Quản trị chất lượng QT309

Quan tri chat luong.pdf

Quan tri chat luong.pdf
... chế tạo có thể xem như một tập hợp các dịch vụ tương quan nhau. Điều đó không chỉ  phản ánh trong mối quan hệ giữa công ty với khách hàng mà còn mối quan hệ trong  nội bộ tổ chức. Từ những sự khác nhau đó dẫn đến chất lượng trong sản xuất chế tạo  ... Information, Environment, Measure, System…  II.  LỊCH SỬ PHÁT TRI N CỦA CÁC TƯ TƯỞNG CHẤT LƯỢNG  Để thông hiểu tầm quan trọng của chất lượng trong kinh doanh hiện nay, chúng ta  xem xét khái quát về lịch sử phát tri n của nó.  ­  Trước cách mạng công ... Do đó, phải đảm bảo chất lượng quản lý, chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm  ngay từ đầu trong quá trình sản xuất và quá trình phát tri n kinh tế.  §  Chính sách kinh tế: Hướng đầu tư, phát tri n sản phẩm theo nhu cầu của  chính sách kinh tế quốc dân. Chẳng hạn, chính sách khuyến khích sản xuất sản phẩm ...
 • 10
 • 1,033
 • 40

Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC
... LƯỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 – 2000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 2.1 Sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2 000 Công ty Cổ phần Bánh kẹo ... QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 1.1.Tổng quan công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 1.1.1 Thông tin chung công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu − Tên công ty: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu ... quát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu Chương 2 :Thực trạng xây dựng vận hành hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu Chương 3: Một số giải pháp...
 • 97
 • 1,798
 • 21

Quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam (2).DOC

Quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam (2).DOC
... chất lượng quản trị chất lượng ngành thực phẩm NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Chương 1: Những vấn đề chung chất lượng QTCL Chương : Thực trạng công tác quản trị chất lượng doanh nghiệp sản xuất thực ... xuất thực phẩm Việt Nam Chương : Một số giải pháp tăng cường QTCL doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Việt Nam Chương 1: vấn đề chung chất lượng quản trị chất lượng A Những vấn đề chất lượng Website: ... giá trị giá trị sử dụng Giá trị sử dụng sản phẩm tạo nên tính hữu ích sản phẩm, chất lượng sản phẩm Đây quan niệm tuyệt đối chất lượng sản phẩm Với quan niệm không đạt tới sản phẩm chất lượng...
 • 34
 • 564
 • 3

Quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam.DOC

Quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam.DOC
... Cơ sở lý thuyết chất lượng QTCL Chương : Thực trạng công tác quản trị chất lượng doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Việt Nam Chương : Một số giải pháp tăng cường QTCL doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ... ích sản phẩm, chất lượng sản phẩm Đây quan niệm tuyệt đối chất lượng sản phẩm Với quan niệm không đạt tới sản phẩm chất lượng mà tiệm cận tới sản phẩm chất lượng mà b.Quan niệm nhà sản xuất: ... : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Việt Nam nên định chọn đề tài: Quản trị chất lượng doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Việt Nam” Với đề tài này, với tầm nhìn...
 • 39
 • 547
 • 4

Quảnchất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam.doc

Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam.doc
... tạo - Nhấn mạnh tham gia ngời tổ chức - Nêu cao vai trò lãnh đạo nhà quản - Chú ý đến việc sử dụng công cụ thống quản trị chất lợng II Hệ thống quản trị chất lợng - Hệ thống quản chất ... cầu thực yếu tố hệ chất lợng - Hệ chất lợng: cấu tổ chức thủ tục trình nguồn lực cần thiết để thực quản chất lợng - Quản chất lợng tổng hợp: * Mối quan hệ quản trị chất lợng, đảm bảo chất ... nhằm áp dụng cách hợp hiệu hệ thống quản trị chất lợng DNCNVN Chơng I Những vấn đề chung chất lợng QTCL I Những vấn đề chất lợng quản trị chất lợng 1.1 Những quan điểm chất lợng Trong kinh...
 • 47
 • 830
 • 11

tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 90012008.doc

tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 90012008.doc
... I hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 1 II Lợi ích áp dụng Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 2 III Các yêu cầu cần kiểm soát tiêu chuẩn ... cần kiểm soát tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 lượng cải tiến liên tục hiệu lực hệ thống theo yêu cầucủa tiêu chuẩn Tổ chức phải a) xác định trình cần thiết h thống quản chất lượng áp dụng chúngtrong ... nghiệp thị trường yêu cầu bắt buộc việc chứng nhận hệ thống quản chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 s Giấy chứng nhận hệ thống quản lý phù hợptiêu chuẩn giú p anh nghi ệp tiết kiệm...
 • 17
 • 378
 • 4

Đánh giá hoạt động áp dụng quản trị chất lượng theo ISO 90002000 tại ngân hàng Agribank.doc

Đánh giá hoạt động áp dụng quản trị chất lượng theo ISO 90002000 tại ngân hàng Agribank.doc
... trình Đánh giá hoạt động áp dụng quản trị chất lượng theo ISO 9000:2000 ngân hàng Agribank a) Thành Tựu 12 − Nhờ áp dụng ISO 9000:2000, Agribank ứng dụng thành công nguyên tắc định hướng khách hàng ... Nam tiến trình quản trị chất lượng bối cảnh toàn cầu hóa I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Những vấn đề chất lượng quản trị chất lượng Những quan điểm chất lượng Trong kinh ... tắc quản chất lượng: Việc định hướng kiểm soát chất lượng nói chung bao gồm lập sách chất lượng mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất...
 • 14
 • 697
 • 15

Đề án Quản trị chất lượng tại công ty sữa việt nam.doc

Đề án Quản trị chất lượng tại công ty sữa việt nam.doc
... khác, cán công ty quản lý nhà cung cấp nhằm theo dõi quản công nợ, tạm ứng Thông tin công nợ, tạm ứng tình hình toán tạm ứng nhân viên công ty cung cấp thời điểm Tích hợp kế toán toán với ... đa công việc dư thừa, nâng cao hiệu công việc bao gồm : • Quản lý Tài - Kế toán • Quản lý Bán hàng • Quản lý Mua hàng • Quản lý Kho/Vật tư • Quản lý Nhân - Tiền lương • Quản lý Sản xuất • Quản ... phẩm đảm bảo sữa hợp vệ sinh Việc nâng cao chất lượng không giản kiểm tra sản phẩm sữa cuối có chất lượng không mà trình quản chất lượng từ đầu, từ khâu chăm sóc bò trang trại khâu bán hàng phục...
 • 46
 • 723
 • 8

quản trị chất lượng - Hệ thống TQM.doc

quản trị chất lượng - Hệ thống TQM.doc
... tế hệ thống Lập kế hoạch, phương án đề quy định cải tiến chất lượng  Chương trình cải tiến chất lượng công ty hướng vào mục tiêu sau:  Cải tiến hệ thống chất lượng công tác quản chất lượng ... kỹ thuật phân tích giá trị, độ tin cậy, phương pháp thử nghiệm, đánh giá ghi thành biên đưa vào hệ thống hồ sơ chất lượng 2.2.7 Xây dựng hệ thống chất lượng: Hệ thống quản lý TQM có cấu chức ... - Do Sivico doanh nghiệp TP Hải Phòng áp dụng hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời Công ty Sivico triển khai áp dụng hệ thống quản chất lượng...
 • 10
 • 519
 • 20

Vấn đề chất lượngquản trị chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây việt nam.doc

Vấn đề chất lượng và quản trị chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây việt nam.doc
... mạnh quản chất lượng doanh nghiệp xuất trái nên em chọn viết đề án môn học là: Vấn đề chất lượng quản trị chất lượng sản phẩm doanh nghiệp xuất trái việt nam” 2.Mục đích nghiên cứu: Đề tài ... trọng quản trị chất lượng doanh nghiệp xuất trái thực trạng quản trị chất lượng doanh nghiệp xuất trái cây ,và đưa giải pháp để nâng cao chất lựợng cho trái giải pháp để đẩy mạnh quản chất lượng ... II Thực trạng quản trị chất lượng doanh nghiệp xuất trái Giới thiệu khái quát doanh nghiệp xuất trái Việt Nam Thị trường xuất trái Việt Nam ngày suy giảm ,các doanh nghiệp kinh doanh thực khó...
 • 29
 • 615
 • 4

Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC
... Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị chất lợng công ty May 10 Chơng I Lý luận hệ thống quản trị chất lợng doanh nghiệp Chất lợng quản trị chất lợng 1.Khái niệm đặc điểm chất lợng ... QTKDTH 41A chơng Thực trạng hoạt động quản trị chất lợng công ty May 10 2.1 Giới thiệu khái quát công ty May 10 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty May 10 doanh nghiệp nhà ... thực trạng hoạt động quản chất lợng công ty May 10 - Kiến nghị số giải pháp hoàn thiện quản chất lợng cho công ty Phạm vi nghiên cứu đề tài: Khảo sát, tìm hiều nghiên cứu hệ thống quản lý chất...
 • 75
 • 3,097
 • 25

Quản trị chất lượng dịch vụ logistics.doc

Quản trị chất lượng dịch vụ logistics.doc
... Khái niệm chất lượng dịch vụ dịch vụ logistics 2.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ gì? Chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng đo hiệu số chất lượng mong đợi chất lượng đạt ... niệm quản trị chất lượng dịch vụ dịch vụ logistics .19 2.2.1.Khái niệm quản trị chất lượng .19 2.2.2.Khái niệm quản trị chất lượng dịch vụ dịch vụ logistics 20 2.2.2.1.Khái niệm quản ... đề lý luận chất lượng dịch vụ logistics quản trị chất lượng dịch vụ logistics .12 2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ dịch vụ logistics 12 2.1.1.Khái niệm chất lượng dịch vụ ...
 • 60
 • 1,445
 • 22

Quản trị chất lượng toàn diện TQM- Honda Việt Nam.doc

Quản trị chất lượng toàn diện TQM- Honda Việt Nam.doc
... HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TQM: Quản trị chất lượng toàn diện TQM gì? TQM: Total Quality Management – Quản chất lượng toàn diện TQM phương pháp quản lý tổ chức, định hướng vào chất lượng, ... cạnh có liên quan đến chất lượng huy động tham gia phận cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đề Đặc điểm hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM: TQM phương pháp quản chất lượng mới, liên quan ... cách rành mạch Vì vậy, TQM đòi hỏi mô hình quản lý mới, với đặc điểm khác hẳn với mô hình quản lý trước Quản trị chất lượng chất lượng quản trị , chất lượng công việc Do vậy, để thực tốt TQM cần...
 • 24
 • 2,952
 • 50

Quảnchất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng hợp lý hệ thống quản trị chất lượng.doc

Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng hợp lý hệ thống quản trị chất lượng.doc
... tạo - Nhấn mạnh tham gia ngời tổ chức - Nêu cao vai trò lãnh đạo nhà quản - Chú ý đến việc sử dụng công cụ thống quản trị chất lợng II Hệ thống quản trị chất lợng - Hệ thống quản chất ... cầu thực yếu tố hệ chất lợng - Hệ chất lợng: cấu tổ chức thủ tục trình nguồn lực cần thiết để thực quản chất lợng - Quản chất lợng tổng hợp: * Mối quan hệ quản trị chất lợng, đảm bảo chất ... Hiện nay, có nhiều hệ thống quản trị chất lợng đợc áp dụng Sau xem xét số hệ thống chất lợng 1) Hệ thống quản chất lợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000 Bộ tiêu chuẩn ISO-9000 dp tổ chức quốc...
 • 47
 • 432
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản trị chất lượngbài giảng quản trị chất lượngtài liệu quản trị chất lượnghệ thống quản trị chất lượngquản trị chất lượngquản tri chất lượngquản trị chất lươngbáo cáo quản trị chất lượngthực trạng quản trị chất lượngquản trị chất lượng sản phẩmluận văn quản trị chất lượngquản trị chất lượng toàn diệnquản trị chất lượng du lịchthao luan quan tri chat luongquan tri chat luong chuong 3Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 6. CompetitionsUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideUnit 3. A trip to the countrysideKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIATìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁNBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTD