DE LUYEN TAP VO CO 1

De on tap vo co lop 11

De on tap vo co lop 11
... với Ba(OH)2 d có kết tủa xuất DD chứa A HCO3- d B HCO3- CO3 2- C CO3 - D cha đủ đ/k xác định Câu 26: Hoà tan hoàn toàn mg hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 (Trong nFeO = nFe3O4) HNO3 Cho từ từ dd NH3 ... Câu 20: Dãy ion sau đâythuộc dd A Cu2+, NH4+, S2-, Cl-, OH- C K+, PO43-, NH4+, Cl-, SO24 3+ 2+ + B Fe , CO3 , Na , NO3 , H D HCO3-, Ca2+, Mg2+, H+, CO3 2- Câu 21: Dãy chất sau chứa ... dd muối sau: NH4Cl, AlCl3, NaCl, BaCl2, NáHO4, NaHCO3, Na 2CO3 , FeCl3 Số dd có pH < A B C D Câu 28: Nhiệt phân hoàn toàn 20g hỗn hợp CaCO3, KHCO3 Toàn khí thoát hấp thụ vào 250 ml dd Ba(OH) 0,1M...
 • 2
 • 260
 • 0

Đề luyện tập sóng học pps

Đề luyện tập sóng cơ học pps
... Câu 23: Điều sau sai nói sóng dừng? A Khoảng cách hai nút hai bụng liên tiếp bước sóng λ B Sóng dừng sóng có bụng nút cố định không gian C Trong tượng sóng dừng, sóng tới sóng phản xạ thoả mãn điều ... đại C Khi sóng tới sóng phản xạ truyền theo phương, chúng giao thoa với tạo thành sóng dừng D Các bụng sóng cách số nguyên lần bước sóng t x Câu 30: Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 8cos ... giây Chu kì sóng A T = 50 s B T = s C T = s D T = 0,1 s Câu 31: Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào A Năng lượng sóng B Tần số dao động C Bước sóng D Môi trường truyền sóng Câu 32: Sóng học lan truyền...
 • 4
 • 211
 • 0

ĐỀ LUYỆN TẬP SÓNG HỌC ppt

ĐỀ LUYỆN TẬP SÓNG CƠ HỌC ppt
... D P(d1 = 26cm d2 =27cm) Câu 11 .Sóng dừng sợi dây chồng chất hai sóng truyền theo chiều ngược nhau: u1 = u0sin(kx - t) u2 = u0sin(kx + t) Biểu thức sau biểu thị sóng dừng dây ấy: A u = u0sin(kx).cos(tt) ... thường dây, với biên độ 3cm chu kỳ 1,8s sau giây chuyển động truyền 15m dọc theo dây Tìm bước sóng sóng tạo thành truyền dây A 9m B 6,4m C 4,5m D 3,2m E 2,77m Câu 10 Trong thí nghiệm giao thoa ... thuyền dập dềnh lên xuống chỗ 15 lần thời gian 30s thấy khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 18 m Xác định vận tốc truyền sóng A v =4,5 m/s B.v = 12 m/s C v = 2,25 m/s D v = 3m/s Câu Tìm câu phát...
 • 3
 • 190
 • 0

Chuyên đề bài tập và hữu rất hay

Chuyên đề bài tập vô cơ và hữu cơ rất hay
... 120 C 240 D 360 Chuyên đề 2: Bài toán tạo muối NH4NO3 Cách nhận dạng: - Bài toán kim loại có tính khử mạnh (K Ba Zn) - Nếu toán không cho sản phẩm khử phải kiểm tra 2 Phân loại * Bài toán cho biết ... Loại hợp chất hữu tác dụng với dung dịch kiềm: A Axit hữu cơ; phenol; ancol đa chức có chứa hai nhóm –OH liên kết hai nguyên tử cacbon cạnh B Este; dẫn xuất halogen; muối axit hữu C Xeton; anđehit; ... C12H22O11 (mantozơ) Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu (đh-a-09) Cho hợp chất hữu cơ: C2H2, C2H4, CH2O (mạch hở), C3H4O2 (mạch hở đơn chức), biết C3H4O2 không làm đổi màu quỳ tím...
 • 13
 • 330
 • 0

Đề ôn tập

Đề ôn tập vô cơ
... hỗn hợp HCl 10% H2SO4 12% vừa đủ thu 11,297m gam dung dịch M A Ca B Mg C Zn D Al ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ( VÔ CƠ) - ĐỀ SỐ ABC001 Trang 2/4 Câu 26: Cho m gam bột Al vào 400ml dung dịch hỗn hợp FeCl ... Na2CO3, NaHSO4 dư, NH3, NaOH, HCl dư Số phản ứng sau kết thúc có kết tủa là: A B C D ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ( VÔ CƠ) - ĐỀ SỐ ABC001 Trang 3/4 Câu 39: D/dịch X gồm CH3COOH 0,2M (Ka = 1,75.10 -5) CH3COONa ... , Cl & NH4 , H , SO4 , NO3 D K+ , NH4+ , CO32-, Cl- & Mg2+, H+ , SO42- , NO3- ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ( VÔ CƠ) - ĐỀ SỐ ABC001 Trang 4/4 ...
 • 4
 • 277
 • 0

bai tap vo co luyen thi dh theo chu de

bai tap vo co luyen thi dh theo chu de
... tập Dẫn 3,36lit khí CO2 vào 50ml dung dịch NaOH 2M Khối lượng muối thu là: A mNaHCO3= 8,4g B mNa 2CO3 = 15,9g B C mNa 2CO3 = 10,6g D mNaHCO3=4,2g, mNa 2CO3 = 5,3g Dẫn 3,36lit khí CO2 vào 200ml dung ... 18,9g Dẫn 0,56lit CO2 (đkc) vào 200ml dung dịch Ca(OH) 0,1M Sau phản ứng khối lượng muối thu là: A mCaCO3= 2,5g B mCaCO3= 1,5g, mCa(HCO3)2= 0,81g C mCaCO3= 1,5g, D mCaCO3=1,5g, mCa(HCO3)2= 0,75 g ... 0,615 lit khí CO2 270C, 1atm vào 300ml dung dịch Ca(OH) 0,2M, sau phản ứng thu muối có khối lượng là: A mCaCO3= 6g B mCaCO3= 5g, mCa(HCO3)2= 2,5g C mCaCO3= 2,5g, D mCaCO3=5g, mCa(HCO3)2= 3,2 g...
 • 19
 • 367
 • 1

Đề luyện tập ôn thi TNPT (có đáp án)

Đề luyện tập ôn thi TNPT (có đáp án)
... lãnh thổ công nghiệp Các khu vực tập trung công nghiệp theo lãnh thổ: – Đồng sông Hồng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao nước Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp ... chế: + Thi u tác phong lao động công nghiệp, kỉ luật lao động hạn chế + Lực lượng lao động có trình độ cao ít, đội ngũ cán quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề thi u chưa đáp ứng nhu cầu công nghiệp ... trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng bằng: Đồng sông Cửu Long – Diện tích đất nông nghiệp lớn, bình quân đất theo đầu người cao – Màu mỡ dải phù sa nước ven sông Tiền, sông Hậu thâm canh trồng...
 • 16
 • 246
 • 0

Bài giảng Các đề luyện tập cho truyện ngắn Vợ chồng A Phủ

Bài giảng Các đề luyện tập cho truyện ngắn Vợ chồng A Phủ
... đích thực góp phần nhân đạo h a tâm hồn bạn đọc Nam Cao quan niệm truyện ngắn “Đời th a Đề 3:M a xuân thiên nhiên lòng Mị Hình tượng tranh m a xuân truyện vợ chồng A Phủ Là bút văn xuôi đương đại ... cao Vì truyện ngắn Vợ chồng A Phủ mãi đọng lại lòng người đọc ĐỀ : Đề :Phân tích tâm trạng hành động nhân vật Mị đêm cứu A Phủ Mị nhân vật trung tâm truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ" mà nhà văn ... có đấu tranh để chống lại dù vùng lên cách tự phát Mị Quả thật qua tác phẩm giúp ta hiểu nhiều điều sống Với truyện ngắn Vợ chồng A Phủ nói riêng tập Truyện Tây Bắc” nói chung, ta hiểu Tô...
 • 6
 • 4,500
 • 72

Đầy đủ các chuyên đề Hoá học và Hoá học hữu luyện thi đại học

Đầy đủ các chuyên đề Hoá học vô cơ và Hoá học hữu cơ luyện thi đại học
... tăng, tính oxi hoá tăng B tăng, tính oxi hoá giảm C giảm, tính oxi hoá giảm D giảm, tính oxi hoá tăng Câu 3: điều kiện thờng H2O chất lỏng, H2S, H2Se H2Te chất khí A oxi nớc có lai hoá sp3 B H2O ... không A Các halogen phi kim mạnh chu kỳ B Các halogen có số oxi hóa -1; 0; +1; +3; +5; +7 C Các halogen có electron lớp thuộc phân lớp s p D Tính oxi hoá halogen giảm dần từ flo đến iod Câu 3: Các ... photpho A đỏ B vàng C trắng D nâu Câu 3: Các số oxi hoá có photpho A 3; +3; +5 B 3; +3; +5; C +3; +5; D 3; 0; +1; +3; +5 Câu 4: So với photpho đỏ photpho trắng có hoạt tính hoá học A B không so...
 • 96
 • 3,447
 • 23

Bài tập trong đề thi đại học

Bài tập vô cơ trong đề thi đại học
... HNO3 dung dịch Y, sau thêm (giả thi t iệu suất phản ứng 100%) A c mol bột Al vào Y B c mol bột Cu vào Y C 2c mol bột Al vào Y D 2c mol bột Cu vào Y BÀI TẬP VÔ CƠ TỪ NĂM 2007-2011 Câu 8: (ĐHA07)Hoà ... Al D N2O Fe Câu 5: (ĐHB09) Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu Al vào dung dịch HNO BÀI TẬP VÔ CƠ TỪ NĂM 2007-2011 đặc, nóng thu 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Y ... Zn Câu 15: lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu 1,344 lít hiđro (ở đktc) dung dịch chứa BÀI TẬP VÔ CƠ TỪ NĂM 2007-2011 m gam muối Giá trị m A 9,52 B 10,27 D 7,25 C 8,98 Câu 16: (ĐHB08) Cho...
 • 23
 • 667
 • 1

Kiến thức bản chắc lọc và các đề luyện tập các tác phẩm văn học thi vào lớp 10

Kiến thức cơ bản chắc lọc và các đề luyện tập các tác phẩm văn học thi vào lớp 10
... ngờ - Hình ảnh chọn lọc mang nét đặc trưng giao mùa hạ - thu c Chủ đề: Thi n nhiên suy ngẫm đời B CÁC DẠNG ĐỀ: Dạng đề điểm: * Đề 1: - Viết đoạn văn khoảng 10 câu trình bày cách hiểu em hai câu ... cuéc ®êi B CÁC DẠNG ĐỀ: Dạng đề điểm: * Đề 1: "Ánh trăng" nhan đề đa nghĩa Hãy viết đoạn văn ( từ 15-20 dòng) để làm sáng tỏ ý kiến - Ánh trăng Nguyễn Duy hình ảnh đẹp thi n nhiên với tất thi vị, ... TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN: Tác giả: Thanh Hải (1930 – 1980) quê huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thi n Huế - Tham gia hoạt động văn nghệ từ cuối năm kháng chiến chống Pháp Là bút có công xây dựng văn học...
 • 51
 • 822
 • 2

25 ĐỀ LUYỆN TẬP KÌ THI TUYỂN SINH ĐH MÔN SỬ (có đáp án)

25 ĐỀ LUYỆN TẬP KÌ THI TUYỂN SINH ĐH MÔN SỬ (có đáp án)
... PHẦN BỘ ĐỀ LUYỆN TẬP  Trang CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM ... Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn thi: LỊCH SỬ; ... Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn thi: LỊCH SỬ;...
 • 33
 • 2,479
 • 3

SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
... Do đó: Tôi đả sử dụng giải pháp thay Sử dụng đồ khái niệm để ôn tập, cố, hệ thống hóa kiến thức, thông qua rèn luyện tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học Chương II Xây dựng sử dụng ... hệ thống đồ khái niệm phần di truyền học sinh học 12 phục vụ cho dạy học - Sử dụng đồ khái niệm đả xây dựng để dạy học ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, ... trình độ HS THPT Sau xin đưa số VD cho việc sử dụng đồ khái niệm để ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức Có thể tóm tắt Các hình thức sử dụng PHT để ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức Bảng.2.1...
 • 20
 • 979
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề hóa học vô cơ 11de on tap huu co 12de thi hoa vo co 1de thi hoa vo co 12các dạng bài tập vô cơ 12đề cương hóa vô cơ 1nguyên tắc sử dụng trò chơi hoc tập để luyện tập củng cố biểu tượng về định hương không gian cho trẻ mẫu giáođề luyện tập tổng hợp số 1bài tập hóa học vô cơ 11cách giải bài tập hóa vô cơ 12phương pháp giải bài tập hóa vô cơ 12bài tập hóa vô cơ 11 nâng caobài tập hóa học vô cơ 12ôn tập hóa học vô cơ 12các dạng bài tập hóa học vô cơ 11ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhtính toán hồ nước máiHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DONGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20175. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN