công nghệ sản xuất shorteningtiểu luận chiến lược giá quốc tếThất thoát – lãng phí trong ĐTXDCB và những biểu hiện cụ thểThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpthực tiễn và biện pháp thúc đẩy hoạt động marketing mix tại tổng công ty cà phê việt nam