giao an 10 ki2 chuan

giao an 10 cb chuan hay moi nhat

giao an 10 cb chuan hay moi nhat
... in groups and discuss advantages and disadvantages of the radio Suggested answer Advantages - It provides you hourly updated news and information - It is convenient because you a can listen to ... disadvantages introduce advantages of… + To list and add ideas 10 UNIT DO THI DINH- English Teaching Group- Co Loa High School + To explain + To conclude advantage s or disadvanta ges To list and ... in charge of advantages and the rest will deal with disadvantages Distribute A0sized papers, whiteboard markers - Ask Ss to discuss the advantages and disadvantages of the radio and take notes...
 • 18
 • 228
 • 0

giáo án 10 theo chuẩn KT Tuần 1-5

giáo án 10 theo chuẩn KT Tuần 1-5
... báu) -VHDG giáo dục điều gì? 2.VHDG có giá trị giáo dục sâu sắc đạo lí làm người: Cho ví dụ tác phẩm cụ thể? - VHDG giáo dục người tinh thần yêu nước (Thánh Gióng,Thạch Sanh,Tấm -VHDG giáo dục ... Xuân lộc Dặn dò : + Về nhà đọc lại tác phẩm, học bài, làm tập + Chuẩn bị mới: Văn ( Tiếp theo) Tiết 10 (12/09/2 010) VĂN BẢN(tiếp theo) A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: - Nâng cao lực phân tích ... gì? +Chị Dậu gặp cán cách mạng giác ngộ - Theo suy ngẫm nhà văn, “hậu thân” +Chị Dậu người đậy nắp hầm bem để che dấu CM chị Dậu kể nào? Đề 1: Ánh sáng: * Cho HS thảo luận theo nhóm (mỗi nhóm...
 • 38
 • 172
 • 0

Gián án giao an 10 kì - chuan kien thuc ki nang

Gián án giao an 10 kì - chuan kien thuc ki nang
... tập trang 108 SGK Bài tập nhà 4, trang 108 SGK Trang 10 Tiết PPCT: 42 Giáo án hóa 1 0- HKII NS : ND: Bài 27 BÀI THỰC HÀNH SỐ Tính chất hóa học khí clo hợp chất clo I Chuẩn ki n thức, kĩ Ki n thức ... O2 Dặn dò - BT nhà: → trang 12 7-1 28 SGK - Chuẩn bị bài: “Lưu huỳnh” Trang 25 Giáo án hóa 1 0- HKII Tiết PPCT: 50 NS : ND: Bài 30 LƯU HUỲNH I Chuẩn ki n thức, kĩ Ki n thức Biết được: - Vị trí, cấu ... phản ứng KClO3 + HCl − tập nhà: → 7(SGK trang 101 ) Dặn dò - Làm BT SGK SBT - Chuẩn bị “ Hidro Clorua - Axit Clohidric Muối Clorua” Trang Giáo án hóa 1 0- HKII Tiết PPCT: 39, 40 NS : ND: Bài 23 HIĐROCLORUA...
 • 56
 • 209
 • 0

Tài liệu giao an 10 kì - chuan kien thuc ki nang

Tài liệu giao an 10 kì - chuan kien thuc ki nang
... tập trang 108 SGK Bài tập nhà 4, trang 108 SGK Trang 10 Tiết PPCT: 42 Giáo án hóa 1 0- HKII NS : ND: Bài 27 BÀI THỰC HÀNH SỐ Tính chất hóa học khí clo hợp chất clo I Chuẩn ki n thức, kĩ Ki n thức ... O2 Dặn dò - BT nhà: → trang 12 7-1 28 SGK - Chuẩn bị bài: “Lưu huỳnh” Trang 25 Giáo án hóa 1 0- HKII Tiết PPCT: 50 NS : ND: Bài 30 LƯU HUỲNH I Chuẩn ki n thức, kĩ Ki n thức Biết được: - Vị trí, cấu ... lại tập làm để chuẩn bị làm ki m tra tiết Trang 22 Giáo án hóa 1 0- HKII Tiết PPCT: 49 NS : ND: Chương Bài 29 OXI - OZƠN I Chuẩn ki n thức, kĩ Ki n thức Biết được: - Oxi: Vị trí, cấu hình lớp electron...
 • 56
 • 198
 • 0

Gián án giao an 10 kì - chuan kien thuc ki nang

Gián án giao an 10 kì - chuan kien thuc ki nang
... tập trang 108 SGK Bài tập nhà 4, trang 108 SGK Trang 10 Tiết PPCT: 42 Giáo án hóa 1 0- HKII NS : ND: Bài 27 BÀI THỰC HÀNH SỐ Tính chất hóa học khí clo hợp chất clo I Chuẩn ki n thức, kĩ Ki n thức ... O2 Dặn dò - BT nhà: → trang 12 7-1 28 SGK - Chuẩn bị bài: “Lưu huỳnh” Trang 25 Giáo án hóa 1 0- HKII Tiết PPCT: 50 NS : ND: Bài 30 LƯU HUỲNH I Chuẩn ki n thức, kĩ Ki n thức Biết được: - Vị trí, cấu ... phản ứng KClO3 + HCl − tập nhà: → 7(SGK trang 101 ) Dặn dò - Làm BT SGK SBT - Chuẩn bị “ Hidro Clorua - Axit Clohidric Muối Clorua” Trang Giáo án hóa 1 0- HKII Tiết PPCT: 39, 40 NS : ND: Bài 23 HIĐROCLORUA...
 • 56
 • 229
 • 0

Bài soạn GIAO AN 10 THEO CHUAN KTKN CỰC HAY

Bài soạn GIAO AN 10 THEO CHUAN KTKN CỰC HAY
... Ý BÀI VĂN THUYẾT MINH: Bố cục: phần a Mở bài: Giới thiệu đối tượng b Thân bài: Nội dung liên quan đối tượng c Kết quả: Nêu suy nghĩ có liên quan đối tượng Cách xếp ý: Theo trình tự: Thời gian ... MINH: 1……… - Chủ đề đoạn văn quan niệm Anh xtanh thời gian tương đối - Câu chủ đề: “Với Anh xtanh, thời gian… trở nên co dãn tỏ phụ thuộc vào chuyển động người quan sát.” - Kết hợp phương pháp nêu ... thân u thích? Dàn bài: a Mở bài: - Giới thiệu chung danh nhân u thích b Thân bài: - Tìm chọn ý: Cần cung cấp tri thức (đầy đủ, xác, khoa học) - Sắp xếp ý: Theo hệ thống c Kết bài: - Khái qt lại...
 • 91
 • 184
 • 0

giao an 10 ,12theo chuan kien thuc ki nang

giao an 10 ,12theo chuan kien thuc ki nang
... mp + mn + me = 7*1,6726 .10- 27 + 7*1,6748 .10- 27 + 7*9 ,109 4 .10- 31 = 2,34318 .10- 27 (kg) = 2,34318 .10- 24 (g) b.Tính tỉ số khối lượng electron b me = 7*9 ,109 4 .10- 31 = 6,37658 .10- 27 (g) nguyên tử nitơ ... electron kim loại, phi kim Để đạt đến cấu hình electron bền giống khí nguyên tử kim loại, phi kim phải nhường hay nhận electron → Định nghĩa tính kim loại, phi kim Xem ranh giới tương nguyên tố kim ... -Các kim loại ki m có electron lớp electron Rb Rubidi 5s1 ? : ns1 Cs Xesi 6s -Từ suy cấu hình electron Fr Franxi (nguyên tố phóng xạ) nguyên tử kim loại ki m -Cấu hình electron nguyên tử kim loại...
 • 114
 • 127
 • 0

Giáo án 10 CT chuẩn

Giáo án 10  CT chuẩn
... Đsan? Hướng dẫn chuẩn bị bài: - Xem lại - Chuẩn bị tốt cho tiết An Dương Vương- Mị Châu- Trọng Thuỷ; E Rút kinh nghiệm: 17 Giáo án Ngữ Văn 10 – Ban Ngày soạn: 18.8.2009 Tiết 10 VĂN BẢN (Tiếp) ... minh * Tiểu kết: ADV nhân vật vừa có cơng vừa có tội; vừa đáng ca ngợi vừa đáng lên án Tiết 2: Mị Châu - Trọng Thuỷ: 21 Giáo án Ngữ Văn 10 – Ban ? Nhân vật Mị Châu kể ? a Mị Châu: - Con vua ADV, ... người bán + Nhóm3: Phân tích mục đích, kết HĐGT người mua người bán chợ - GV mời đại diện nhóm trình bày làm nhóm, thành viên khác bổ sung, GV đến thống nội dung cần đạt tập Giáo án Ngữ Văn 10 –...
 • 236
 • 243
 • 0

Giao an 10 Chuan

Giao an 10 Chuan
... Chuyển số 10 Tin: 0101 0100 0 1101 001 0 1101 110 b2) Hoa c) Biểu diễn số ngun số thực GV: u cầu học sinh đứng chỗ trả lời Đáp án; GV: u cầu học sinh nêu lại dạng biểu diễn số thực c2) 1100 5 = 0, 1100 5 ... trống ( ) cho thích hợp Câu 6: Biểu diễn nhị phân số thập phân 090 là: a) 0 1101 010 0101 1001 b) 0101 0111 c) 0101 1 010 d) Câu 7: Dấu số máy tính thường biểu diễn cách nào? a) Trong máy tính số ... 0.1345625 × 105 b Thơng tin loại phi số - Văn bản: Để biểu diễn xâu k tự, máy tính dùng dãy byte, byte biểu diễn kí tự từ trái sang phải Ví dụ: Dãy ba byte 0101 0100 0100 1001 0100 1 110 biểu diễn...
 • 75
 • 209
 • 0

Giáo án 10 chuẩn-chương3-liên kết hóa học

Giáo án 10 chuẩn-chương3-liên kết hóa học
... 16/7/2004 Thị Sửu Giáo án: Bài 12 liên kết Ion – tinh thể ion I – Mục tiêu học a) Học sinh hiểu: - Ion ? Khi nguyên tử biến thành Ion ? Có loại Ion ? - Liên kết Ion hình thành ? b) Học sinh vận dụng: ... thành phân tử H2, HCL Giáo án lớp 10 Môn: Hoá học – Ban KHXH NV Người thực hiện: Trần Thuý Quỳnh Trường: THPT Yên Lạc Tỉnh: Vĩnh Phúc Chương 3: Liên kết hoá học Tiết 19: Liên kết ion – Tinh thể ... hoá học, để đạt cấu hình e bền khí (lớp có 8e 2e He) nguyên tử kim loại, nguyên tử phi kim có khuynh hướng e lớp ? Bài tập 2: Ví dụ : Bài 16: Liên kết cộng hoá trị ( Sách giáo khoa hoá học lớp 10...
 • 18
 • 755
 • 4

Giao An TD Cuc Chuan Nam Hoc 09 - 10

Giao An TD Cuc Chuan Nam Hoc 09 - 10
... năm học 2 00 9- 2 010 - Học Ngồi vai hớng chạy -XP Thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 25 (nữ); 1-2 6 (nam) - Học từ nhịp 2 6- 29 (nữ); 2 7-3 6 (nam) Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS ... hợp bấnm Chạy nhanh: thành tích0 3x20m - XP thấp - Chạy nhanh 30m - XP thấp - Chạy nhanh 40m 2x40m - XP thấp - Chạy nhanh 50m 2x50m - XP thấp - Chạy nhanh 60m 1x60m Giáo viên quan sát sữa sai ... Chạy nhanh: 2x50m - Cho HS ôn số động tác bổ trợ 1x60m - XP thấp - Chạy nhanh 40m - XP thấp - Chạy nhanh 50m - XP thấp - Chạy nhanh 60m C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhang 100 m...
 • 65
 • 318
 • 0

Giáo án 10 (chuẩn)

Giáo án 10 (chuẩn)
... me = 9 ,109 5 .10- 31kg = 0,00055 đvC qe = - 1,6 .10- 19 Culong = -1 đvđt Hạt nhân - Cấu tạo loại hạt: proton nơtron - Cụ thể: mp = 1,67 .10- 27 kg = đvC qp = 1,6 .10- 19 Culong = đvđt mn = 1,67 .10- 27 kg ... trị khoảng 10- 26kg VD: mH = 1,67 .10- 27 kg mC = 1,99 .10- 26 kg Trường đại học Quy Nhơn III Bài tập củng cố Tính khối lượng nguyên tử C HD: mC = 12 = 2 .10 −23 (g ) = 2 .10 −26 ( kg ) 6,02 .10 23 Như ... nguyên tử khoảng từ 1,0 A0 đến 2,0 A0 (1A0 =10- 10 m) VD: đường kính nguyên tử H 1,06 A0 - Kích thước hạt nhân: dhn ≈ 10- 4 A0  Vậy nguyên tử lớn hạt nhân cỡ 10. 000 lần Do người ta coi nguyên tử có...
 • 106
 • 203
 • 0

Giáo án 10 chuẩn kĩ năng

Giáo án 10 chuẩn kĩ năng
... phân tích việc, chi tiết tiêu biểu Cách chọn việc, chi tiết tiêu biểu 1) Xét ví dụ sách giáo khoa - Đáp án xác kể công xây dựng, bảo vệ đất nước ông cha ta - Là chi tiết tiêu biểu vì: Nó kể lại ... - O HS thảo luận trả lời Ví dụ 2:  Nhớ lại kỉ niệm xưa  Câu chuyện với ông giáo  Những ngày làng III Tổng hợp, đánh giá Ghi nhớ SGK IV Luyện tập – củng cố 1) Bài tập 1: truyện “ Hòn đá xù ... Câu nói lộ âm mưu xâm lược Trọng Thủy nước “ Thiếp có áo lông ngỗng, ” → Mị Châu ngây thơ, mù quáng không nhận âm mưu Trọng Thủy Yêu cầu HS đọc ví dụ ? Theo em, em chọn việc đoạn truyện tưởng...
 • 3
 • 236
 • 0

Giao an 10 chuan(chon bo)

Giao an 10 chuan(chon bo)
... theo, đoàn kết, thương yêu đồng nghiệp Gương mẫu công việc - Khách quan, công trung thực công tác - Có tác phong nhanh nhẹn, có quan hệ tốt với đồng nghiệp, có tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân ... quan đơn vị Phục tùng phân công Đảng, cấp - Luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ ly luận trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Có đạo đức sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, chống quan ... Thực chức trách, nhiệm vụ giao - Có ý thức trách nhiệm công việc Bản thân hoàn thành tốt công việc phụ trách Xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai có hiệu công việc liên quan đến lĩnh vực phân công...
 • 4
 • 202
 • 0

Xem thêm