Công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử nước thải chế biến tiêu sọ

Công nghệ xử lý nước thải chế biến tiêu sọ
... cơng nghệ xử nước thải tiêu sọ sau: Nước thải (1 Sân phơi cát kết hợp điều hồ nước thải Lọc sinh học kỵ khí Lọc sinh học hiếu khí (2 Máy thổi khí Hình Sơ đồ cơng nghệ xử nước thải tiêu sọ ... Development, Vol 10, No.07 - 2007 Hình Nước thải tiêu sọ Nước thải tiêu sọ có hàm lượng COD, BOD, SS độ màu cao với lưu lượng khoảng 15 m3/tấn tiêu sọ Thành phần nước thải chủ yếu cellulose, chất béo, ... thực tế: (hình 14) Chất lượng nước thải sau xử lý: kết triển khai thực tế cho thấy, nước thải đầu ổn định đạt tiêu chuẩn loại B Bảng Chất lượng nước thải sau xử TT Thơng số Đơn vị pH COD BOD5...
 • 10
 • 728
 • 7

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C01-030305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C01-030305.doc
... TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử phương pháp thích hợp khác Một cách tổng quát, phương pháp xử nước thải chia ... chất không hòa tan khỏi nước thải Phương pháp xử lý học thường đơn giản, rẻ tiền có hiệu xử chất lơ lửng cao Các công trình xử học áp dụng rộng rãi xử nước thải (1) song/lưới chắn ... dụng công trình xử lý học tóm tắt Bảng 1.8 1.4.2 Phương Pháp Xử Hóa Học Phương pháp hóa học sử dụng phản ứng hóa học để xử nước thải Các công trình xử hóa học thường kết hợp với công...
 • 22
 • 827
 • 9

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C02-070305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C02-070305.doc
... m; 1-4 - Vận tốc quay = 0,05 m/s; Làm áp suất tia nước; Ứng dụng xử tảo; giảm SS cơng trình xử liên tục; Như cơng trình xử độc lập nước khơng có độ màu độ đục hạt keo gây 2.2 MÁY NGHIỀN ... thấp; Hiệu khử độ đục thấp nước thải có độ đục > 40 NTU; Thường gây mùi q trình phân hủy sinh học 2.7.4 Bể Lọc Nhanh - Thường dùng hệ thống xử nước thải: + Nước thải  song chắn rác  bể phản ... thống xử nước thải giúp giảm số lần làm song chắn rác Máy nghiền rác thích hợp cho trạm xử cơng suất nhỏ Nhược Điểm - Phải bảo dưỡng dụng cụ cắt thường xun; - SS tăng  ảnh hưởng cơng đoạn xử...
 • 28
 • 581
 • 7

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C03-100305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C03-100305.doc
... hồn tồn để xử nước thải từ cơng trình xử sơ có lưu lượng 22,64 m3/ngày để (a) BOD sau xử có nồng độ nhỏ 30 g/m3 (b) khử BOD nitrate hóa với nồng độ NH4-N nước thải sau xử đạt 0,50 ... Thống Bùn Hoạt Tính Hiếu Khí Để Xử BOD Thực Hiện Q Trình Nitrate Hóa 3-9 Thu thập/xác định đặc tính nước thải cần xử lý; Xác định đặc tính nước thải u cầu sau xử lý, đặc biệt thơng số NH4-N, ... Nước thải Nước sau xử Bể lắng Tuần hoàn bùn Bùn thải bỏ b Quá trình bùn hoạt tính hiếu khí khuấy trộn hoàn toàn (Complete-mix activated sludge process) Nước thải Bể lắng Bể lắng Nước sau xử...
 • 16
 • 533
 • 5

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C04-120305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C04-120305.doc
... 0,020-0,07 Loại nước thải Nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt + nước thải thực phẩm Nước thải chế biến trái đóng hộp Nước thải chế biến thịt Nước thải giấy Nước thải chế biến khoai tây Nước thải nhà ... tối thiểu Đơn vị m3/ngđ g/m3 g/m3 o C Nước thải trước xử 15.140 125 65 14 Nước thải sau xử 20 20 (sinh viên giải tập nhà, tập sửa lớp) 4.2 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG ĐĨA TIẾP XÚC SINH HỌC (RBC) ... Sơ đồ hệ thống xử nước thải có sử dụng trickling filter trình bày Hình 4.1 Bùn Nước thải Bể lắng Xả bùn Trickling Filter Nước thải sau xử Bể lắng Dự phòng Bùn Tuần hoàn nước a Trickling...
 • 9
 • 1,022
 • 10

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C05-110305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C05-110305.doc
... tối thiểu bể (m3); : lưu lượng nước thải vào bể (m3/h); : nồng độ COD nước thải trước xử (mg/L); : tải trọng chất hữu (kg COD/m3.ngđ) Trong trường hợp nước thải có nồng độ COD < 2.500 mg/L, ... 5.3 Thời gian lưu nước áp dụng để xử nước thải sinh hoạt thiết bị UABS cao m Nhiệt độ (oC) 16-19 22-26 > 26 Thời gian lưu nước trung bình (giờ) 10-14 7-9 6-8 Thời gian lưu nước cực đại (giờ) ... vệ Ống thu nước sau xử Sàn công tác Máng thu nước dạng cưa Thiết bò tách pha Ống dẫn khí khí – lỏng - rắn Vách hướng dòng hình côn Cầu thang Vỏ thiết bò Ống thoát khí Hỗn hợp nước thải Bình...
 • 7
 • 495
 • 10

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C06-120305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C06-120305.doc
... 2,4 m (4 - ft) thời gian lưu nước kéo dài khoảng 5-30 ngày 6.3 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG HỒ SINH HỌC HIẾU KHÍ Hồ sinh vật hiếu khí đơn giản hồ đất dùng để xử nước thải q trình tự nhiên tác dụng ... để trì nồng độ oxy lớp nước bên Giả sử: - Nồng độ cặn lơ lửng nước thải chưa xử 200 mg/L; Nồng độ BOD5 nước thải chưa xử 200 mg/L; Hiệu khử BOD5 đạt 80%; Nhiệt độ hồ vào mùa hè 25oC, vào ... xử nước thải cơng nghiệp lưu lượng 3.800 m3/ngđ Do vị trí xây hồ gần khu dân cư nên hồ có sử dụng hệ thống khuấy trộn bề mặt để trì nồng độ oxy lớp nước bên Giả sử: - Nồng độ cặn lơ lửng nước...
 • 3
 • 564
 • 19

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C07-110305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C07-110305.doc
... thời gian lưu nước; + G.t = 1x 104 - x 105 - Vận tốc nước vào bể = 0,6 m/s; Vận tốc nước qua cửa thơng = 1m/s Bảng 7.2 G HRT tbị keo tụ- tạo bơng thường dùng hệ thống xử nước thải Khoảng giá ... Khuấy trộn (Keo tụ) Khuất trộn nhanh thường dùng xử nước thải Khuấy trộn nhanh q trình lọc tiếp xúc Tạo bơng Q trình tạo bơng thường dùng XL nước thải Tạo bơng q trình lọc trực tiếp Tạo bơng q ... XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI ION Phương pháp trao đổi ion dùng để tách kim loại Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Hg, Cd, V, Mn, … hợp chất Arsen, Phospho, cyanua, chất phóng xạ, … khỏi nước nước...
 • 14
 • 414
 • 7

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C08-120305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C08-120305.doc
... gian lưu nước vùng hiếu khí vùng thiếu khí cần thiết tỷ lệ tuần hồn thiết bị nitrate hóa khử nitrate kết hợp, giả sử rằng: - BOD nước thải trước xử = 200 mg/L N-NH3 nước thải trước xử = 25 ... (NH4+-N)0 – (NH4+-N)e - (NO3 N)e = tỷ lệ tuần hồn (h2 nước bùn + bùn tuần hồn) = nồng độ ammonia NT trước sau xử (mg/L) = nồng độ nitrate NT sau xử (mg/L) Thời gian lưu bùn q trình nitrate hóa ... MLSS mg/L Giờ HRT (θ): - Kỵ khí - Hiếu khí Tuần hồn bùn hoạt tính % Lưu lượng xử Tuần hồn nước % Lưu lượng xử A/O 0,2-0,7 2-25 2.000-4.000 0,5-1,5 1-3 25-40 8.2.2 Khử Phospho Bằng Phương...
 • 6
 • 403
 • 6

Công nghệ xử nước thải CXNT-M3226A-C09-120305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C09-120305.doc
... Dây Chuyền Xử Bùn Tổng Quát Trong thực tế, quy trình công nghệ xử bùn thường chia làm dạng tùy theo phương pháp xử sinh học có áp dụng hệ thống không Quy trình công nghệ xử bùn có ... tải trọng chất rắn bay nồng độ bùn 9.3.3 Độ Giảm Thể Tích Nếu phần nước bề mặt tách riêng dẫn trở lại công trình xử nước thải, thể tích bùn lại giảm tương ứng ước tính sau: 9.3.4 Thông Số ... TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN HỦY HIẾU KHÍ Phân hủy bùn hiếu khí sử dụng để xử bùn từ công trình xử sinh học hiếu khí có công suất nhỏ 0,2 m3/s So với trình phân hủy bùn kỵ khí, trình phân hủy...
 • 9
 • 435
 • 4

Công nghệ xử nước thải - Độ cứng của nước.doc

Công nghệ xử lý nước thải - Độ cứng của nước.doc
... vào nước c- Chưng cất nước: nguyên tắc, nước cất coi H2O tinh khiết hoàn toàn d- Loc RO (thẩm thấu ngược): công nghệ lọc RO cho phép loại bỏ gần tất chất hòa tan không hòa tan khỏi nước, nước ... a- Làm nóng nước: đun nóng nuớc làm giảm đáng kể độ cứng nước b- Làm nước lưu động liên tục: khuấy liên tục bơm tuần hoàn liên tục có tác ... khoảng từ 2-6 gam đương lượng tùy loại, tức làm hạ độ cứng từ 300 đến 1000 lít nước độ cứng mgdl/lít (300 ppm hay 16,8 dH) xuống trước phải hoàn nguyên H-Cationit có khả trao đổi mạnh Na-Cationit...
 • 2
 • 1,191
 • 9

Công nghệ xử nước thải - Quy trình xử bùn - 070507.doc

Công nghệ xử lý nước thải - Quy trình xử lý bùn - 070507.doc
... chất Ly tâm Nước thải tách đưa trở lại dòng vào hệ thống xử nước thải xử riêng Hình Sơ đồ quy trình công nghệ xử bùn từ hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí từ bể lắng Thải bỏ /xử tiếp tái ... hệ thống xử nước thải xử riêng Phân hủy kỵ khí Máy ép bùn băng tải Thải bỏ /xử tiếp tái sử dụng bón lại đất trồng Nước thải tách đưa trở lại dòng vào hệ thống xử nước thải Tạo điều ... Bùn hoạt tính Bùn bể lắng Bể nén bùn Nén bùn (có thể có không) Bùn hoạt tính từ bể nén bùn bùn từ bể lắng Phân hủy kỵ khí Tạo điều kiện hóa chất Nước thải tách đưa trở lại dòng vào hệ thống xử...
 • 2
 • 693
 • 20

Công nghệ xử nước thải 04CXNT-M3226A-C4-240208.ppt

Công nghệ xử lý nước thải 04CXNT-M3226A-C4-240208.ppt
... thu nước sau xử Sàn công tác Máng thu nước dạng cưa Ống dẫn khí Thiết bò tách pha khí – lỏng - rắn Vách hướng dòng hình côn Cầu thang Vỏ thiết bò Ống thoát khí Bình hấp thụ khí Hỗn hợp nước thải ... TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC Quá trình kỵ khí Giai đoạn 1: Thủy phân; Giai đoạn 2: Acid hóa; Giai đoạn 3: Acetate hóa; Giai đoạn 4: Methane hóa Khoa CN&QL Môi Trường Đại Học Văn Lang CƠ SỞ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ... Nhiệt độ (oC) 15 20 25 30 35 Khoa CN&QL Môi Trường Tải trọng thể tích (kg sCOD/m3.ngđ) Nước thải có VFA Nước thải khơng VFA Khoảng Đặc trưng Khoảng Đặc trưng 2-4 4-6 6-12 10-18 15-24 12 18 2-3 2-4...
 • 29
 • 467
 • 5

Công nghệ xử nước thải 08CXNT-M3226A-C82-050508.ppt

Công nghệ xử lý nước thải 08CXNT-M3226A-C82-050508.ppt
... bị phân hủy kỵ khí để xử bùn trạm xử nước thải có Q = 38 000 m3/ngđ Kiểm tra tải trọng thể tích, xác định mức độ ổn định ước tính lượng khí sinh Biết nước thải xử lý, VSS = 0.15 kg/m3 bCOD ... YQ( S o − S ) × g / kg Px = 4+ k d SRT ) −4 Q = lưu lượng (m3/ngđ) So = bCOD trước xử (mg/L) S = bCOD sau xử (mg/L) Px = Lượng bùn sinh hàng (kg/ngđ) SRT = Thời gian lưu bùn (ngđ) ĐẠI HỌC ... = tt CH4 sinh đk chuẩn (0oC, atm), m3/ngđ Q = lưu lượng (m3/ngđ) So = bCOD trước xử (mg/L) S = bCOD sau xử (mg/L) Px = Lượng bùn sinh hàng (kg/ngđ) ĐẠI HỌC VĂNLANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG...
 • 19
 • 441
 • 4

Xem thêm