Luận án đình làng thế kỷ XVII XVIII ở gia lâm (hà nội) những giá trị lịch sử và văn hóa

luận án đình làng thế kỷ XVII XVIIIgia lâm (hà nội) những giá trị lịch sử và văn hóa (TT)

luận án đình làng thế kỷ XVII  XVIII ở gia lâm (hà nội) những giá trị lịch sử và văn hóa (TT)
... Quang khởi dựng thời với đình Trân Tảo Công Đình Riêng đình Thanh Am, có khả dựng cuối kỷ XVII, sang đầu kỷ XVIII Chƣơng NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỦA ĐÌNH LÀNG GIA LÂM THẾ KỶ XVII - XVIII ... mơ khác 3.3 Giá trị lịch sử văn hóa đình Gia Lâm 3.3.1 Những giá trị lịch sử 18 Đình làng Gia Lâm (Hà Nội) nói riêng đình làng Việt Nam nói chung đời tượng lịch sử xã hội Việt Nam Đình công trình ... hợp, hệ thống hóa tư liệu kết nghiên cứu tác giả trước nghiên cứu đình làng nói chung đình làng kỷ XVII - XVIII Gia Lâm (Hà Nội) - Nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử giá trị văn hóa – nghệ thuật...
 • 28
 • 283
 • 0

Đình làng thế kỷ XVII - XVIIIGia Lâm (Hà Nội) những giá trị lịch sử và văn hóa

Đình làng thế kỷ XVII - XVIII ở Gia Lâm (Hà Nội) những giá trị lịch sử và văn hóa
... TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỦA ĐÌNH LÀNG GIA LÂM THẾ KỶ XVII XVIII 3.1 Những đặc trƣng chung đình làng kỷ XVII - XVII 98 Gia Lâm 3.2 Đình làng Gia Lâm kỷ XVII XVIII hệ thống ... Chƣơng Đình làng kỷ XVII XVIII Gia Lâm (62 trang) Chƣơng Những giá trị lịch sử - văn hoá đình làng kỷ XVII XVIII Gia Lâm (53 trang) CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Vài nét đình làng ... sau: - Tập hợp, hệ thống hóa tƣ liệu kết nghiên cứu tác giả trƣớc nghiên cứu đình làng nói chung đình làng kỷ XVII - XVIII Gia Lâm (Hà Nội) - Nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử giá trị văn hóa...
 • 221
 • 163
 • 0

Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa các di tích thờ tướng quân nhà trần ở huyện thủy nguyên, hải phòng phục vụ cho du lịch

Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa các di tích thờ tướng quân nhà trần ở huyện thủy nguyên, hải phòng phục vụ cho du lịch
... du khách, kích thích trình lữ hành Có thể nói, du lịch văn hoá hoạt động du lịch di n môi trờng nhân văn hoạt động du lịch tập trung khai thác tài nguyên du lịch nhân văn điểm du lịch, vùng du ... điểm du lịch, vùng du lịch 1.3.2 Nội dung sản phẩm du lịch văn hoá Du lịch văn hoá bao gồm văn hóa vật thể văn hóa phi vật thể, du lịch văn hóa thực có nội dung văn hoá gắn liền hoạt động với kiến ... lí luận di tích lịch sử - văn hoá - Chơng 2: Khai thác giá trị văn hóa số di tích thờ tớng quân nhà Trần Thuỷ Nguyên - Chơng 3: Đề xuất số giải pháp nhằm khai thác phát triển du lịch văn hóa...
 • 94
 • 266
 • 0

Giá trị nghệ thuật tạo hình của chạm khắc đình làng Việt Nam thế kỷ XVI – XVII

Giá trị nghệ thuật tạo hình của chạm khắc đình làng Việt Nam thế kỷ XVI – XVII
... trị nghệ thuật tạo hình của chạm khắc đình làng Việt Nam thế kỷ XVI XVII Chương Giá trị nghệ thuật tạo hình của chạm khắc đình làng Việt Nam thế kỉ XVI - XVII 2.1 Giá ... Tuấn Lớp A2 K3 - SPMT Giá trị nghệ thuật tạo hình của chạm khắc đình làng Việt Nam thế kỷ XVI XVII Đóng góp của đề tài - Khẳng định giá trị nghệ thuật của chạm ... trúc đình làng Việt Nam Chương 2: Giá trị nghệ thuật tạo hình của chạm khắc đình làng * * * SV: Chu Văn Tuấn Lớp A2 K3 - SPMT Giá trị nghệ thuật tạo hình của chạm khắc...
 • 21
 • 603
 • 2

Luận án tiến sĩ làng nghề truyền trống ở tỉnh nam định trong hội nhập quốc tế

Luận án tiến sĩ làng nghề truyền trống ở tỉnh nam định trong hội nhập quốc tế
... triển làng nghề truyền thống Nam Định vấn đề cấp thiết Với ý nghĩa đó, chủ đề: "Làng nghề truyền thống tỉnh Nam Định hội nhập quốc tế" chọn làm để tài luận án tiến kinh tế chuyên ngành kinh ... tế - Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu làng nghề truyền thống hình thành, hoạt động địa bàn tỉnh Nam Định - Về thời gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng ... cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương, 12 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐÉN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG...
 • 180
 • 135
 • 0

CHAM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM

CHAM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM
... làng mang đậm tình dân gian Hình tương chạm khắc mang tình ước lệ 10 Đình làng có miền Bắc, Trung, Nam x x x x x ...
 • 21
 • 291
 • 1

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ đông xuân 2011 tại gia lâm hà nội

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ đông xuân 2011 tại gia lâm hà nội
... nghi p ………………………… 13 nhi u gen hay g i ña gen (polygens) Các gen ho t ñ ng theo phương th c ñó s c ng g p; tr i, l n tương tác gi a gen G=A+D+I G: Giá tr ki u gen (Genotype value) A: Giá tr c ... i nh ng gen tr i khác tăng lên, t ñó d n ñ n ưu th lai cao Tuy v y thuy t gen tr i chưa gi i thích ñư c hoàn ch nh bên c nh gen tr i có l i có nh ng gen tr i có h i ngư c l i Thuy t gen tr i ... kh k t h p chung thư ng ho t ñ ng c a gen tr i, gen l n át, có nhi u lo i tương tác át gen khác ð u tiên lo i tương tác át gen th hai c vào lo i nhân t tham gia ñó s tương tác c a giá tr gi ng...
 • 106
 • 528
 • 0

Xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô rau bàng phương pháp lai luân giao tại gia lâm , hà nội

Xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô rau bàng phương pháp lai luân giao tại gia lâm , hà nội
... 1,5 4 0,4 1 2,3 3 R-VN-883 1 6,8 0,1 1 0,6 5 0,2 2 1,2 7 0,3 5 1,9 7 CLT-T1 1 5,6 0,1 2 0,6 8 0,2 4 1,2 6 0,3 4 1,9 5 VN2 1 6,8 0,1 4 0,7 7 0,2 3 1,2 9 0,3 3 1,5 0 CLT-T3 1 6,8 0,1 3 0,7 4 0,2 9 1,6 5 0,3 0 1,7 1 IL19 1 7,2 ... 0,1 6 0,9 2 0,2 9 1,6 4 0,3 4 1,9 4 VN7 1 7,8 0,1 4 0,7 8 0,2 6 1,4 7 0,3 3 1,8 8 10 CLT-T7 1 5,6 0,1 3 0,7 5 0,2 5 1,4 0 0,2 8 1,5 8 11 CLT-T8 1 8,0 0,2 6 1,4 7 0,3 4 1,9 6 0,3 9 2,2 4 12 CLT-T13 1 6,8 0,1 0 0,5 8 0,1 7 0,9 7 ... 8,0 3 9,9 VN2 11 3,3 9,1 3 9,7 6,5 3 5,0 CLT-T3 11 2,2 8,8 5 7,4 8,0 5 1,2 IL19 12 3,3 7,0 5 4,6 4,0 4 4,3 VN7 15 1,7 4,7 4 2,4 8,8 2 7,9 10 CLT-T7 12 2,5 1,8 5 1,8 9,0 4 2,3 11 CLT-T8 12 9,4 5,8 5 6,2 6,7 4 3,4 12...
 • 103
 • 381
 • 2

ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng,phát triển và năng suất của một số giống lúa tại gia lâm hà nội và nghĩa hưng nam định

ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng,phát triển và năng suất của một số giống lúa tại gia lâm hà nội và nghĩa hưng nam định
... nghi p ủo n h t gi ng), giai ủo n cõy con, giai ủo n cõy non, giai ủo n chố l n, v giai ủo n gi c i - Chu k phỏt tri n nh (chu k phỏt tri n hng nm): bao g m cỏc giai ủo n sinh tr ng phỏt tri n ... ng sinh kh i nh , r hỳt phỏt tri n kộm 47,3%, t l trờn m t ủ t d i m t ủ t cao 5,2 (n n h u c) Sinh tr ng sinh th c chi m u th , sinh kh i qu r t l n 497,4% (n n h u c) lm cho sinh tr ng sinh ... phỏt tri n núi trờn, l p ủi l p l i nhi u nm Quỏ trỡnh sinh tr ng sinh d ng v sinh tr ng sinh th c song song cựng t n t i Nh ng ủ c ủi m sinh tr ng phỏt tri n c a cõy chố l k t qu ph n ỏnh t ng...
 • 96
 • 480
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng giống hoa lay ơn catigo ở gia lâm, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng giống hoa lay ơn catigo ở gia lâm, hà nội
... vi c nghiên c u bi n pháp sinh h c ñư c ti n hành nhi u quan Vi n BVTV, Vi n Sinh thái Tài nguyên sinh v t, khoa Sinh - ð i h c Khoa h c t nhiên Hà N i, ð i h c Nông nghi p I - Hà N i, Vi n Nghiên ... c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 17 CHƯƠNG I T NG QUAN TÀI LI U VÀ CƠ S 1.1 KHOA H C C A ð TÀI C s khoa h c c a vi c nghiên c u: Các thu c tr sâu sinh h c ñư c s n xu t t bào t c a vi sinh ... hi u qu c a thu c tr sâu sinh h c Chương II: V T LI U, N I DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 36 2.1 V t li u nghiên c u 2.2 Th i gian ñ a ñi m th c hi n ñ tài 37 2.2.1 Th i gian th c hi n ñ tài 37...
 • 94
 • 441
 • 0

MỘT DI TÍCH LỊCH SỬ, VÀ CŨNG LÀ MỘT ĐỊA DANH DU LỊCH NỔI TIẾNG CỦA HÀ NỘI pptx

MỘT DI TÍCH LỊCH SỬ, VÀ CŨNG LÀ MỘT ĐỊA DANH DU LỊCH NỔI TIẾNG CỦA HÀ NỘI pptx
... Mở HN – Khoa du lịch Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM MỘT DI TÍCH LỊCH SỬ, VÀ CŨNG LÀ MỘT ĐỊA DANH DU LỊCH NỔI TIẾNG CỦA HÀ NỘI A KHÁI QUÁT ... Đường Bước qua cửa Đại Thành là tới sân rộng Hai bên phải trái sân là dãy Hữu Vu và Tả Vu trước là nơi thờ 72 học trò Khổng Tử và các vị danh nhân nổi tiếng thời Trần Toà Đại ... khám lớn xếp chầu vào gian Quốc Tử Giám Sau khu Đại Bái là trường Quốc Tử Giám cũ (nay là nhà Thái học), nhà Nguyễn dời trường này vào Huế nơi chuyển làm đền Khải Thánh,...
 • 27
 • 285
 • 0

việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô hà nội

việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thủ đô hà nội
... cho lao động nông nghiệp thủ đô Hà Nội trình xây dựng nông thôn giai đoạn 2008 – 2013 Phân tích kết thực trình xây dựng nông thôn tác động tới việc làm cho lao động nông thôn trình xây dựng nông ... cho lao động nông nghiệp với trình xây dựng nông thôn Làm rõ phân tích đặc điểm lao động nông nghiệp nói chung lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn thủ đô Hà Nội Kết cho thấy trình xây ... giải việc làm cho lao động nông nghiệp trình xây dựng nông thôn Đào tạo lao động nông nghiệp chất lượng cao khu vực nông trình xây dựng nông thôn Đưa tiến công nghệ cho lao động nông nghiệp nhằm...
 • 28
 • 157
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm hoá học 9 kiểm tra học kì ii theo định hướng phát triển năng lực học sinh

câu hỏi trắc nghiệm hoá học 9 kiểm tra học kì ii theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... HOÁ HỌC Câu 98 : Nhóm nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần (Chương 3/bài 31/mức 1) A O, F, N, P B F, O, N, P C O, N, P, F D P, N, O, F Đáp án: D 14 Câu 99 : Trong chu kỳ (trừ chu 1), ... CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Câu 136: Hoá trị cacbon, oxi, hiđro hợp chất hữu ( chương / 35 / mức 1) A IV, II, II B IV, III, I C II, IV, I D IV, II, I Đáp án: D Câu 137: Trong hợp chất hữu cơ, ... X bảng tuần hoàn (Chương 3/bài 31/mức 1) A chu kỳ 3, nhóm II B chu kỳ 3, nhóm III C chu kỳ 2, nhóm II D chu kỳ 2, nhóm III Đáp án: B Câu 103: Nguyên tử nguyên tố X có lớp electron, lớp electron...
 • 65
 • 216
 • 0

Lịch sử di dân từ Anh sang Bắc Mỹ thế kỷ XVII - XVIII

Lịch sử di dân từ Anh sang Bắc Mỹ thế kỷ XVII - XVIII
... vay, de chirng minh anh hudng cua hien iuang di cu ddi vdi ddi song chfnh tri - kinh te - van hoa cua nude My thdi ky thuoc dia, lich su di dan lir Anh sang Bac My the ky XVII - XVIII dudc chon lam ... ky XVII, XVIII Va, ciing chfnh nhung ngudi dan di cu vdi qua trinh dinh cu lau dai da lac dong manh me tdi viing dat mdi tren moi phuong dien Ta'l ca nhOng dieu dd da tao sir phiic tap cua ddi ... ngudi ban dja; liai Id, canh tranh vdi cac qudc gia chau Au khac d Bde My 2,2,2, Thuoc dia hoa ngu&i bdn dia Khi mdi xam nhap Bde My, ngudi Anh da lirng cd mdi quan he "hifu hao" vdi ngudi ban dia...
 • 162
 • 743
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: định hướng phát triển nông nghiệp của hưng hà trong những năm tớiđịnh hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm tớinghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm hà nộiskkn khai thác kênh hình trong gảng dạy lịch sửđông nam bộ trong tiến trình mở đất phương nam thế kỷ xvii xviiivề các kỳ thi đình thế kỷ xvii – xviiitriết học tây âu cận đại thế kỷ xvii xviiitổng quan về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệptriết học tây âu thời kỳ cận đại thế kỷ xvii xviiiý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng támmôn 3 lịch sử và địa lý sự phát triển của lịch sử và văn hố truyền thống trên tồn lãnh thổ ấn độcách thiết lập định dạngnghiên cứu và ứng dụng phương pháp lập luận theo tình huống để xây dựng hệ thống môi giới việc làmthẻ định dạng mức vật lýCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch hhtmMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.doxCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu 02 – Đăng ký thi đua tập thểHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA