Phân tích việc thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt GPP tại các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh kiên giang

PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN c c TIÊU CHU n THỰC HÀNH tốt “GPP” tại c c NHÀ THUỐC TRÊN địa bàn TỈNH KIÊN GIANG

PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN c c TIÊU CHU n THỰC HÀNH tốt “GPP” tại c c NHÀ THUỐC TRÊN địa bàn TỈNH KIÊN GIANG
... TRƢỜNG ĐẠI H C C N I KHA VĨNH XUY N PH N TÍCH VI C TH C HI N C C TIÊU CHU N TH C HÀNH TỐT “GPP” TẠI C C NHÀ THU C TR N ĐỊA B N TỈNH KI N GIANG LU N V N C SĨ CHUY N KHOA C P I CHUY N NGÀNH: ... nhà thu c đ t GPP địa b n Ki n Giang Ph n tích vi c th c chế độ th c hành tốt “GPP” nhà thu c địa b n tỉnh Ki n Giang M c tiêu Ph n tích vi c trì GPP M c tiêu Ph n tích vi c th c GPP thông qua ... t c qu n hành nghề dƣ c địa b n Tỉnh Ki n Giang Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƢ C VỀ “TH C HÀNH TỐT NHÀ THU C- GPP” 1.1.1 Lịch sử hình thành nguy n t c, tiêu chu n Th c hành tốt nhà thu c Trƣớc...
 • 81
 • 255
 • 6

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
... Kiên Giang + Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận nguồn tín dụng thức hộ nông dân trồng lúa địa bàn tỉnh + Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay tín dụng thức hộ nông dân trồng lúa ... tiêu chung: Đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn hộ nông dân sản xuất lúa địa bàn tỉnh Kiên Giang, thuận lợi khó khăn hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn tín dụng Để xuất giải pháp ... NHA TRANG  VŨ TÚ BANG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành...
 • 104
 • 339
 • 6

Luận văn: Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động chế biến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang potx

Luận văn: Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động chế biến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang potx
... chung Phân tích nhân tố tác động đến hoạt động chế biến xuất thủy sản doanh nghiệp địa bàn tỉnh Kiên Giang - Mục tiêu cụ thể +Phân tích nhân tố bên tác động đến hoạt động chế biến xuất thủy sản; ... triển Kim ngạch xuất năm 2003-2006 cấu thị trường xuất thủy sản tỉnh 2003-2006 Chương 4: Phân tích nhân tố tác động đến hoạt động chế biến xuất thủy sản tỉnh Kiên Giang 4.1 Các nhân tố bên 4.1.1 ... Thơ - Tên học viên: Nguyễn Thành Quốc - Tên luận văn: Phân tích nhân tố tác động đến hoạt động chế biến xuất thủy sản doanh nghiệp địa bàn tỉnh Kiên Giang - Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thị Thanh...
 • 19
 • 630
 • 0

đánh giá chất lượng dịch vụ của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh khánh hòa

đánh giá chất lượng dịch vụ của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh khánh hòa
... tài Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà thuốc địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm Luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên cứu hài lòng khách hàng đến mua thuốc nhà thuốc địa bàn tỉnh Khánh ... chăng; Giá thuốc mà bạn mua phù hợp với chất lượng; Nhà thuốc bán thuốc giá niêm yết; Nhà thuốc có niêm yết giá bán rõ ràng cho tất thuốc Chất lượng thuốc đánh giá tốt thể qua đặc điểm: Nhà thuốc ... với chất lượng Nhà thuốc bán thuốc giá niêm yết Nhà thuốc có niêm yết giá bán rõ ràng cho tất thuốc  Đảm bảo chất lượng thuốc Nhà thuốc mua thuốc từ công ty cung cấp có uy tín Các thuốc bán nhà...
 • 120
 • 458
 • 6

Giải pháp hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang luận văn thạc sĩ 2015

Giải pháp hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang luận văn thạc sĩ 2015
... THỰC TRẠNG GIAN LẬN THU TNDN CỦA CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 2.4.1 Hình thức gian lận thu TNDN DN địa bàn tỉnh Kiên Giang Thực trạng gian lận thu TNDN DN xảy địa bàn tỉnh Kiên Giang chủ ... trạng gian lận thu TNDN DN địa bàn tỉnh Kiên Giang Trên sở nêu lên kết đạt tồn việc hạn chế gian lận thu TNDN từ đề x xuất giải pháp nhằm hạn chế gian lận thu TNDN DN địa bàn tỉnh Kiên Giang ... tính thu thu suất Số thu TNDN phải nộp kỳ tính thu tính thu nhập tính thu nhân với thu suất - Thu nhập tính thu : Thu nhập tính thu kỳ tính thu xác định thu nhập chịu thu trừ thu nhập...
 • 98
 • 359
 • 2

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh kiên giang luận văn thạc sĩ 2015

Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh kiên giang luận văn thạc sĩ 2015
... niệm phân cấp quản Ngân sách Nhà nước 1.2.2 Mục tiêu phân cấp quản Ngân sách Nhà nước 1.2.3 Vai trò phân cấp quản Ngân sách Nhà nước 10 1.2.4 Nguyên tắc phân cấp quản Ngân sách ... đạt phân cấp quản Ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Kiên Giang 68 2.5 Một số tồn chủ yếu phân cấp quản Ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Kiên Giang 70 2.5.1 Hệ thống ngân sách ... sở luận NSNN phân cấp quản NSNN Chương 2: Thực trạng phân cấp quản NSNN địa bàn tỉnh Kiên Giang thời gian qua Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản NSNN địa bàn tỉnh Kiên Giang...
 • 127
 • 312
 • 1

Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh phú thọ

Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh phú thọ
... vậy, nghiên cứu đề tài Nghiên cứu mức độ hài lòng khách hàng mua thuốc nhà thuốc địa bàn tỉnh Phú Thọ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng khách hàng mua thuốc nhà ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu + Các nhà thuốc đạt GPP địa bàn tỉnh Phú Thọ + Khách hàng đến mua thuốc 18 tuổi nhà thuốc địa bàn tỉnh Phú Thọ - Tiêu chuẩn lựa chọn: Khách hàng đến mua thuốc ... không hài lòng; không hài lòng; bình thƣờng; hài lòng; hài lòng Ngoài ngƣời ta dùng thang đo Likert Likert mức độ [36] 1.5 Các nghiên cứu liên quan đến mức độ hài lòng khách hàng mua thuốc nhà thuốc...
 • 96
 • 507
 • 10

Nghiên cứu việc thực hiện quy chế đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố sơn la

Nghiên cứu việc thực hiện quy chế đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố sơn la
... thực quy chế đơn thuốc điều trị ngoại trú, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu việc thực quy chế đơn thuốc điều trị ngoại trú nhà thuốc địa bàn thành phố Sơn La" Với mục tiêu nghiên cứu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM THỊ XUÂN NGHIÊN CỨU VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN ... lệ đơn thuốc điều trị ngoại trú, kê theo qui chế đơn thuốc điều trị ngoại trú Bộ Y tế Tìm hiểu hiểu biết, thực hành số yếu tố liên quan đến việc sử dụng thuốc theo đơn bệnh nhân địa bàn thành...
 • 75
 • 225
 • 2

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
... cường công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Chương2 : Thực trạng công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang Chương3 : Giải pháp tăng cường quản thuế GTGT doanh nghiệp ... cục thuế tỉnh Bắc Giang, em tìm hiểu nghiên cứu công tác quản thu thuế GTGT chọn đề tài Thực trạng công tác quản thuế GTGT Doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang Mục đích đề tài: Tìm hiểu thực ... nghiệp Mong đề tài Thực trạng công tác quản thuế GTGT Doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa đến công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Là sinh viên, hiểu biết luận thực tiễn hạn chế...
 • 45
 • 775
 • 10

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
... quản thu thuế GTGT chọn đề tài Thực trạng công tác quản thuế GTGT Doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang Mục đích đề tài: Tìm hiểu thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp ... cường công tác quản thuế nói chung quản thuế GTGT doanh nghiệp nói riêng Dương Tuấn Anh 11 Lớp: 9A03 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG THỰCTRẠNGCÔNGTÁCQUẢNLÝTHU GTGT ỐIVỚICÁCDOAN HNGHIỆPTRÊNĐỊABÀNTỈNHBẮCGIANG ... hưởng đến công tác quản thu địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung cần thiết phải tăng cường công tác quản thuế GTGT Doanh nghiệp nói riêng - Hầu hết doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang có quy...
 • 43
 • 395
 • 1

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
... cáo thực tập NỘI DUNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội Bắc Giang tác động đến tổ chức thu thuế thực ... năm Cục thuế tỉnh Bắc Giang vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ... chức thực công tác đăng ký thuế, xử hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế phạm vi Cục Thuế quản Phòng Quản nợ cưỡng chế nợ thuế: Thực công tác quản nợ thuế, đôn đốc thu tiền thuế...
 • 23
 • 505
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng phần mềm kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai

Đánh giá tình hình sử dụng phần mềm kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai
... đánh giá tình hình sử dụng phần mềm kế tốn doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Nai làm đề tài nghiên cứu Mục Tiêu Nghiên Cứu  Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng phần mềm kế tốn doanh nghiệp địa bàn ... cơng doanh nghiệp -34- Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TỐN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 2.1 Thực trạng việc ứng dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đồng ... bảng kết khảo sát doanh nghiệp tình hình sử dụng phần mềm kế tốn đƣợc khảo sát ta thấy tổng số doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế tốn nƣớc 99/150 doanh nghiệp chiếm 66% Các doanh nghiệp sử dụng...
 • 58
 • 451
 • 8

Luận văn: Thực trạng và một số vấn đề về nâng cao công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhGiang giai đoạn 1997 – 1999 và hiện nay ppt

Luận văn: Thực trạng và một số vấn đề về nâng cao công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 1997 – 1999 và hiện nay ppt
... Lí S DNG NSNN TNH H GIANG I II iu kin t nhiờn- kinh t-xó hi ca tnh H Giang Thc trng cụng tỏc qun v s dng NSNN tnh H Giang 1997- 1999 III ỏnh giỏ tỡnh hỡnh cụng tỏc qun thu thu my nm qua ... GII PHP CH YU NNG CAO CễNG TC QUN Lí V S DNG NSNN CA TNH H GIANG I II I II Phng hng, mc tiờu chung Nhng gii phỏp chung ch yu nõng cao cụng tỏc qun v s dng NSNN ca tnh H Giang Kin ngh v kt ... thỳc y v gúp phn xõy dng c cu nụng thụn mi ngy mt tin b, hp II THC TRNG CễNG TC QUN Lí V S DNG NSNN CA TNH H GIANG NM 1997 - 1999 Nm 1999 l nm th ba thc hin lut NSNN Mc dự tnh mi c tỏi lp, c...
 • 59
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 phân tích nhận thức của khách hàng về thương hiệu mobifone trên địa bàn tp vinhthực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giangmục tiêu quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giang đến năm 2010khảo sát và đánh giá năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giangkết quả khảo sát năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giangmột số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giang đến năm 2010một số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giangthực trạng chỉ đạo thực hiện hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong các trường thcs trên địa bàn tỉnh bắc kạnphân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả về tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh bến tre giai đoạn 2004 2006điều tra phân tích đánh giá tình hình chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hà giangtiểu luận một tình huống thực tế về giải quyết tranh chấp nhà đất trên địa bàn tỉnh bà rịa – vũng tàutiểu luận một tình huống thực tế về giải quyết tranh chấp nhà đất trên địa bàn tỉnh bà rịa – vũng tàu potxnghiên cứu các giải pháp thúc đẩy ứng dụng internet và thương mại điện tử để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nam địnhthực trạng hoạt động tín dụng tại các nhtm trên địa bàn tỉnh an giangthực trạng hoạt động tín dụng tại các nhtm trên địa bàn tỉnh an giang từ năm 2000 đến năm 2004De reading ieltsDe nghe ieltsBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoQuê hương bão lụt nữa rồitất tần tật từ vựng về các loài động vậtđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤso sanh tin nguong ton giao me tinTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốHoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai ChâuTuần 9. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945mệnh đề quan hệchuyen de phan ung oxi hoa khuExercises PHRASAL VERBS LOOK vs PUTThì hiện tại đơnEXERCISE FOR LESSON 2PHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Namtopload grammar 1 3q