Luận án hiện tượng giao thoa thể loại trong sáng tác của a chekhov ( qua khảo sát kịch và truyện ngắn)

Thể tài dã sử trong sáng tác của nguyễn huy tưởng

Thể tài dã sử trong sáng tác của nguyễn huy tưởng
... nh vào nh ng bút tài ba sáng t o Nguy n Huy Tư ng Trong bài: Đ tài l ch s sáng tác c a Nguy n Huy Tư ng ông vi t: "Qua nh ng tác ph m c a mình, Nguy n Huy Tư ng không ch di n ñ t tri th c c a ... u, chi ti t l ch s ñ chuy n hóa vào ti u thuy t” (L i Nguyên Ân) tư ng tư ng thêm r t nhi u ñ t o thành tác ph m Trong Đêm h i Th c ñây ñi u mà nhi u nhà văn vi t ti u thuy t l ch s Long Trì, ... phong t c t p quán, ngôn ng , trang ph c c a Trong ti u thuy t An Tư c a Nguy n Huy Tư ng có m t h u th i ñ i l ch s ñã qua Nguy n T Siêu, Nguy n Huy Tư ng, Chu h t nh ng nhân v t quan tr ng...
 • 13
 • 201
 • 0

Dấu ấn văn hóa ấn độ trong sáng tác của hồ anh thái

Dấu ấn văn hóa ấn độ trong sáng tác của hồ anh thái
... a văn hóa 1.1 Văn hóa m i quan h văn hóa - văn h c văn h c, c n nh n th y r ng ñ i v i nư c ta văn h c y u t tr i c a 1.1.1 V khái ni m văn hóa văn hóa Vì v y ta nói m i quan h gi a văn hóa văn ... b n thân văn h c m t b ph n c a văn hóa, ch u s chi ph i mang tính quy t ñ nh c a văn hóa Th hai, nói ñ n tính ñ i di n cho văn hóa c a văn h c; s tác ñ ng tr l i c a văn h c ñ i v i văn hóa [15, ... ng m văn hóa dân t c, H Anh Thái tìm 2.1.V tác ph m c a H Anh Thái nói chung th y môi trư ng văn hóa hi n t i nh ng giá tr c a nhi u n n văn Có nghiên c u n i b t c a tác gi như: Nhà văn Ma Văn...
 • 12
 • 286
 • 0

Thúy Kiều, Thúy Vân trong cảm hứng sáng tác của thơ ca đương đại

Thúy Kiều, Thúy Vân trong cảm hứng sáng tác của thơ ca đương đại
... THÚY KIỀU, THÚY VÂN TRONG CA M HỨNG SÁNG TÁC CỦA THƠ CA ĐƯƠNG ĐẠI ĐỀ TÀI: THÚY KIỀU, THÚY VÂN TRONG CA M HỨNG SÁNG TÁC CỦA THƠ CA ĐƯƠNG ĐẠI A NÊU VẤN ĐỀ Truyện Kiều của ... vật Thúy Kiều ca m hứng sáng tác của thơ ca đương đại: NGUỒN TT TÊN SÁNG THỜI TÁC ĐIỂM ST TÁC GIẢ CHỦ ĐỀ THÚY KIỀU, THÚY VÂN TRONG CA M HỨNG SÁNG TÁC CỦA THƠ CA ĐƯƠNG ĐẠI ... nhà thơ đương đại chuyên không chuyên tìm một vài khía cạnh nhân vật để bày tỏ cảm xúc II Một số sáng tác về Thúy Kiều, Thúy Vân THÚY KIỀU, THÚY VÂN TRONG CA M HỨNG SÁNG TÁC CỦA THƠ...
 • 17
 • 462
 • 0

Nghiên cứu vấn đề bảo đảm an toàn và an ninh hệ thống thông tin của cục an toàn bức xạ và hạt nhân

Nghiên cứu vấn đề bảo đảm an toàn và an ninh hệ thống thông tin của cục an toàn bức xạ và hạt nhân
... phi quỏ trỡnh hnh Chng 3: Cỏc gii phỏp m bo an ninh v an ton thụng tin 3 CHNG 1: TNG QUAN V AN TON THễNG TIN 1.1 Tng quan v an ton thụng tin Thụng tin cú th tn ti di nhiu dng Nú cú th l nhng ... ton thụng tin cỏc bin phỏp kim tra h thng thụng tin ó trin khai cỏc bin phỏp an ninh, an ton thụng tin hay cha Nh Chớnh sỏch an ninh chung (Security Policy); T chc an ton thụng tin (Organizing ... qun lý nh nc v an ton, an ninh; t chc nghiờn cu ỏp dng tin b khoa hc - cụng ngh v trin khai thc hin cỏc dch v an ton, an ninh; 14 T chc thc hin cỏc hot ng hp tỏc quc t v an ton, an ninh v kim soỏt...
 • 47
 • 242
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu tính chất xúc tác của phưć Mn2+ và a xít citric trong phản ứng catalaza pptx

Luận văn: Nghiên cứu tính chất xúc tác của phưć Mn2+ và a xít citric trong phản ứng catalaza pptx
... phức chất Đề tài cu a đồ a n tốt nghiệp được chọn là : “ Nghiên cứu tính chất xúc tác cu a phức Mn2+ và a xít citric phản ứng catalaza ” Chương : tổng quan Xúc tác phản ứng ... giải bởi tính phức tạp cu a phản ứng xúc tác sự chuyên hoá nhanh cu a các tiêu phân trung gian , tính chất a đặc thù vư a a cu a nhiều loại tương tác , sự a nh hưởng cu a ... đề a nh hưởng cu a bản chất chất , khả tạo phức chất xúc tác `đến tốc độ và chế cu a quá trình Đê xét a nh hưởng cu a chất đến quá trình xúc tác ,ta có thê phân loại...
 • 117
 • 169
 • 0

nghiên cứu việc sử dụng chuyển giao ngôn ngữ với tư cách là một chiến lược giao tiếp và chiến lược học tập của sinh viên năm thứ nhất trường đại học ngoại thương hà nội

nghiên cứu việc sử dụng chuyển giao ngôn ngữ với tư cách là một chiến lược giao tiếp và chiến lược học tập của sinh viên năm thứ nhất trường đại học ngoại thương hà nội
... were safe I’m sure that she will never go into the plane “ Then she wrote it in Vietnamese “Cô học sinh động Mỗi mùa hè, cô thường du lịch ba lô nước Trong suốt chuyến đi, cô phải đối mặt với nhiều ... everything became calm, finished her luckily.” The second student‟s story in Vietnamese was: “ Cô học sinh giỏi Cô dẫn đầu lớp cô Với kiến thức cô ấy, cô nhận học bổng trường đại học tiếng Trước xa ... her love before bye this life But the flight was safe, and landed safely.” “Cô tham gia bữa tiệc sinh nhật cô vui Vì uống nhiều rượu nên cô thấy mệt Tối hôm đó, người đàn ông phải đưa cô nhà Mặc...
 • 76
 • 278
 • 0

nghiên cứu việc sử dụng chuyển giao ngôn ngữ với tư cách là một chiến lược giao tiếp và chiến lược học tập của sinh viên năm thứ nhất trường đại học ngoại thương hà nội tt

nghiên cứu việc sử dụng chuyển giao ngôn ngữ với tư cách là một chiến lược giao tiếp và chiến lược học tập của sinh viên năm thứ nhất trường đại học ngoại thương hà nội tt
... UNIVERSITY, HANOI (NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG SỰ CHUYỂN GIAO NGÔN NGỮ VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC GIAO TIẾP VÀ CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI) M.A...
 • 5
 • 213
 • 0

Đồ Án Nghiên cứu tính chất xúc tác của phức Mn2+ và a xít citric trong phản ứng catalaza

Đồ Án Nghiên cứu tính chất xúc tác của phức Mn2+ và a xít citric trong phản ứng catalaza
... giả quyết cu a lĩnh vực xúc tác phức chất Đề tài cu a đồ a n tốt nghiệp được chọn là : “ Nghiên cứu tính chất xúc tác cu a phức Mn2+ và a xít citric phản ứng catalaza ... [Mz+Li] lại chiếm chỗ cu a ligan làm mất khả xúc tác cu a phức ban đầu và càng thêm S vào tốc độ càng giảm Những chất vậy là tác nhân ức chế phản ứng xúc tác , được ... cả sản phẩm phản ứng Sự tạo thành phức trung gian hoạt động [MLS] giư a phức xúc tác và chất vẫn được bảo toàn tính đối xứng cu a các obital tham gia tương tác cho tích...
 • 115
 • 414
 • 0

Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3

Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3
... t ng nhân viên Đ i v i Trung tâm Đi n toán Truy n s li u khu v c (VDC3), th i gian qua công tác ñánh giá thành tích (ĐGTT) nhân viên mang nhi u y u t hình th c, chưa chuyên sâu mà nguyên nhân ... ng) 2.2.2.2 H sơ nhân viên H sơ nhân viên ñư c lưu gi t i VDC3 ñ y ñ thông tin v n ñ v ñánh giá thành tích nhân viên l i không ñư c ñ c p lưu gi 2.2.2 .3 Tài li u v công vi c VDC3 chưa th c hi ... c a nhân viên Tình tr ng ph bi n hi n nhân viên ch y u gi i quy t công vi c theo s v , công vi c phát sinh, nhân viên không ch ñ ng vi c l p k ho ch th c hi n công vi c c a mình, m c tiêu công...
 • 26
 • 262
 • 0

Thị trường chứng khoán động lực của hoạt động cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

Thị trường chứng khoán động lực của hoạt động cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
... hiện cổ phần hóa 98 doanh nghiệp, chuyển 92 doanh nghiệp khác thành công ty TNHH, chỉ đạt 35% kế hoạch đặt Trong tháng đầu năm 2009, chỉ có 20 doanh nghiệp được cổ phần hóa ... lại kết ? Nội dung giải đáp tiểu luận Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Môn Tài Chứng khoán Thực hiện: Nhóm – K14QNH5 TTCK - ... niệm, Chức và Vai trò của TTCK 11 1.1.2.1 Khái niệm .11 1.1.2.2 Chức 12 1.1.2.3 Vai trò 13 1.2 Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà Nước 14 1.2.1 Khái...
 • 49
 • 269
 • 0

Luận án tiến sĩ kỹ thuật: Sự tương tác của cặp pit tông xi lanh trong động cơ diesel lai máy phát điện tàu thủy

Luận án tiến sĩ kỹ thuật: Sự tương tác của cặp pit tông xi lanh trong động cơ diesel lai máy phát điện tàu thủy
... nhiệt, đến tương tác cặp pít tông - xi lanh động diesel mà cụ thể chuyển động phụ pít tông, lực va đập pít tông lên xi lanh Đã xác định ảnh hưởng phụ tải nhiệt đến tương tác cặp pít tông - xi lanh ... pít tông - xi lanh, đến tương tác cặp pít tông - xi lanh động diesel cao tốc lai máy phát điện tàu thủy chế độ vòng quay định mức mà cụ thể ảnh hưởng phụ tải nhiệt đến khe hở pít tông - xi lanh ... VỀ S ự TƯƠNG TÁC CỦA CẶP PÍT TÔNG - XI LANH VÀ PHỤ TẢI NHIỆT ĐỘNG CƠ 1.1 Đặt vấn đề Trong thực tế, cặp pít tông - xi lanh động đốt tồn khe hở, điều làm cho chuyển động thực pít tông xi lanh phức...
 • 167
 • 316
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệmgiải bài toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 7

sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệmgiải bài toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 7
... tìm x đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối_ lớp 1, x + + x + x =0 2, x + x + ( x + 1)( x − ) =0 Bài giải 1, ⇒ x + + x + x =0 x + =0 x + x =0 + X t x + =0 ⇒ x+ 2=0 ⇒ x= -2 (1) + X t x + x ... toán tìm x đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối_ lớp x −3 = x+ 5 Với x+ 5 ≥ ⇒ x ≥ -5 ta có x- 3 = x+ 5 x- 3 =-( x+ 5) + Nếu x- 3 = x+ 5 ⇒ 0x = + Nếu x- 3 =-( x+ 5) ⇒ x- 3 = -x- 5 ⇒ 2x= -2 ⇒ x= -1 ( ... =0 ⇒ x2 + 2x= 0 ⇒ x( x+2) =0 ⇒ x= 0 x+ 2 =0 ⇒ x= -2 (2) Kết hợp (1)và (2) ⇒ x= -2 2, x + x + ( x + 1)( x − ) =0 ⇒ x + x =0 ( x + 1)( x − ) =0 + X t x + x =0 ⇒ x2 + x= 0 ⇒ x( x+1) =0 ⇒ x= 0 x+ 1 =0 ⇒ x= -1...
 • 17
 • 276
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán việt nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán việt nam
... t i thi ng v n t T nm l c c a công ty v i vi c s d ng v ợ h nh mc v vi c n m gi ti n m c n m gi ti n m gi a ngu n C D ng nv nh công ty 11 Chi trả cổ tức M t công ty hi c t c có th N th p b ng ... ho ng tài chính, công ty có h s N m t nhi s T y cao d ki n s gi ti n ợ y m t ch s ng công ty có h s ợ V ng n m gi ti n m y, m i quan h gi a vi c n m gi ti n m t h s Quy mô công ty M M O ợ Đ N ợ ... ợ ợ O 1999) Tôi công ty Tôi D ợ ợ Nợ ợ O ợ ợ ợ 1999) Q ợ ợ D ợ ợ ợ B 16,66% B B T ợ 19 3: BI N STT CÁCH T NH T (CASH) T C (DIV) B C (MTB) T TS, TS-VCSH+T (LEV) Quy mô công ty (REALSIZE) D T...
 • 36
 • 189
 • 0

kinh nghiệm giải bài toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối_lớp 7.

kinh nghiệm giải bài toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối_lớp 7.
... Nghiệm :Giải bài toán tìm x đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối_lớp c, Ví dụ Tìm x , biết x+ 2 1, 2, x x + 2x =0 + ( x + 1)( x − 2) =0 +x + Bài giải 1, ⇒ x+ 2 x+ 2 x + 2x + =0 x + X t x+ 2 ... Kinh Nghiệm :Giải bài toán tìm x đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối_lớp c, Ví dụ x+ 4 Ví dụ : Tìm x ,biết ⇒ x+ 4 = 2x − = 2x- 1 x+ 4 =-( 2x- 1) + X t x+ 4 = 2x- 1 ⇒ x= 5 + X t x+ 4 =-( 2x- 1) ... + X t x + 2x ⇒ =0 =0 =0 + 2x ⇒ ⇒ =0 x+ 2=0 ⇒ x= -2 x2 + 2x= 0 ⇒ x( x+2) =0 (1) ⇒ x= 0 x+ 2 =0 x= -2 (2) Kết hợp (1)và (2) x2 + x 2, ⇒ x= -2 + ( x + 1)( x − 2) =0 ⇒ x2 + x =0 ( x + 1)( x − 2) =0 + X t x2 ...
 • 19
 • 763
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: dạng chuẩn tắc của công thức mệnh đềtiêu chí 5 thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinhmẫu báo cáo tổng kết công tác của chi đội năm học 20132014các nguyên tắc của đấu thầu tuyển chọn tư vấnnguyên tắc của quá trình cộng kếtnghiên cứu tương tác của a0 trong hỗn hợp dung môi đioxan nướcluận án tiến sĩ quản lý giáo dụcdanh mục luận án tiến sĩ quản lý giáo dụcđề tài luận án tiến sĩ quản lý giáo dụcluận án tiến sỹ quản lý giáo dụcgiáo án vật lý 12 bài giao thoa sóngdang bat tap giao thoa voi khe yang trong moi truonf co chiet suat la n va thay doi khoang cachquản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường đại học y việt nam luận án tiến sĩ quản lý giáo dụcnguồn gốc vị trí phân loại và đặc điểm thực vật học của cây cát tườngbiện pháp 1 đây mạnh công tác tuyên truyề n nâng cao nhậ n thư ́c của toàn thể xã hội về tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổVì lợi ích quốc gia, quyết tâm tránh xa thuốc láNhận dạng và giải toán di truyền liên kết giới tính có hoán vị gen trường hợp hai gen nằm trên x không có trên yPhân loại các dạng bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thểSome useful teaching methods to improve listening skill for high school studentsStrategies for writing a paragraph under time pressure on national secondary education examinationStructural conversion with modal verbs (supplementary practice for teaching part e unit 11 12 english 12)Sự kết hợp các kỹ năng giao tiếp trong các tiết dạy đọc, nghe và viết tại trường THPT đông sơn i thanh hóaTieng anh THPT tong ngoc lam THPT to hien thanhTopic some skills in solving language function questions and responses in examinationsTopic using handouts in teaching and learing english at high schoolsTwo issues in assessment of high school students performance in englishUsing discourse capability to improve writing skill to grade 10 studentsUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolLý thuyết về sự hạn chế Kế toán quản trịChương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cungĐồ án xử lí nước thiết kế trạm xử lí nước thiên nhiênUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUsing useful experiences and reading exercises to improve reading skill for grade 10 studentsChương I. §9. Hình chữ nhật