tìm hiểu về các nhà thành lập thế hệ android, IOS, Windows

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
... tiến 6 III – NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ • C/C++ ngôn ngữ lập trình mạnh Nó tảng để viết nên nhiều ngôn ngữ JAVA (ngôn ngữ lập trình mạng mạnh phổ biến nay), Visual C++ (là ngôn ngữ lập trình dựoc ... :Chọn ngôn ngữ để lập trình? Không biết nên học ngôn ngữ nào? Tuy nhiên nên hiểu điều : Chúng ta không nên coi trọng ngôn ngữ Học ngôn ngữ , miễn ta phải có tư lập trìnhvà cần nắm đựơc ngôn ngữ ... Là ngôn ngữ lập trình dựa tảng C++ lập trình hướng đối tượng - Ưu điểm : Giao diện đồ hoạ tốt Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Có thể tác dụng sâu vào hệ thống - Nhược điểm : Là ngôn ngữ...
 • 13
 • 681
 • 2

BÁO CÁO TÌM HIỂU VỀ CÁC MÔ HÌNH LẬP TRÌNH

BÁO CÁO TÌM HIỂU VỀ CÁC MÔ HÌNH LẬP TRÌNH
... ký tự) Trang 20 Báo cáo: Tìm hiểu hình lập trình TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2.6.1.2 Phép toán số học 2.6.1.3 Phép toán quan hệ Trang 21 Báo cáo: Tìm hiểu hình lập trình TRƯỜNG ĐẠI ... số hình lập trình cấm thao tác mà ngôn ngữ có Chẳng hạn, lập trình cấu trúc không cho phép sử dụng lệnh goto Quan hệ hình lập trình ngôn ngữ lập trình phức tạp ngôn ngữ hỗ trợ nhiều hình ... hình lập trình xuất tiếp tục sử dụng hiệu phổ biến ngày nay, hình lập trình thủ tục (procedural paradigm) Dần dần, chứng kiến phát triển mạnh mẽ số lượng hình lập trình, mà kể đến hình...
 • 27
 • 871
 • 7

xã hội học, durkhen tim hiểu về cac nhà xa hội học nổi tiếng

xã hội học, durkhen tim hiểu về cac nhà xa hội học nổi tiếng
... nghiên cứu kiện hội Phương pháp nghiên cứu hội học Durkheim3 Sự kiện hội học hiểu theo hai nghĩa: thứ nhất, kiện hội vật chất nhóm, dân cư tổ chức hội; thư hai, kiện hội phi vật ... XÃ HỌI HỌC 2.2.1 Quan niệm hội học đối tượng nghiên cứu nó2 Ông coi hội học khoa học “sự kiện hội Ông đối tượng hội học kiện hội Sự kiện hội tất tồn bên cá nhân có khả chi ... kết hội dựa phong phú, đa dạng mối liên hệ, tương tác cá nhân với phận cấu thành hội Tóm lại, hội học Durkheim nghiên cứu kiện hội Ông xây dựng sở lý thuyết hội học Ông cho hội...
 • 15
 • 157
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 1 doc
... 61 3 .1 Cấu hình router 3 .1. 1 Chế độ giao tiếp dòng lệnh CLI Hình 3 .1. 1 Tất câu lệnh làm thay đổi cấu hình router xuất phát từ chế cầu hình toàn cục Tuỳ theo ý bạn muốn thay đổi thay đổi phần cấu ... như: • Chế độ cấu hình cổng giao tiếp • Chế độ cấu hình đường truy cập • Chế độ cấu hình router • Chế độ cấu hình cổng • Chế độ cấu hình điều khiển Khi bạn chuyển vào chế độ cấu hình chuyên biệt ... vào chế độ cấu hình toàn cục: 62 Chú ý: Sự thay đổi dấu nhắc cho biết bạn chế độ cấu hình toàn cục Router # configure terminal Router( config)# Chế độ cấu hình toàn cục chế độ cấu hình Từ chế...
 • 10
 • 249
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 2 docx
... pháp 72 Hình 3 .2. 4 3 .2. 5 Cấu hình thông điệp đăng nhập (MOTD) Hình 3 .2. 5 Thông điệp MOTD hiển thị tất vả thiết bị đầu cuối kết nối vào router Để cấu hình thông điệp MOTD bạn vào chế độ cấu hình ... Auckland 1 72. 16. 32. 1 Router( config)#ip host Beirut 1 92. 168.53.1 Router( config)#ip host Capetown 1 92. 168.89.1 Router( config)#ip host Denver 10 .20 2.8.1 Hình 3 .2. 6 3 .2. 7 Cấu hình bảng host Để khai ... Chế độ cấu hình toàn cục • Các chế độ cấu hình khác Bạn dùng giao diện dòng lệnh router để thực số thay đổi cho cấu hình router như: • Đặt tên cho router 77 • • Đặt mật mã cho router Cấu hình...
 • 10
 • 214
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 3 docx
... thêm thông tin VLAN ID, chế độ hoạt động song công, tên miền VTP 83 Hình 4.1.3a Hình 4.1.3b Hình 4.1.3c 84 Hình 4.1.3d Hình 4.1.3e 4.1.4 Xây dựng đồ mạng 85 CDP giao thức thiết kế hoạt động nhẹ, ... Telnet sau bạn kết nối lại vào router khác Điều nguy hiểm bạn thực thay đổi cấu hình router Do bạn cần ý cẩn thận cấu hình router trước tạm ngưng phiên Telnet router Mỗi phiên Telnet tạm ngưng ... thiết bị 4.1.5 Tắt CDP Để tắt toàn CDP router, bạn dùng lệnh no cdp run chế độ cấu hình toàn cục Khi bạn tắt toàn CDP cổng router chạy Đối với Cisco IOS phiên 10 .3 trở đi, CDP chạy mặc định tất cổng...
 • 10
 • 185
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 4 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 4 pptx
... cho 96 loại mạng Do đó, trình khởi động router phải thực công việc sau: • Kiểm tra phần cứng router Tìm tải phần mềm Cisco IOS Tìm thực câu lệnh cấu hình, bao gồm cấu hình giao thức địa cho ... mạng Cisco Tìm tải hệ điều hành Tập tin cấu hình Tìm tải tập tin cấu hình vào chế độ cài đặt ROM NVRAM TFTP Server Console 5.1.2 Thiết bị Cisco tìm tải Nguồn mặc định tải phần mềm Cisco IOS khác ... khác tuỳ theo phiên phần cứng thiết bị, hầu hết router tìm lệnh boot system lưu NVRAM Phần mềm Cisco IOS tải từ nhiều nguồn khác Những nguồn cấu hình router sử dụng trình tìm tải phần mềm mặc định...
 • 10
 • 282
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 5 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 5 potx
... lên RAM Phần thứ tập tin cho biết phiên IOS Phiên số phần lớn 1 05 Hình 5. 2.2 5. 2.3 Quản lý tập tin cấu hình băng TFTP Trên Cisco router switch, tập tin cấu hình hoạt động để RAM nơi cấu hình khởi ... tin cấu hình từ router thành tập tin văn kết nối HyperTerminal 109 Hình 5. 2.4b: Quá trình chép tập tin cấu hình vào router kết nối HyperTerminal 5. 2 .5 Quản lý Cisco IOS TFTP Thỉnh thoảng router ... System) Phần mềm Cisco IOS cho phép thiết bị thực chức router hay switch Một tập tin IOS khoảng vài megabyte Phần mềm thứ sử dụng cho router switch tập tin cấu hình Tập tin cấu hình chứa hướng dẫn...
 • 10
 • 319
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành cách cấu hình Cisco IOS trong router phần 6 docx
... iproute hình 6. 1.2a: Hình 6. 1.2a 119 Trong hình 6. 1.2.c 6. 1.2.c câu lệch mà người quản trị router Hoboken cấu hình đường cố định cho router đến mạng 172. 16. 1.0/24 172. 16. 5.0/24 Ở hình 6. 1.2.b,câu ... chưa tải tập tin cấu hình khởi động router Do router IP hay cấu hình cho cổng giao tiếp Các biến môi trường cung cấp cho router cấu hình tối thiểu cho phép chạy TFTP để chép IOS TFTP chế độ ROMmon ... bị Cisco tìm tải IOS • Sử dụng lệnh boot system • Xác định giá trị ghi cấu hình • Xử lý cố • Xác định tập tin Cisco IOS chức • Nắm vị trí mà router lưu loại tập tin khác • Nắm cấu trúc tên IOS...
 • 10
 • 170
 • 0

tìm hiểu về các thiết bị phân riêng hệ khí không đồng nhất

tìm hiểu về các thiết bị phân riêng hệ khí không đồng nhất
... THIẾT BỊ PHÂN RIÊNG HỆ KHÍ KHÔNG ĐỒNG NHẤT I Thiết bị lắng bụi II Thiết bị làm khí phương pháp ướt III Thiết bị lọc bụi IV Thiết bị lọc điện V Thiết bị làm khí siêu âm Bảng: Chọn thiết bị ... lọc tay áo 10-2 85-99,5 Thiết bị lọc điện 10-0,005 85-99 I THIẾT BỊ LẮNG BỤI I.1 Thiết bị lắng tác dụng lực trọng trường I.2 Thiết bị lắng tác dụng lực ly tâm I.1 Thiết bị lắng nhờ lực trọng trường ... khó lắng, khí cần làm cao, khí không cần rũ bụi V THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÍ BẰNG SIÊU ÂM • Làm khí siêu âm có ưu điểm thiết bị đơn giản , làm việc chắn, có nhược điểm tốn nhiều lương, đồng thời...
 • 51
 • 1,985
 • 4

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu về thông tin di động thế hệ 4G – HSPA 14

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu về thông tin di động thế hệ 4G – HSPA 14
... 13 Báo cáo thực tập Đại Học Công Nghiệp Hà Nội độ cao Bảng 1.1: Tổng kết hệ thông tin di động CHƯƠNG 2: THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 4G 2.1 Tìm hiểu sơ lược hệ thống 4G Việc tiến đến hệ thống thông ... triển thông tin di động trải qua nhiều giai đoạn phát triển quan trọng Từ hệ thống thông tin di động tương tự hệ thứ đến hệ thống thông tin di động hệ thứ hai, hệ thống thông tin băng rộng hệ thứ ... 1.2 Tổng kết hệ thông tin di động : 12 Báo cáo thực tập Thế hệ Hệ thống Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Dịch vụ chung Chú thích động Thế hệ AMPS,TACS, Thoại FDMA, tương tự (1G) NMT Thế hệ GSM, IS-...
 • 52
 • 318
 • 1

Đề tài thuyết trình: Tìm hiểu về các nghiệp vụ thanh toán quốc tế của một Ngân hàng thương mại và hiện nay nghiệp vụ đã đáp ứng được yêu cầu phát triển của thế giới chưa?

Đề tài thuyết trình: Tìm hiểu về các nghiệp vụ thanh toán quốc tế của một Ngân hàng thương mại và hiện nay nghiệp vụ đã đáp ứng được yêu cầu phát triển của thế giới chưa?
... chung thương hiệu thương hiệu ngân hàng  Chương II: Thực trạng giải pháp phát triển thương hiệu Sacombank kinh tế thị trường  Kết luận Chương I: Khái niệm chung thương hiệu thương hiệu ngân hàng ... khách hàng phân biệt với ngân hàng khác hoạt động kinh doanh tiền tệ-tín dụng cung cấp dịch vụ ngân hàng 1 Lý luận chung thương hiệu Phần phát âm (phần đọc được) : Đó tên ngân hàng khách hàng ... giao thương kinh tế doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào Campuchia 2 Thực trạng xây dựng phát triển Sacombank 2.1 Tên thương hiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thương hiệu ngân hàng...
 • 29
 • 514
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN NGN TÌM HIỂU VỀ CÁC DỊCH VỤ OTT (OVER THE TOP) VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA OTT ĐẾN CÁC NHÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

TIỂU LUẬN MÔN NGN TÌM HIỂU VỀ CÁC DỊCH VỤ OTT (OVER THE TOP) VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA OTT ĐẾN CÁC NHÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
... niệm OTT Các dịch vụ OTT Ảnh hưởng OTT đến nhà khai thác dịch vụ viễn thông 1.KHÁI NIỆM OTT 1.1 Khái niệm: OTT: công nghệ cho phép chuyển tải tín hiệu môi trường internet mà không phụ thuộc vào ... Thêm nút Skype vào trang web  Nhận số Skype trực tuyến  Truy cập Wi-Fi giá rẻ du lịch Giao diện Skype 10 Ảnh hưởng OTT đến nhà khai thác dịch vụ viên thông Các dịch vụ OTT (Over The Top) gọi điện ... Hàng nghìn tỷ đồng mà nhà mạng ước tính “bị mất” khoản mà người tiêu dùng lợi 11 Ảnh hưởng OTT đến nhà khai thác dịch vụ viên thông Trong khi đó, những công ty cung cấp dịch vụ OTT đang ở giai đoạn đầu tư ban đầu, phải bỏ ...
 • 15
 • 1,445
 • 2

Truy cập vào website vinabook.com tìm hiểu về phương thức thanh toán điện tử, mô hình doanh thu và các bước mua hàng trên website.doc

Truy cập vào website vinabook.com tìm hiểu về phương thức thanh toán điện tử, mô hình doanh thu và các bước mua hàng trên website.doc
... động, mua thẻ game, thẻ học ngoại ngữ Cách thức toán đơn hàng Vinabook: Chỉ cần bước đơn giản: Bước 1: Truy cập website, chọn sách ưa thích đưa vào Giỏ hàng Bước 2: Chọn hình thức Thanh toán ... nước chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng chuyển VNĐ  US Dollars Euro phù hợp với địa lý IV hình doanh thu khái miệm hình doanh thu Là cách thức để doanh nghiệp có doanh thu, tao lợi nhuận điwur ... sang doanh thu vinabook Một số banner quảng cáo vinabook: Doanh thu liên kết Đem lại nguồn thu nhỏ loại doanh thu không nhắc đến doanh thu liên kết cách thức hoạt động Vinabook.com Trong hình...
 • 15
 • 1,094
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về các nhà toán họctìm hiểu về các châu lục trên thế giớitìm hiểu về các danh nhân thế giớitìm hiểu về các thể loại nhạc rocktìm hiểu về các loại thẻ tín dụngtìm hiểu về các giải bóng đá trên thế giớitìm hiểu về các nước trên thế giớitìm hiểu về các thành viên trong nhóm 2ne1tìm hiểu về các liên kết trong vật rắn và năng lượng mạng tinh thểtìm hiểu về các thế hệ trong hệ thống thông tin di động và các phần xử lý ở tầng vật lýtìm hiểu vè các hệ thống an ninh có kết nối bms trong tòa nhatìm hiểu về các loại công suất trong nhà máy nhiệt điện phả lạitìm hiểu về các hồ trên thế giớitìm hiểu về các thiết lập tabtìm hiểu về các loài vậtde kiem tra 12- chuong 1,2-50 cauhsg 9ĐỀ THI HSGBài tập hữu cơ - Sáng tạo và phát triển tư duy BIỆN LUẬN giải bài tập ESTEBài tập hữu cơ - Sáng tạo và phát triển tư duy BIỆN LUẬN giải bài tập Ancol, Phenol, Dẫn xuất hidrocacbonĐề thi Học kì Hóa 10 2016Một số câu hỏi giáo khoa lý 10nhờ thầy cô xem giúp em câu này vớiMột số câu hỏi giáo khoa lý 10Đề kiểm tra 1 tiếtĐề kiểm tra 1 tiếtBài 34. ui, ưitài liệu điều hòa kk vrvBài 47. en, ênTuần 2. Cái BốngHỗ trợ tài liệu cho thầy cô!Đề ôn tập GHK1ON THI 8 TUAN HKIBài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻThermal energy storage